Particulier onderwijs Tio goed betaalbaar

Tio is een particuliere organisatie, waardoor het collegegeld hoger is dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Toch zijn de opleidingen van Tio goed betaalbaar. Zo kun je als hbo-student jaarlijks ruim 15.000 euro krijgen aan studiefinanciering.


Naast studiefinanciering kom je als hbo-student namelijk ook in aanmerking voor het collegegeldkrediet. Hiermee financier je gemakkelijk je studie, de kosten voor het lesmateriaal én bijvoorbeeld een gloednieuwe laptop. Ook als mbo-student heb je diverse mogelijkheden. Mbo-studenten ouder dan 18 jaar kunnen ruim 6.000 euro per jaar aan studiefinanciering krijgen. Ook hier geldt dat de studiefinanciering deels uit een gift en deels uit een lening zal bestaan.


Tijdens onze open dagen worden voorlichtingen gegeven over financiering van een opleiding bij Hogeschool Tio.