1. Home
  2. lenen

Lenen via FiCon 

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de mbo-opleiding te financieren via FiCon. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen je ouders bij FiCon een lening aanvragen. FiCon betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. Aangezien het collegegeld ineens wordt betaald, wordt er door Tio een korting van € 350,- verleend.

Mbo-studieplan

Het is mogelijk om de gehele opleiding of een gedeelte van de opleiding te financieren. De pakketten die FiCon aanbiedt zijn maatwerk. Als je een tweejarige mbo-opleiding bij Tio volgt en je hebt geen startkapitaal, adviseert FiCon om een lening af te sluiten voor twee studiejaren. Zo ben je verzekerd van een lagere rente, vaste maandbedragen en het kunnen betalen van beide studiejaren.

Lening aanvragen

De ouders vragen na een inventarisatiegesprek met FiCon de lening aan. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de wensen tijdens de opleiding én na de opleiding. Tijdens de studie wordt er maandelijks een bedrag aan aflossing plus rente over de openstaande lening betaald. Het is ook mogelijk om boetevrije aflossingen te verrichten. Na afloop van de studie kan hetzelfde maandbedrag worden betaald of kan je het maandbedrag verhogen of verlagen. Voor het afsluiten van de lening is het belangrijk dat je ouder(s) over inkomsten beschikken, de ouders zijn namelijk hoofdcontractant van het afgesloten krediet.

Maatwerk 

FiCon heeft een Tio-betaalplan opgesteld, dit is een maatwerklening o.b.v. de wensen en inkomsten van de ouders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FiCon via 010 411 43 63 of info@ficon.nl. Het verkrijgen van een lening is alleen mogelijk als de ouder(s) voldoen aan de voorwaarden die FiCon stelt aan deelnemers. FiCon is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als intermediair onder nummer 12009222. De lening wordt in behandeling genomen en beoordeeld conform de richtlijnen van de AFM.