1. Home
  2. Nieuws
  3. De Tio-student praat mee over het onderwijs

De Tio-student praat mee over het onderwijs

Hogeschool Tio biedt persoonlijk, excellent en ondernemend onderwijs. Dat betekent onder meer dat Tio luistert naar de wensen van studenten en verbetersuggesties snel doorvoert. Twee keer per jaar komt bij Hogeschool Tio de opleidingscommissie bijeen. Zo'n 50 studenten praten mee over het onderwijs, de marketing en de ICT van Tio.

Tio-studenten over de opleidingscommissie

“Het eerste onderdeel voor ons was ICT. Het was een nuttig gesprek, met goede ideeën. We mochten stemmen wat ons de beste aanpak leek en dat wordt opgepakt.”
- Tess Smeman

“Bijzonder dat een avond als deze er is. Je wordt stap voor stap meegenomen in het werkproces. Hier heb je dan vervolgens ook nog inspraak in.”
- Winston Steur

“Deze avond is goed geregeld en gestructureerd. Ik vind het belangrijk om hier te zijn, ook voor de mensen die na ons komen.”
- Bo van de Akker

“Ik ben hier met ideeën over de marketing en opmerkingen over ICT. Goed dat er een platform is waar dit kan. Ook vind ik het erg goed dat we mochten stemmen over welke vakken er getoetst worden.”
- Sem Lode

“Heel goed dat wij feedback mogen geven op o.a. de nieuwe website. Ik ben hier omdat het uiteindelijk gaat om de kwaliteit van je eigen diploma. Hier hecht ik waarde aan.”
- Ricardo Evangelinos

“Het is leuk en goed dat je als student inspraak hebt en dat Tio hier ook daadwerkelijk iets mee doet. Iedereen is lekker aanspreekbaar en geïnteresseerd in wat je te vertellen hebt. En de pizza is ook heerlijk.”
- Olav van den Broek