1. Home
 2. Management Assistant Schoevers
 3. Studieprogramma

Management Assistant Schoevers mbo

BOL - crebocode: 25728

Studieprogramma Management Assistant

Je leert het vak het beste in de praktijk. Dat is dan ook de basis van de Schoeversopleiding Management Assistant: ruim 60% van de onderwijstijd wordt besteed aan leren door doen. Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen,netwerkorganisaties en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de branche en bij de laatste trends.

Praktijkgericht

De opleiding bestaat voor ruim 60% uit praktijk. Zo ga je op bedrijfsbezoeken, leer je zakelijke bijeenkomsten en vergaderingen te organiseren en ga je twee keer op (internationale) stage. Ook verdiep je je in social media en leer je hoe je een relatienetwerk onderhoudt.

Vakkenpakket

Hieronder staan de vakken en projecten die je volgt bij de mbo-opleiding Management Assistant Schoevers. Het vakkenpakket is opgedeeld in meerdere onderdelen die hieronder worden benoemd.

Planning en organisatie

Je vervult een ondersteunende rol voor de leidinggevende bij het verrichten van organisatorische zaken. Een goede planning is onmisbaar in jouw functie en vormt daarom een rode draad in de opleiding. Om goede ondersteuning te kunnen leveren, moet je weten wat de belangrijke onderwerpen zijn en waaraan je bijvoorbeeld prioriteit moet geven. Ook leer je welke aandachtspunten belangrijk zijn bij het regelen van vergaderingen, bijeenkomsten en het archiveren van stukken. Daarnaast leer je hoe relatiebeheersystemen werken, zoals een CRM-systeem (Customer Relationship Management). Je krijgt de volgende vakken:

 • Bedrijfsbezoeken
 • Klantgericht organiseren en plannen
 • Organisatie zakelijke bijeenkomsten en vergaderingen
 • Planning en structuur
 • Relatiemanagement

Digitale vaardigheden

Je leert allerlei organisatorische taken, zoals het beheren van de agenda, het werken met programma's van het Officepakket, het herkennen van fake news en zakelijk gebruik van social media. Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden word je gestimuleerd op een nieuwe manier creatief uiting te geven aan gedachtes, ideeën en oplossingen.

 • Agendabeheer
 • AVG-proof handelen
 • Digitale identiteit
 • MS Office
 • Social media voor zakelijk gebruik
 • Webcare
 • Webteksten schrijven

Professionaliseren

Na het volgen van deze Schoeversopleiding ben je een professional.  Tijdens de opleiding leer je niet alleen het vak, maar helpen we ook op de arbeidsmarkt. Je wordt klaargestoomd voor de wondere wereld van office- en managementsupport. Je leer je als professional teprofileren, feedback te geven, constructief en assertief te communiceren. Je gaat drie dagen op teamtraining in de Duitse buitenlucht. Tijdens deze dagen staan samenwerken en teambuilding centraal. Tijdens de (internationale) stages breng je het geleerde in praktijk en doe je werkervaring op. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken. Je krijgt de volgende vakken:

 • Assertiviteit
 • Beroepsethiek
 • Computervaardigheden
 • Huiswerkbegeleiding
 • (Internationale) stage 1 (13 weken)
 • (Internationale) stage 2  (13 weken)
 • No stressweek (project)
 • Outdoor (project, 3 dagen)
 • Personal branding
 • Personal selling
 • Professionele ontwikkeling
 • Reflecteren
 • Representativiteit
 • Studievaardigheden
 • Voorbereiding stage

Bedrijfscommunicatie en marketing

Voor organisaties is bedrijfscommunicatie een essentiële factor om succesvol te zijn. Werken aan communicatie is investeren in een sterk imago. Je leert over bedrijfscommunicatie en hoe je diverse communicatieactiviteiten effectief kunt inzetten. Je gaat uitingen zelf vormgeven en met elkaar bespreken. Bij marketing leer wat er allemaal komt kijken bij marketingmanagement. Je krijgt de volgende vakken:

 • Communicatiecanvas
 • Consumentengedrag
 • Interne en externe communicatie
 • Marketing

HRM

Human Resource Management, kortweg HRM, zijn alle activiteiten die te maken hebben met de in-, door- en uitstroom van personeel. Je leert HRM-processen te begeleiden. Ook wordt er aandacht besteed aan tijdregistratie die bedrijven voeren. Je krijgt de volgende vakken:

 • Handelen bij ziekteverzuim
 • Personeelsplanning
 • Urenregistratie
 • Werving en selectie

Project- en evenementenorganisatie

Je leert alle facetten die te maken hebben met het organiseren van evenementen, beurzen en congressen. Wat zijn de verschillen in doelen en doelgroepen? Je gaat aan de slag met een creatief concept. Je leert een geschikte locatie te vinden, hoe je de aankleding kan verzorgen, welke hapjes en drankjes er geserveerd kunnen worden en wat geschikt entertainment is voor het samenstellen van een leuk programma. Je krijgt de volgende vakken:

 • Eventmanagement
 • Evaluatiemethoden
 • PR
 • Promotiemateriaal beheren en ontwikkelen

Nederlands

Correct Nederlands is in jouw functie erg belangrijk. Je oefent met gesprekken voeren, presenteren, schrijven, redigeren en lezen. Je leert hoe je op een professionele manier zakelijk kunt corresponderen. Ook leer je helder en bondig, doel- en doelgroepgericht te formuleren. Je krijgt de volgende vakken:

 • Feedbacktechnieken
 • Gesprekstechnieken
 • Grammatica
 • Lees- en luisterbegrip
 • Zakelijk communiceren

Engels

In het bedrijfsleven is communiceren in het Engels een must. Je oefent met gesprekken voeren in het Engels, presenteren, schrijven, redigeren en lezen. Je leert hoe je op een professionele manier zakelijk internationaal kunt corresponderen. Ook leer je helder en bondig, doel- en doelgroepgericht te formuleren. Je krijgt de volgende vakken:

 • Grammatica
 • Lees- en luisterbegrip
 • Zakelijk communiceren
 • Zakelijke correspondentie

Financiële administratie

Je leert het beheren van kantoorzaken en budgetten, opstellen en beoordelen van offertes en leveringscondities en toezichthouden op leveringsovereenkomsten. Het is voor de organisatie van belang dat de betaling van facturen en declaraties op de juiste wijze plaatsvinden. Je leert daarom beoordelen, controleren en afhandelen van offertes, facturen en declaraties. Ter ondersteuning van de werkzaamheden wordt de nodige rekenvaardigheden opgebouwd met het onderdeel 'secretarieel rekenen'. Je krijgt de volgende vakken:

 • Budgetten beheren
 • Declaraties verwerken
 • Facturaties controleren
 • Loonkosten berekenen en verwerken
 • Project- en urenregistratie beheren
 • Rekenen

Vakken onder voorbehoud.

(Internationale) stages

Tio staat voor praktijkgericht studeren. Naast de projecten die aan bod komen tijdens je studie zijn de beste voorbeelden hiervan je stages. Hierbij breng je alle opgedane kennis in de praktijk en ontwikkel je je communicatieve vaardigheden. Veel studenten zien hun stage daarom als één van de leukste onderdelen van hun studie.
Een groot deel van de stageplaatsen komt automatisch beschikbaar voor Tio-studenten dankzij de jarenlange relatie die Tio heeft met grote namen in de branche. Studenten kunnen daarnaast zelf ook stageplaatsen aandragen. Tijdens je opleiding volg je twee stages van minimaal 13 weken. Het fasttrackprogramma kent één stage.

Begeleiding

Aan het begin van het studiejaar vertelt je studiecoach je alles wat je moet weten over de stage. Via het Studentenweb van Tio kun je je oriënteren op honderden stageadressen. Voordat je gaat solliciteren, geef je je voorkeur op bij je studiecoach. Ieder stageadres moet op zijn beurt aantonen dat het in staat is jou de benodigde begeleiding te geven. Tijdens je stage krijg je bezoek van je studiecoach. De meeste studenten in het buitenland worden ook bezocht. Alle studenten worden telefonisch, via videobellen of per e-mail begeleid.

Goede contacten

Tio onderhoudt intensieve contacten met aansprekende bedrijven en multinationals uit de branches hotellerie, event, toerisme, marketing en business. Van The Ritz-Carlton en Hilton tot Rotterdam Ahoy en van Mercedes en Groupon tot ABN AMRO.

Career Event

Jaarlijks organiseert Tio voor alle studenten het Career Event. Hier kun je je bij de aanwezige goed aangeschreven, bedrijven oriënteren op een stageplek en volg je gastcolleges en workshops van professionals uit de branche.

Verdiensten tijdens stage

Als richtlijn voor de vergoeding die je tijdens je stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week. Er zijn echter ook bedrijven die geen stagevergoeding bieden.

Wereldstages

Afgelopen jaren liepen Tio-studenten stages in de volgende landen: Stages over de hele wereld door Tio-studenten


Excursies

Jaarlijks kun je zowel binnen als buiten het studieprogramma deelnemen aan verschillende studiereizen en de excursies van studentenvereniging Cognatio, zoals een wintersportreis.

Streepje voor met buitenlandervaring

Buitenlandervaring staat goed op je cv. Je leert zelfstandig problemen op te lossen, ontmoet nieuwe mensen en verbetert je talenkennis. Je krijgt hier bij Tio alle ruimte voor. Op verschillende momenten tijdens je studie kun je naar het buitenland gaan.

Internationale stage

Veel Tio-studenten lopen één of meerdere stages in het buitenland. Je moet dan behoorlijk zelfstandig zijn en veel initiatief nemen. Je maakt kennis met andere culturen en verbetert je talenkennis. Een stage duurt minimaal 13 weken. In het buitenland kan het voorkomen dat stages langer duren. Voor buitenlandstages geldt soms een minimumleeftijd van 18 jaar.

Erkende leerbedrijven

Het is bij wet verplicht om stage te lopen bij een erkend leerbedrijf. Dit is een bedrijf dat van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de kwalificatie ‘erkend leerbedrijf’ heeft gekregen. Dit houdt in dat je als student stage loopt op een goede en veilige werkplek.

Kosten buitenlandstage

Binnen Europa kun je van zo’n € 675,- per maand rondkomen; € 375,- huisvesting en € 300,- huishoudelijke uitgaven. Het retourticket heb je soms al voor € 125,-. Buiten Europa liggen de kosten, volledig afhankelijk van de bestemming, vaak hoger. Een retourticket naar Australië zal misschien wel € 1.500,- kosten, maar veel bestemmingen zijn ook bereikbaar tegen een lagere ticketprijs. Dagelijkse kosten in niet-westerse landen zijn vaak relatief laag, terwijl dit in bijvoorbeeld Amerika vergelijkbaar of hoger ligt dan in Nederland. Ook een visum kan kosten met zich meebrengen. Bovengenoemde bedragen zijn indicatief. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Dit reisvoordeel kan met de eventuele Erasmusbeurs oplopen tot meer dan € 930,- per maand.
De kosten voor de buitenlandstage zijn niet opgenomen in het cursusgeld.

Erasmus+ beurs

De Erasmus+ beurs is een beurs voor mbo-studenten die in het buitenland (maar wel binnen Europa) stage willen lopen. Of een student een beurs kan krijgen, is afhankelijk van het aan Tio beschikbaar gestelde beursbedrag en het land waar je stage gaat lopen. Het bedrag kan variëren van € 2.000,- tot € 2.700,- voor je stageperiode.

Richt je opleiding zelf in met keuzedelen

Je kunt je mbo-opleiding zelf inrichten door middel van de keuzedelen. Met een keuzedeel kan je verbreding aanbrengen in je opleiding. In het eerste en tweede jaar krijg je twee keuzedelen aangeboden. In het tweede jaar mag je daarnaast één extra keuzedeel kiezen. 

Digitale vaardigheden

Er verschijnen in een hoog tempo allerlei applicaties en tools waarmee we over nieuwe en slimmere oplossingen beschikken. In dit keuzedeel vergaar je kennis, vaardigheden en competenties die je nodig hebt bij de uitoefening van je toekomstige beroep.

Interculturele communicatie

Omgaan met gasten van andere culturen staat centraal. Interculturele verschillen kennen, herkennen en hierop inspelen, bewustwording van eigen cultuur, waarden, overtuigingen en gedrag.

Dit keuzedeel krijg je aangeboden in het eerste jaar. 

Lean en creatief

Dit keuzedeel gaat over de mindset en de toolset gekoppeld aan het lean- en creatieve proces waarmee je toekomstgericht en (pro)actief kan handelen in een steeds sneller veranderende persoonlijke, maatschappelijke en professionele wereld. Met dit keuzedeel kan een beginnend beroepsbeoefenaar een heldere (klant)vraag formuleren en op basis van de klantbehoefte kritisch kijken naar de effectiviteit van (bedrijfs)processen. Hij/zij kan creatieve en innovatieve oplossingen verzinnen en verbeteringen formuleren en zijn/haar ideeën op overtuigende wijze presenteren.

Dit keuzedeel krijg je aangeboden in het tweede jaar. 

Spaans

Grammatica en uitspraak, presenteren, schrijven en lezen van korte vakteksten, communiceren met gasten, luisteren.

Voorbereiding hbo

Wil je na afronding van je mbo-opleiding doorstuderen binnen het hbo, kies kan dit keuzedeel. Je wordt voorbereid op een hbo-opleiding: je wordt begeleid in het kiezen van een passende hbo-opleiding en het ontwikkelen van hbo-competenties.

Keuzedelen
Digitale vaardigheden
Interculturele communicatie
Lean en creatief
Spaans
Voorbereiding hbo
Keuzedelen
Digitale vaardigheden
Interculturele communicatie
Lean en creatief
Spaans
Voorbereiding hbo

* GL: gemiddeld aantal lesuren per week. Uren en vakken onder voorbehoud.

Meer dan de helft praktijk

De mbo-opleiding Management Assistant Schoevers bestaat voor ruim 60% uit praktijk. Leren door doen dus! Zo houd je je zenuwen in bedwang tijdens de No stressweek en ga je gedurende de opleiding twee keer op (internationale) stage. 
Middelbare hotelschoolopleiding (mbo) met veel praktijkonderwijs bij Tio

Studiebelasting

Tijdens het tweejarige programma heb je ± 24 contacturen per week in het eerste en tweede jaar. Daarnaast moet je zelf zo'n 6 uur studeren per week. De studiebelasting van het fasttrackprogramma is ± 40 tot 42 contacturen per week. De studie is intensief, doordat je in de zomermaanden stage loopt.

Mbo in 1 jaar (fasttrackprogramma)

Je kunt vanaf 2023 deze mbo4-opleiding in slechts één jaar afronden als je kiest voor het fasttrackprogramma. Je studeert dan supersnel. Iets voor jou?
Tijdens deze supersnelle studeerformule volg je vakken uit het eerste en tweede studiejaar. Het fasttrackprogramma is bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten met een goede vooropleiding.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 

Intensief studeren

Zeer gemotiveerde studenten met een havo-, vwo-, mbo3- of relevante mbo2-vooropleiding kunnen vanaf 2023 de mbo4-opleiding Management Assistant Schoevers in slechts één jaar afronden. Alle vakken van het studieprogramma volg je dan in één jaar, waarbij sommige vakken versneld worden aangeboden. Het fasttrackprogramma heeft ± 40 tot 42 contacturen per week. 

Vrijstellingen

Afhankelijk van je vooropleiding kun je in aanmerking komen voor één of meerdere vrijstellingen. In een persoonlijk gesprek kan het aanvragen van vrijstellingen worden toegelicht.

Hbo in 2 na mbo Management Assistant

Na de mbo4-opleiding Management Assistant Schoevers kun je instromen in het tweede jaar van de hbo-opleiding Schoevers Officemanagement. Je kunt dan in slechts twee jaar je hbo-diploma behalen.

Mbo in 2 jaar

Je krijgt de kans om de mbo-opleiding in slechts twee jaar af te ronden. De studie is intensief, doordat je in de zomermaanden stageloopt. 


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

In je eigen tempo

Ook is het mogelijk om naast de standaardprogramma’s van 1 of 2 jaar, de studie in je eigen tempo af te ronden, bijvoorbeeld in 2,5 of 3 jaar. Samen met je studiecoach bepaal je dan wanneer je welke vakken en stages afrondt.

Waar kan ik studeren?

Hogeschool Tio heeft vestigingen in:

Alle hbo- en mbo-opleidingen worden aangeboden op alle vestigingen. 

Ontdek meer
Created with Sketch.
Je krijgt les in kleine klassen. Het gewogen gemiddelde is 8 studenten per les.