1. Home
  2. Contact
  3. Klachten?

Wat te doen bij klachten?

Hogeschool Tio doet er alles aan om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Mocht er desondanks een klacht zijn, dan gaat Tio hier graag over in gesprek. Uiteraard wil Tio blijven ontwikkelen. Tio ziet klachten dan ook als een constructief hulpmiddel om het onderwijs verder te verbeteren, zodat op een hoog niveau aan de veranderende wensen van studenten, ouders en het bedrijfsleven kan worden voldaan. Houd voor alle klachten (dus ook voor klachten over tentamens) rekening met de volgende stappen:

Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

Let wel: als je klacht betrekking heeft op een besluit, dan blijft het besluit, ondanks het indienen van de klacht, vooralsnog van kracht.