1. Home
 2. E-commerce Marketing Sales
 3. Toelating

E-commerce Marketing Sales hbo

Hbo topopleiding 2018CROHO-nummer 30119

Toelating

Hieronder vind je de toelatingseisen voor de hbo-opleiding E-commerce Marketing Sales. Bekijk of jij kan starten met deze unieke hbo-opleiding.

Toelatingseisen


Vrijstellingen

Sluit je vooropleiding (op mbo-niveau) aan op de hbo-opleiding E-commerce Marketing Sales, dan kun je eventueel in aanmerking komen voor vrijstellingen. Bekijk het vrijstellingenoverzicht.

Geen M&O, en nu?

Heb je geen M&O (Management & Organisatie) in je pakket? En wil je graag de opleiding Commerciële Economie (hbo CE) volgen? Geen probleem bij Tio. Met het vak 'Introductie in bedrijfseconomie' word je bijgespijkerd zodat je de juiste basis hebt. 
Meer weten? Lees het interview van een ervaringskundige, Tio-studente Sophie volgde het vak 'Introductie in bedrijfseconomie'.

Ontdek meer
Aanraden
85% van de Tio-studenten zou hun opleiding aanraden
(Nationale Studenten Enquête 2017)

Van vwo naar hbo

Heb jij vwo als vooropleiding? Dan biedt deze hbo-opleiding van Tio je genoeg uitdagingen. Een snel en intensief studieprogramma waarbij je je hbo-diploma in drie jaar kunt halen, de mogelijkheid om je opleiding volledig in het Engels te volgen, veel internationale mogelijkheden en een honours programme. Bovendien kun je kiezen voor een leidinggevende rol bij projecten, management development stages, een tweede taal, een extra minor of de mogelijkheid om bestuurservaring op te doen bij Tio’s studentenvereniging.

Verkort traject voor vwo'ers

Alle hbo-opleidingen aan Hogeschool Tio hebben een verkort traject voor vwo’ers. Hierbij kun je in slechts 3 jaar je hbo-opleiding afronden.

In 4 of 5 jaar je bachelor- en masterdiploma

Wil je na je hbo-opleiding verder studeren? Dan kun je kiezen voor een internationale master bij de partneruniversiteiten van Tio over de hele wereld. In Amerika, Dubai of Zwitserland bijvoorbeeld. Je kunt dan in slechts 4 of 5 jaar zowel je bachelor- als je masterdiploma halen. Met beide diploma’s op zak heb je een groot voordeel bij het vinden van een baan. Werkgevers waarderen de praktijkgerichte instelling vanuit je hbo-opleiding in combinatie met het analytische inzicht vanuit je master.
Bekijk ook doorstromen naar een master, de masteropleidingen aan de partneruniversiteiten van Tio en het soort vakken dat je kunt verwachten voor meer informatie.

Veel praktijk

Tio onderscheidt zich door haar praktijkgerichte opleidingen. Je volgt lessen van docenten uit de praktijk, past je kennis toe in de projecten en doet praktijkervaring op door je twee stages en een afstudeerstage. Een verschil met universitaire studies, die vooral theoretisch zijn.

Breed inzetbaar

Je hbo-opleiding aan Hogeschool Tio leidt je op tot manager binnen en buiten de branche. Zo kun je in veel verschillende functies en bij diverse bedrijven terecht. Dat zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

Vwo en Tio

Het percentage vwo’ers bij Tio in de Engelstalige bachelors behoort tot de hoogste percentages in Nederland. Landelijk is het percentage eerstejaarsstudenten met een vwo-diploma in het hbo 8%. Bij de Engelstalige bachelors aan Tio is dat 13%.


Percentage hbo-studenten met een vwo-vooropleiding (bron: Vereniging Hogescholen)

Meer weergevenMinder weergeven

Onvoldoende vooropleiding?

Ben je ouder dan 21 jaar en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Op basis van een persoonlijk gesprek en een assessment word je mogelijk toch tot de opleiding toegelaten.

Toelatingsprocedure

Na ontvangst van je aanmelding stuurt Tio je (mits je aan de vooropleidingseisen kunt voldoen en er geen wachtlijst is) een schriftelijke bevestiging van toelating. Wanneer je vooropleiding onvoldoende aansluit op de studie die je wilt gaan volgen, wordt er een gesprek en assessment met je gepland. De kosten voor het assessment bedragen € 80,-. De toelatingscommissie beslist of je toelaatbaar bent.

Tijdig aanmelden
Er is veel belangstelling voor de Tio-opleidingen en slechts beperkt plaats. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Ben je zeker van je keuze, meld je dan zo snel mogelijk aan. Eventueel vrijgekomen plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding.

Selectie en loting
Tio selecteert op basis van de juiste vooropleidingseisen en tijdige aanmelding. Studenten worden niet uitgeloot.

Kennismakingsgesprek 
Als je aangenomen bent, kun je voor de start van je studie een vrijblijvend studiekeuzegesprek met je toekomstige studiecoach aanvragen.

Profielkeuze aansluiten op je vervolgstudie?

Als havo- en vwo-leerling maak je in het derde jaar een profielkeuze. Maar welk profiel sluit het beste aan bij de hbo-opleiding E-commerce Marketing Sales? 

 • Hoewel met alle profielen (C&M, E&M, N&G en N&T) toelating mogelijk is, sluit het profiel Economie en Maatschappij het beste aan bij E-commerce Marketing Sales. En dan met name wanneer er als profielkeuzevak gekozen wordt voor Management & Organisatie (M&O).
 • Het vak Management & Organisatie in de vooropleiding is een vereiste om E-commerce Marketing Sales te kunnen volgen. Bij het profiel Economie en Maatschappij kan als profielkeuzevak M&O gekozen worden. Bij de overige profielen geldt dat je in het keuze-examenvak kan kiezen voor M&O. Voor wie het vak M&O niet in de vooropleiding heeft gehad, heeft Tio het keuzevak Introductie in bedrijfseconomie ontwikkeld.
Meer weergevenMinder weergeven

Maatwerk

Dankzij de kleinschaligheid en intensieve begeleiding kan Tio je een programma op maat aanbieden.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt uitstekend gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al vier jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.

Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren

De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.
Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.

Ranglijst functiebeperkingen

Voor het vierde jaar op rij staat Tio op 1 in de ranglijst voor wat betreft studeren met functiebeperkingen. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle hogescholen in Nederland.

Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicapmodule binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen.
Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie.

CHOI over Hogeschool Tio: “Sinds meerdere jaren steekt een groep kleine instellingen, zowel in de algemene NSE als in de enquête onder studenten met een handicap, ver boven de concurrentie uit. Opvallend positief blijft de waardering bij de twee particuliere hogescholen Hogeschool Tio en IVA.”
Tio krijgt de meeste punten voor voorlichting, aanpassen van onderwijs, begrip van docenten en begeleiding.

Bron: CHOI Studeren met een handicap 2016 

Compensatie / toeslag bij studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente.

Excellentie en honoursprogramma

Tio kan je extra veel uitdaging bieden. Je kunt je hbo-diploma in slechts drie jaar behalen of je hbo-opleiding volledig in het Engels volgen. Speciaal voor talentvolle hbo-studenten is er een honours programme van jaarlijks 15 EC’s. Dit programma biedt je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in je eigen richting, door bijvoorbeeld het volgen van vakken zoals een taal op een hoger niveau en door het deelnemen aan externe competities. Je kunt er ook voor kiezen je kennis juist te verbreden, door het volgen van een extra minor, vakken of taal van een andere richting.

Flexibel programma voor topsporters

Sport je op hoog niveau? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Sporters met status A, status B en de status high potentials van het NOC*NSF en sporters met een internationaal talentprofiel vallen onder Tio’s topsportbeleid. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Flexibel programma voor ondernemende studenten

Ben je een actief ondernemende student en heb je een inschrijving bij de KvK? Dan kun je net als topsporters in aanmerking komen voor maatwerk. Je kunt bijvoorbeeld langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Beleid richting ouder(s)/verzorger(s)

Ook het contact van Tio met ouder(s)/verzorger(s) is maatwerk. Bij je aanmelding kun je het e-mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) invullen, zodat Tio hen op de hoogte kan houden van bijvoorbeeld je behaalde studieresultaten en presentie. Bovendien ontvangen je ouders digitaal belangrijke documenten zoals de Onderwijs- en Examenregeling, vestigingsgids, stage- en afstudeerhandleiding en het schoolmagazine. Minimaal twee keer per jaar is er een studieloopbaangesprek waarbij ook ouders, met jouw instemming, welkom zijn. Ben je meerderjarig? Dan verstrekken we zonder jouw akkoord in principe geen specifieke informatie, om jouw privacy te waarborgen.


Starten in januari of september?

Je kunt op twee momenten in het jaar bij Tio starten: in januari (maandag 8 januari 2018) of in september (maandag 27 augustus 2018).

Maandag 27 augustus 2018

Start je in september, dan volg je eerst twee semesters lang vakken op de vestiging en ga je daarna, in de zomerperiode, 13 weken op stage. Dit geldt zowel voor het drie- als voor het vierjarige programma.

Maandag 8 januari 2018

Je kunt ook in januari beginnen, dan duurt het totale hbo-traject (inclusief een verlengde inschrijving) 3,5 of 4 jaar. Je volgt de lessen dan grotendeels samen met de studenten die in september zijn gestart. Dit is mogelijk aangezien semesters binnen een studiejaar onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Je stage vindt plaats halverwege het studiejaar.

Aftrap studiejaar

Voorafgaand aan het studiejaar vinden de kick-off dag en welcome days plaats. Tio trapt het studiejaar af met een inspirerende kick-off dag, voor de studenten die in januari starten vindt deze plaats op 4 januari 2018 en voor de studenten die in september starten op 28 augustus 2018. Studenten van alle Tio-vestigingen krijgen gastcolleges van kopstukken uit de branche. 
De welcome days staan in het teken van kennismaking met medestudenten, de studiestad en studentenvereniging Cognatio, een kijkje achter de schermen bij bedrijven in de branche en vooral gezelligheid. De welcome days vinden plaats tussen 27 augustus en 31 augustus 2018.

Meer weergevenMinder weergeven


Praktische informatie

Wat zijn de lestijden bij Tio en wanneer zijn de vakanties? En hoe gaat het bestellen van de studieboeken in z’n werk? Voor deze informatie en informatie over o.a. tentamens en inschrijven bekijk je dit onderdeel met praktische informatie.  

Opbouw van het studiejaar

Afhankelijk van het gekozen traject bestaat een studiejaar over het algemeen uit twee semesters van 15 weken, een projectweek, twee hertentamenweken en minimaal 13 weken stage.

Lestijden

De lessen (1 lesuur = 50 minuten) vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.20 uur, onderbroken door pauzes. Hieronder staat weergeven wanneer de lesuren in het algemeen plaatsvinden:

Lesuren

Lestijden

1e lesuur

09:00 - 09:50 uur

2e lesuur

09:50 - 10:40 uur

Pauze

10:40 - 10:55 uur

3e lesuur

10:55 - 11:45 uur

4e lesuur

11:45 - 12:35 uur

Pauze

12:35 - 13:05 uur

5e lesuur

13:05 - 13:55 uur

6e lesuur

13:55 - 14:45 uur

7e lesuur

14:45 - 15:35 uur

Pauze

15:35 - 15:50 uur

8e lesuur

15:50 - 16:40 uur

9e lesuur

16:40 - 17:30 uur

10e lesuur

17:30 - 18:20 uur

Vakanties

Je hebt twee weken kerstvakantie, een week voorjaarsvakantie en twee weken zomervakantie voorafgaand aan of na afloop van je stage. Volg je het vierjarige programma? Dan heb je de zomermaanden juni, juli en augustus vrij (met uitzondering van het eerste jaar). Tijdens de herfst- en meivakantie worden studieactiviteiten gepland.

Tentamens en toetsing

Per studiejaar zijn er twee reguliere tentamenperioden en aansluitend twee herkansingsperioden. Daarnaast worden er door het jaar heen geregeld mondelingen, praktijktoetsen en deeltoetsen afgenomen.

Doorstroomeisen

Afhankelijk van je studieresultaten maak je samen met je studiecoach na het eerste semester een keuze voor het drie- of vierjarige programma. Bij de start van het tweede studiejaar maak je een definitieve beslissing. De instroomeis voor de driejarige variant is dat je het eerste studiejaar grotendeels hebt behaald op 1 oktober van het tweede studiejaar. De eis om te kunnen doorstromen naar het tweede jaar van het vierjarige traject is dat je 55 EC’s hebt behaald van het eerste jaar. Je hoeft je studie niet te beëindigen als je dit aantal niet haalt. Via een verlengde inschrijving kun je het eerste jaar alsnog afronden.

Overdoen studiejaar

Als je onverhoopt niet slaagt voor een studiejaar, bijvoorbeeld door ziekte, dan is het mogelijk het jaar aansluitend opnieuw te volgen. Je krijgt dan 50% korting op het dan te betalen collegegeld.

Huisvesting

Tio kan aankomende studenten doorverwijzen naar kamers van (oud-)studenten of organisaties voor studentenhuisvesting. In Amsterdam en Utrecht kan Tio aankomende studenten op beperkte schaal kamers aanbieden. 

Sporten met korting

Tio heeft aandacht voor gezonde en fitte studenten. Als Tio-student kun je al vanaf € 9,95 per maand onbeperkt sporten. Via Bedrijfsfitness online sport je heel voordelig; zij onderhandelen voor jou om je de scherpste abonnementstarieven van Nederland te kunnen bieden. Je kunt kiezen uit één van de partners van BedrijfsFitnessOnline die je vindt op meer dan 1.000 locaties door heel Nederland. Kijk op bedrijfsfitnessonline.nl/tio voor een overzicht van alle clubs bij jou in de buurt en de tarieven.

Studiemateriaal

Als je per september start, kun je het studiemateriaal voor het eerste semester in juli bestellen. In december kun je het studiemateriaal bestellen voor het tweede semester. Als je in januari start met de opleiding kun je in december het studiemateriaal bestellen voor het eerste semester en in juli voor het tweede semester. De syllabi van Tio en boeken, benodigd voor jouw studieprogramma, zijn voor studenten die met hun studie bij Tio starten per januari 2018 of later inbegrepen bij het collegegeld. Voor het bestellen kun je gebruik maken van de bestelmodule van Tio. Binnen de Nederlandstalige opleidingen kan het voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van Engelstalig studiemateriaal.

Verlengde inschrijving

Als je aan het einde van een studiejaar nog niet alle tentamens hebt afgerond, kun je je inschrijving verlengen. Tijdens een verlengde inschrijving mag je tentamens maken, opdrachten afronden, stage lopen en afstuderen. Daarnaast heb je (onder voorwaarden) beperkt toegang tot de lessen (maximaal 10 contacturen per week). Je kunt ook kiezen voor een verlengde inschrijving alleen voor stage of afstuderen, met als startmaand september of januari. Deze inschrijving is per maand opzegbaar.

Digitale leeromgeving

Tio ondersteunt je digitaal via onder meer e-learning, Blackboard, de digitale bibliotheek, e-mail, studiewijzers, een stagebedrijvendatabase en de Tio-app. Op de Tio-vestigingen is wifi en er zijn ook voorzieningen voor het live volgen van lessen, gastcolleges en tentamenvoorbereiding via webconferencing.
Er is 1 computer per 4,7 student, landelijk is dit 1 computer per 8 studenten. Tio is aangesloten bij SURF-spot, hier kan je als student met speciale onderwijskorting soft- en hardware aanschaffen. Op de vestigingen hangen informatieschermen met actueel nieuws en vertrektijden van treinen.

Tio app

 • Persoonlijk les- en tentamenrooster
 • Pushberichten bij roosterwijzigingen en cijferinvoer
 • Sms bij uitval lessen
 • Lesevalutatie na iedere les

E-learning

 • Digitale leeromgeving (Blackboard)
 • Online examentraining
 • Digitale bibliotheek met 120.000 titels
 • Simulatiegames
Meer weergevenMinder weergeven
 Accepteer cookiesJa, ik accepteer cookies om optimaal van de mogelijkheden van Hogeschool Tio gebruik te kunnen maken. Meer info