1. Home
  2. lenen

Lenen via FiCon 

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de studie te financieren via FiCon. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen je ouders bij FiCon een lening aanvragen. FiCon betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. Aangezien het collegegeld ineens wordt betaald, wordt er door Tio een korting van € 350,- verleend.

Mbo-studieplan

Het is mogelijk om de gehele opleiding of een gedeelte van de opleiding te financieren. De pakketten die FiCon aanbiedt zijn maatwerk. Als je een tweejarige mbo-opleiding bij Tio volgt en je hebt geen startkapitaal, adviseert FiCon om een lening af te sluiten voor twee studiejaren. Zo ben je verzekerd van een lagere rente, vaste maandbedragen en het kunnen betalen van beide studiejaren.

Voorbeeld

Een studente leent voor het eerste jaar € 18.150,- (€ 18.500,- collegegeld (incl. studiematerialen) - € 350 korting) van FiCon. Zij betaalt tijdens dat jaar ongeveer € 363,- per maand (afhankelijk van de rente). Na afloop van de studie kan zij de aflossing per maand eventueel verhogen, zodat ze de lening sneller afbetaalt. Aan onderstaand rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Hbo-studieplan

Als basis voor een lening van FiCon geldt het collegegeldkrediet van DUO. In 12 termijnen betaal je de lening aan FiCon terug. Dit kun je doen middels de maandelijkse storting van het collegegeldkrediet en de ontvangen studiefinanciering of een eigen bijdrage.

Voorbeeld

Een studente leent voor het eerste studiejaar € 18.150,- (€ 18.500,- collegegeld (incl. studiematerialen) - € 350,- korting) van FiCon. Zij betaalt deze lening terug in 12 termijnen van € 1.552,50,- (inclusief maandelijkse rente; afhankelijk van de rente). Zij kan hiervoor de maandelijkse uitkering van € 865,- van het collegegeldkrediet gebruiken. Het verschil, in dit geval € 687,50 per maand, betaalt zij met de lening van de DUO (maximaal € 882,- per maand) of vult zij zelf aan. Het lenen bij FiCon hoeft niet meer geld te kosten dan het zelf in termijnen betalen aan Tio, vanwege de korting voor het betalen ineens en de meerprijs voor betalen in 11 termijnen.

Fictief rekenvoorbeeld mbo

Lening

1-jarige mbo-opleiding

2-jarige mbo-opleiding

Kredietlimiet

€ 18.150,-

€ 35.000,-

Effectieve rente op jaarbasis1

5%

4,8%

Looptijd betaalplan

56 maanden

56 maanden

Totale prijs van krediet

€ 20.328,-

€ 39.200,-

Maandbedrag2

€ 363,-

€ 700,-

Minimaal maandbedrag3

€ 181,50

€ 350,-

  1. De vermelde rente is een voorbeeldrente. De definitieve rente wordt bepaald aan de hand van een ingediende aanvraag.
  2. Maandbedrag o.b.v. 2% van het kredietlimiet.
  3. Minimaal maandbedrag o.b.v. 1% van het kredietlimiet.

Lening aanvragen

De ouders/verzorgers vragen na een inventarisatiegesprek met FiCon de lening aan. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de wensen tijdens de opleiding én na de opleiding. Tijdens de studie wordt er maandelijks een bedrag aan aflossing plus rente over de openstaande lening betaald. Het is ook mogelijk om boetevrije aflossingen te verrichten. Voor het afsluiten van de lening is het belangrijk dat je ouder(s) over inkomsten beschikken, de ouders zijn namelijk hoofdcontractant van het afgesloten krediet.

Voorwaarden

Aanvullende informatie is beschikbaar tijdens de open dagen van Tio. Voor deze producten is een prospectus opgesteld. Het verkrijgen van een lening is alleen mogelijk als de ouder(s) en/of student voldoen aan de voorwaarden die FiCon stelt aan deelnemers. FiCon is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als intermediair onder nummer 12009222. Conform de richtlijnen van de AFM wordt de lening in behandeling genomen en beoordeeld. Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte kan men tevens contact opnemen met FiCon via 010 411 43 63 of info@ficon.nl.