1. Home
 2. Hotel- en Eventmanagement
 3. Kosten & financiering

Hotel- en Eventmanagement hbo

5 jaarCROHO-nummer 34118

Kosten: betaalbaar voor iedereen

Wist je dat een particuliere hbo-opleiding aan Hogeschool Tio betaalbaar is voor iedereen? Je kunt zelfs meer studiefinanciering lenen dan een opleiding aan Tio kost. En twee jaar na afronding van je opleiding hoef je slechts € 19,- per maand terug te betalen. We laten hieronder zien hoe het werkt.

Opleidingskosten

Hotel- en Eventmanagement is een particuliere hbo-opleiding van Hogeschool Tio. Doordat het een particuliere opleiding is, ligt het collegegeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en meer lessen. De aandacht die Tio besteedt aan de kwaliteit van het onderwijs resulteert in tevreden studenten.

Opleidingskosten per jaar

Studiejaar 2019-20201

Studiejaar 2020-20212

Collegegeld3-4-5-6-7

€ 18.500,-

€ 19.400,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 250,-

€ 95,-

Totaal eerste studiejaar

€ 18.750,-

€ 19.495,-

 1. Een inschrijving loopt van 26 augustus 2019 t/m 31 augustus 2020 of van 1 januari 2019 t/m 31 januari 2020.
 2. Een inschrijving loopt van 1 augustus 2020 t/m 31 augustus 2021 of van 1 januari 2020 t/m 31 januari 2021.
 3. Collegegeld inclusief studiemateriaal, de studiereis en projecten.
 4. Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%.
 5. Het vierde hbo-jaar kost € 9.700,-. Collegegeld voor het laatste half jaar in het 2,5-jarige vwo-traject kost € 9.700,-.
 6. Een verlengde inschrijving kost € 3.000,- per semester. Een verlengde inschrijving alleen voor stage en afstuderen kost € 420,- per maand. Deze bedragen kunnen jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd worden.
 7. Het wettelijk collegegeld van € 2.143,- hoeft voor het particuliere onderwijs van Tio niet betaald te worden.

Hoe kan ik deze opleiding financieren?

Particulier onderwijs: betaalbaar voor iedereen

Financiering van de opleiding

Betaalbaar voor iedereen

Wist je dat een hbo-opleiding aan Hogeschool Tio betaalbaar is voor iedereen? Je kunt zelfs meer studiefinanciering lenen dan een opleiding aan Tio kost. 

Gunstige voorwaarden

Bij DUO kun je een lening afsluiten tegen zeer gunstige voorwaarden: je betaalt geen rente (0%, rente in 2019), je hebt veel tijd om af te lossen (35 jaar) en hoeft na afronding van je studie maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen.

Financieringsvoorbeeld

Onderstaand overzicht1 gaat uit van betaling van het collegegeld in 12 termijnen. Bij betaling in 12 termijnen heb je een startkapitaal nodig van € 95,-, aangezien je het inschrijfgeld twee weken na aanmelding moet betalen. Het overzicht geeft weer dat je meer studiefinanciering kunt lenen dan een opleiding aan Tio kost. Na 12 maanden ontstaat er een positief saldo van zo’n € 1.460,-.

Studielening: Wel of geen hypotheek?

Hoe hoog je studieschuld ook is, het blijft mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Voor meer informatie, vraag het aan een van onze financieel adviseurs op de open dag of tijdens een financieel gesprek.

Wat je studieschuld betekent voor je hypotheek


Inkomsten DUO per jaar


Uitgaven per jaar (1e jaar)


Aanvullende beurs

€ 4.756,68

Collegegeld2

€ 19.400,-

Rentedragende lening

€ 5.832,96

Meerprijs 12 termijnen

€ 350,-

Collegegeldkrediet

€ 10.715,00

Inschrijfgeld

€ 95,-

Totaal

€ 21.304,64

Totaal

€ 19.845,-

 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de mogelijke financiering van een hbo-opleiding. De daadwerkelijke studiefinancieringsbedragen kunnen variëren en zijn afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Collegegeld inclusief studiematerialen à ± € 1.000,-.

Studiefinaniering: € 21.305,- per jaar

Als student kun je zo’n € 21.305,- per jaar aan studiefinanciering ontvangen. De hbo-studiefinanciering bestaat uit een lening, het collegegeldkrediet, het studentenreisproduct en een eventuele aanvullende beurs. Je kunt in het hbo ook studiefinanciering krijgen als je nog geen 18 jaar bent.
De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode september-december 2019. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvullende beurs

Je kunt een aanvullende beurs krijgen als je ouders een lager dan modaal gezamenlijk jaarinkomen hebben. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders en van het aantal studerende kinderen. De maximum aanvullende beurs bedraagt € 396,- per maand. Bereken wat het bedrag is in jouw situatie via de rekenhulp op duo.nl. Na het behalen van het diploma (binnen 10 jaar) is de aanvullende beurs een gift.

Lening & collegegeldkrediet

Lening € 10.590,- per jaar

Als student kun je maximaal € 882,47 per maand lenen. Dit bedrag is inclusief de aanvullende beurs. De aanvullende beurs bedraagt maximaal € 396,-. Krijg je geen of minder aanvullende beurs, dan mag je dit bedrag extra lenen.

Collegegeldkrediet € 10.715,- per jaar

Studenten die een opleiding volgen in het hoger onderwijs en recht hebben op studiefinanciering, kunnen collegegeldkrediet aanvragen bij DUO. Het collegegeldkrediet voor een studie bij Tio bedraagt € 10.715,- per jaar en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen (€ 892,92), gelijktijdig met de overige studiefinanciering.

Voorwaarden lening DUO

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2019 vastgesteld op 0%. Zodra je de eerste uitbetaling van je lening ontvangt, wordt er rente over je  lening berekend die je achteraf terugbetaalt. Het rentepercentage verandert jaarlijks, na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast.

Flexibel aflossen van de lening

Je kunt bij DUO lenen tegen zeer gunstige voorwaarden. Lees hieronder hoe dat werkt.

Lenen en aflossen bij DUO

Je kunt jaarlijks ruim € 21.000 bij DUO lenen; voor een driejarige opleiding aan Tio is dat meer dan € 63.000. Twee jaar na je afstuderen begin je met aflossen. Eerder aflossen mag natuurlijk ook. Je kunt gebruikmaken van een aflosvrije periode van maximaal vijf jaar, die je kunt inzetten als je door een dure levensfase gaat, waarin je geld nodig hebt voor andere zaken (zoals jonge kinderen of de aanschaf van een huis). Het hebben van een studieschuld heeft consequenties voor een toekomstige hypotheek. Het blijft echter altijd mogelijk om een hypotheek af te sluiten, voor meer info zie Betaalbaar voor iedereen.

Voorwaarden lening

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2019 vastgesteld op 0%. Zodra je de eerste uitbetaling van je lening ontvangt, wordt er rente over je lening berekend die je achteraf terugbetaalt. Het rentepercentage verandert jaarlijks, na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast.

Meer tijd om af te lossen

Je hebt in het huidige studiefinancieringsstelsel meer tijd om af te lossen. De verplichte aflosfase is 35 jaar. Wie minder dan het minimumloon verdient, hoeft niet af te lossen. De aflossing van de  rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 35 jaar. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Heb je na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden.

Rekenvoorbeeld

In het onderstaande fictieve rekenvoorbeeld1 staat weergegeven hoeveel je per maand gaat aflossen. Het minimumloon is per juli 2019 vastgesteld op € 1.635,60 per maand (≥ 21 jaar). Je lost 4% af van het verschil tussen je inkomen en het minimumloon: € 2.110,- − € 1.635,60 = € 474,40 x 4% = € 18,98 aflossing per maand.


HEM-startsalaris2
€ 2.110 (bruto p.m.)

Modaal inkomen3
€ 2.769 (bruto p.m.)

2x modaal inkomen3
€ 5.538 (bruto p.m.)

Maximaal 4% aflossen

€ 18,98 per maand

€ 45,34 per maand

€ 156,10 per maand

 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de aflossing van de hbo-studiefinanciering. De daadwerkelijke aflossing verschilt per persoon en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Keuzegids Hbo 2019 voor bruto maandlonen. HEM = Hotel- en Eventmanagement.
 3. CPB voor modaal bruto inkomen 2019.

Studentenreisproduct

Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 95,51 in plaats van het studentenreisproduct.

Jonger dan 18?

Je kunt in het hbo ook studiefinanciering krijgen als je nog geen 18 jaar bent. Met ingang van september 2017 heb je vanaf de eerste maand dat je opleiding start recht op studiefinanciering. 

Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan wijzigt er niets aan het recht op kinderbijslag. Hierdoor kan een overlap / dubbele uitbetaling met de studiefinanciering ontstaan. 

Studiefinanciering aanvragen

Je kunt studiefinanciering aanvragen via duo.nl – Mijn DUO. Zorg ervoor dat je uiterlijk 3 maanden voordat de opleiding begint de studiefinanciering aanvraagt. Alvorens je studiefinanciering kunt aanvragen heb je een DigiD nodig. Vraag een DigiD met sms-controle aan. Je krijgt na je aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens. 

Let bij het aanvragen van studiefinanciering op onderstaande punten:

 • Kies bij ‘opleiding niveau’ voor ‘hogeschool of universiteit’.
 • Kies bij instelling: ‘Hogeschool Tio’.
 • Kies de opleiding: ’B Hotel- en Eventmanagement’.
 • Kies als soort onderwijs: ’voltijd’.
 • Kies voor startdatum ‘anders’ met de datum ‘1 januari 2020’ of ‘1 augustus 2020'.

De rest van de vragen wijst zich vanzelf. Je krijgt vervolgens een bevestiging van jouw aanvraag, controleer de gegevens, als de informatie klopt druk dan onderaan de pagina op ’akkoord’.

Zorgtoeslag aanvragen

Ben je 18 jaar of ouder en is je inkomen lager dan € 29.562,- per jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is maximaal € 99,- per maand, bij een inkomen lager dan € 20.500,-. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.

Langer studiefinanciering in bijzondere gevallen

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Er zijn 2 situaties waarin je recht hebt op 1 jaar langer studiefinanciering:

 1. Door een chronische ziekte kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.
 2. Door een handicap kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.

Één jaar langer studiefinanciering betekent een jaar langer recht op een eventuele aanvullende beurs, studentenreisproduct, lening en collegegeldkrediet. De regels blijven hetzelfde: als je je diploma niet binnen 10 haalt, moet je ook het extra jaar aan studiefinanciering terugbetalen. 

Ouder dan 30?

Als je ouder dan 30 bent en je wilt een opleiding volgen, dan heb je geen recht meer op de reguliere studiefinanciering. Echter, vanaf studiejaar 2017 is er de mogelijk om bij DUO geld te lenen voor betaling van je collegegeld: het Levenlanglerenkrediet.

Levenlanglerenkrediet € 10.715,-

Het levenlanglerenkrediet voor een opleiding bij Tio bedraagt maximaal € 10.715,- per jaar en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen (€ 892,92). Je kunt het levenlanglerenkrediet krijgen voor de (nominale) duur van de opleiding. 

Voorwaarden levenlanglerenkrediet

 • Voor iedereen tussen de 30 en 55 jaar.
 • Met ingang van augustus (mbo) / september (hbo) 2017.
 • Aflossing start 1 januari na het afronden van de opleiding.
 • Aflossingsperiode is 15 jaar.
 • Maandbedrag afhankelijk van inkomen. 

Voor meer informatie en voor de voorwaarden, zie duo.nl

Meer informatie

Prestatiebeurs

Als hbo-student val je onder de prestatiebeurs. Je studiefinanciering is een lening die je na afronding van je studie moet terugbetalen. Het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering.

Bijverdienen

Je mag onbeperkt bijverdienen, bijvoorbeeld met je bijbaan of eigen onderneming. 

Wettelijke collegegeld

Tio is een particuliere onderwijsinstelling. Het wettelijk collegegeld van € 2.143,- (studiejaar 2020-2021) komt dan ook te vervallen.

Door wie wordt de opleiding betaald?

72% van de hbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de hbo-studenten die de afgelopen 2 jaar gestart zijn met een hbo-opleiding bij Tio. Dit betekent dat een groot deel van de studenten de studie (deels) zelf betaalt.

Door wie wordt de opleiding betaald - hbo

Bron: Enquête onder nieuwe studenten afgelopen 2 jaar

Hoe kan ik de opleiding betalen? (betalen in termijnen)

Je kunt het collegegeld en de keuzevakken op drie manieren betalen:

 • In 1x betalen; vóór 1 augustus 2020 (1 december 2019 - januari-instroom) of binnen 14 dagen na factuurdatum. Je krijgt dan € 350,- korting op het collegegeld;
 • Je kunt kiezen voor betaling in 7 termijnen (€ 2.771,43 per termijn);
 • Je kunt ook in 12 termijnen betalen (€ 1.645,83 per termijn). In dat geval betaal je een meerprijs van € 350,-.

Het collegegeld en de keuzevakken worden omstreeks 1 juli 2020 (1 december 2019 voor de januari-instroom) in rekening gebracht. De facturatie vindt per e-mail plaats.
Als je ervoor kiest in termijnen te betalen, is dat mogelijk via een machtiging voor automatische incasso op de vervaldata, zoals hieronder getoond:  

Vervaldata
September / Januari

Betaling ineens

7 termijnen

12 termijnen

01-08-2020 / 01-12-2019

 

  


01-09-2020 / 01-01-2020


 

01-10-2020 / 01-02-2020


 

 

01-11-2020 / 01-03-2020


 

 

01-12-2020 / 01-04-2020


 

 

01-01-2021 / 01-05-2020


 

 

01-02-2021 / 01-06-2020


 

 

01-03-2021 / 01-07-2020 

01-04-2021 / 01-08-2020 

01-05-2021 / 01-09-2020 

01-06-2021 / 01-10-2020 

01-07-2021 / 01-11-2020 

01-08-2021 / 01-12-2020 

Let op: De betaling ineens gaat niet via een machtiging, maar maak je zelf over aan Hogeschool Tio. Bij een verlengde inschrijving moet je het bedrag eveneens in 1x betalen en krijg je geen korting.

Financieringsvoorbeeld: betalen in 12 termijnen

Een hbo-student heeft studiefinanciering aangevraagd (maximale lening), ontvangt collegegeldkrediet en betaalt in 12 termijnen. In onderstaand schema staat aangegeven hoeveel startkapitaal er nodig is om te kunnen starten met een particuliere hbo-opleiding aan Hogeschool Tio. Na augustus is het collegegeld aan Tio voldaan.

Opleidingskosten

Studiefinanciering1

Startkapitaal

12 termijnen x € 1.645,83

(1 september t/m 1 augustus)

12 termijnen x € 1.775,39

(24 augustus t/m 24 juli)

Inschrijfgeld 
(binnen 14 dagen na aanmelding)

Totaal € 19.750,-

Totaal € 21.305,-

Totaal € 95,-

 1. Dit betreft de termijnbetaling exclusief eventuele keuzevakken. De keuzevakken kunnen in dezelfde termijnen betaald worden als het collegegeld.
 2. Studiefinanciering hoger onderwijs (maximale lening + collegegeldkrediet = € 1.775,39). De eerste studiefinanciering ontvang je rond 24 augustus.

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Onderstaande vakken zijn optioneel en dus geen verplichting.

Optioneel

Studiejaar 2020-2021

Bedrijfshulpverlening

€ 250,-

Excel

€ 250,-

Extra vreemde taal

€ 550,-

Fotografie

€ 250,-

Introductiedagen

€ 249,-

Koken 2.0

€ 500,-

Search engine marketing 1

gratis

Search engine marketing 2

€ 250,-

Vinologie 1

€ 450,-

Vinologie 2

€ 450,-

Vergelijking opleidingskosten

Het volgen van een hbo-opleiding bij Tio is een investering in je toekomst. Als student kun je, als je kiest voor de driejarige variant, eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Het is een investering die je snel kunt terugverdienen.

Investeer in je toekomst

De kwaliteit van de Tio-opleidingen is hoog en je krijgt alle handvatten aangereikt voor een succesvolle carrière. Tio staat bovendien hoog aangeschreven bij het bedrijfsleven, waardoor Tio-afgestudeerden doorgaans snel een baan vinden. En als je het versnelde studieprogramma volgt, kun je eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Je kunt de investering snel terugverdienen.

Het verschil

In vergelijking met een overheidsbekostigde hbo-opleiding kost een driejarige studie bij Tio € 26.265,- meer. Dit verschil is een stuk kleiner dan je zou verwachten, doordat je eerder kan starten met werken: een jaar eerder werken levert netto zo’n € 23.650,- op, op basis van de gemiddelde startsalarissen binnen de Tio-branches (zoals vermeld op de opleidingspagina’s, Keuzegids Hbo 2019 voor bruto maandlonen, loonwijzer.nl voor omrekenen van bruto naar nettosalaris).  

Fictief rekenvoorbeeld

Onderstaand fictief rekenvoorbeeld1 geeft een samenvatting van de kosten voor een driejarige Tio-opleiding ten opzichte van een overheidsbekostigde vierjarige opleiding weer.

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 59.795,-

€ 7.880,-4

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 23.650,-

€ 0,-

Totaal

€ 36.145,-

€ 9.880,-

Verschil na 4 jaar

€ 26.265,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2019.
 4. Rekening houdend met 50% korting op het collegegeld in het eerste jaar van het bekostigd onderwijs.
 5. Ook als je langer over de studie bij Tio doet is het aannemelijk dat je bij Tio sneller je diploma haalt en dus eerder aan de slag kunt.

Wat kost studeren?

Aan welke uitgaven moet je denken als je gaat studeren? Onderstaand vind je een schatting van de kosten die je kunt verwachten als je gaat studeren. De kosten verschillen uiteraard voor studenten die thuis blijven wonen en studenten die op kamers gaan.

Gemiddelde studiekosten per maand

Collegegeld

€ 1.646,-

Studieboeken

inbegrepen

Huur

€ 417,-

Internet en tv

€ 25,-

Boodschappen

€ 181,-

Vervoer (naast studentenreisproduct)

€ 63,-

Ontspanning, uitgaan en sport

€ 146,-

Kleding en schoenen

€ 47,-

Zorgverzekering*

€ 106,-

Inboedelverzekering

€ 5,75

Aansprakelijkheidsverzekering

€ 2,50

Telefoon

€ 26,-

Activiteiten studentenvereniging

€ 10 - 20

Bron: nibud.nl

Gemiddelde kamerhuur per stad

Amsterdam

€ 570,-

Eindhoven

€ 390,-

Enschede

€ 355,-

Hengelo

€ 250,-

Rotterdam

€ 460,-

Utrecht

€ 430,-

Bron: Kamernet

* Zorgtoeslag
Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Vergeet dan ook niet om zorgtoeslag aan te vragen. Is je inkomen lager dan € 29.562,- per jaar dan heb je recht op zorgtoeslag.

Prijzen en prijsgaranties

 1. Bij het aangaan van de Studieovereenkomst ontstaat de verplichting voor de Student om het inschrijfgeld en het volledige collegegeld te betalen. Deze verplichting is onvoorwaardelijk. De verschuldigdheid van het collegegeld is niet afhankelijk van het daadwerkelijk volgen van onderwijs, het verstrijken van de tijd of van welke voorwaarde dan ook. Voor de verschuldigdheid van de prijs voor keuzevakken geldt hetzelfde, met dien verstande dat de betalingsverplichting ontstaat op moment van toelating tot het keuzevak (dit kan zijn bij het aangaan van de Studieovereenkomst, maar ook later).
 2. Als Tio en de Student voor het collegegeld een betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan zal de Student de termijnbetalingen uiterlijk voldoen op de overeengekomen uiterste betaaldata. Als er geen betaling in termijnen is overeengekomen dan dient het verschuldigde bedrag in zijn geheel te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het Collegejaar 2020/2021.
 3. De betaaltermijn voor alle overige bedragen is 14 dagen na factuurdatum.
 4. Iedere betaling, ongeacht eventueel bij de betaling gegeven omschrijving, strekt in mindering op de oudste openstaande factuur.
 5. De prijs voor studiemateriaal is inbegrepen in het collegegeld. Niet in het collegegeld zijn inbegrepen: kosten gemoeid met aanschaf eigen materialen (laptop, kleding, pennen etc.), kosten gemoeid met stages, afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet inbegrepen, met uitzondering van een kopieer-/printkaart goed voor 150 vellen zwartwit, die aan de Student zal worden verstrekt. Voor een Doorstromer die de Opleiding vóór 2018/2019 gestart is en die een aangepaste prijs betaalt, is de prijs voor studiemateriaal niet inbegrepen in het collegegeld.
 6. Voor Doorstromers worden de Opleidingskosten zoals genoemd in de studiegids 2020/2021 jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de Student zich vóór 1 februari (1 oktober voor januari-instroom) inschrijft voor het volgende studiejaar. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het volgende collegejaar.
 7. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de Opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het onderwijs op basis van de verlengde inschrijving wenst te volgen.
 8. De prijs voor het voor de tweede keer volgen van hetzelfde Studiejaar is gelijk aan 50% van de prijs vermeld in de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het studiejaar voor de tweede keer wenst te volgen. Daarbij gelden als voorwaarden dat de Student het Studiejaar in het eerste collegejaar volledig heeft gevolgd (niet tussentijds heeft opgezegd) en de daarmee gemoeide Opleidingskosten uiterlijk een maand voor aanvang van het tweede collegejaar volledig heeft voldaan. Indien de Student niet aan beide voorwaarden heeft voldaan, dan geldt voor het tweede collegejaar de prijs zoals genoemd in de studiegids, zoals die is vastgesteld voor het nieuwe collegejaar.
 9. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Opzeggen

Door je in te schrijven, ben je Tio de opleidingskosten volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen en ben je in ieder geval het inschrijfgeld verschuldigd. Vanaf het moment van inschrijving worden er door Tio kosten gemaakt om jou en je medestudenten het onderwijsprogramma te kunnen aanbieden. Bij opzegging ben je een redelijk deel van het collegegeld verschuldigd (een “redelijk loon”), waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.

 • Bij annulering in de periode tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 (tussen 1 december 2019 en 31 december 2019 voor januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel vastgesteld op 25% van de Opleidingskosten.
 • Bij opzegging gedurende het collegejaar (na 31 augustus voor de septemberinstroom en na 31 december voor de januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel als volgt berekend:
  A. (aantal aangebroken maanden vóór opzegging / 12 maanden) * opleidingskosten
  +
  B. 25% van de opleidingskosten.

Als je opzegt vanwege een reden die (gedeeltelijk) in de risicosfeer van Tio ligt, of omdat je door exceptionele omstandigheden buiten jouw invloedsfeer niet in staat bent om je opleiding af te ronden, kan je Tio gemotiveerd verzoeken om aanpassing van het hierboven genoemde percentage van 25%.

Onder de opleidingskosten wordt verstaan: de som van het collegegeld en de prijs van keuzevakken. De volledige regeling en een opzegformulier vind je op tio.nl/opzeggen.
Je kan eventueel uitstel aanvragen voor de deadline voor kosteloze annulering, bijvoorbeeld omdat je nog in onzekerheid verkeert over het behalen van je vooropleiding. Dit uitstel is alleen geldig als het schriftelijk is bevestigd door Tio.


Advies nodig?

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een opleiding bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.