1. Home
  2. Over Tio
  3. Onderwijsinspectie tevreden over kwaliteit Tio

Onderwijsinspectie tevreden over kwaliteit Tio

De Onderwijsinspectie heeft in een jaarlijks gesprek aangegeven tevreden te zijn over de kwaliteit van het onderwijs van Tio. Tio krijgt dan ook geen extra controles.

De Onderwijsinspectie controleert alle onderwijsinstellingen in Nederland op o.a. onderwijsrendement, kwaliteitszorg, onderwijstijd en stage. Tijdens het gesprek kwamen bovendien ook het tweejarige mbo4-traject van Tio en de Leerplichtwet aan de orde. Kortom, de kwaliteit bij Tio is goed geborgd.