1. Home
  2. Over Tio
  3. Starten per januari = basisbeurs

Starten per januari = basisbeurs

Start je per januari 2015 aan een hbo-opleiding bij Tio, dan kom je in aanmerking voor ruim € 17.500,- aan studiefinanciering (deels gift, grotendeels lening) per jaar.
Je valt dan nog onder het huidige financieringssysteem, dat betekent dat de basisbeurs voor iedereen, ongeachte het inkomen van je ouders, een gift is. Voor een driejarige hbo-opleiding is dit voordeel van zo’n € 3.600,- tot € 10.000,-.


Kies je er voor om na januari 2015 te starten met een hbo-opleiding, dan geldt voor jou het nieuwe studiefinancieringsstelsel: het studievoorschot (leenstelsel). De basisbeurs die nu een gift is verdwijnt en wordt dan omgezet in een lening. De plannen staan in wetsvoorstel hervorming studiefinanciering ‘studievoorschot’. Dit wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. Klik hier voor meer informatie over studiefinanciering.