1. Home
  2. Contact
  3. privacy

Privacy statement 

Hogeschool Tio is altijd serieus bezig met privacy en uw persoonsgegevens. Tio vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden. En bij elk contact dat u met Tio heeft, heeft u de mogelijkheid om u eenvoudig af te melden. Lekker praktisch toch!
Wenst u meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan nodigt Tio u uit om hieronder verder te lezen. 

In het kort

Hogeschool Tio neemt de privacy van u en al haar (potentiële) studenten, ouders, decanen, relaties en sollicitanten serieus. Bij verwerking van persoonsgegevens houden Tio en haar medewerkers zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Tio en haar medewerkers behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met zorg. En willen er tegelijkertijd voor zorgen dat onze service zo persoonlijk mogelijk is.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Hogeschool Tio. Deze gegevens zijn persoonsgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, aanvragen via de website en gegevens via studiekeuzesites en beurzen.

Hieronder kunt u lezen hoe Hogeschool Tio omgaat met uw persoonlijke gegevens:

Welke informatie wordt verzameld?

Hogeschool Tio verzamelt uw persoonsgegevens via (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren, de website, via studiekeuzesites, op beurzen en op scholenvoorlichtingen. Hierbij gaat het om NAW-gegevens en voorkeuren. Met uw toestemming gebruikt Tio de verzamelde gegevens om u te informeren over opleidingsmogelijkheden bij Hogeschool Tio. Stelt u het niet langer op prijs om deze informatie te ontvangen? Meld u dan af op de afmeldpagina of stuur een e-mail naar info@tio.nl.

Bent u geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief, dan heeft u de mogelijkheid om via de nieuwsbrief uw gegevens te wijzigen of u hiervoor af te melden.

Cookies

Naast bovengenoemde informatie verzamelt Tio cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet en mobiele telefoon worden opgeslagen als u bepaalde webpagina's bezoekt. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van het device. Tio gebruikt deze cookies om uw gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Websitebezoek

Op de website maakt Tio gebruik van Google Analytics-cookies voor analytische doeleinden. Tio neemt ook hierbij uw privacy in acht en heeft hiervoor uiteraard een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste deel van uw IP-adres gewordt gemaskeerd, hierdoor kunt u anoniem op onze website surfen. Daarnaast deelt Tio geen gegevens met Google, omdat bij ons ‘gegevens delen’ uitstaat. Tevens maakt Tio geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Aanvragen via webformulieren

Gegevens verzameld via de websiteformulieren (o.a. aanvraag studiegids, aanmelding open dag, proefstudeerdag, meeloopdag en persoonlijk/financieel gesprek) worden gebruikt om u de gevraagde gegevens op te kunnen sturen of de aanmelding te kunnen bevestigen. Voorts worden de gegevens gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van open dagen en u een nieuwe studiegids te kunnen sturen of andere informatie over Tio te verstrekken.
Stelt u dit niet (langer) op prijs, dan kunt u zich via de afmeldpagina afmelden voor post en/of e-mail.

Aanmelden voor een opleiding

De hier gevraagde gegevens worden gebruikt om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Na acceptatie van de aanmelding worden de gegevens overgenomen in de centrale studentenadministratie.

Solliciteren bij Tio

Om te kunnen solliciteren bij Tio dient u zich digitaal aan te melden als sollicitant. U krijgt vervolgens een inlog en wachtwoord, waarmee u toegang heeft tot uw gegevens en deze kunt wijzigen. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt om uw sollicitatie(s) in behandeling te kunnen nemen en u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van passende vacatures en informatie over Tio. U kunt uw gegevens ook heel eenvoudig zelf verwijderen via de pagina Mijn gegevens, onderaan de pagina.

Contactformulier

De hier gevraagde gegevens worden gebruikt om uw vraag / opmerking in behandeling te kunnen nemen, en om u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van open dagen, nieuws en andere activiteiten van Hogeschool Tio.
Stelt u dit niet (langer) op prijs, dan kunt u zich via de afmeldpagina afmelden voor post en/of e-mail.

Onderwijsbeurzen

Op bepaalde onderwijsbeurzen heeft Tio de mogelijkheid om de badges van de bezoekers te scannen. Deze bezoekers neemt Tio op in haar database om hen in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van open dagen, nieuws en andere activiteiten van Hogeschool Tio.
Stelt u dit niet (langer) op prijs, dan kunt u zich via de afmeldpagina afmelden voor post en/of e-mail.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens stelt Tio niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. En in die gevallen zijn uw gegevens beschermd door de overeenkomst die Tio gesloten heeft met de derde partij. Bijvoorbeeld de partij die verzending van poststukken naar u verzorgt. Uw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Functionaris persoonsgegevens

Maurice KrabbenborgHogeschool Tio heeft een functionaris persoonsgegevens aangesteld. Voor vragen over het privacybeleid, klachten of opmerkingen kunt u bij Maurice Krabbenborg terecht.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw gegevens en kunt Hogeschool Tio vragen om uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het u te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken, dit kan via deze pagina. Een verzoek tot inzage kunt u richten aan info@tio.nl.

Wijzigen van dit privacybeleid

Hogeschool Tio behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Waarbij geldt dat uw gegevens altijd maximaal beschermd moeten blijven ook conform de wettelijke kaders. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Privacy statement van derden

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Hogeschool Tio geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Het privacy statement van Tio vanwege bovenstaande niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Hogeschool Tio zijn verbonden. Hogeschool Tio aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.  

AVG in een notendop

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Wil je meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bekijk dan de infograpics van de Autoriteit Persoonsgegevens.