1. Home
  2. Contact
  3. Aanmelden

Aanmelden 

We zijn momenteel de website aan het updaten naar het nieuwe studiejaar. Helaas is het daarom op dit moment niet mogelijk om je aan te melden voor een opleiding via de website.
Voor meer informatie m.b.t. aanmeldingen of overige informatie kunt u contact opnemen via info@tio.nl of +31 (0)30 7 999 000.

Wat heb je nodig bij de aanmelding?

Voor het invullen van het aanmeldingsformulier heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met daarop je BSN-nummer. Het BSN-nummer hebben we nodig omdat we aan DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs) moeten doorgeven dat je bent ingeschreven bij Hogeschool Tio.

In het formulier vul je de volgende gegevens in voor je aanmelding:

Als er factoren zijn (zoals dyslexie) die van invloed kunnen zijn op je resultaten, dan kan hiervan bij je aanmelding (bij stap 2) en tijdens het intakegesprek melding gemaakt worden. Samen met de studiecoach wordt gekeken welke speciale voorzieningen Tio je tijdens je studie kan bieden.

Hoe verloopt de aanmelding?

Tijdig aanmelden

Er is veel belangstelling voor de Tio-opleidingen en slechts beperkt plaats. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Ben je zeker van je keuze, meld je dan zo snel mogelijk aan. Eventueel vrijgekomen plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding.

Selectie en loting

Tio selecteert op basis van de juiste vooropleidingseisen en tijdige aanmelding. Studenten worden niet uitgeloot.

Kennismakingsgesprek

Als je aangenomen bent, kun je voor de start van je studie een vrijblijvend studiekeuzegesprek met je toekomstige studiecoach aanvragen.

Start van de opleidingen

De septemberinstroom start maandag 28 augustus 2017.
Vanaf oktober 2017 kun je je aanmelden voor studiejaar 2018 met de startdata: maandag 8 januari 2018 en maandag 27 augustus 2018. 

Voorafgaand aan het studiejaar vinden de introductiedagen, kick-off dag en welcome days plaats. Van 21 - 23 augustus 2017 vinden de introductiedagen plaats voor Tio Amsterdam en Tio Eindhoven. Van 23 - 25 augustus 2017 vinden de introductiedagen plaats voor Tio Hengelo, Tio Rotterdam en Tio Utrecht.  Tio trapt het studiejaar af met een inspirerende kick-off dag, voor de studenten die in september starten op 29 augustus 2017. Studenten van alle Tio-vestigingen krijgen gastcolleges van kopstukken uit de branche.
De welcome days staan in het teken van kennismaking met medestudenten, de studiestad en studentenvereniging Cognatio, een kijkje achter de schermen bij bedrijven in de branche en vooral gezelligheid. De welcome days vinden plaats tussen 28 augustus en 1 september 2017.

Opzeggen

Door je in te schrijven, ben je Tio de cursusgelden volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan alleen in onderstaande situaties leiden tot restitutie van het cursusgeld. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna geldt bij opzegging dat je aanspraak kunt maken op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld (de data tussen haakjes hebben betrekking op aanmeldingen met als startdatum 1 januari). Als je opzegt vóór 1 juli (1 november) wordt het cursusgeld, op het inschrijfgeld na, voor 100% gecrediteerd. Als je opzegt in juli (november) wordt het cursusgeld voor 75% gecrediteerd. Als je opzegt in augustus (december) wordt het cursusgeld voor 50% gecrediteerd. Bij opzegging na 31 augustus (31 december) vindt geen creditering plaats. Als je nog in onzekerheid verkeert, kun je vóór 1 juli (1 november) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om je voorwaardelijk te mogen inschrijven. De volledige voorwaarden staan beschreven op tio.nl/algemene_voorwaarden. Tio stelt het verplicht om aangetekend op te zeggen zodat de datum van opzegging vastligt. Dit kan ook via de website (tio.nl/opzegformulier).

Ja, ik accepteer cookies om optimaal van de mogelijkheden van Hogeschool Tio gebruik te kunnen maken. Accepteer cookies