1. Home
  2. Over Tio
  3. Tio ontvangt hoogste score van Onderwijsinspectie

Tio ontvangt hoogste score van Onderwijsinspectie

"Men wil excellent zijn en excellent blijven en daar is de gehele organisatie op gericht"

 

Afgelopen oktober was de Inspectie van het Onderwijs op bezoek bij Tio. Eens in de drie jaar doet de Inspectie bij mbo-instellingen onderzoek naar: de kwaliteit van het onderwijs, de examinering, de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van organisatie en management. Daarbij neemt ze ook een steekproef bij opleidingen. Bij Tio heeft de Onderwijsinspectie dit gedaan bij de mbo4-opleiding Commercieel Business Management.

 

Op 6 december bracht de Inspectie verslag uit van haar bevindingen. Ze beoordeelde Tio met de hoogst mogelijke score: een goed. “De cultuur van kwaliteitsdenken is binnen de gehele organisatie, van management tot docenten, aanwezig. Dit is niet alleen terug te zien in de diverse overlegstructuren, maar ook op het niveau van studenten, docenten en staf blijkt er aandacht te zijn voor kwaliteit. Men wil excellent zijn en excellent blijven en daar is de gehele organisatie op gericht.”

 

Onderwijs bij Tio

Kenmerkend voor het onderwijs bij Tio noemt de Inspectie de kleine klassen en intensieve begeleiding door de studiecoaches. "Daarnaast worden de studenten onderworpen aan een flink aantal toetsmomenten omdat Tio het van belang vindt dat studenten de benodigde kennis, vaardigheden en houding bezitten die het beroep van hen eist.” Ook merkt de Inspectie op dat er is veel aandacht is voor praktijkleren, zoals vaardigheidstrainingen, het werken met projecten en (internationale) stages, en dat Tio sterk inzet op de deskundigheid van docenten. “Uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken tonen aan dat betrokkenen tevreden zijn over de wijze waarop Tio het onderwijs uitvoert."


Lees hieronder verder

Tio ontvangt hoogste score van Onderwijsinspectie


Kwaliteitsborging

De kwaliteitsborging wordt bij Tio gekenmerkt door een goed ontwikkelde systematiek (instrumenten en afspraken) met een heldere visie op onderwijskwaliteit stelt de Inspectie. Over de kwaliteit van de examinering schrijft ze: “Tevens wijzen de resultaten van dit onderzoek uit dat de examinering en diplomering van de nu onderzochte opleiding van goede kwaliteit is.”

 

Beroepenveld

De Inspectie concludeert dat Tio actief een goed netwerk met de bedrijven in de branche onderhoudt. "Daarnaast is er een actieve werkveldcommissie die inbreng heeft bij de beoordeling van nieuwe programmaonderdelen en de aansluiting hiervan op het werkveld."

 

Trots op resultaat

Tio is trots op dit mooie resultaat. Het harde werken en de tomeloze inzet van studenten, docenten en staf hebben geresulteerd in deze uitkomst. Praktijk en kwaliteit staan centraal en daar maakt iedereen zich hard voor. Door te luisteren naar studenten en het bedrijfsleven slaagt Tio erin wensen om te zetten in daden.  Alle mbo-instellingen in Nederland worden elke drie jaar doorgelicht door de Inspectie van het Onderwijs. Per instelling doet zij hiervan verslag in een openbaar onderzoeksrapport, de zogenaamde 'Staat van de instelling’. Binnenkort kun je het volledige rapport over Tio lezen via www.onderwijsinspectie.nl