U bevindt zich hier

 

Opleidingskosten

De hbo-opleidingen van Hogeschool Tio zijn particuliere opleidingen. Doordat het particuliere opleidingen zijn ligt het collegegeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en meer lessen.Opleidingskosten per jaar1

Studiejaar 2017-2018

Collegegeld Nederlandstalig2-3-4

€ 16.500,-

Collegegeld Engelstalig2-3-4

€ 17.500,-

Studiematerialen5

€ 900,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 250,-

Collegegeld 4e hbo-jaar (NL & EN)

(€ 8.300,-)

Totaal eerste studiejaar Nederlandstalig

€ 17.650,-Optioneel6


Extra vreemde taal

(€ 550,-)

Excel

(€ 250,-)

Introductie

(€ 249,-)

Introduction to economics7

(€ 250,-)

Introduction to finance & accounting7

(€ 250,-)

Luchtvaartdienstverlening

(€ 550,-)

Search engine marketing

(€ 250,-)

Studiecoaching

(€ 0,-)

Vinologie 1

(€ 450,-

Vinologie 2

(€ 450,-


 1. Een inschrijving loopt van 28 augustus 2017 t/m 31 augustus 2018 of  van 1 januari  2017 t/m 31 januari 2018. 
 2. Inclusief syllabi.
 3. Het wettelijke collegegeld van € 2.006,- komt te vervallen. 
 4. Een verlengde inschrijving kost € 2.500,- per semester. Een verlengde inschrijving alleen  voor stage en afstuderen kost € 370,- per maand. 
 5. Betreft een schatting van de kosten voor de studiematerialen. Voor de resterende jaren bedragen de kosten ± € 1.050,-, exclusief studiemateriaal voor de minor. Boeken kunnen door de student zelf ingekocht worden, er zijn twee bestelmomenten per jaar.
 6. Facultatief en dus geen verplichting.
 7. Indien de student kiest voor de keuzevakken Introduction to economics en Introduction to finance and accounting, dan wordt er € 50 gecrediteerd. De student betaalt dan geen € 500,- maar € 450,-. Voor sommige studenten zijn deze vakken een verplichting, omdat ze zonder deze vakken niet kunnen starten met IBM. Kijk wanneer de student deze vakken moet volgen.

Door wie wordt de opleiding betaald?

79% van de hbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de hbo-studenten die per september 2015 gestart zijn met een hbo-opleiding bij Tio. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 71% en het jaar daarvoor 59%. Dit betekent dat dit jaar een nog groter deel van de nieuw ingestroomde studenten de studie (deels) zelf betaalt.

Bron: Enquête onder externe instroom 2015-2016

Prijzen en prijswijzigingen

 1. Een doorstromer is een Student die zijn opleiding binnen de geldigheidsduur van zijn cohort voltijds doorzet in het volgende studiejaar of na het behalen van het Tio mbo-diploma zijn studie vervolgt in een Tio hbo-opleiding. Voor doorstromers wordt het cursusgeld (zoals gedefinieerd in artikel 6 lid 1) jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de Student zich vóór 1 februari (1 november voor aanmeldingen met als startdatum 1 januari 2017) van het lopende studiejaar inschrijft voor het volgende studiejaar c.q. voor de vervolgopleiding. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids.
 2. De Student die aan het einde van het studiejaar nog niet alle tentamens, de stage en/of het afstuderen heeft afgerond, kan zijn inschrijving verlengen om deze studieonderdelen alsnog af te ronden middels een zogenaamde verlengde inschrijving. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids. Ook op een verlengde inschrijving voor de januari- instroom zijn de betreffende kosten van toepassing.
 3. Niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen zijn: studiematerialen, licentiekosten van studiemateriaal, kosten gemoeid met stages en afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen, met uitzondering van een kopieer/printkaart goed voor 150 vellen zwart-wit, die aan de Student zal worden verstrekt. Wel inbegrepen zijn de benodigde syllabi.
 4. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

OPZEGGEN

Door je in te schrijven, ben je Tio de cursusgelden volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan alleen in onderstaande situaties leiden tot restitutie van het cursusgeld. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna geldt bij opzegging dat je aanspraak kunt maken op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld (de data tussen haakjes hebben betrekking op aanmeldingen met als startdatum 1 januari). Als je opzegt vóór 1 juli (1 november) wordt het cursusgeld, op het inschrijfgeld na, voor 100% gecrediteerd. Als je opzegt in juli (november) wordt het cursusgeld voor 75% gecrediteerd. Als je opzegt in augustus (december) wordt het cursusgeld voor 50% gecrediteerd. Bij opzegging na 31 augustus (31 december) vindt geen creditering plaats. Als je nog in onzekerheid verkeert, kun je vóór 1 juli (1 november) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om je voorwaardelijk te mogen inschrijven. De volledige voorwaarden staan beschreven op 

tio.nl/algemene_voorwaarden. Tio stelt het verplicht om aangetekend op te zeggen zodat de datum van opzegging vastligt. Dit kan ook via de website (tio.nl/opzegformulier).