1. Home
  2. Over Tio
  3. International Business Management: conceptrapport positief

International Business Management: conceptrapport positief

Het conceptrapport van de nieuwe opleiding International Business Management is binnen. Het visitatiepanel van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) is positief over de nieuwe opleiding van Tio. De accreditatie van IBM is nu zo goed als definitief. De officiële uitslag volgt in juli 2012.


De visitatie door de NVAO in het kader van de accreditatie (toets nieuwe opleiding) heeft plaatsgevonden op 25 april 2012. Tio is door het visitatiepanel op onderdelen een voorbeeld voor andere onderwijsinstellingen genoemd.


Over de NVAO

De NVAO is als onafhankelijke accreditatieorganisatie opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid en geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Alle hbo-opleidingen die door Tio worden aangeboden, zijn door de NVAO geaccrediteerd.