1. Home
  2. Contact
  3. opzegformulier

 

Opzeggen

Het kan voorkomen dat je na inschrijving de beslissing moet maken om toch niet te starten met de opleiding. Ook kun je gedurende het studiejaar door omstandigheden gedwongen worden tot de keuze om de opleiding niet af te maken. Je kunt de studieovereenkomst dan opzeggen. Hoe dat gaat en wat de financiële gevolgen zijn, lees je hieronder.

Wijze van opzeggen

Je kunt voor het opzeggen gebruik maken van het digitale opzegformulier. Of je kunt je verzoek tot opzegging per post of per e-mail toezenden aan de centrale studentenadministratie van Hogeschool Tio (csa@tio.nl). Als je opzegt per post dan adviseert Hogeschool Tio om gebruik te maken van aangetekende post, zodat voor beide partijen duidelijk is dat en wanneer er is opgezegd.

Financiële gevolgen

Als je opzegt ben je meestal niet de volledige opleidingskosten verschuldigd, maar opzegging is ook niet kosteloos. Na het verstrijken van de bedenktermijn van 14 dagen houdt Hogeschool Tio namelijk rekening met je aanwezigheid. Hogeschool Tio maakt ook al ruim voor aanvang van het studiejaar kosten om jou en je medestudenten het onderwijsprogramma te kunnen aanbieden.

Opzegging voor aanvang studiejaar

Bij opzegging vóór 1 juli (of vóór 1 december voor de januari-instroom) wordt alleen het inschrijfgeld van € 95,- in rekening gebracht. Bij opzegging in de periode tussen 1 juli en 31 augustus (tussen 1 december en 31 december voor de januari-instroom) rekent Hogeschool Tio in beginsel een bedrag van 25% van de opleidingskosten. 
Onder de opleidingskosten wordt verstaan: de som van het collegegeld en de prijs van keuzevakken.

Opzeggen na aanvang studiejaar

Is het studiejaar gestart, dan betaal je ook een bedrag naar rato van de duur van de periode tot opzegging. Het bedrag dat je dan uiteindelijk moet betalen, wordt in beginsel met de volgende formule berekend:
A.    (aantal aangebroken maanden / 12 maanden) * opleidingskosten
+
B.    25% * opleidingskosten

Rekenvoorbeelden*

Opzegging tussen 1 juli en 31 aug

Annuleringskosten

Opzegging op 25 okt

Annuleringskosten

Opleidingskosten

€ 20.400,00

Opleidingskosten

€ 20.400,00

25%

€ 5.100,00

25%

€ 5.100,002 maanden / 12 maanden

€ 3.400,00

Student betaalt

€ 5.100,00

Student betaalt

€ 8.500,00

*gebaseerd op fictieve bedragen

Uitzonderlijke situaties
Als je opzegt vanwege een reden die in de risicosfeer van Hogeschool Tio ligt, of omdat je door exceptionele omstandigheden buiten jouw invloedsfeer niet in staat bent om te starten of de opleiding af te ronden, dan kun je Hogeschool Tio gemotiveerd verzoeken om aanpassing van het 25% percentage. Hogeschool Tio zal jouw specifieke situatie dan beoordelen en laten weten of zij aanleiding ziet om met een lager percentage te rekenen.