1. Home
  2. Over Tio
  3. Onderzoek LSVb: studievoorlichting vaak misleidend

Onderzoek LSVb: studievoorlichting vaak misleidend

Uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) blijkt dat studie-informatie van veel onderwijsinstellingen misleidend, subjectief of foutief is. Zie onderstaand artikel. Goed om te weten dat dit bij Tio niet het geval is. Zo zijn Tio’s kleine klassen echt klein (op dit moment gemiddeld 14 personen per les), komen alle docenten daadwerkelijk uit de praktijk en kun je in het kostenoverzicht precies zien hoeveel je betaalt voor boeken en extra vakken of excursies. Zo weet je zeker dat je straks goed zit!Bron: Hoger Onderwijs Persbureau

Onderzoek Studievoorlichting: Voorliegen of voorlichting?


Naar aanleiding van de wens om de juiste student op de juiste opleiding te krijgen, is er door de LSVb onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de studievoorlichting door universiteiten. Er is gezocht naar duidelijk wervende uitspraken en naar meer objectieve informatie. De gevonden informatie is in veel gevallen misleidend, subjectief of foutief. Verder ontbreekt in de brochures veel belangrijke informatie die de studenten nodig hebben om de juiste keuze te kunnen maken.


Zo worden er in 98% van de onderzochte brochures geen struikelvakken genoemd, in 94% wordt niet vermeld welke didactische methode wordt toegepast. Iets waar volgens het rapport Veerman op gedifferentieerd zou moeten worden door opleidingen. 78% van de folders bevat geen informatie over de omvang van de werkgroepen. Bijkomende studiekosten zoals boekengeld e.d. wordt slechts in 31% van de folders vermeld. En een kwart van de studies geeft geen inzage in de opbouw van de studie in de bachelor.


Andere claims zijn vooral subjectief en staan de aankomende student niet toe een objectieve vergelijking te maken met andere opleidingen en instellingen. Zo is in 40% van de folders sprake van nauw contact tussen student en docent. Op 13% van de opleidingen zijn topdocenten en topwetenschappers aanwezig. En 44% van de opleidingen heeft ooit een hoge beoordeling ontvangen. 38% van de opleidingen wordt gegeven in fantastische faciliteiten. Waar dit op gebaseerd is wordt niet duidelijk uit de brochures of laat zich niet onderzoeken of vergelijken.


Bij een vijftal onderzochte kenmerken blijkt er sprake te zijn van zeer misleidende informatie. Er wordt baangarantie gegeven zonder dat daar harde garanties tegen over staan. Er wordt aangegeven dat er kleinschalig onderwijs wordt gegeven terwijl de student met 300 man in de collegezaal zit. Er wordt geclaimd dat er een internationale sfeer heerst op sommige opleidingen terwijl al het onderwijs in het Nederlands wordt gegeven. Kamers in Amsterdam zouden niet meer zo moeilijk te verkrijgen te zijn.

Het onderzoek resulteert in de conclusie dat het niveau van de studievoorlichting via brochures momenteel zwaar onder de maat is. Er moet nog een fikse inhaalslag gemaakt worden door de verschillende instellingen om ervoor te kunnen zorgen dat de juiste student op de juiste plaats belandt.


Lees het gehele onderzoek van de LSVb.