1. Home
  2. Nieuws
  3. NSE: Tio al 7 jaar in de top van het Nederlandse onderwijs

NSE-resultaten binnen: Tio al 7 jaar in de top van het Nederlandse onderwijs

Met trots kunnen we melden dat Tio in de top staat van het Nederlandse onderwijs, nu al 7 jaar op rij. De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn binnen en gemiddeld heeft Tio een prachtige score van 4 op een schaal van 5. Dezelfde hoge score als vorig jaar. Alle studierichtingen staan weer in de top 3 van hoogste scores binnen hun vakgebieden. Tio’s toerisme-opleiding en Commerciële Economie-opleiding halen de hoogste scores van alle vergelijkbare studies in Nederland. Vooral over de kwaliteitszorg, groepsgrootte, huisvesting, sfeer en voorbereiding op de beroepsloopbaan zijn Tio-studenten heel tevreden. Acht op de tien studenten is zeer tevreden over Tio.

Tio verbetert continu

Tio werkt voortdurend aan beter onderwijs en betere faciliteiten.  Samen met de studenten, die hun mening geven via onder andere de Opleidingscommissie. Dit studiejaar is bijvoorbeeld de maximale klassengrootte verlaagd van 18 naar 16 studenten, is er meer ruimte gecreëerd voor zelfstudie en is in Amsterdam onlangs een nieuwe kookstudio geopend. Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht in de communicatie met de student tijdens de stage en wordt er hard gewerkt aan het punt spreiding van de studielast.

 De NSE wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Studiekeuze123