1. Home
  2. Over Tio
  3. Contacturen hbo gestegen

Contacturen hbo gestegen

Hogescholen bieden studenten meer contacturen dan in 2007, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Toch biedt 16% van de hbo-opleidingen nog altijd minder dan 10 contacturen per week aan.


In 2007 kwam 34 procent van de hbo-opleidingen niet boven de tien contacturen per week. In studiejaar 2010/2011 is dit verbeterd, maar het maximum van tien contacturen geldt nog altijd voor 16 procent van de hbo-opleidingen. Bijna de helft van de opleidingen biedt tussen de tien en vijftien contacturen per week. In vergelijking: de hbo-opleidingen van Tio tellen gemiddeld zo’n 24 contacturen.


Grote verschillen

Het aantal uren dat een student een docent ziet, verschilt sterk per opleiding en onderwijssector. Het hangt sterk af van het opleidingsdoel, de fase van de studie, het onderwijsconcept en de studentenpopulatie. Contacttijd is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Daarnaast zijn ook andere zaken van belang, zoals de invulling van de contacttijd en het aantal studenten per docent.


Onderzoek bij 500 opleidingen en 10.000 studenten

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van Onderwijs. Het is een herhaling van een onderzoek dat de inspectie in 2007 heeft verricht. Voor het onderzoek zijn de gegevens opgevraagd bij bijna vijfhonderd opleidingen, waaronder 21 niet-bekostigde instellingen. Ter verificatie is de onderwijstijd geïnventariseerd bij een studentenpanel met een respons van bijna tienduizend studenten.


Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap