1. Home
 2. Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess)
 3. Kosten & financiering

Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess) 

6 jaarBol - crebocode 25636

Kosten & studiefinanciering

Een opleiding aan Tio is een goede investering in je toekomst. De mbo4-opleiding Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess) is een particuliere opleiding. Doordat het een particuliere opleiding is, ligt het lesgeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en betere begeleiding. 
De aandacht die Tio besteedt aan de kwaliteit van het onderwijs resulteert in tevreden studenten. We laten je hieronder zien hoe je deze studie kunt betalen.

Opleidingskosten

Onderstaande opleidingskosten zijn de kosten voor fasttrackprogramma.

Opleidingskosten per jaar

Studiejaar 2021-2022

Collegegeld2-3-4-5

€ 20.400,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 95,-

Totaal eerste studiejaar

€ 20.495,-

 1. Een inschrijving loopt van 1 augustus 2021 t/m 31 augustus 2022 of van 1 januari 2021 t/m 31 januari 2022.
 2. Het collegegeld is inclusief studiemateriaal en projecten.
 3. Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. 
 4. Een verlengde inschrijving kost € 3.200,- per semester. Een verlengde inschrijving alleen voor stage kost € 440,- per maand. Deze bedragen worden jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd.
 5. Het wettelijk lesgeld van € 1.202,-, voor studenten van 18 jaar en ouder, hoeft voor het particuliere onderwijs van Tio niet betaald te worden.

Financiering van de opleiding

Studiefinanciering

Als mbo-student kun je ruim € 7.600,- tot € 10.300,- per jaar aan studiefinanciering ontvangen. De mbo-studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct.
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode augustus-december 2021. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Mbo-studiefinanciering

De mbo-opleidingen vallen onder de tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering. Vanaf de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag, heb je recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, studentenreisproduct, aanvullende beurs en een lening. De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Basisbeurs en aanvullende beurs

Basisbeurs

De hoogte van de basisbeurs hangt af van je woonsituatie; de beurs voor thuiswonenden bedraagt € 87,37 per maand en die voor uitwonenden € 285,15 per maand.

Aanvullende beurs

Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, kun je (afhankelijk van het inkomen van de ouders) een aanvullende beurs aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal € 359,23 per maand voor een thuiswonende student en € 385,29 per maand voor een uitwonende student. Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan is de aanvullende beurs € 101,33 lager.
In het nieuwe studiejaar (per 1 augustus) kun je dan in aanmerking komen voor de volledige aanvullende beurs. 

Lening € 2.284,- tot € 6.872 per jaar

In het middelbaar beroepsonderwijs mag je € 190,34 per maand bijlenen naast de basisbeurs en de aanvullende beurs. Heb je geen recht op een aanvullende beurs, dan mag je ook de hoogte van de aanvullende beurs bijlenen.

Voorwaarden lening bij DUO

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2021 vastgesteld op 0%, je betaalt op dit moment dus geen rente over je studielening. Het rente­percentage verandert jaarlijks. Na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint 2 kalenderjaren na beëindiging van de studie en duurt maximaal 15 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen. 

Studentenreisproduct

Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Ook mbo-studenten jonger dan 18 hebben recht op het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 99,58 in plaats van het studentenreisproduct.

Jonger dan 18

Als je jonger bent dan 18 kom je in aanmerking voor het studentenreisproduct en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders. 

Studiefinanciering aanvragen

Je kunt studiefinanciering aanvragen via duo.nl – Mijn DUO. Zorg ervoor dat je uiterlijk 3 maanden voordat de opleiding begint de studiefinanciering aanvraagt. Alvorens je studiefinanciering kunt aanvragen heb je een DigiD nodig. Vraag een DigiD met sms-controle aan. Je krijgt na je aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens. 

Let bij het aanvragen van studiefinanciering op onderstaande punten:

 • Bij naam opleiding vul je in: Luchtvaartdienstverlener.
 • Kies bij middelbaar beroepsonderwijs: beroepsopleidende leerweg.
 • Kies bij ‘je staat ingeschreven als’ voor: middenkaderopleiding: niveau 4.
 • Kies voor startdatum ‘anders’ met de datum ’1 januari 2021’ (voor januari-instroom) of ’1 augustus 2021’ (voor septemberinstroom).

De rest van de vragen wijst zich vanzelf. Je krijgt vervolgens een bevestiging van jouw aanvraag, controleer de gegevens, als de informatie klopt druk dan onderaan de pagina op ’akkoord’.

Zorgtoeslag aanvragen

Ben je 18 jaar of ouder en is je inkomen lager dan € 30.500,- per jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is maximaal € 107,- per maand, bij een inkomen lager dan € 21.500,-. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.

Langer studiefinanciering in bijzondere gevallen

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Er zijn 2 situaties waarin je recht hebt op 1 jaar langer studiefinanciering:

 1. Door een chronische ziekte kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.
 2. Door een handicap kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.

Één jaar langer studiefinanciering betekent een jaar langer recht op de basisbeurs, een eventuele aanvullende beurs, studentenreisproduct en lening. De regels blijven hetzelfde: als je je diploma niet binnen 10 haalt, moet je ook het extra jaar aan studiefinanciering terugbetalen. 

Ouder dan 30?

Als je ouder dan 30 bent en je wilt een mbo-opleiding (voltijd bol-opleiding) volgen, dan heb je geen recht meer op de reguliere studiefinanciering. Echter, vanaf studiejaar 2017-2018 is er toch de mogelijk om bij DUO geld te lenen voor betaling van je lesgeld: het Levenlanglerenkrediet.
Het levenlanglerenkrediet voor een mbo-opleiding bij Tio bedraagt maximaal € 6.010,- per jaar (5x het wettelijk lesgeld) en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen. Je kunt het levenlanglerenkrediet krijgen voor de (nominale) duur van de opleiding. Voor meer informatie en voor de voorwaarden, zie duo.nl

Meer informatie

Mbo4-prestatiebeurs

Voor de mbo4-opleidingen van Tio val je als mbo-student onder de prestatiebeurs. Je studiefinanciering wordt uitbetaald in de vorm van een lening. Als je binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt de lening (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) omgezet in een gift.

Voor de mbo4-opleidingen van Tio val je als mbo-student onder de prestatiebeurs. Je studiefinanciering wordt uitbetaald in de vorm van een lening. Als je binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt de lening (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) omgezet in een gift.

Wettelijk lesgeld

Tio is een particuliere organisatie. Het wettelijk lesgeld van € 1.202,-, dat studenten ouder dan 18 jaar moeten betalen, komt te vervallen.

Meer informatie

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een studie bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.

Tegemoetkoming in studiekosten onder 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 kom je in aanmerking voor het studentenreisproduct en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

Tegemoetkoming in studiekosten

Indien je als student een mbo-opleiding gaat volgen bij Tio en jonger is dan 18 jaar dan kunnen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen.

Vanaf 1 augustus 2015 krijgen ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebondenbudget. Dit bedrag vervangt de tegemoetkoming ouders van DUO. De tegemoetkoming in de schoolkosten is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen van de ouders.
Het kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgen je ouders naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, hoeveel kinderen je ouders hebben en de leeftijd van de kinderen.

Voor gedetailleerde informatie kijk op kindgebondenbudget op de website van de belastingdienst.

Starten zonder startkapitaal

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de opleiding te financieren via VDZ. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen jij of je ouders bij VDZ een lening aanvragen. De bank betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. Aangezien het collegegeld ineens wordt betaald, wordt er door Tio een korting van € 350,- verleend.

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de opleiding te financieren via VDZ. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen jij of je ouders bij VDZ een lening aanvragen. VDZ betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. 

Over VDZ

VDZVDZ heeft meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren en bemiddelen van financieringen. Voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld een opleiding bij Tio, zijn maatwerk oplossingen ontwikkeld. VDZ stelt het klantbelang centraal.
VDZ werkt samen met diverse banken, maar is zelf onafhankelijk. Ieder huishouden heeft echter zijn eigen financiële 'karakter'. U kan daarom een advies op maat verwachten over het VDZ - Tio betaalplan.

Tio-betaalplannen

Speciaal voor de Tio-opleidingen biedt VDZ financieringsmogelijkheden. Deze financieringen sluiten aan bij het karakter en duur van de opleidingen. 
Onderstaand zijn voorbeelden om de studiekosten te financieren verwerkt. Er zijn echter (veel) meer mogelijkheden. Zo kunt u denken aan het meefinancieren van excursies, extra vakken of schoolbenodigdheden. Ook vindt VDZ het verstandig om de gemiddelde studiekosten per maand mee te nemen in het advies. Investeren in een Tio-opleiding wordt zo verantwoord.

Uitgaven


Tio-collegegeld1 1e studiejaar

€ 20.400,-

 1. inclusief studiematerialen, exclusief extra vreemde taal en introductiedagen.

Persoonlijke lening

Kenmerken van een persoonlijke lening zijn:

 • Boetevrij aflossen
 • Geen mogelijkheid tot opname
 • Vaste rente

Persoonlijke lening

1 jaar

2 jaar

Kredietlimiet

€ 20.400,-

€ 40.800,-

Effectieve rente op jaarbasis1

3,9%

3,7%

Maandbedrag 
 (o.b.v. 60 maanden)

€ 374,15

€ 744,75

Totale prijs van het krediet (60 maanden)

€ 22.449,-

€ 44.685,-

Effectieve rente op jaarbasis1

4,1%

3,7%

Maandbedrag (o.b.v. 120 maanden) (max. looptijd)

€ 206,78

€ 406,10

Totale prijs van het krediet (120 maanden)

€ 24.813,-

€ 48.732,-

 1. Het is mogelijk dat het tarief afwijkt van bovengenoemde tarief. Het tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; uw inkomsten, uitgaven, overige financieringen, uw gezinssituatie en eventuele andere leningen die u hebt gehad en het nieuw te financieren bedrag.

Een optie is om gebruik te maken van een persoonlijke lening. Een opleiding volgen is een investering in je toekomst, daar kan een lening met een lange looptijd goed bij aansluiten. Dit zorgt voor een lage maandlast. Na het afronden van de opleiding kan deze naar wens worden aangepast. Sneller aflossen zorgt voor een uiteindelijk kortere looptijd. De maandlasten stijgen dus, indien de klant hiervoor kiest, na afloop van de opleiding.

Meer weergevenMinder weergeven

Doorlopend krediet

Kenmerken van een doorlopend krediet zijn:

 • Boetevrij aflossen
 • Mogelijkheid tot opname (t/m het 3e jaar van de looptijd)
 • Variabele rente

Doorlopend krediet

1 jaar

2 jaar

Kredietlimiet

€ 20.400,-

€ 40.800,-

Effectieve rente op jaarbasis1

4,7%

4,5%

Looptijd Tio-betaalplan (theoretisch)

78 maanden

77 maanden

Maandbedrag   (o.b.v. 1,5% van het kredietlimiet)

€ 306,-

€ 612,-

Totale prijs van het krediet

€ 23.868,-

€ 47.124,-

 1. Het is mogelijk dat het tarief afwijkt van bovengenoemde tarief. Het tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; uw inkomsten, uitgaven, overige financieringen, uw gezinssituatie en eventuele andere leningen die u hebt gehad en het nieuw te financieren bedrag.

Lening op maat

Tevens is er de mogelijkheid een concept op maat te maken in samenspraak met de student en/of ouders. Als de student minderjarig is, zullen de ouders de financiering aangaan. Minderjarige studenten mogen van overheidswege geen financiële verplichtingen aangaan. Het op maat gemaakte betaalplan houdt onder andere rekening met de gewenste maandtermijn en looptijd van de financiering.

Meer weergevenMinder weergeven

Lening aanvragen

Om in aanmerking te komen voor het VDZ - Tio-betaalplan zijn er acceptatierichtlijnen opgesteld voor de aanvrager(s). Bij het aangaan van een financiering krijgt VDZ graag de beschikking over enkele documenten. Hierover wordt je door VDZ uiteraard geïnformeerd.  

Contact

Heeft u verdere vragen of wenst u een vrijblijvende offerte aan te vragen? Dan kunt u contact opnemen met VDZ via onderstaande contactgegevens. VDZ kan u ook contact met u opnemen via onderstaande button:

Contactgegevens

Hazenweg 110
7556 BM  Hengelo
074 - 377 11 75
tio@vdz.nl

VDZ is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur.

Door wie wordt de opleiding betaald?

25% van de mbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de hbo-studenten die de afgelopen 2 jaar gestart zijn met een mbo-opleiding bij Tio.

Door wie wordt de opleiding betaald - mbo

Voor de mbo-fasttrackstudenten ligt dit percentage hoger; 58% betaalt de studie (deels) zelf.

Door wie wordt de opleiding betaald - mbo fasstrack

Bron: Enquête onder nieuwe studenten afgelopen 2 jaar.

Hoe kan ik de opleiding betalen? (betalen in termijnen)

Je kunt het collegegeld en de keuzevakken op de volgende manieren betalen:

 • In 1x betalen; vóór 1 augustus 2021 (1 januari 2021 - januari-instroom) of binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Je kunt ook in 12 termijnen betalen (€ 1.729,17 per termijn). In dat geval betaal je een meerprijs van € 350,-.

Het collegegeld en de keuzevakken worden omstreeks 1 juli 2021 (1 december 2020 voor de januari-instroom) in rekening gebracht. De facturatie vindt per e-mail plaats.
Als je ervoor kiest in termijnen te betalen, is dat mogelijk via een machtiging voor automatische incasso op de vervaldata, zoals hieronder getoond:  

Vervaldata
September / Januari

Betaling ineens

12 termijnen

01-08-2021 / 01-01-2021

 


01-09-2021 / 01-02-2021


01-10-2021 / 01-03-2021


 

01-11-2021 / 01-04-2021


 

01-12-2021 / 01-05-2021


 

01-01-2022 / 01-06-2021


 

01-02-2022 / 01-07-2021


 

01-03-2022 / 01-08-2021


 

01-04-2022 / 01-09-2021


 

01-05-2022 / 01-10-2021


 

01-06-2022 / 01-11-2021


 

01-07-2022 / 01-12-2021


 

01-08-2022 / 01-01-2022


 

Let op: De betaling ineens gaat niet via een machtiging, maar maak je zelf over aan Hogeschool Tio. Bij een verlengde inschrijving moet je het bedrag eveneens in 1x betalen.

Financieringsvoorbeeld

Een mbo-student (≥18 jaar, thuiswonend) heeft studiefinanciering aangevraagd en betaalt in 12 termijnen. In bijgaand schema staat aangegeven hoeveel kapitaal er nodig is om te kunnen studeren aan een mbo-opleiding van Hogeschool Tio. Dit benodigd kapitaal is te financieren via VDZ. Na augustus is het collegegeld aan Tio voldaan.

Opleidingskosten1

Studiefinanciering

Eigen kapitaal / lening

12 termijnen x € 1.729,17

(1 september t/m 1 augustus)

12 termijnen x € 636,94

(24 augustus t/m 24 juli)

12 x € 1.092,23

Totaal € 20.750,-

Totaal € 7.643,28

Totaal € 13.106,72

 1. Dit betreft de termijnbetaling exclusief eventuele keuzevakken. De keuzevakken kunnen in dezelfde termijnen betaald worden als het collegegeld.
 2. Studiefinanciering mbo thuiswonen (basisbeurs, aanvullende beurs + lening = € 636,94). De eerste studiefinanciering ontvang je rond 24 augustus. 

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Onderstaande vakken zijn optioneel en dus geen verplichting.

Optioneel

Studiejaar 2021-2022

Extra vreemde taal1

€ 350,-

Huiswerkbegeleiding

€ 0,-

Introductiedagen

€ 275,-

 1. Prijs per semester. Afhankelijk van je vooropleiding en taalniveau wordt bekeken of je de taal 1 of 2 semesters moet volgen.

Vergelijking opleidingskosten

Het volgen van een mbo-opleiding bij Tio is een investering in je toekomst. Als student in het versnelde studieprogramma kun je eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Het is een investering die je snel kunt terugverdienen.

Investeer in je toekomst

Het volgen van een mbo-opleiding bij Tio loont: het is een investering in je toekomst. De kwaliteit van de Tio-opleidingen is hoog en je krijgt alle handvatten aangereikt voor een succesvolle carrière. Tio staat bovendien hoog aangeschreven in het bedrijfsleven, waardoor Tio-gediplomeerden doorgaans snel een baan vinden. Omdat je een versneld studieprogramma volgt, kun je eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Je kunt de investering snel terugverdienen.

Het verschil

In vergelijking met een bekostigde driejarige mbo-opleiding kost een tweejarige studie bij Tio € 14.277,- meer. Dit verschil is een stuk kleiner dan je zou verwachten, doordat je eerder kan starten met werken: een jaar eerder werken levert netto zo’n € 22.650,- op, op basis van het gemiddelde salaris voor SRH-gediplomeerden die 1,5 jaar werkzaam zijn binnen de Tio-branches (zoals vermeld op de opleidingspagina’s, Keuzegids Mbo 2020 voor bruto maandlonen en loonwijzer.nl voor omrekenen van bruto naar netto salaris).

Fictief rekenvoorbeeld

Onderstaand fictief rekenvoorbeeld1 geeft samengevat de kosten weer voor een Tio-opleiding ten opzichte van een door de overheid bekostigde opleiding.

Investering

2-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 39.395,-

€ 1.168,-3

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 1.300,-

Voordeel eerder werken4

- € 22.650,-

€ 0,-

Totaal

€ 16.745,-

€ 2.468,-

Verschil na 3 jaar

€ 14.277,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een mbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling, De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%, betreft een schatting.
 3. De berekening gaat uit van het betalen van één jaar lesgeld van een driejarige mbo-opleiding in het bekostigde onderwijs.
 4. Bron: Keuzegids Mbo 2020.

Wat kost studeren?

Aan welke uitgaven moet je denken als je gaat studeren? Onderstaand vind je een schatting van de kosten die je kunt verwachten als je gaat studeren. De kosten verschillen uiteraard voor studenten die thuis blijven wonen en studenten die op kamers gaan.

Gemiddelde studiekosten per maand

Collegegeld

€ 1.729,-

Studieboeken

inbegrepen

Huur

€ 417,-

Internet en tv

€ 25,-

Boodschappen

€ 181,-

Vervoer (naast studentenreisproduct)

€ 63,-

Ontspanning, uitgaan en sport

€ 146,-

Kleding en schoenen

€ 47,-

Zorgverzekering*

€ 106,-

Inboedelverzekering

€ 5,75

Aansprakelijkheidsverzekering

€ 2,50

Telefoon

€ 26,-

Activiteiten studentenvereniging

€ 10 - 20

Bron: nibud.nl

Gemiddelde kamerhuur per stad

Amsterdam

€ 570,-

Eindhoven

€ 390,-

Enschede

€ 355,-

Hengelo

€ 250,-

Rotterdam

€ 460,-

Utrecht

€ 430,-

Bron: Kamernet

* Zorgtoeslag
Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Vergeet dan ook niet om zorgtoeslag aan te vragen. Is je inkomen lager dan € 30.500,- per jaar dan heb je recht op zorgtoeslag.

Prijzen en prijswijzigingen

 1. Bij het aangaan van de Studieovereenkomst ontstaat de verplichting voor de Student om het inschrijfgeld en het volledige collegegeld te betalen. Deze verplichting is onvoorwaardelijk. De verschuldigdheid van het collegegeld is niet afhankelijk van het daadwerkelijk volgen van onderwijs, het verstrijken van de tijd of van welke voorwaarde dan ook. Voor de verschuldigdheid van de prijs voor keuzevakken geldt hetzelfde, met dien verstande dat de betalingsverplichting ontstaat op moment van toelating tot het keuzevak (dit kan zijn bij het aangaan van de Studieovereenkomst, maar ook later).
 2. Als Tio en de Student voor het collegegeld een betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan zal de Student de termijnbetalingen uiterlijk voldoen op de overeengekomen uiterste betaaldata. Als er geen betaling in termijnen is overeengekomen dan dient het verschuldigde bedrag in zijn geheel te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het Collegejaar 2020/2021.
 3. De betaaltermijn voor alle overige bedragen is 14 dagen na factuurdatum.
 4. Iedere betaling, ongeacht eventueel bij de betaling gegeven omschrijving, strekt in mindering op de oudste openstaande factuur.
 5. De prijs voor studiemateriaal is inbegrepen in het collegegeld. Niet in het collegegeld zijn inbegrepen: kosten gemoeid met aanschaf eigen materialen (laptop, kleding, pennen etc.), kosten gemoeid met stages, afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet inbegrepen, met uitzondering van een kopieer-/printkaart goed voor 150 vellen zwartwit, die aan de Student zal worden verstrekt. Voor een Doorstromer die de Opleiding vóór 2018/2019 gestart is en die een aangepaste prijs betaalt, is de prijs voor studiemateriaal niet inbegrepen in het collegegeld.
 6. Voor Doorstromers worden de Opleidingskosten zoals genoemd in de studiegids 2020/2021 jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de Student zich vóór 1 februari (1 oktober voor januari-instroom) inschrijft voor het volgende studiejaar. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het volgende collegejaar.
 7. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de Opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het onderwijs op basis van de verlengde inschrijving wenst te volgen.
 8. De prijs voor het voor de tweede keer volgen van hetzelfde Studiejaar is gelijk aan 50% van de prijs vermeld in de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het studiejaar voor de tweede keer wenst te volgen. Daarbij gelden als voorwaarden dat de Student het Studiejaar in het eerste collegejaar volledig heeft gevolgd (niet tussentijds heeft opgezegd) en de daarmee gemoeide Opleidingskosten uiterlijk een maand voor aanvang van het tweede collegejaar volledig heeft voldaan. Indien de Student niet aan beide voorwaarden heeft voldaan, dan geldt voor het tweede collegejaar de prijs zoals genoemd in de studiegids, zoals die is vastgesteld voor het nieuwe collegejaar.
 9. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Opzeggen

Door je in te schrijven, ben je Tio de opleidingskosten volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen en ben je in ieder geval het inschrijfgeld verschuldigd. Vanaf het moment van inschrijving worden er door Tio kosten gemaakt om jou en je medestudenten het onderwijsprogramma te kunnen aanbieden. Bij opzegging ben je een redelijk deel van het collegegeld verschuldigd (een “redelijk loon”), waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.

 • Bij annulering in de periode tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 (tussen 1 december 2019 en 31 december 2019 voor januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel vastgesteld op 25% van de Opleidingskosten.
 • Bij opzegging gedurende het collegejaar (na 31 augustus voor de septemberinstroom en na 31 december voor de januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel als volgt berekend:
  A. (aantal aangebroken maanden vóór opzegging / 12 maanden) * opleidingskosten

  B. 25% van de opleidingskosten.

Als je opzegt vanwege een reden die (gedeeltelijk) in de risicosfeer van Tio ligt, of omdat je door exceptionele omstandigheden buiten jouw invloedsfeer niet in staat bent om je opleiding af te ronden, kan je Tio gemotiveerd verzoeken om aanpassing van het hierboven genoemde percentage van 25%.

Onder de opleidingskosten wordt verstaan: de som van het collegegeld en de prijs van keuzevakken. De volledige regeling en een opzegformulier vind je op tio.nl/opzeggen.
Je kan eventueel uitstel aanvragen voor de deadline voor kosteloze annulering, bijvoorbeeld omdat je nog in onzekerheid verkeert over het behalen van je vooropleiding. Dit uitstel is alleen geldig als het schriftelijk is bevestigd door Tio.


Advies nodig?

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een opleiding bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.

Deze Tio-opleiding scoort een 4,6 uit 5 op basis van 10 beoordelingen.