1. Home
  2. Studeren bij Tio
  3. winactie-macbookpro

Reglement winactie Macbook Pro

Artikel 1 – Omschrijving winactie

Tio verloot onder toekomstige studenten een MacBook Pro (waarde circa € 1.200,-).

Artikel 2 – Deelname

2.1        Aanmelden voor de winactie is eenvoudig: laat op een informatiebeurs / studiekeuzebeurs / onderwijsbeurs je NAW-gegevens achter. Je ontvangt dan een uitnodiging voor één of meer van onze open dagen en meer informatie over Hogeschool Tio. Als we je op de open dag mogen ontvangen, dan maak je kans op een geweldige MacBook Pro!
1.2        Deelnemers die minderjarig zijn hebben toestemming nodig van een ouder/verzorger (wettelijk vertegenwoordiger) om deel te nemen.
1.3        Studenten en oud-studenten van Tio zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 3 – Loting en uitreiking

3.1        Voorafgaand aan het studiejaar startend in september 2022 wordt de winnaar bepaald. Dit doen we door middel van loting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
3.2        De winnaar wordt bekend gemaakt via de social media kanalen van Tio. Tio zal ook persoonlijk contact opnemen met de winnaar. 
3.3        De deelnemer stemt – voor het geval hij/zij wint – in met medewerking aan mediakansen die de winactie voor Tio teweeg kan brengen.

Artikel 4 – Gebruik persoonsgegevens

Tio verzamelt voor deze actie NAW-gegevens, emailadressen, telefoonnummers en aanvullende interesse-informatie. De deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van deze persoonsgegevens (NAW-gegevens) in verband met hulp bij de studiekeuze (primair) en deelname aan de actie (secundair). Tio bewaart de gegevens niet langer dan nodig voor deze doelen. Tio conformeert zich aan de geldende privacywetgeving en haar privacyreglement.

Artikel 5 – Voorbehouden

5.1        Tio behoudt zich het recht om de winactie in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren. Mocht dit het geval zijn, wordt dit bekendgemaakt op www.tio.nl/macbookpro.
5.2        Houdt de deelnemer en/of winnaar zich niet aan bovenstaand reglement, dan behoudt Tio zich het recht voor de prijs te laten vervallen, zonder schadevergoeding.