1. Home
  2. Nieuws
  3. Afwisselende gastcollegedag in Hengelo

Afwisselend programma gastcollegedag bij Tio Hengelo

 “Lopen en praten gaan goed samen, maar we zijn niet goed in multitasken”, aldus werkplektrainer/coach Pauline Kanger op de gastcollegedag in Hengelo. De twee andere gastsprekers waren campagnemanager Lotte Sander van Event Creators uit Weerselo en Gert-Jan Hospers, als hoogleraar citymarketing verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Workshop zelfmanagement

Het spits werd afgebeten door Pauline Kanger, die de aanwezige studenten een workshop zelfmanagement gaf. “Juist door de belangrijke dingen eerst te doen, ofwel slik die kikker door, kun je slimmer werken! Voorkom tijdlekkages en plan in blokjes”, vatte Kanger haar boodschap samen. Door je bewust te worden van je werkgewoontes kun je meer greep krijgen op het effectief benutten van je (werk)tijd, is haar overtuiging. De studenten kregen in de workshop waardevolle handvatten waar ze niet alleen tijdens hun studie maar ook daarna voordeel van hebben.

Event Creators

Vervolgens ging Lotte Sander in op de werkwijze van Event Creators, het grootste en oudste evenementenbureau van Oost-Nederland. Sander deed dit door het evenement Probo-festival als uitgangspunt te nemen om de `omnichannelstrategie' van het bureau nader toe te lichten. Voor deze strategie won Event Creators dit jaar de tweede prijs bij de Gouden Giraffe-awards. Kern is dat de opdrachtgever door het evenement een verhoging van de omzet kan bewerkstelligen. Voor het printbedrijf Probo in Friesland bedroeg die omzetverhoging maar liefst 10 miljoen euro.

“Vanaf 2013 hebben we deze strategie verfijnd door te meten wat we via een evenement teweeg kunnen brengen qua gedragsverandering. Daar kwam onder andere uit naar voren dat je na zeven keer herhalen van dezelfde boodschap een gedragsverandering kunt bewerkstelligen. We organiseren dus eigenlijk geen events maar campagnes”, aldus Sander. Haar collega Stijn Visser zorgde in de pauze voor een belevingsaspect door de studenten de mogelijkheid te bieden een lekkernij te bereiden door aardbeien en vloeibare chocolade in stikstof te laten bevriezen.

Citymarketing

De studenten lieten zich ook het gastcollege citymarketing door hoogleraar Gert-Jan Hospers `goed smaken'. Hospers ging nader in op het belang van toerisme in steden en hoe dit door promotie en marketing kan worden beïnvloed. Hospers: “Een toerist komt kijken of het klopt. Dat geldt niet alleen voor de Eiffeltoren of de Scheve toren van Pisa.” Naar zijn mening worden neuromarketing en ‘nudging' (bijv. voetstappen of vogelpoten op het wegdek die ergens naar toe leiden) steeds belangrijker.

Dat er ook negatieve kanten aan het toerisme kleven blijkt uit overtoerisme in Amsterdam, maar ook in Giethoorn (Chinese bezoekers). Onder invloed van de klimaatdiscussie en gezond leven verwacht Hospers dat er meer mensen in eigen land op vakantie zullen gaan en daarbij ook meer van het openbaar vervoer gebruik zullen maken. Ook verwacht hij dat de populariteit van streekproducten verder zal toenemen. Vrijetijdseconomie is naar zijn mening een groeisector door de vergrijzing van de bevolking die niet alleen meer tijd heeft om op stap te gaan, maar veelal hier ook geld voor heeft. Dat de toeristische sector om die reden de komende jaren een groeisector zal blijven, klonk de studenten als muziek in de oren.