De studiefinanciering verandert: studievoorschot

Het parlement heeft het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit gaat veranderen. Het nieuwe stelsel gaat in vanaf het studiejaar 2015-2016.


Voor nieuwe studenten

Vanaf september 2015 geldt het studievoorschot voor studenten die starten met een hbo-opleiding. De basisbeurs, die nu nog een gift is, wordt per september 2015 omgezet in een lening. Voor mbo-ers blijft de basisbeurs bestaan. Mbo-ers jonger dan 18 jaar krijgen in 2017 ook recht op een studentenreisproduct. Tio heeft alle informatie op een rijtje gezet.


Wat houdt het studievoorschot in?

De belangrijkste wijzigingen bij het studievoorschot zijn:


1.De basisbeurs wordt een lening. De basisbeurs wordt afgeschaft en je kunt het bedrag voortaan lenen bij DUO. Daarmee vervalt het verschil tussen uitwonend en thuiswonend: alle studenten krijgen hetzelfde budget.


2.De aanvullende beurs wordt hoger. Studenten met minder draagkrachtige ouders hebben recht op een aanvullende beurs, deze wordt maandelijks ruim € 100,- hoger.


3.De bijverdiengrens wordt afgeschaft. Val je onder het studievoorschot, dan mag je na 1 september 2015 dus onbeperkt bijverdienen.


4.Je hebt meer tijd om af te lossen. De verplichte aflosfase gaat per 1 januari 2016 van 15 naar 35 jaar. Wie minder dan het minimumloon verdient hoeft niet af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Ter vergelijking: dit is nu 12%.


Rekenvoorbeeld: dit betekent dat je als starter op de arbeidsmarkt met een inkomen van zo’n €2.000,- bruto per maand straks maximaal zo’n €20,- per maand aflost, ongeacht de hoogte van je lening. Voor elke €100,- die je per maand meer verdient, betaal je €4,- per maand extra.


Ook maatregelen voor alle studenten

Het studievoorschot is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Naast de wijzigingen voor nieuwe studenten, zijn er ook veranderingen voor studenten die al gestart zijn met een hbo-opleiding. Meer informatie en overige wijzigingen vind je ook op de website van DUO.


Bron: www.duo.nl, www.rijksoverheid.nl