1. Home
 2. Master of Business Administration
 3. Toelating

Master of Business Administration hbo

Nieuw-stickerCROHO-nummer 70024

Toelating

Hieronder vind je de toelatingseisen voor de Master of Business Administration. Bekijk of jij kan starten met deze masteropleiding.

Toelatingseisen


Startmoment

Je kunt in augustus (maandag 30 augustus 2021) starten met deze masteropleiding.

Aftrap studiejaar

Je start jouw MBA met unieke introductiedagen op 30 en 31 augustus. Je leert tijdens deze introductiedagen je medestudiegenoten beter kennen, krijgt informatie over de opbouw van de studie én gaat aan de slag met een uitdagende casus die wordt gedeeld door een inspirerende gastspreker.

Toelatingsprocedure

Na ontvangst van je aanmelding stuurt Tio je (mits je aan de vooropleidingseisen kunt voldoen en er geen wachtlijst is) een schriftelijke bevestiging van toelating. Wanneer je vooropleiding onvoldoende aansluit op de studie die je wilt gaan volgen, wordt er een gesprek en assessment met je gepland. De kosten voor het assessment bedragen € 80,-. De toelatingscommissie beslist of je toelaatbaar bent.

Tijdig aanmelden
Er is veel belangstelling voor de Tio-opleidingen en slechts beperkt plaats. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Ben je zeker van je keuze, meld je dan zo snel mogelijk aan. Plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding.

Selectie en loting
Tio selecteert op basis van de juiste vooropleidingseisen en tijdige aanmelding. Studenten worden niet uitgeloot.

Kennismakingsgesprek 
Voor de start van de opleiding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met je studiecoach.

Maatwerk

Dankzij de kleinschaligheid en intensieve begeleiding kan Tio je een programma op maat aanbieden.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt uitstekend gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al zes jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.

Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren

De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.
Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.

Ranglijst functiebeperkingen

Voor het zesde jaar op rij staat Tio op 1 in de ranglijst 'studeren met een functiebeperking'. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle hogescholen in Nederland.

“Opnieuw krijgt een aantal kleinere hbo-scholen duidelijk de hoogste waardering van studenten met een beperking. Zeer positief blijft de waardering bij de particuliere school Hogeschool Tio”, meldt het onderzoeksrapport. Hogeschool Tio steekt er met kop en schouders bovenuit. Tio krijgt landelijk de hoogste cijfers voor onder andere de voorlichting, hulpmiddelen en aanpassingen aan het onderwijs.


Bron: Rapport studeren met een functiebeperking 

Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie.

Compensatie / toeslag bij studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Excellentie en honoursprogramma

Tio kan je extra veel uitdaging bieden. Speciaal voor talentvolle studenten is er een honours programme van jaarlijks 15 EC’s. Dit programma biedt je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in je eigen richting, door bijvoorbeeld het volgen van vakken zoals een taal op een hoger niveau en door het deelnemen aan externe competities. Je kunt er ook voor kiezen je kennis juist te verbreden, door het volgen van een extra minor, taal of vakken van een andere richting.

Flexibel programma voor topsporters

Sport je op hoog niveau? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Sporters met status A, status B en de status high potentials van het NOC*NSF en sporters met een internationaal talentprofiel vallen onder Tio’s topsportbeleid. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Flexibel programma voor ondernemende studenten

Ben je een actief ondernemende student en heb je een inschrijving bij de KvK? Dan kun je net als topsporters in aanmerking komen voor maatwerk. Je kunt bijvoorbeeld langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Beleid richting ouder(s)/verzorger(s)

Ook het contact van Tio met ouder(s)/verzorger(s) is maatwerk. Bij je aanmelding kun je het e-mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) invullen en aangeven welke informatie zij wel of niet willen ontvangen, zodat Tio hen op de hoogte kan houden van bijvoorbeeld je behaalde studieresultaten en  presentie. Minimaal twee keer per jaar is er een studieloopbaangesprek waarbij ook ouders, met jouw instemming, welkom zijn. Ben je meerderjarig? Dan verstrekken we zonder jouw akkoord in principe geen specifieke informatie, om jouw privacy te waarborgen.


Praktische informatie

Wat zijn de lestijden bij Tio en wanneer zijn de vakanties? En hoe gaat het bestellen van de studieboeken in z’n werk? Voor deze informatie en informatie over o.a. tentamens en inschrijven bekijk je dit onderdeel met praktische informatie.  

Opbouw van het studiejaar

Afhankelijk van het gekozen traject bestaat een studiejaar over het algemeen uit twee semesters van 15 weken, een projectweek, twee hertentamenweken en minimaal 13 weken stage.

Lestijden

De lessen (1 lesuur = 50 minuten) vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.20 uur, onderbroken door pauzes. Hieronder staat weergeven wanneer de lesuren in het algemeen plaatsvinden:

Lesuren

Lestijden

1e lesuur

09:00 - 09:50 uur

2e lesuur

09:50 - 10:40 uur

Pauze

10:40 - 10:55 uur

3e lesuur

10:55 - 11:45 uur

4e lesuur

11:45 - 12:35 uur

Pauze

12:35 - 13:05 uur

5e lesuur

13:05 - 13:55 uur

6e lesuur

13:55 - 14:45 uur

7e lesuur

14:45 - 15:35 uur

Pauze

15:35 - 15:50 uur

8e lesuur

15:50 - 16:40 uur

9e lesuur

16:40 - 17:30 uur

10e lesuur

17:30 - 18:20 uur

Vakanties

Je hebt twee weken kerstvakantie en voorafgaand aan, of na afloop van je stage twee weken zomervakantie, mits je geen herkansingen hebt. Volg je het vierjarige programma? Dan heb je de zomermaanden juni, juli en augustus vrij (met uitzondering van het eerste jaar). Tijdens de herfst-, voorjaarsen meivakantie worden studieactiviteiten gepland.

Overdoen studiejaar

Als je niet slaagt voor het studiejaar, bijvoorbeeld door ziekte, dan kun je het jaar opnieuw volgen. Je krijgt dan 50% korting op het geïndexeerde collegegeld.

Verlengde inschrijving

Als je nog niet alle modules binnen een jaar hebt afgerond, kun je je inschrijving verlengen. De kosten bedragen € 500,- per module (incl. max. 2 uur begeleiding) per collegejaar. Ben je (daarnaast) na 31 augustus nog niet klaar met afstuderen, dan is er de verlengde inschrijving voor afstuderen à € 500,- per maand.

Studiemateriaal

Als je per september start, kun je het studiemateriaal voor het eerste semester in juli bestellen. In december kun je het studiemateriaal bestellen voor het tweede semester. Als je in januari start met de opleiding kun je in december het studiemateriaal bestellen voor het eerste semester en in juli voor het tweede semester. De syllabi van Tio en boeken, benodigd voor jouw studieprogramma, zijn voor studenten die per januari 2018 of later met hun studie bij Tio starten inbegrepen bij het collegegeld. Voor het bestellen kun je gebruik maken van de bestelmodule van Tio. Binnen de Nederlandstalige opleidingen kan het voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van Engelstalig studiemateriaal.

Digitale leeromgeving

Tio ondersteunt je digitaal via onder meer e-learning, Blackboard, Office 365, de digitale bibliotheek, e-mail, studiewijzers, een stagebedrijvendatabase en de Tio-app. Op de Tio-vestigingen is wifi en er zijn ook voorzieningen voor het live volgen van lessen, gastcolleges en tentamenvoorbereiding via webconferencing.
Er is 1 computer per 4,7 student, landelijk is dit 1 computer per 8 studenten. Tio is aangesloten bij SURF-spot, hier kan je als student met speciale onderwijskorting soft- en hardware aanschaffen. Op de vestigingen hangen informatieschermen met actueel nieuws en vertrektijden van treinen.

Tio app

 • Persoonlijk les- en tentamenrooster
 • Pushberichten bij roosterwijzigingen en cijferinvoer
 • Sms bij uitval lessen
 • Lesevalutatie na iedere les

E-learning

 • Digitale leeromgeving (Blackboard)
 • Online examentraining
 • Digitale bibliotheek met 120.000 titels
 • Simulatiegames

Huisvesting

Tio kan aankomende studenten doorverwijzen naar kamers van (oud-)studenten of organisaties voor studentenhuisvesting. In Amsterdam en Utrecht kan Tio aankomende studenten op beperkte schaal kamers aanbieden. 

Sporten met korting

Tio heeft aandacht voor gezonde en fitte studenten. Als Tio-student kun je al vanaf € 9,95 per maand onbeperkt sporten. Via Bedrijfsfitness online sport je heel voordelig; zij onderhandelen voor jou om je de scherpste abonnementstarieven van Nederland te kunnen bieden. Je kunt kiezen uit één van de partners van BedrijfsFitnessOnline die je vindt op meer dan 1.000 locaties door heel Nederland. Kijk op bedrijfsfitnessonline.nl/tio voor een overzicht van alle clubs bij jou in de buurt en de tarieven.

Meer weergevenMinder weergeven