Tio opnieuw bovenaan: functiebeperkingen

Tio staat wederom op 1 in de ranglijst voor wat betreft studeren met functiebeperkingen. Tio scoort hierop hoger dan alle andere hogescholen in Nederland. Uiteraard is Tio trots op dit mooie resultaat.


Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen.


Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie. De punten waarop hogescholen beoordeeld zijn, zijn: voorlichting, intake, hulpmiddelen, aanpassingen in het onderwijs, begrip bij docenten, kennis van docenten en begeleiding. Tio scoort gemiddeld over alle onderdelen het hoogst.


CHOI over Hogeschool Tio: “Bovenaan staat nog steeds Hogeschool Tio met een 7,47 als totaalscore.” Tio krijgt de meeste punten voor voorlichting, intake en geboden hulpmiddelen bij het studeren.Bron: CHOI Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2014