1. Home
 2. Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess)
 3. Toelating

Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess) 

6 jaarBol - crebocode 25636

Toelating

Hieronder vind je de toelatingseisen voor de mbo4-opleiding Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess). Bekijk of jij kan starten met deze unieke mbo-opleiding.

Toelatingseisen fasttrack

Van havo naar mbo

Als havist een versnelde mbo4-opleiding volgen is helemaal niet gek. Tio heeft jou als havist veel te bieden. Het percentage havisten dat een mbo4-opleiding volgt bij Tio ligt beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde.

Uitdagend programma

Heb jij havo als vooropleiding? Dan bieden de mbo-opleidingen van Tio je genoeg uitdagingen. Snelle en intensieve programma’s waarbij je je mbo4-diploma in een jaar kunt halen, internationale mogelijkheden, leidinggevende rollen bij projecten, management development stages en de mogelijkheid om bestuurservaring op te doen bij de studentenvereniging van Tio.

Breed inzetbaar

Je mbo4-opleiding aan Hogeschool Tio leidt je op tot manager binnen en buiten de branche. Zo kun je in veel verschillende functies en bij diverse bedrijven terecht. Dat zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt. 

Havisten en Tio

Binnen het fasttrackprogramma is bijna de helft van de studenten afkomstig van de havo. 

In 3 jaar je mbo4 en je bachelor

Heb je je havo-diploma gehaald en twijfel je nog tussen een mbo4- of hbo-opleiding? Wil je bijvoorbeeld lekker snel aan de slag, of twijfel je of je het hbo-niveau aan kunt? Bij Tio kun je na havo ook in slechts één jaar je mbo4-diploma behalen door middel van een intensief fasttrackprogramma. Als je daarna verder wilt studeren, dan kun je bij sommige hbo-opleidingen van Tio instromen in het tweede jaar. Op die manier kun je in slechts 3 jaar zowel je mbo4- als je hbo-diploma halen. 

In 2 jaar je Associate degree na mbo4

Je kunt ook kiezen voor een Associate degree (Ad): een verkort hbo-programma. Het niveau ligt tussen mbo4 en hbo-bachelor. Na je mbo4 kun je je Ad-diploma van alle hbo-richtingen in slechts 2 jaar behalen. En stroom je na de mbo4-opleiding Hotelmanagement door naar de Ad-opleiding Hotel- en Eventmanagement? Dan kun je je Ad al in 1 jaar behalen. 

Meer weergevenMinder weergeven

Onvoldoende vooropleiding?

Het kan zijn dat je niet voldoet aan de toelatingseisen (je hebt bijvoorbeeld een vmbo-kl-diploma). Op basis van een persoonlijk gesprek en een assessment, word je mogelijk toch tot de opleiding toegelaten. Vraag hiervoor een persoonlijk gesprek aan. 

Toelatingsprocedure

Na ontvangst van je aanmelding stuurt Tio je (mits je aan de vooropleidingseisen kunt voldoen en er geen wachtlijst is) een schriftelijke bevestiging van toelating. Wanneer je vooropleiding onvoldoende aansluit op de studie die je wilt gaan volgen, dan wordt er een gesprek en assessment met je gepland. De kosten voor het assessment bedragen € 80,-. De uitslag van het assessment en het resultaat van het gesprek worden door Tio als alternatief toelatingscriterium gehanteerd. De toelatingscommissie beslist of je toelaatbaar bent.


Functie-eisen voor een stewardess

Stewardess worden doe je niet zomaar. Je moet hiervoor aan een aantal functie-eisen voldoen, zoals minimumleeftijd, opleiding en lengte. Bekijk hieronder aan welke functie-eisen je moet voldoen bij de verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Maatschappij

Minimale Taalvaardigheid 

Minimale Opleiding

Lengte

Minimum Leeftijd

KLM

NL + EN

Havo of mbo4

158-190 cm

21

KLC (Cityhopper)

NL + EN

Havo of mbo3

158-185 cm

18

Transavia

NL + EN

Geen

160-190 cm

18

TUI fly

NL + EN

Havo of mbo4

Vrouwen 160-185 cm, mannen 175-190 cm

19

Jetairfly

NL + FR + EN

Havo of mbo

min. 158 cm

18

British Airways

EN

Havo of mbo

158-186 cm

18

Easyjet

EN

Geen

158-190 cm

18

Ryanair

EN

Geen

157-188 cm

18

Thomson Airways

EN

Vmbo-T

min. 158 cm

18

Etihad

EN

Havo of mbo4

min. 210 cm kunnen aanraken zonder schoenen

21

Emirates

EN

Havo of mbo4

min. 212 cm kunnen aanraken zonder schoenen

21

Qatar

EN

Havo of mbo4

min. 212 cm kunnen aanraken zonder schoenen

21

Air Berlin

DU + EN

Geen

min. 165 cm

18

Germanwings

DU + EN

Geen

min. 165 cm

18

Lufthansa

DU + EN

Vmbo-T

min. 160 cm

18

Lufthansa Cityline

DU + EN

Geen

min. 158 cm

18

Meer weergevenMinder weergeven

Instaptoetsen

Om vooraf te bepalen welk niveau je hebt voor de vakken die centraal geëxamineerd worden (Nederlands, Engels en Rekenen), kan je voor de start van de opleiding opgeroepen worden om deel te nemen aan de instaptoetsen. Op basis van je resultaten word je op niveau ingedeeld. 

Sectorkeuze aansluiten op vervolgstudie?

Als vmbo-leerling maak je aan het einde van het tweede jaar een sectorkeuze. Maar welke sector sluit het beste aan bij de mbo4-opleiding Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess)?

 • Hoewel met alle sectoren (Economie, Groen, Techniek en Zorg & Welzijn) toelating mogelijk is, sluit de sector Zorg & Welzijn het beste aan bij Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess).
 • Bij de sectorkeuze mag je in het vrije deel 1 of 2 keuzevakken kiezen. Alhoewel met alle keuzes toelating mogelijk is, geeft de keuze voor Frans, Duits, Spaans of economie de beste aansluiting op de mbo-opleidingen van Tio. 
Meer weergevenMinder weergeven


Maatwerk

Dankzij de kleinschaligheid en intensieve begeleiding kan Tio je een programma op maat aanbieden.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt uitstekend gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al vijf jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.

Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren

De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.
Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.

Ranglijst functiebeperkingen

Voor het zesde jaar op rij staat Tio op 1 in de ranglijst 'studeren met een functiebeperking'. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle hogescholen in Nederland.

“Zeer positief scoort weer de particuliere school Tio”, meldt het onderzoeksrapport. Hogeschool Tio steekt er met kop en schouders bovenuit en heeft het hoogste totaalonderdeel van alle Hogescholen in Nederland. Rapport studeren met een functiebeperking 2018 Bron: Rapport studeren met een functiebeperking 2018 

Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie.

Compensatie / toeslag bij studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Excellentie

Tio biedt je graag een uitdagend programma. Je kunt je studie snel afronden. Daarnaast kun je jezelf onderscheiden door extra mogelijkheden aan te grijpen, zoals het volgen van extra vakken, een leidinggevende rol bij projecten, een stage in het buitenland, door bestuurservaring op te doen bij de studentenvereniging van Tio en door andere studenten bij te staan tijdens hun studie. Rond jij je studie met een uitstekend resultaat af? Dan is de vermelding ‘cum laude’ voor jou. Wil je verder studeren aan Tio na je mbo4-diploma? Kies dan al tijdens je studie voor het keuzedeel Voorbereiding hbo. Na mbo4 kun je al in twee of drie jaar je bachelordiploma behalen.

Flexibel programma voor topsporters

Sport je op hoog niveau? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Sporters met status A, status B en de status high potentials van het NOC*NSF en sporters met een internationaal talentprofiel vallen onder Tio’s topsportbeleid. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Flexibel programma voor ondernemende studenten

Ben je een actief ondernemende student en heb je een inschrijving bij de KvK? Dan kun je net als topsporters in aanmerking komen voor maatwerk. Je kunt bijvoorbeeld langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Beleid richting ouder(s)/verzorger(s)

Ook het contact van Tio met ouder(s)/verzorger(s) is maatwerk. Bij je aanmelding kun je het e-mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) invullen, zodat Tio hen op de hoogte kan houden van bijvoorbeeld je behaalde studieresultaten en presentie. Minimaal twee keer per jaar is er een studieloopbaangesprek waarbij ook ouders, met jouw instemming, welkom zijn. Ben je meerderjarig? Dan verstrekken we zonder jouw akkoord in principe geen specifieke informatie, om jouw privacy te waarborgen. 


Starten in januari of september?

Je kunt op twee momenten in het jaar bij Tio starten: in januari (maandag 4 januari 2021) of in september (maandag 30 augustus 2021).
Er is veel belangstelling voor de Tio-opleidingen en slechts beperkt plek. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Ben je zeker van je keuze, meld je dan zo snel mogelijk aan. Plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding.

Maandag 30 augustus 2021

Start je in september, dan volg je in het één- en tweejarige programma eerst twee semesters lang vakken op de vestiging en ga je daarna, in de zomerperiode, 13 weken op stage.

Aftrap studiejaar

Voorafgaand aan het studiejaar vinden de kick-off dag en welcome days plaats. Tio trapt het studiejaar af met een inspirerende kick-off dag, voor de studenten die in januari starten vindt deze plaats op 17 december 2020 en voor de studenten die in september starten op 2 september 2021. Studenten van alle Tio-vestigingen krijgen gastcolleges van kopstukken uit de branche. 
De welcome days staan in het teken van kennismaking met medestudenten, de studiestad en studentenvereniging Cognatio, een kijkje achter de schermen bij bedrijven in de branche en vooral gezelligheid. De welcome days vinden plaats op 30 en 31 augustus 2021.

Meer weergevenMinder weergeven

Selectie en loting

Tio selecteert op basis van de juiste vooropleidingseisen en tijdige aanmelding. Studenten worden niet uitgeloot.

Kennismakingsgesprek

Voor de start van de opleiding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met je studiecoach. 

Praktische informatie

Wat zijn de lestijden bij Tio en wanneer zijn de vakanties? En hoe gaat het bestellen van de studieboeken in z’n werk? Voor deze informatie en informatie over o.a. tentamens en inschrijven bekijk je dit onderdeel met praktische informatie.  

Opbouw van het studiejaar

Afhankelijk van het gekozen traject bestaat een studiejaar over het algemeen uit twee semesters van 15 weken, een projectweek, twee hertentamenweken en minimaal 13 weken stage.

Lestijden

De lessen (1 lesuur = 50 minuten) vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.20 uur, onderbroken door pauzes. Hieronder staat weergeven wanneer de lesuren in het algemeen plaatsvinden:

Lesuren

Lestijden

1e lesuur

09:00 - 09:50 uur

2e lesuur

09:50 - 10:40 uur

Pauze

10:40 - 10:55 uur

3e lesuur

10:55 - 11:45 uur

4e lesuur

11:45 - 12:35 uur

Pauze

12:35 - 13:05 uur

5e lesuur

13:05 - 13:55 uur

6e lesuur

13:55 - 14:45 uur

7e lesuur

14:45 - 15:35 uur

Pauze

15:35 - 15:50 uur

8e lesuur

15:50 - 16:40 uur

9e lesuur

16:40 - 17:30 uur

10e lesuur

17:30 - 18:20 uur

Vakanties

Je hebt twee weken kerstvakantie en twee weken zomervakantie voorafgaand aan of na afloop van je stage (mits je geen herkansingen hebt, dan is je zomervakantie korter). Tijdens de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie zijn er schoolactiviteiten. 

Tentamens en toetsing

Per studiejaar zijn er twee reguliere tentamenperioden en aansluitend twee herkansingsperioden. In je laatste jaar heb je aan het eind van het studiejaar nog een extra herkansingsperiode. Daarnaast zijn er door het jaar heen geregeld mondelingen, praktijktoetsen en deeltoetsen.

Doorstroomeisen

Om te kunnen doorstromen van het eerste naar het tweede jaar van je opleiding mag je bij de opleiding Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess) nog maximaal vijf vakken hebben openstaan. Indien je meer vakken hebt openstaan, wordt in overleg met je studiecoach bepaald of je je verlengd gaat inschrijven of dat je het studiejaar beter kunt overdoen. 

Overdoen studiejaar

Als je door omstandigheden niet slaagt voor een studiejaar, bijvoorbeeld door ziekte, is het mogelijk het studiejaar opnieuw te volgen met 50% korting op het dan te betalen collegegeld.

Huisvesting

Tio kan aankomende studenten doorverwijzen naar kamers van (oud-)studenten of organisaties voor studentenhuisvesting. 

Sporten met korting

Tio heeft aandacht voor gezonde en fitte studenten. Als Tio-student kun je al vanaf € 9,95 per maand onbeperkt sporten. Via Bedrijfsfitness online sport je heel voordelig; zij onderhandelen voor jou om je de scherpste abonnementstarieven van Nederland te kunnen bieden. Je kunt kiezen uit één van de partners van BedrijfsFitnessOnline die je vindt op meer dan 1.000 locaties door heel Nederland. Kijk op bedrijfsfitnessonline.nl/tio voor een overzicht van alle clubs bij jou in de buurt en de tarieven.

Studiemateriaal

Als je per september start, kun je het studiemateriaal voor het eerste semester in juli bestellen. In december kun je het studiemateriaal bestellen voor het tweede semester. Als je in januari start met de opleiding kun je in december het studiemateriaal bestellen voor je eerste semester en in juli voor het tweede semester. De syllabi van Tio en boeken, benodigd voor jouw studieprogramma, zijn voor studenten die per januari 2018 of later met hun studie bij Tio starten inbegrepen bij het collegegeld. Voor het bestellen kun je gebruikmaken van de bestelmodule van Tio. 

Verlengde inschrijving

Als je aan het einde van een studiejaar nog niet alle tentamens hebt afgerond, kun je je inschrijving verlengen. Tijdens een verlengde inschrijving heb je het recht om tentamens te maken, opdrachten af te ronden, stage te lopen en af te studeren. Daarnaast heb je (onder voorwaarden) beperkt toegang tot de lessen (maximaal 10 contacturen per week). Je kunt ook kiezen voor een verlengde inschrijving alleen bedoeld voor stage of afstuderen, met als startmaand september of januari. Deze inschrijving is per maand opzegbaar.

Luchtvaartstages duren over het algemeen minimaal vijf maanden waardoor het één- of tweejarige traject verlengd wordt. Hiervoor heb je een verlengde inschrijving nodig (alleen bedoeld voor stage). Deze verlenging voor een luchtvaartstage wordt voor maximaal één semester door Tio aangeboden. 

Digitale leeromgeving

Tio ondersteunt je digitaal via onder meer e-learning, Blackboard, Office 365, de digitale bibliotheek, e-mail, studiewijzers, een stagebedrijvendatabase en de Tio-app.   
Op de Tio-vestigingen is wifi en er zijn ook voorzieningen voor het live volgen van lessen, gastcolleges en tentamenvoorbereidingen via webconferencing. Er is 1 computer per 3,6 student, landelijk is dit 1 computer per 8 studenten. Tio is aangesloten bij SURF-spot, hier kan je als student met speciale onderwijskorting soft- en hardware aanschaffen. Op de vestigingen hangen informatieschermen met actueel nieuws en vertrektijden van treinen.

Heldere informatievoorziening via app en studentenweb

 • Persoonlijk lesrooster
 • Pushberichten bij roosterwijzigingen
 • Sms bij uitval lessen
 • Presentieregistratie
 • Onderwijs- en examenreglementen (OER)
 • Tentamenjaarplanning
 • Persoonlijk tentamenrooster
 • Actuele cijferlijsten
 • Pushberichten na cijferinvoer

E-learning

 • Digitale leeromgeving (Blackboard)
 • Online inleveren opdrachten
 • Digitaal lesmateriaal
 • Overzicht deadlines opdrachten
 • Fora en workspaces voor groepen
 • Digitale bibliotheek met 120.000 titels
 • Online examentraining
 • Tools voor quizzen en polls
 • Simulatiegames

Studieswitch binnen Tio

Als je er tijdens je eerste jaar achter komt dat je voorkeur toch uitgaat naar een andere Tio-opleiding, dan kun je na het eerste jaar Steward(ess) Receptionist(e) Host(ess) van opleiding wisselen. Zo behaal je alsnog, zonder studievertraging, je mbo4-diploma binnen 2 jaar. 

Meer weergevenMinder weergeven
Deze Tio-opleiding scoort een 4,6 uit 5 op basis van 10 beoordelingen.