1. Home
  2. Contact
  3. privacy

Privacy statement 

Hogeschool Tio is altijd serieus bezig met privacy en je persoonsgegevens. Tio vindt het belangrijk dat jouw gegevens goed beschermd worden. En bij elk contact dat je met Tio hebt, heb je de mogelijkheid om je eenvoudig af te melden. Lekker praktisch toch!
Wil je meer informatie over de bescherming van je persoonsgegevens, dan nodigt Tio je uit om hieronder verder te lezen. 

In het kort

Hogeschool Tio neemt de privacy van jou en al haar (potentiële) studenten, ouders, decanen, relaties en sollicitanten serieus. Bij verwerking van persoonsgegevens houden Tio en haar medewerkers zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Tio en haar medewerkers behandelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met zorg. Tio wil ervoor zorgen dat de service zo persoonlijk mogelijk is.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Hogeschool Tio. Deze gegevens zijn persoonsgegevens die door jou zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, aanvragen via de website en gegevens via studiekeuzesites en beurzen.

Hieronder kun je lezen hoe Hogeschool Tio omgaat met jouw persoonlijke gegevens:

Welke informatie wordt verzameld?

Hogeschool Tio verzamelt jouw persoonsgegevens via (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren, de website, via studiekeuzesites, op beurzen en op scholenvoorlichtingen. Hierbij gaat het om NAW-gegevens en voorkeuren. Met jouw toestemming gebruikt Tio de verzamelde gegevens om je te informeren over opleidingsmogelijkheden bij Hogeschool Tio. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? Meld je dan af op de afmeldpagina of stuur een e-mail naar info@tio.nl.

Ben je geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief, dan heb je de mogelijkheid om via de nieuwsbrief je gegevens te wijzigen of je hiervoor af te melden.

Cookies

Naast bovengenoemde informatie verzamelt Tio cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet en mobiele telefoon worden opgeslagen als je bepaalde webpagina's bezoekt. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van het device. Tio gebruikt deze cookies om je gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Websitebezoek

Op de website maakt Tio gebruik van Google Analytics-cookies voor analytische doeleinden. Tio neemt ook hierbij jouw privacy in acht en heeft hiervoor uiteraard een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste deel van je IP-adres gewordt gemaskeerd, hierdoor kun je anoniem op onze website surfen. Daarnaast deelt Tio geen gegevens met Google, omdat ‘gegevens delen’ uitstaat. Ook maakt Tio geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Aanvragen via webformulieren

Gegevens verzameld via de websiteformulieren (o.a. aanvraag studiegids, aanmelding open dag, proefstudeerdag, meeloopdag en persoonlijk/financieel gesprek) worden gebruikt om je de gevraagde gegevens op te kunnen sturen of de aanmelding te kunnen bevestigen. Ook worden de gegevens gebruikt om je, in bepaalde gevallen tot 3 jaar na je verzoek, op de hoogte te kunnen houden over jouw voorkeursopleiding(en) en om jou hulp te bieden bij jouw studiekeuze.
Stel je dit niet (langer) op prijs, dan kun je je via de afmeldpagina afmelden voor post en/of e-mail.

Aanmelden voor een opleiding

De hier gevraagde gegevens worden gebruikt om jouw aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Na acceptatie van de aanmelding worden de gegevens overgenomen in de centrale studentenadministratie.

Solliciteren bij Tio

Om te kunnen solliciteren bij Tio dient u zich digitaal aan te melden als sollicitant. U krijgt vervolgens een inlog en wachtwoord, waarmee u toegang heeft tot uw gegevens en deze kunt wijzigen. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt om uw sollicitatie(s) in behandeling te kunnen nemen en u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van passende vacatures en informatie over Tio. U kunt uw gegevens ook heel eenvoudig zelf verwijderen via de pagina Mijn gegevens, onderaan de pagina.

Contactformulier

De hier gevraagde gegevens worden gebruikt om jouw vraag / opmerking in behandeling te kunnen nemen, en om je in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van open dagen, nieuws en andere activiteiten van Hogeschool Tio.
Stel je dit niet (langer) op prijs, dan kun je je via de afmeldpagina afmelden voor post en/of e-mail.

Onderwijsbeurzen en voorlichtingen

Op onderwijsbeurzen en voorlichtingen verzamelt Tio contactgegevens om je, in bepaalde gevallen tot 1 jaar na je verzoek, op de hoogte te kunnen houden over jouw voorkeursopleiding(en) en om jou hulp te bieden bij jouw studiekeuze. Op enkele onderwijsbeurzen heeft Tio de mogelijkheid om via de beursorganisatie scanners te huren voor het scannen van de badges van de bezoekers. Ook deze bezoekers neemt Tio op in haar database.
Stel je dit niet (langer) op prijs, dan kun je je via de afmeldpagina afmelden voor post en/of e-mail.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens stelt Tio niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. En in die gevallen zijn je gegevens beschermd door de overeenkomst die Tio gesloten heeft met de derde partij. Bijvoorbeeld de partij die verzending van poststukken naar jou verzorgt. Je gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Functionaris persoonsgegevens

Marten BusstraHogeschool Tio heeft een functionaris persoonsgegevens aangesteld. Voor vragen over het privacybeleid, klachten of opmerkingen kun je bij Marten Busstra terecht.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage van je gegevens en kunt Hogeschool Tio vragen om je gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het je vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken, dit kan via deze pagina. Een verzoek tot inzage kun je richten aan info@tio.nl.

Wijzigen van dit privacybeleid

Hogeschool Tio behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Waarbij geldt dat jouw gegevens altijd maximaal beschermd moeten blijven ook conform de wettelijke kaders. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 juli 2021.

Privacy statement van derden

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Hogeschool Tio geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Het privacy statement van Tio is vanwege bovenstaande niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Hogeschool Tio zijn verbonden. Hogeschool Tio aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.  

AVG in een notendop

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Wil je meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bekijk dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.