1. Home
  2. Over Tio
  3. Heraccreditatie voor HEM en ITM

Heraccreditatie voor HEM en ITM

De hbo-opleidingen Hotel- en Eventmanagement en Internationaal Toeristisch Management van Tio zijn wederom positief beoordeeld door de NVAO. De opleidingen hebben daarom een heraccreditatie gekregen tot en met 7 oktober 2019. Tio is uiteraard trots op dit mooie resultaat. Hiermee zijn Tio studenten verzekerd van een waardevol diploma.


Het besluit tot het verstrekken van heraccreditatie heeft de NVAO genomen op basis van de bezoeken van het visitatiepanel aan Tio in 2012. Het panel gaf Tio met name goede beoordelingen op de punten oriëntatie, inhoud en vormgeving van de studieprogramma’s, omvang van het personeel, huisvesting en materiële voorzieningen, studiebegeleiding, informatievoorziening, evaluatiemethodiek en het systeem van toetsing.


Over de NVAO

De NVAO beoordeelt de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen in Nederland en de kwaliteit van hun opleidingen. Met het verkrijgen van de heraccreditatie voor HEM en ITM is de kwaliteit van de opleidingen dan ook goed geborgd.