U bevindt zich hier

 
Aanmelden voor hbo of mbo opleiding

aanmelden

Via onderstaande link kun je je veilig en eenvoudig digitaal aanmelden voor een hbo- of mbo-opleiding bij Hogeschool Tio.

Hoe verloopt de aanmelding?

  • Als er factoren zijn (zoals dyslexie) die van invloed kunnen zijn op je resultaten, dan kan hiervan bij je aanmelding en tijdens het intakegesprek melding gemaakt worden. Samen met de studiecoach wordt gekeken welke speciale voorzieningen Tio je tijdens je studie kan bieden.
  • Heb je alle stappen van het aanmeldproces doorlopen? Dan zie je de bevestiging op je beeldscherm en ontvang je tevens per e-mail een bevestiging van je inschrijving.
  • Om je aanmelding af te ronden print je de bevestiging uit, onderteken je het en stuur je het toe aan Hogeschool Tio. Dit kan per post (antwoordnummer 58761, 3508 WH Utrecht) of per e-mail (stuur een scan naar csa@tio.nl). Vergeet niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort/identiteitskaart) mee te sturen.
  • Voor verificatie van je vooropleiding heeft Tio een kopie van je diploma en cijferlijst nodig. Je kan deze meesturen met je aanmelding of na het behalen van je diploma toesturen aan Tio.
  • Na ontvangst van je aanmelding, stuurt Tio je (mits je aan de vooropleidingseisen kunt voldoen en er geen wachtlijst is) een schriftelijke bevestiging van toelating. Wanneer je vooropleiding onvoldoende aansluit op de studie die je wilt gaan volgen, wordt er een gesprek en assessment met je gepland. De kosten voor het assessment bedragen € 80,-. De toelatingscommissie beslist of je toelaatbaar bent.


SELECTIE EN LOTING

Tio selecteert op basis van de juiste vooropleidingseisen en tijdige aanmelding. Studenten worden niet uitgeloot.


KENNISMAKINGS-
GESPREK

Als je aangenomen bent, kun je voor de start van je studie een vrijblijvend studiekeuzegesprek met je toekomstige studiecoach aanvragen.


Tijdig aanmelden

Er is veel belangstelling voor de Tio-opleidingen en slechts beperkt plaats. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Ben je zeker van je keuze, meld je dan zo snel mogelijk aan. Eventueel vrijgekomen plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding.


Start van de opleidingen

De januari-instroom start maandag 9 januari 2017.

De septemberinstroom start maandag 28 augustus 2017.


Voorafgaand aan het studiejaar vinden de kick-off dag en welcome days plaats. Tio trapt het studiejaar af met een inspirerende kick-off dag, voor de studenten die in januari starten vindt deze plaats op 20 december 2016 en voor de studenten die in september starten op 29 augustus 2017. Studenten van alle Tio-vestigingen krijgen gastcolleges van kopstukken uit de branche.

De welcome days staan in het teken van kennismaking met medestudenten, de studiestad en studentenvereniging Cognatio, een kijkje achter de schermen bij bedrijven in de branche en vooral gezelligheid. De welcome days vinden plaats tussen 28 augustus en 1 september 2017.


OPZEGGEN

Door je in te schrijven, ben je Tio de cursusgelden volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan alleen in onderstaande situaties leiden tot restitutie van het cursusgeld. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna geldt bij opzegging dat je aanspraak kunt maken op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld (de data tussen haakjes hebben betrekking op aanmeldingen met als startdatum 1 januari). Als je opzegt vóór 1 juli (1 november) wordt het cursusgeld, op het inschrijfgeld na, voor 100% gecrediteerd. Als je opzegt in juli (november) wordt het cursusgeld voor 75% gecrediteerd. Als je opzegt in augustus (december) wordt het cursusgeld voor 50% gecrediteerd. Bij opzegging na 31 augustus (31 december) vindt geen creditering plaats. Als je nog in onzekerheid verkeert, kun je vóór 1 juli (1 november) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om je voorwaardelijk te mogen inschrijven. De volledige voorwaarden staan beschreven op tio.nl/algemene_voorwaarden. Tio stelt het verplicht om aangetekend op te zeggen zodat de datum van opzegging vastligt. Dit kan ook via de website (tio.nl/opzegformulier).


Aanmelden opleiding