1. Home
  2. Over Tio
  3. Kwaliteit hbo-onderwijs Tio uitstekend geborgd

Kwaliteit hbo-onderwijs Tio uitstekend geborgd

De kwaliteit van het hbo-onderwijs van Hogeschool Tio wordt uitstekend geborgd, zodat Tio-afgestudeerden verzekerd zijn van een waardevol diploma.


Waar de meeste hogescholen een vierogen principe hanteren voor het beoordelen van de scripties van de studenten, maakt Hogeschool Tio gebruik van een zesogen principe. Dit houdt in dat elke scriptie die door Tio-studenten geschreven wordt, beoordeeld wordt door drie personen: de afstudeercoach, een collega-afstudeercoach (een zogeheten tegenlezer) en een externe deskundige. Tevens wordt Hogeschool Tio niet bekostigd op basis van het aantal afgestudeerden en is er dus geen direct financieel belang bij het laten slagen van de student.


Borging eindniveau

Er studeert bij hogeschool Tio geen student af zonder dat het extern adviesbureau de scriptie ook met een voldoende heeft beoordeeld. Het adviesbureau heeft veel ervaring met accreditatie en weet net als onze afstudeercoaches exact wat er verlangd wordt van de afstudeerstudent. Een externe beoordeling schept een extra uniforme kwaliteitswaarborg. Zeker daar het externe bureau geen contact met de student zelf heeft. Op deze manier zijn Tio-studenten verzekerd van een waardevol diploma en kan Hogeschool Tio garanderen dat alleen studenten die daadwerkelijk voldoen aan het eindniveau worden beloond met het bachelordiploma van Hogeschool Tio.
Uit De Telegraaf:

Zijlstra: rapport inspectie verontrustend

DEN HAAG -  Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) kijkt met zorg naar de eerste resultaten van een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar alternatieve afstudeertrajecten voor studenten met een grote achterstand. In een tussenrapportage concludeerde de toezichthouder dinsdag dat er bij ruim een op de drie instellingen in het hoger onderwijs aanleiding is nader onderzoek te doen.


„Deze rapportage is verontrustend”, aldus de bewindsman woensdag. „De waarde van diploma's moet boven alle twijfel verheven zijn. Het is daarom goed dat de inspectie dit tot op de bodem uitzoekt. Dit moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. Maar als uit het eindrapport blijkt dat er is gesjoemeld met diploma's, dan zal dit onherroepelijk consequenties hebben.”


Bij Hogeschool Tio zal geen onderzoek plaatsvinden.