Kwaliteit Tio uitstekend geborgd

De kwaliteit van het hbo-onderwijs van Hogeschool Tio wordt uitstekend geborgd, zodat Tio-afgestudeerden verzekerd zijn van een waardevol diploma. Ook zijn er geen alternatieve afstudeerroutes: de studenten studeren langs één en dezelfde lat af.


Waar de meeste hogescholen een vierogen principe hanteren voor het beoordelen van de scripties van de studenten, maakt Hogeschool Tio gebruik van een zesogen principe. Dit houdt in dat elke scriptie die door Tio-studenten geschreven wordt, beoordeeld wordt door drie personen: de afstudeercoach, een collega-afstudeercoach (een zogeheten tegenlezer) en een extern commissielid. Tevens wordt Hogeschool Tio niet bekostigd op basis van het aantal afgestudeerden en is er dus geen direct financieel belang bij het laten slagen van de student.


Borging eindniveau

Er studeert bij hogeschool Tio geen student af zonder dat een extern commissielid de scriptie ook met een voldoende heeft beoordeeld. Het externe commissielid heeft veel ervaring met accreditatie en weet net als onze afstudeercoaches exact wat er verlangd wordt van de afstudeerstudent. Een externe beoordeling schept een extra uniforme kwaliteitswaarborg. Zeker daar het externe commissielid geen contact met de student zelf heeft. Op deze manier zijn Tio-studenten verzekerd van een waardevol diploma en kan Hogeschool Tio garanderen dat alleen studenten die daadwerkelijk voldoen aan het eindniveau worden beloond met het bachelordiploma van Hogeschool Tio.
Uit De Volkskrant:


Onderwijs hogescholen onder de maat


Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs is zo boos over de situatie bij de hogeschool InHolland dat hij de accreditatie van een deel van de opleidingen wil intrekken.


Bij meer hogescholen is het onderwijs onder de maat. De onderwijsinspectie is kritisch over opleidingen bij de hogeschool Windesheim Zwolle (opleiding journalistiek), de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (werktuigbouwkunde), de hogeschool Leiden (Communicatie) en het instituut voor communicatie en media van de Hanzehogeschool in Groningen. Dat blijkt uit het inspectierapport over de hbo-opleidingen, dat in handen is van de Volkskrant.

Het gedeelte van het inspectierapport over Inholland lekte woensdagavond al uit. Daaruit bleek dat bij vier opleidingen van de hogeschool Inholland bijna een kwart van alle studenten ten onrechte een diploma kreeg. Dit onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder vijf opleidingen.

Staatssecretaris Zijlstra besloot daarop de hbo-accreditatie van deze vier opleidingen in te trekken. Overigens is dat niet stante pede geregeld, de procedure daartoe kan tot twee jaar duren. Ook krijgen de opleidingen een boete opgelegd. De hoogte daarvan wordt de komende weken bekend.

'Buitengewoon ernstig', noemt Zijlstra beide werken in een eerste reactie. 'De kwaliteit van hbo-diploma's mag niet ter discussie staan en dat is nu wel het geval. En het gaat niet alleen over Inholland, het is veel breder.'

Het is volgens de staatssecretaris belangrijk dat er beter en vaker toezicht wordt gehouden op het niveau van de opleidingen. 'Er zitten nu gaten in de wet en die moeten zo snel mogelijk gedicht worden.'

De inspectie deed het afgelopen half jaar onderzoek bij vijftien bacheloropleidingen van tien hogescholen. Bij acht opleidingen van vijf hogescholen is de situatie niet in orde.

Zorgelijke situatie
Nu blijken er nog vier opleidingen te zijn waar er sprake is van een 'zorgelijke' situatie. Bij drie samenwerkende communicatieopleidingen van de Hanzehogeschool was sprake van een alternatief afstudeertraject dat 'aanzienlijke tekortkomingen vertoonde'. Datzelfde geldt voor een alternatief toetstraject bij de opleiding communicatie van Hogeschool Leiden, de hele toetssystematiek bij de opleiding werktuigbouwkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een alternatief toetstraject en een alternatieve afstudeerroute bij de opleiding journalistiek van Christelijke Hogeschool Windesheim.

'Voor GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver is de maat vol. 'Dit is schokkend. Het inspectierapport wijst er op dat dit probleem op veel meer hbo-opleidingen speelt. Dit raakt de hele hbo-sector. Hogeschoolbestuurders past op dit moment grote bescheidenheid.