1. Home
  2. Over Tio
  3. EMS krijgt een dikke duim

EMS krijgt een dikke duim

Het afgelopen jaar is Tio druk geweest met de voorbereidingen voor de nieuwe hbo-opleiding E-commerce Marketing Sales. Afgelopen week zijn deze inspanningen beloond, want de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft aangegeven positief te zijn over de plannen die Tio heeft voor deze opleiding en het materiaal dat is ingezien (zoals studiewijzers, tentamens, studiemateriaal etc.). Binnenkort ontvangen we het accreditatierapport van de NVAO, waarin zij haar bevindingen rapporteert.

De NVAO beoordeelt alle hbo-opleidingen in Nederland en Vlaanderen, om te kunnen garanderen dat een diploma van een hbo-opleiding van voldoende kwaliteit is. Tio is dan ook trots om te kunnen mededelen dat ook deze vierde hbo-opleiding voldoet aan de eisen van de NVAO.

Uniek format

De opleiding E-commerce Marketing Sales is de eerste hbo-opleiding in Nederland met een specifieke focus op E-commerce! Tio springt in een gat, geeft de Tio-directeur aan: “We hebben de opleiding zelf bedacht. We spelen in op de grootste ontwikkeling in het huidige bedrijfsleven.”

Lees meer over deze unieke opleiding