1. Home
  2. Contact
  3. Privacy statement

Privacy statement

Tio Business School is altijd serieus bezig met privacy en je persoonsgegevens. Tio vindt het belangrijk dat jouw gegevens goed beschermd worden. En bij elk contact dat je met Tio hebt, heb je de mogelijkheid om je eenvoudig af te melden. Lekker praktisch toch!
Wil je meer informatie over de bescherming van je persoonsgegevens, dan nodigt Tio je uit om hieronder verder te lezen. 

In het kort

Tio Business School neemt de privacy van jou en al haar (potentiële) studenten, ouders, decanen, relaties en sollicitanten serieus. Bij verwerking van persoonsgegevens houden Tio en haar medewerkers zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Tio en haar medewerkers behandelen je persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met zorg. Tio wil ervoor zorgen dat de service zo persoonlijk mogelijk is.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Tio. Deze gegevens zijn persoonsgegevens die door jou zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, aanvragen via de website en gegevens via studiekeuzesites en beurzen.

Hieronder kun je lezen hoe Tio omgaat met jouw persoonlijke gegevens: