1. Home
  2. Over Tio
  3. Akkoord over hervorming studiefinanciering

Akkoord over hervorming studiefinanciering

Er is een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering. Vanaf september 2015 geldt voor bachelor- en masterstudenten die starten met een opleiding het studievoorschot. De basisbeurs die nu een gift is wordt per september 2015 omgezet in een lening. Voor studenten die in september 2014 en januari 2015 bij Tio starten is het huidige studiefinancieringssysteem van toepassing.

Door de invoering van het studievoorschot wordt een eerlijker financieringssysteem neergezet. Minister Bussemaker zegt hierover het volgende: "Nu betalen lage inkomens via de belastingen de opleiding van degene die na een studie anderhalf tot twee keer meer gaat verdienen. Tevens benadrukt de minister de toegankelijkheid van het hoger onderwijs: “Met de aanvullende beurs en de ruime afbetaalregeling zorgen we ervoor dat die toegankelijkheid gewaarborgd blijft. En schakelen tussen mbo en hbo wordt makkelijker, dat draagt daar ook aan bij."


Hoeveel studiefinanciering kan ik krijgen als ik bij Tio ga studeren?

Uitwonend en thuiswonend

Maandbedrag

(Aanvullende) Beurs*

€ 365,33

Lening

€ 467,89

Collegegeldkrediet

€ 794,17

Totaal maandbedrag

€ 1.627,39

* Krijg je geen of minder (aanvullende) beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.


Let op: bij deze berekening is gebruikt gemaakt van de maandbedragen van DUO die van toepassing zijn op september 2014 t/m december 2014. De bedragen voor 2015 zijn nog niet bekend.


Starten in september 2014 of 2015?

Twijfel je nog of je in 2014 of 2015 een hbo-opleiding wilt gaan volgen bij Tio? Als je in 2014 start val je nog onder het huidige financieringssysteem, dat betekent dat de basisbeurs voor iedereen, ongeachte het inkomen van je ouders, een gift is. Voor thuiswonende studenten is dit een bedrag van € 100,25 per maand, dus € 1.203 op jaarbasis. Een uitwonende student ontvangt een maandbedrag € 279,14, dat is € 3.349,68 per jaar.


Studievoorschot

Het studievoorschot bestaat, met ingang van september 2015, uit:

Een beurs voor studenten van wie de ouders minder dan € 46.000,- verdienen (wat nu de aanvullende beurs is);

Een lening: de maximale lening is het bedrag dat studenten nu al kunnen lenen plus eventueel het bedrag van de huidige basisbeurs (voor uitwonenden). Krijg je geen of minder (aanvullende) beurs? Dan mag je dat bedrag extra lenen.

Een collegegeldkrediet: geldt op dit moment alleen voor voltijd Hoger Onderwijs (onder 30 jaar), echter wordt uitgebreid voor de doelgroepen ho-voltijd en duaal (boven 30 jaar), ho tweede studie en mbo-bol (boven 30 jaar).

De basisbeurs voor alle studenten, ongeacht het inkomen van de ouders, vervalt.


Aanvullende beurs

Studenten met ouders die gezamenlijk minder verdienen dan € 46.000,- kunnen een aanvullende beurs krijgen. De hoogte is inkomensafhankelijk. Is het loon van je ouders minder dan € 30.000,-, dan bedraagt de beurs het maximum, namelijk € 365,33 per maand. Het bedrag van de aanvullende beurs voor thuiswonende en uitwonende studenten is gelijk getrokken. Bij inkomensachteruitgang kunnen studenten sneller, al binnen één jaar, aanspraak maken op de aanvullende beurs. Na het behalen van het diploma is de aanvullende beurs een gift.


Aflossen versoepeld

Veel studenten hebben aangegeven zich zorgen te maken over de terugbetaling van het voorschot. Ze willen niet dat het terugbetalen van het voorschot het opbouwen van het leven na de studie in de weg staat. Studenten krijgen daarom maximaal 35 jaar de tijd om hun studieschuld af te lossen (dit was 15 jaar). Bovendien hoeven oud-studenten pas te beginnen met het aflossen van de lening als zij het minimumloon verdienen. Op dit moment begint de aflossing zodra iemand op bijstandsniveau zit. Tevens gaan de maandlasten omlaag. Nu lossen oud-studenten maximaal 12% van hun maandinkomen af op hun studieschuld, per september 2015 wordt dit 4% van het maandinkomen. Gemiddeld genomen betaalt iemand 1% van zijn inkomen terug en mag hij daar maximaal vijfendertig jaar over doen.


Studentenreisproduct ook voor mbo

Het studentenreisproduct blijft behouden en deze wordt zelfs uitgebreid naar mbo-studenten onder de 18 jaar. Zij krijgen uiterlijk per 1 januari 2017 studentenreisrecht.


Overige voordelen

Voor studenten in het hoger onderwijs wordt de bijverdiengrens helemaal afgeschaft.

Studenten met een functiebeperking die daardoor studievertraging oplopen, krijgen een kwijtschelding van € 1.200,- bij een afgeronde hbo-bachelor of wo-master.

Alle voltijds-studenten die een bachelor opleiding starten in de studiejaren 2015/16 t/m 2018/19, en uiteindelijk een hbo-bachelor of een wo-master afronden, ontvangen een voucher van € 2.000,- om vanaf 5 tot 10 jaar na het afstuderen in te zetten voor bijscholing. Dit kan bij NVAO-geaccrediteerde bekostigde en niet-bekostigde (private) opleidingen in Nederland.


Bron: Rijkoverheid, ministerie van OCW, studenten.net, nu.nl, Financieel Dagblad