1. Home
  2. Voor bedrijven

Voor bedrijven 

Beste kleine hogeschool

Tio voor bedrijven

Maak kennis met het unieke Tio-concept, Tio’s studenten en topopleidingen
Welkom bij Tio, een hogeschool waar studenten zich snel thuis voelen. Het unieke Tio-concept staat voor persoonlijk, excellent & ondernemend onderwijs. Er hangt een fijne sfeer en studenten kunnen versneld studeren. Studenten kiezen graag voor het kleinschalige, persoonlijke en professionele onderwijs van Tio. 

Inmiddels betreden jaarlijks 600 afgestudeerde Tio-studenten de arbeidsmarkt in de hotel-, event-, toerisme- en businessbranche. Daarmee is Tio in Nederland de een van de grootste ‘leverancier’ van nieuw personeel voor de hotel-, event-, toerisme en business branche. Goede relaties met (internationale) bedrijven zijn voor Tio dan ook essentieel. 

Ontdek meer

Bedrijven aan het woord

Mary van Overeem | Online marketeer & stagebegeleider Vitaminstore
“We zorgen dat stagiairs bij ons veel leren. Ze krijgen te maken met de hele klantreis en ondertussen krijgen ze opdrachten, zodat ze zelf leren denken. Ze doen onderzoek en helpen met content."
Mary van Overeem | Online marketeer & stagebegeleider Vitaminstore

Kwaliteit

Kiezen voor Tio betekent kiezen voor kwaliteit. Tio staat voor intensief, kleinschalig en kwalitatief hoogstaand onderwijs en heeft al jaren een uitstekende naam als erkend onderwijsinstituut. Alle hbo- en mbo-opleidingen van Hogeschool Tio zijn door de Keuzegids Hbo en Keuzegids Mbo uitgeroepen tot beste in hun vakgebied. Als marktleider op het gebied van particuliere hbo- en mbo-opleidingen blijft Tio zich innoveren. 

Als u kiest voor onze gemotiveerde hbo- en mbo-studenten kiest u voor kwaliteit. Een Tio-student gaat voor kwaliteit, tijdens zijn opleiding, stage, afstuderen en in zijn toekomstige baan. Tio-studenten zijn vanwege hun gevoel voor dienstverlening, uitstekende communicatieve vaardigheden en hands-on mentaliteit van harte welkom in vele branches.

Ontdek meer

Over Hogeschool Tio

Studeren bij Hogeschool Tio iets voor jou?

Corona: aanpassingen in stages en afstuderen

Als onderwijsinstelling doet Tio er alles aan om studenten zo goed mogelijk onderwijs te blijven bieden. Zo volgen studenten vanaf dag 1 de lessen online en biedt Tio diverse oplossingen om te zorgen dat studenten hun opleiding kunnen voortzetten, met de kwaliteit die zij gewend zijn. Hogeschool Tio volgt hierbij nauwlettend de richtlijnen van het RIVM, GGD en de Rijksoverheid. Hieronder leest u meer informatie over de genomen maatregelen m.b.t. stages en afstuderen.

Stages

Lopende stages

Op dit moment worden sommige stages door bedrijven afgebroken. Dit is natuurlijk erg vervelend maar ook begrijpelijk, voor zowel het bedrijf als de student. Tio’s examencommissie stelt vast hoe studenten hun afgebroken stage alsnog kunnen afronden. Bij het afbreken van een stage dient de student een ondertekende brief van het bedrijf in te dienen bij Tio’s examencommissie (met een kopie naar de studiecoach/stagecoördinator).

Tio ziet dat sommige bedrijven, zoals bedrijven in de horeca en luchtvaartbranche, acuut hun activiteiten moeten staken. In andere situaties kiezen bedrijven uit de economische sector ervoor om stages anders voort te zetten; bijvoorbeeld in de vorm van online thuiswerken. Dit laatste is in goed overleg een uitstekende optie.

Zomerstage van 13 naar 9 weken

De periode mei tot en met augustus is doorgaans een periode waarin veel Tio-studenten stage lopen. Deze mogelijkheid blijft bestaan in de zomer van 2020. Wanneer het echter niet mogelijk is om de urennorm van 460 klokuren (13 weken) te halen voor 31 augustus 2020, mag de stageperiode verkort worden naar minimaal 9 weken (conform de nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid).

Stage op een ander moment

Om studievertraging te voorkomen, biedt Tio haar studenten de mogelijkheid om de zomer van 2020 te gebruiken om te studeren voor (her)tentamens, online lessen te volgen of alvast een minor te volgen. Studenten kunnen hierdoor op een ander moment stagelopen, doorgaans startend per september 2020 (mbo) of januari of februari 2021 (hbo).

Afstuderen

Lopende afstudeerprojecten

Tio adviseert studenten die al gestart zijn met een afstudeerproject om, in overleg met het afstudeerbedrijf, het afstudeerproject vanuit huis voort te zetten. Een groot deel van het onderzoek is namelijk deskresearch. Daar waar mogelijk adviseert Tio om ook het fieldresearch op afstand uit te voeren: online, digitaal en/of telefonisch. Wordt het afstudeerproject toch stopgezet vanuit het bedrijf, dan bekijkt Tio’s afstudeercoach samen met de Tio-student de mogelijkheden.

Nieuwe afstudeerprojecten

Door de coronacrisis kunnen studenten lastiger een afstudeerbedrijf vinden. Mogelijk loopt u juist nu tegen een vraagstuk aan dat onderzocht kan worden door een Tio-student. Een crisis vraagt immers om ‘out-of-the-box’ denken. Een student kan met een frisse blik en actuele kennis uw bedrijf helpen. Bied uw afstudeerproject aan via onderstaande button.

Neem contact op

Juist in deze tijd denkt uw Tio-accountmanager graag met u mee! Zo komen we samen tot een goede oplossing. 

Wat kan Tio voor u betekenen?

Hogeschool Tio gaat graag de samenwerking met u aan. Dit kan zijn op het gebied van projecten, stages of afstuderen. Daarnaast werkt Tio nauw samen met het bedrijfsleven bij het organiseren van bijvoorbeeld gastcolleges en bedrijfsbezoeken. Heeft u interesse in het geven van een gastcollege, of gunt u onze studenten een kijkje in de keuken van uw bedrijf? Vul dan dit formulier in en een studiecoach zal contact met u opnemen:

Onderstaand zijn alle samenwerkingsvormen weergegeven met de eventueel daaraan verbonden kosten.

Projecten

Tio zoekt graag de samenwerking met bedrijven op het gebied van projecten om het onderwijs zo nóg meer aan te laten sluiten op de realiteit. Dit geldt voor de projecten van alle opleidingen. De afgelopen jaren zijn er projecten geweest met o.a. Eventbranche.nl, Greetz, Ingram en de ANVR.  

Interesse?

Mocht u interesse hebben om zelf deel te nemen aan een project, neemt u dan contact op met Tio via onderstaand formulier:

Stages

Tio-studenten lopen jaarlijks stage. Deze stages zijn erop gericht om het geleerde in praktijk te brengen. De stages vinden veelal plaats in de maanden mei tot en met augustus, en duren minimaal 13 weken. Afhankelijk van het door de student gekozen studietraject, kunnen stages ook plaatsvinden vanaf september, of vanaf januari. Daarnaast hebben hbo-studenten nog extra stagemogelijkheden als invulling van de vrije keuzeruimte (de zogenaamde minor) in hun opleiding.

Type
samenwerking

Jaargang
studie

Invulling

Duur

Stagevergoeding aan student

Stage mbo

Alle

Operationeel

13 weken

€ 62,00 bruto per week

Stage hbo

Jaar 1

Operationeel

13 weken

€ 62,00 bruto per week

Stage hbo1

Jaar 2

(assistent) Management

13 weken

€ 62,00 bruto per week

Stage hbo1

Jaar 3

Vrije invulling i.h.k.v. minor

13 tot 20 weken

€ 62,00 bruto per week

  1. Een hbo-student kan een combinatie maken van deze onderdelen, waardoor de student voor een langere periode beschikbaar is voor het bedrijf.

Interesse?

Heeft u interesse in een samenwerking in de vorm van een stage? Neemt u dan contact op met Tio via onderstaand formulier:

Afstuderen

Elke hbo-opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht. Studenten voeren een praktijkgericht onderzoek uit bij een bedrijf dat resulteert in een concreet beroepsproduct, zoals een plan, ontwerp of advies. De afstudeeropdracht duurt 20 weken, waarin de student fulltime, zelfstandig aan het onderzoek werkt. Tevens kan de student werkzaamheden verrichten, die in het verlengde van het onderzoek liggen. Als bedrijf ondersteunt u de student en het onderzoek middels het leveren van input op verschillende gebieden, zoals contacten, data en overige informatie.

Type samenwerking

Jaargang studie

Invulling

Duur

Stagevergoeding aan student

Afstudeeropdracht1

Jaar 3 of 4

Onderzoek

20 weken

€ 62,00 bruto per week

  1. Een hbo-student kan een combinatie maken van deze onderdelen, waardoor de student voor een langere periode beschikbaar is voor het bedrijf.

Interesse?

Heeft u interesse in een samenwerking in de vorm van een afstuderen? Neemt u dan contact op met Tio via onderstaand formulier: