1. Home
  2. Contact
  3. Aanmelden

Aanmelden 

Leuk dat je interesse hebt in één van de opleidingen van Hogeschool Tio. Je kunt je eenvoudig en veilig digitaal aanmelden voor een hbo- of mbo-opleiding bij Hogeschool Tio via onderstaande button.

Wat heb je nodig bij de aanmelding?

Voor het invullen van het aanmeldingsformulier heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met daarop je BSN-nummer. Het BSN-nummer hebben we nodig omdat we aan DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs) moeten doorgeven dat je bent ingeschreven bij Hogeschool Tio.

In het formulier vul je de volgende gegevens in voor je aanmelding:

Als er factoren zijn (zoals dyslexie) die van invloed kunnen zijn op je resultaten, dan kan hiervan bij je aanmelding (bij stap 2) en tijdens het intakegesprek melding gemaakt worden. Samen met de studiecoach wordt gekeken welke speciale voorzieningen Tio je tijdens je studie kan bieden.

Hoe verloopt de aanmelding?

Tijdig aanmelden

Er is veel belangstelling voor de Tio-opleidingen en slechts beperkt plaats. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Ben je zeker van je keuze, meld je dan zo snel mogelijk aan. Eventueel vrijgekomen plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding.

Selectie en loting

Tio selecteert op basis van de juiste vooropleidingseisen en tijdige aanmelding. Studenten worden niet uitgeloot.

Kennismakingsgesprek

Als je aangenomen bent, kun je voor de start van je studie een vrijblijvend studiekeuzegesprek met je toekomstige studiecoach aanvragen.

Start van de opleidingen

Voorafgaand aan het studiejaar vinden de introductiedagen, kick-off dag en welcome days plaats:

Opzeggen

Door je in te schrijven, ben je Tio de cursusgelden volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan alleen in onderstaande situaties leiden tot restitutie van het cursusgeld. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna geldt bij opzegging dat je aanspraak kunt maken op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld (de data tussen haakjes hebben betrekking op aanmeldingen met als startdatum 1 januari):

Als je nog in onzekerheid verkeert, kun je vóór 1 juli (1 november) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om je voorwaardelijk te mogen inschrijven. De volledige voorwaarden staan beschreven op  tio.nl/algemene_voorwaarden. Tio stelt het verplicht om aangetekend op te zeggen zodat de datum van opzegging vastligt. Dit kan ook via de website (tio.nl/opzegformulier).

  1. Een in rekening gebracht bedrag (deels) teruggeven.