1. Home
  2. Nieuws
  3. “Heel vet als jouw onderzoek echt gebruikt gaat worden”

“Heel vet als jouw onderzoek echt gebruikt gaat worden”

Viviënne Cieraad volgt bij Hogeschool Tio de Engelstalige opleiding Hotel- en Eventmanagement, in de fasttrackvariant. In het eerste jaar met wat twijfels: had ze wel genoeg binding met het ‘hotelwereldje’ zoals dat o.a. in de opleiding gepresenteerd werd?

Eigenlijk lag haar interesse toch meer bij de bedrijfsmatige kant van hospitality. Het werd beter in het tweede en derde jaar toen er meer finance en consultancy vakken in het curriculum verschenen. Nu, bijna aan het eind van de opleiding, zegt ze: “Misschien was de hbo-opleiding International Business Management aan Tio beter geweest.” Maar eind goed, al goed: inmiddels is ze toegelaten tot de eenjarige masteropleiding Management with enterprise & business growth, bij de Universiteit van Glasgow.
 
Daarvoor moet ze eerst nog afstuderen. Na een aantal gesprekken in het bedrijfsleven – Nikon, Hornbach en Porsche – koos Viviënne voor een afstudeerproject bij het Stedelijk Evenementenbureau Gemeente Amsterdam. Daar kon zij, naast haar andere schoolverplichtingen, parttime afstuderen en onderzoek doen naar crowdmanagement.

Wat onderzoek je precies?

“De crowdmanagement-strategie bij Station Zuid op Koningsdag. Elk jaar zijn er twee grote festivals: Kingsland in de RAI waar 35.000 mensen op af komen en Nassau in het Olympisch Stadion met 15.000 bezoekers. Tot nu toe zijn de eindtijden gespreid: Nassau tot 21.30 uur en Kingsland tot 20.00 uur. Onderzocht wordt of vanaf 2018 voor beide festivals eenzelfde eindtijd (20.00 uur) gehanteerd kan worden. Duidelijk is dat Station Zuid in dat geval het verwachte aantal mensen na afloop van de festivals niet zal kunnen verwerken. Mijn onderzoeksvraag luidt dan ook: welke veranderingen in de huidige crowdmanagement-strategie zijn nodig voor een goede organisatie om de festivalbezoekers op Station Zuid weg te voeren?”

Wat heb je gedaan om dat te onderzoeken?

“Via de organisatoren van de twee festivals heb ik een enquête uitgezet onder de festivalbezoekers. In totaal heb ik daarop 2500 reacties ontvangen. Daarnaast heb ik in mei een aantal expertinterviews gehouden met zowel de festivalorganisatoren als crowdmanagement-specialisten bij de gemeente.
Verder krijg ik data van drie externe crowdmanagement-onderzoeken die door verschillende partijen in de gemeente zijn uitgevoerd, zoals onderzoeken met telcamera’s en wifi-sensoren. Ook wissel ik data uit met een student aan de Technische Universiteit Delft, die onderzoek doet naar de perceptie van angst & veiligheid.
Alle verzamelde data verwerk ik in mijn scriptie, waarin zowel een onderzoeksverslag komt als een plan van aanpak. Eind juli moet het allemaal afgerond zijn.”

Wat draagt de gemeente bij aan jouw onderzoek?

“Dat ik de enquête met gemeente-logo kon uitzetten, was natuurlijk heel belangrijk voor de response. Verder maakt de gemeente toegang tot de externe onderzoeken mogelijk. Ook krijg ik via de gemeente toegang tot allerlei andere data, zoals over verleende vergunningen in de afgelopen jaren. Omdat ik nu bezig ben met dit onderzoek komen er interne medewerkers naar me toe: hé, ik heb nog die-en-die gegevens, kun je misschien ook gebruiken. Ik ben een soort verzamelpunt geworden voor alles wat met crowdmanagement te maken heeft.”

Merk je dat de gemeente het belangrijk vindt wat je doet in dit afstuderen?

“Ja, de gemeente Amsterdam heeft een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de organisatie van crowdmanagement. Alles moet goed doordacht worden en onderbouwd zijn, voor het als plan van aanpak doorgezet kan worden naar alle partijen. Dat betekent dat alles gecontroleerd moet worden en alle partijen betrokken moeten worden. Je mag echt niets vergeten, want dat kan grote gevolgen hebben. Dat is lastig, maar de leuke keerzijde is dat je jezelf tot het uiterste leert inspannen om echt naar alle opties te kijken.”

Wat is de beoogde opbrengst van jouw onderzoek?

“Als het goed is, kan ik in mijn conclusie een aantal harde vereisten formuleren voor een nieuwe crowdmanagementstrategie. Mijn onderzoek maakt deel uit van het advies dat de werkgroep Crowdmanagement & Mobiliteit in september gaat uitbrengen aan de projectleider Koningsdag. Dit advies vormt de basis voor de bestuurlijke uitgangspunten van 2018. Het is natuurlijk heel vet als jouw onderzoek echt gebruikt gaat worden. Maar ik zie het resultaat niet als ‘van mij‘. Ik ben meer degene die alle stukjes aan elkaar koppelt.”

Wat zijn belangrijke leermomenten van deze opdracht?

“Wat betreft mijn eigen functioneren heb ik geleerd dat het belangrijk is om jezelf te laten zien tijdens je afstudeerproject. Als derdejaars heb je meer kennis, ben je zelfverzekerder en durf je ook meer in te brengen in het team. Ik voel me serieus genomen in het team, omdat ik met resultaten kom en bijdraag aan het geheel.

Ik merkte dat aan mijn manier van onderzoek doen nog wel wat verbeterd kon worden. Ondanks dat we bij Tio best veel tijd steken in onderzoeksmethodiek kreeg ik hier zo nu en dan stevige feedback op. Hier heb ik veel van geleerd. Mijn belangrijkste leermoment ga ik verwerken in mijn plan van aanpak: als spin in het crowdmanagementweb zie ik verschillende afdelingen die alleen bij de voorbereidingen op Koningsdag met elkaar samenwerken. De interne communicatie tussen deze partijen kan verbeterd worden.”

Volg Viviënne op LinkedIn. 
Bron: De Eventmanager

Lees meer over: afstuderen, eventmanagement