1. Home
 2. Decanen
 3. Financiering hbo

Decanen 

Financieringsmogelijkheden voor hbo

Wist je dat een particuliere hbo-opleiding aan Hogeschool Tio betaalbaar is voor iedereen? Een student kan bij Tio zelfs meer studiefinanciering lenen dan een opleiding aan Tio kost. En twee jaar na afronding van de opleiding hoeft de student slechts € 20,- per maand terug te betalen. We laten hieronder zien hoe het werkt.

Opleidingskosten

Tio's hbo-opleidingen zijn particuliere opleidingen. Doordat het een particuliere opleiding is ligt het collegegeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en meer lessen. De aandacht die Tio besteedt aan de kwaliteit van het onderwijs resulteert in tevreden studenten.

Opleidingskosten per jaar

Studiejaar 2017-20181

Collegegeld Nederlandstalig2-3-4-5

€ 16.500,-

Collegegeld Engelstalig2-3-4-5

€ 17.500,-

Studiematerialen6

€ 900,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 250,-

Totaal eerste studiejaar Nederlandstalig

€ 17.650,-

 1. Een inschrijving loopt van 28 augustus 2017 t/m 31 augustus 2018 of  van 1 januari  2017 t/m 31 januari 2018.
 2. Inclusief syllabi.
 3. Het wettelijke collegegeld van € 2.006,- komt te vervallen.
 4. Een verlengde inschrijving kost € 2.500,- per semester. Een verlengde inschrijving alleen  voor stage en afstuderen kost € 370,- per maand. 
 5. Het collegegeld voor het 4e hbo-jaar bedraagt € 8.300,-.
 6. Betreft een schatting van de kosten voor de studiematerialen. Voor de resterende jaren bedragen de kosten ± € 1.050,-, exclusief studiemateriaal voor de minor. Boeken kunnen door de student zelf ingekocht worden, er zijn twee bestelmomenten per jaar.

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Onderstaande vakken en cursussen zijn optioneel en dus geen verplichting.

Optioneel

Studiejaar 2017-2018

Extra vreemde taal

€ 550,-

Excel

€ 250,-

Introductiedagen

€ 249,-

Introductie in bedrijfseconomie (cursus)

€ 250,-

Introduction to economics

€ 250,-

Luchtvaartdienstverlening

€ 550,-

Search engine marketing

€ 250,-

Studiecoaching (cursus)

€ 0,-

Vinologie 1

€ 450,-

Vinologie 2

€ 450,-

Prijzen en prijswijzigingen

1. Een doorstromer is een Student die zijn opleiding binnen de geldigheidsduur van zijn cohort voltijds doorzet in het volgende studiejaar of na het behalen van het Tio mbo-diploma zijn studie vervolgt in een Tio hbo-opleiding. Voor doorstromers wordt het cursusgeld (zoals gedefinieerd in artikel 6 lid 1) jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de Student zich vóór 1 februari (1 november voor aanmeldingen met als startdatum 1 januari 2017) van het lopende studiejaar inschrijft voor het volgende studiejaar c.q. voor de vervolgopleiding. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids.

2. De Student die aan het einde van het studiejaar nog niet alle tentamens, de stage en/of het afstuderen heeft afgerond, kan zijn inschrijving verlengen om deze studieonderdelen alsnog af te ronden middels een zogenaamde verlengde inschrijving. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids. Ook op een verlengde inschrijving voor de januari-instroom zijn de betreffende kosten van toepassing.

3. Niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen zijn: studiematerialen, licentiekosten van studiemateriaal, kosten gemoeid met stages en afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen, met uitzondering van een kopieer/printkaart goed voor 150 vellen zwart-wit, die aan de Student zal worden verstrekt. Wel inbegrepen zijn de benodigde syllabi.

4. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Door wie wordt de opleiding betaald?

78% van de hbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de hbo-studenten die per 2016 gestart zijn met een hbo-opleiding bij Tio. Dit betekent dat een groot deel van de studenten de studie (deels) zelf betaalt.


Bron: Enquête onder nieuwe studenten 2016-2017

Hoe kan ik de opleiding betalen? (betalen in termijnen)

Je kunt het collegegeld en de keuzevakken op drie manieren betalen:

 • Je kunt het bedrag ineens betalen; vóór 1 augustus 2017 (1 december 2016) of binnen 14 dagen na factuurdatum. Je krijgt dan € 350,- korting op het collegegeld;
 • Je kunt kiezen voor betaling in 7 termijnen;
 • Of voor 10 termijnen. In dat geval betaal je een meerprijs van € 350,-.


Als je ervoor kiest in termijnen te betalen, gaat dat via een machtiging voor automatische incasso op de volgende vervaldata:

Betalen in 7 termijnen

 • 1 augustus 2017 (1 december 2016)
 • 1 september 2017 (1 januari 2017)
 • 1 oktober 2017 (1 februari 2017)
 • 1 november 2017 (1 maart 2017)
 • 1 december 2017 (1 april 2017)
 • 1 januari 2018 (1 mei 2017)
 • 1 februari 2018 (1 juni 2017)

Betalen in 10 termijnen

 • 1 oktober 2017 (1 februari 2017)
 • 1 november 2017 (1 maart 2017)
 • 1 december 2017 (1 april 2017)
 • 1 januari 2018 (1 mei 2017)
 • 1 februari 2018 (1 juni 2017)
 • 1 maart 2018  (1 juli 2017)
 • 1 april 2018 (1 augustus 2017)
 • 1 mei 2018 (1 september 2017)
 • 1 juni 2018 (1 oktober 2017)
 • 1 juli 2018 (1 november 2017)

De data tussen haakjes zijn van toepassing op aanmeldingen met als startdatum 1 januari 2017. Het collegegeld, de introductie en de keuzevakken worden omstreeks 1 juli 2017 (1 december 2016) in rekening gebracht. Bij een verlengde inschrijving moet je het bedrag ineens betalen en krijg je geen korting.

Financieringsvoorbeeld: betalen in 10 termijnen

Opleidingskosten

Studiefinanciering1

Startkapitaal

10 termijnen x € 1.685

(1 okt t/m 1 juli)

€ 16.850

12 termijnen x € 1.703,50

(24 sept t/m 24 aug)

€ 20.442

Inschrijfgeld
(binnen 14 dagen na aanmelding)

€ 250

Studie­materiaal
(€ 450 op 1 aug en € 450 op 1 dec)

€ 900


Studiemateriaal (1 augustus)

€ 450

Totaal € 17.750

Totaal € 20.442

Totaal € 700

 1. Studiefinanciering hoger onderwijs (maximale lening + collegegeldkrediet = € 1.703,50). De eerste studiefinanciering ontvang je rond 24 september. Studenten jonger dan 18 jaar ontvangen pas per eind oktober de eerste studiefinanciering.
 2. Op 1 augustus heb je nog geen studiefinanciering ontvangen, daarom moet je de eerste termijn van het studiemateriaal betalen uit eigen middelen.

Vergelijking opleidingskosten

Het volgen van een hbo-opleiding bij Tio is een investering in je toekomst. Als student kun je, als je kiest voor de driejarige variant, eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Het is een investering die je snel kunt terugverdienen.

Investeer in je toekomst

Het volgen van een hbo-opleiding bij Tio loont, het is een investering in je toekomst. De kwaliteit van de Tio-opleidingen is hoog en je krijgt alle handvatten aangereikt voor een succesvolle carrière. Tio staat bovendien hoog aangeschreven bij het bedrijfsleven, waardoor Tio-afgestudeerden doorgaans snel een baan vinden. En als je het versnelde studieprogramma volgt, kun je eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Je kunt de investering snel terugverdienen.

Het verschil

In vergelijking met een overheidsbekostigde hbo-opleiding kost een driejarige studie bij Tio € 21.100,- meer. Dit verschil is een stuk kleiner dan je zou verwachten, doordat de student eerder kan starten met werken: een jaar eerder werken levert netto zo’n € 21.500,- op, op basis van de gemiddelde startsalarissen binnen de Tio branches (zoals vermeld op de opleidingspagina’s, Keuzegids Hbo 2017 voor bruto maandlonen, loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto voor het omrekenen van bruto- naar nettosalaris).

Fictief rekenvoorbeeld

Onderstaand fictief rekenvoorbeeld1 geeft een samenvatting van de kosten voor een driejarige Tio-opleiding ten opzichte van een vierjarige overheidsbekostigde opleiding weer.

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 51.050,-

€ 8.400,-

Studiematerialen gehele studie

€ 1.950,-

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 21.500,-

€ 0,-

Totaal

€ 31.500

€ 10.400

Verschil na 4 jaar

€ 21.100,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%, betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2017.

Wat kost studeren?

Aan welke uitgaven moet je denken als je gaat studeren? Onderstaand vind je een schatting van de kosten die je kunt verwachten als je gaat studeren. De kosten verschillen uiteraard voor studenten die thuis blijven wonen en studenten die op kamers gaan.

Gemiddelde studiekosten per maand

Collegegeld (2017-2018)

€ 1.685,-

Studieboeken

€ 75,-

Huur

€ 366,-

Internet en tv

€ 25,-

Boodschappen

€ 161,-

Vervoer (naast studentenreisproduct)

€ 55,-

Ontspanning, uitgaan en sport

€ 144,-

Kleding en schoenen

€ 47,-

Zorgverzekering*

€ 97,-

Inboedelverzekering

€ 5,75

Aansprakelijkheidsverzekering

€ 2,50

Telefoon

€ 26,-

Activiteiten studentenvereniging

€ 10 - 20

Bron: nibud.nl

Gemiddelde kamerhuur per maand

Amsterdam

€ 455,-

Eindhoven

€ 345,-

Enschede

€ 304,-

Hengelo

€ 251,-

Rotterdam

€ 412,-

Utrecht

€ 370,-

Bron: studiekeuze123.nl

* Zorgtoeslag
Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Vergeet dan ook niet om zorgtoeslag aan te vragen. Is je inkomen lager dan € 27.012,- per jaar dan heb je recht op zorgtoeslag.

Opzeggen

Door je in te schrijven, ben je Tio de cursusgelden volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan alleen in onderstaande situaties leiden tot restitutie van het cursusgeld. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna geldt bij opzegging dat je aanspraak kunt maken op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld (de data tussen haakjes hebben betrekking op aanmeldingen met als startdatum 1 januari):

 • Als je opzegt vóór 1 juli (1 november) wordt het cursusgeld, op het inschrijfgeld na, voor 100% gecrediteerd.
 • Als je opzegt in juli (november) wordt het cursusgeld voor 75% gecrediteerd.
 • Als je opzegt in augustus (december) wordt het cursusgeld voor 50% gecrediteerd.
 • Bij opzegging na 31 augustus (31 december) vindt geen creditering plaats.

Als je nog in onzekerheid verkeert, kun je vóór 1 juli (1 november) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om je voorwaardelijk te mogen inschrijven. De volledige voorwaarden staan beschreven op  tio.nl/algemene_voorwaarden. Tio stelt het verplicht om aangetekend op te zeggen zodat de datum van opzegging vastligt. Dit kan ook via de website (tio.nl/opzegformulier).


Betaalbaar voor iedereen

Wist je dat een hbo-opleiding aan Hogeschool Tio betaalbaar is voor iedereen? Je kunt zelfs meer studiefinanciering lenen dan een opleiding aan Tio kost. De inkomsten uit de studiefinanciering van DUO zijn toereikend als financiering voor de particuliere hbo-opleidingen aan Hogeschool Tio.

Financieringsvoorbeeld

Onderstaand overzicht1 gaat uit van betaling van het collegegeld in 10 termijnen. Bij betaling in 10 termijnen heb je een startkapitaal nodig van zo’n € 700,-, aangezien je het eerste deel van het studiemateriaal moet betalen voordat je studiefinanciering hebt ontvangen en je het inschrijfgeld twee weken na aanmelding moet betalen. Het overzicht geeft weer dat je meer studiefinanciering kunt lenen dan een opleiding aan Tio kost. Na 12 maanden ontstaat er een positief saldo van zo’n € 2.442,-.

Gunstige voorwaarden

Bij DUO kun je een lening afsluiten tegen zeer gunstige voorwaarden: je betaalt slechts 0% rente (in 2017), je hebt veel tijd om af te lossen (35 jaar) en hoeft na afronding van je studie maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen.

Studielening: Wel of geen hypotheek?

Hoe hoog je studieschuld ook is, het blijft mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Voor meer informatie, vraag het aan een van onze financieel adviseurs op de open dag of tijdens een financieel gesprek.


Inkomsten DUO per jaar


Uitgaven per jaar (1e jaar)


Aanvullende beurs

€ 4.655,04

Collegegeld2

€ 16.850,-

Rentedragende lening

€ 5.757,12

Studiemateriaal

€ 900,-

Collegegeldkrediet

€ 10.030,-

Inschrijfgeld

€ 250,-

Totaal

€ 20.442,16

Totaal

€ 18.000,-

 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de mogelijke financiering van een hbo-opleiding. De daadwerkelijke studiefinancieringsbedragen kunnen variëren en zijn afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Collegegeld inclusief meerprijs voor betalen in 10 termijnen à € 350,-.
Meer weergevenMinder weergeven


Studiefinanciering: € 20.442 per jaar

Als student kun je zo’n € 20.442,- per jaar aan studiefinanciering krijgen. De hbo-studiefinanciering bestaat uit een lening, het collegegeldkrediet, een eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct. De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor studiejaar 2017-2018. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aanvullende beurs

Je kunt een aanvullende beurs krijgen als je ouders een gezamenlijk jaarinkomen hebben van minder dan € 48.400,-. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders en van het aantal studerende kinderen. Is het inkomen van je ouders minder dan € 31.300,-, dan bedraagt de beurs het maximum, namelijk € 387,92 per maand. Na het behalen van het diploma (binnen 10 jaar) is de aanvullende beurs een gift.

Lening & collegegeldkrediet

Lening € 10.410,- per jaar

Als student kun je maximaal € 867,68 per maand lenen, dat is € 10.410,- per jaar. Dit bedrag is inclusief de aanvullende beurs. De aanvullende beurs bedraagt maximaal € 387,92. Krijg je geen of minder aanvullende beurs, dan mag je dit bedrag extra lenen.

Collegegeldkrediet € 10.030,- per jaar

Studenten die een opleiding volgen in het hoger onderwijs en recht hebben op studiefinanciering, kunnen collegegeldkrediet aanvragen bij DUO. Het collegegeldkrediet voor een studie bij Tio bedraagt € 10.030,- per jaar en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen (€ 835,83), gelijktijdig met de overige studiefinanciering.

Voorwaarden lening DUO

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2017 vastgesteld op 0%, je betaalt dus geen rente over je studielening. Het rentepercentage verandert jaarlijks, na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 35 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen. Wie minder dan het minimumloon verdient hoeft niet af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Heb je na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden.

Rekenvoorbeeld: dit betekent dat je als starter op de arbeidsmarkt met een inkomen van zo’n € 2.000,- bruto per maand straks maximaal ± € 20,- per maand aflost, ongeacht de hoogte van je lening. Voor elke € 100,- die je per maand meer verdient, betaal je € 4,- per maand extra.

Flexibel aflossen van de lening

Je kunt bij DUO lenen tegen zeer gunstige voorwaarden. Zo heb je in het nieuwe studiefinancieringsstelsel meer tijd om af te lossen. De verplichte aflosfase gaat per 1 januari 2016 van 15 naar 35 jaar. Wie minder dan het minimumloon verdient hoeft niet af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen.

Lening bij DUO

Je kunt jaarlijks zo’n € 20.000 bij DUO lenen; voor een driejarige opleiding bij Tio is dat zo’n € 60.000. Twee jaar na je afstuderen begin je met aflossen. Eerder aflossen mag natuurlijk ook. Je kunt ook gebruik maken van de regeling van vijf aflossingsvrije jokerjaren die je kan inzetten als je door een dure levensfase gaat waarin je geld nodig hebt voor andere zaken (zoals jonge kinderen of de aanschaf van een huis).

Voorwaarden lening

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2017 vastgesteld op 0%, je betaalt dus geen rente over je studielening. Het rentepercentage verandert jaarlijks, na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast.

Meer tijd om af te lossen

Je hebt in het nieuwe studiefinancierings-stelsel meer tijd om af te lossen. De verplichte aflosfase is sinds 1 januari 2016 35 jaar. Wie minder dan het minimumloon verdient, hoeft niet af te lossen. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 35 jaar. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Heb je na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden.

Rekenvoorbeeld

In het onderstaande fictieve rekenvoorbeeld staat weergegeven hoeveel je per maand gaat aflossen. Het minimumloon is per januari 2017 door de overheid vastgesteld op € 1.551,60 per maand (≥ 23 jaar). Je lost 4% af van het verschil tussen je inkomen en het minimumloon. Het HEM-startsalaris is € 2.050 - € 1.551,60 (minimumloon) = € 498,40 x 4% = € 19,94 aflossing per maand.


HEM-startsalaris € 2.050
(bruto p.m.

Modaal inkomen € 2.773
(bruto p.m.)

2x modaal inkomen € 5.546
(bruto p.m.)

Maximaal 4% aflossen

€ 19,94 per maand

€ 49,43 per maand

€ 160,35 per maand

 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de aflossing van de hbo-studiefinanciering. De daadwerkelijke aflossing verschilt per persoon en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Keuzegids Hbo 2017 voor bruto maandlonen.
 3. CPB Kortetermijnraming september 2015, modaal bruto inkomen 2016.

Studentenreisproduct

Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 89,07.

Jonger dan 18?

Je kunt in het hbo ook studiefinanciering krijgen als je nog geen 18 jaar bent. Met ingang van september 2017 heb je vanaf de eerste maand dat je opleiding start recht op studiefinanciering. Start je 1 september bij Tio en moet je nog 18 worden, dan krijg je je eerste studiefinanciering eind september uitbetaald. En start je 1 januari en ben je onder de 18, dan krijg je je eerste studiefinanciering eind januari uitbetaald.

Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan wijzigt er niets aan het recht op kinderbijslag. Hierdoor kan een overlap / dubbele uitbetaling met de studiefinanciering ontstaan. 

Studiefinanciering aanvragen

Je kunt studiefinanciering aanvragen via duo.nl – Mijn DUO. Let hierbij op onderstaande punten:

 • Kies bij ‘opleiding niveau’ voor ‘hogeschool of universiteit’.
 • Kies bij instelling: ‘Hogeschool Tio’.
 • Kies de opleiding: ’B Hotel- en Eventmanagement’.
 • Kies als soort onderwijs: ’voltijd’.
 • Kies voor startdatum ‘anders’ met de datum ‘1 januari 2017’ of ‘1 september 2017.

De rest van de vragen wijst zich vanzelf. Je krijgt vervolgens een bevestiging van jouw aanvraag, controleer de gegevens, als de informatie klopt druk dan onderaan de pagina op ’akkoord’.

Zorgtoeslag aanvragen

Ben je 18 jaar of ouder en is je inkomen lager dan € 27.012,- per jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is maximaal € 83,- per maand, bij een inkomen lager dan € 19.750,-. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.

Meer informatie

Prestatiebeurs

Als hbo-student val je onder de prestatiebeurs. Je studiefinanciering is een lening die je na afronding van je studie moet terugbetalen. Het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering.

Bijverdienen

Heb jij een bijbaantje naast je studie? Per september 2015 is de bijverdiengrens afgeschaft en mag je onbeperkt bijverdienen, bijv. met je bijbaan of eigen onderneming.

Wettelijke collegegeld

Tio is een particuliere onderwijsinstelling. Het wettelijk collegegeld (studiejaar 2017-2018) van € 2.006,- komt dan ook te vervallen.

Bijscholing na de studie

Hbo-studenten die in 2015 t/m 2018 beginnen aan een hbo-studie en deze afronden, krijgen van DUO een voucher ter waarde van ± € 2000,- voor bijscholing die 5 tot 10 jaar na het halen van het diploma gebruikt kan worden.

Meer weergevenMinder weergeven


Starten zonder startkapitaal

Lening via Ficon

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de studie te financieren via FiCon. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen je ouders bij FiCon een lening aanvragen. FiCon betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. Aangezien het collegegeld ineens wordt betaald, wordt er door Tio een korting van € 350,- verleend.

Hbo-studieplan

Als basis voor een lening van FiCon geldt het collegegeldkrediet van DUO. In 12 termijnen betaal je de lening aan FiCon terug. Dit kun je doen middels de maandelijkse storting van het collegegeldkrediet en de ontvangen studiefinanciering of een eigen bijdrage.

Voorbeeld

Een studente leent voor het eerste studiejaar € 17.050,- (€ 16.500,- collegegeld - € 350,- korting + € 900,- boekengeld) van FiCon. Zij betaalt deze lening terug in 12 termijnen van € 1.463,- (inclusief maandelijkse rente; afhankelijk van de rente). Zij kan hiervoor de maandelijkse uitkering van € 835,- van het collegegeldkrediet gebruiken. Het verschil, in dit geval € 628,- per maand, betaalt zij met de lening van de DUO (maximaal € 867,68 per maand) of vult zij zelf aan. Het lenen bij FiCon hoeft niet meer geld te kosten dan het zelf in termijnen betalen aan Tio, vanwege de korting voor het betalen ineens en de meerprijs voor betalen in 10 termijnen.

Lening aanvragen

De ouders/verzorgers vragen na een inventarisatiegesprek met FiCon de lening aan. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de wensen tijdens de opleiding én na de opleiding. Tijdens de studie wordt er maandelijks een bedrag aan aflossing plus rente over de openstaande lening betaald. Het is ook mogelijk om boetevrije aflossingen te verrichten. Voor het afsluiten van de lening is het belangrijk dat je ouder(s) over inkomsten beschikken, de ouders zijn namelijk hoofdcontractant van het afgesloten krediet.

Voorwaarden

Aanvullende informatie is beschikbaar tijdens de open dagen van Tio. Voor deze producten is een prospectus opgesteld. Het verkrijgen van een lening is alleen mogelijk als de ouder(s) en/of student voldoen aan de voorwaarden die FiCon stelt aan deelnemers. FiCon is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als intermediair onder nummer 12009222. Conform de richtlijnen van de AFM wordt de lening in behandeling genomen en beoordeeld. Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte kan men tevens contact opnemen met FiCon via 010 411 43 63.

Meer weergevenMinder weergeven


Advies nodig?

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een opleiding bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kunt u tevens terecht op de website van DUO.

Ja, ik accepteer cookies om optimaal van de mogelijkheden van Hogeschool Tio gebruik te kunnen maken. Accepteer cookies