1. Home
  2. Over Tio
  3. Monique op stage bij KLM: een 10!

Monique op stage bij KLM: een 10!

Monique Beckers, studente SRH van de Tio-vestiging Amsterdam, heeft de onwaarschijnlijke en wellicht zelfs nooit eerder behaalde 10 gekregen voor haar stage bij KLM.


Een trotse Tanja van Zijl (de stagecoördinator van Moni­que) kreeg na de eindevaluatie een rondleiding achter de douane op Schiphol. Vol enthousiasme vertelde Monique welke werkzaamheden zij heeft gedaan en op welke plaatsen op Schiphol zij heeft gewerkt de afgelo­pen tijd. Haar teamleider bij KLM sprak met veel waar­dering over Monique en ook zij had nog nooit eerder een 10 uitgedeeld aan een stagiaire.