1. Home
  2. Over Tio
  3. Hoogst haalbare beoordeling door Onderwijsinspectie

Hoogst haalbare beoordeling door Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie heeft de opleiding Hotelmanagement in haar voorlopige beoordeling op alle onderdelen de hoogst haalbare scores gegeven, de voorlopige eindbeoordeling is dan ook GOED. Een resultaat om trots op te zijn!


De Onderwijsinspectie heeft gedurende drie dagen de mbo4-opleiding Hotelmanagement onderzocht, in het kader van het periodieke toezicht. Drie inspecteurs hebben gesproken met docenten, studenten, examencommissie, onderwijskundigen, het kwaliteitsforum en het management. Daarnaast zijn lessen geobserveerd en documenten bestudeerd. De inspecteurs hebben in de voorlopige eindbeoordeling onder meer aangegeven dat Tio mooie lessen geeft, studenten tevreden zijn, Tio op verschillende gebieden maatwerk biedt, goede tentamens afneemt en de slagingspercentages binnen de norm vallen. Rond de jaarwisseling ontvangt Tio het definitieve inspectierapport. Overigens wordt het niveau van de andere mbo-opleidingen van Tio op dezelfde manier geborgd.