1. Home
  2. Commercieel Business Management
  3. Studieprogramma

Commercieel Business Management mbo

Mbo topopleiding 8 jaarBOL - crebocode 25132

Studieprogramma Commercieel Business Management

Nu ook tweetalig mbo-onderwijs bij Tio: Commercieel Business ManagementJe leert het vak het beste in de praktijk. Dat is dan ook de basis van de opleiding Commercieel Business Management: Zo'n 60% van de onderwijstijd wordt besteed aan leren door doen. Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de branche en bij de laatste trends. 

Praktijkgericht

Zakendoen en zelfstandig ondernemen leer je het best in de praktijk. Daarom oefen je tijdens de opleiding met voorbeelden uit de praktijk, bezoek je multinationals en kun je je eigen onderneming starten. Je doet rollenspelen en leert alles over accountbeheer. Dit breng je in de praktijk tijdens je stage bij een (internationaal) bedrijf.

Vakkenpakket

Hieronder staan de vakken en projecten die je volgt bij de mbo-opleiding Commercieel Business Management van Tio. Het vakkenpakket is opgedeeld in vier onderdelen: accountmanagement, ondernemerschap, internationaal netwerk en zelfontwikkeling & (internationale) stages. In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je miminaal de helft van de vakken en projecten in het Engels. 

Accountmanagement

Je leert alle ins en outs van accountmanagement en relatiebeheer en gaat op bezoek bij een internationaal (sales)bedrijf. Je oefent je verkoopvaardigheden in de boardroom bij Tio en leert hoe je een product in de markt moet zetten. Daarnaast leer je offertes opstellen en doe je marktanalyses.

Bedrijfsbezoeken

Bezoeken aan bijvoorbeeld multinationals en MKB-bedrijven, de Rotterdamse haven en de veiling in Aalsmeer.

Salesweek

Tijdens de Salesweek zal je verschillende verkooptechnieken leren en in praktijk brengen: salesgesprekken, salestechnieken, pitchen en debatteren. Deze week is georganiseerd in samenwerking met de brancheorganisatie SMA. 

Salesweek

During salesweek, you will learn several selling techniques and bring them into practice: sales pitch, sales techniques, debating. This week is organised in cooperation with branch organisation SMA. 

*In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit project in het Engels.

Computervaardigheden

Word, Excel en PowerPoint.

Sales- en accountmanagement*

*In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels.

Customer Relationship Management

Bij Customer Relationship Management, ofwel klantrelatiebeheer in het Nederlands, leer je alles over het omgaan met klanten. Hoe kun je verschillende klanten een product of dienst leveren wat zo goed mogelijk bij hen past? Trek je nieuwe klanten met een leuk cadeautje of geef je juist klanten die al lang bij het bedrijf zitten een beloning?  

Customer Relationship Management

During the course Customer Relationship Management, you learn all about client contact. How do you make sure you have a product or service that fits your customer? Do you welcome new customers with a nice gift or do you choose to give loyal customers a reward? 

*In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit project in het Engels.

Exportmarketing

Verkoop is internationaal en overal, en steeds meer bedrijven zijn internationaal actief. Bij het vak exportmarketing onderzoek je de mogelijkheden om een bedrijf te starten in het buitenland of om klanten uit andere landen te krijgen. Welk land geeft de beste kansen voor jouw bedrijf?

Export Marketing

Sales are international and everywhere around us. Nowadays, many companies operate internationally. During the course Export Marketing you research the possibilities of starting an international company or of getting customers from foreign countries. Which country has the best opportunities for your company? 

*In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels.

(Internationale) stages

Kies een (internationale) stage om het geleerde in praktijk te brengen en om werkervaring op te doen. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken. Het fasttrackprogramma kent één stage.

(Internationale) stages

Kies een (internationale) stage om het geleerde in praktijk te brengen en om werkervaring op te doen. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken. Het fasttrackprogramma kent één stage.

Marktanalyse

Marketingconcept, bedrijfstak, bedrijfstypen, analyse van vraag- en aanbodzijde, segmentatie marktonderzoek en de marketingstrategie. 

Offreren

Het maken van een offerte staat centraal in deze onderwijseenheid.

Sales- en accountmanagement

Opstellen van een acquisitie- en verkoopplan, evalueren van het verkoopbeleid en verbetermaatregelen voorstellen, uitvoeren van een aftersalestraject.

Sales and Account Management

Creating an acquisition and sales plan, evaluating the sales policy and proposing improvement measures, carrying out an after-sales process. 

*In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels.

Verkopen praktijk

Word een steengoede verkoper dankzij het vak verkopen. Je leert alles over de communicatie met klanten, deskresearch, het benaderen van nieuwe klanten en over hoe je klanten binnenhaalt bij jouw bedrijf. 

Sales Practice

During this course you will become an excellent salesman. You learn all about client communication, desk research, approaching customers and client acquisition. 

*In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels.

VakkenProjecten
Bedrijfsbezoeken
Salesweek *1 week
Computervaardigheden
Sales- en accountmanagement *
Customer Relationship Management *
 
Exportmarketing *
 
(Internationale) stage 113 weken
 
(Internationale) stage 213 weken
 
Marktanalyse
 
Offreren
 
Sales- en accountmanagement *
 
Verkopen praktijk *
 
Vakken
Bedrijfsbezoeken
Computervaardigheden
Customer Relationship Management *
Exportmarketing *
(Internationale) stage 113 weken
(Internationale) stage 213 weken
Marktanalyse
Offreren
Sales- en accountmanagement *
Verkopen praktijk *
Projecten
Salesweek *1 week
Sales- en accountmanagement *

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak of project in het Engels. 

Ondernemerschap

Een succesvol zakenman of –vrouw kan goed omgaan met geld en mensen. Vakken zoals financiën, managementvaardigheden en supply chain management helpen je daarbij. Wie carrière wil maken in business moet sneller, slimmer en scherper zijn dan de concurrentie en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt. Een vak als search engine marketing sluit goed aan bij de ontwikkelingen in de online wereld, zodat je ook hierover mee kunt praten.  

Begroten en budgetteren

Managementgame *

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels. 

Financiën

Het maken van een financiële analyse van een afdeling of (klein) bedrijf. 

Inkoop en supply chain management

Ieder bedrijf doet inkopen en wil dit zo goed mogelijk doen. De producten die gekocht worden hebben namelijk vaak een grote invloed op het eindproduct, zowel op de prijs als op de kwaliteit. Ook het onderhouden van goede relaties met de leveranciers is belangrijk om een goede samenwerking te onderhouden. 

Buyer and Supply Chain Management

Every company has it's own buyer strategy. The price and quality of products have a big influence on the endproduct. Also, maintaining good relationships with suppliers is very important when working together.  

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels. 

Managementvaardigheden

Leiden van vergaderingen, coachen, motiveren, instrueren, conflicthantering, beoordelingsgesprekken.

Management skills

Meetings, coaching, motivating, instructing, handling issues of conflict, assessment interviews. 

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels. 

Marketing

Marketing op operationeel niveau. Je leert om de marketingmix (de 6 P’s) in te vullen en toe te passen en krijgt een basis digital marketing.

Marketing

Marketing at an operational level. During this course, you learn how to apply the marketing mix and get a basic understanding of digital marketing. 

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels. 

Masterclasses

Diverse masterclasses op het gebied van sales, marketing en business.

Search engine marketing

Zorg ervoor dat jouw website zo hoog mogelijk verschijnt in de zoekresultaten van zoekmachines zoals Google en Bing. 

Search Engine Marketing

During this course, you learn how to obtain the highest rankings in search engine machines like Google and Bing. 

*In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels. 

VakkenProjecten
Begroten en budgetteren
Managementgame *
Financiële analyse
 
Inkoop en supply chain management *
 
Managementvaardigheden *
 
Marketingmix *
 
Masterclasses
 
Search engine marketing *
 
Vakken
Begroten en budgetteren
Financiële analyse
Inkoop en supply chain management *
Managementvaardigheden *
Marketingmix *
Masterclasses
Search engine marketing *
Projecten
Managementgame *

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak of project in het Engels.  

Communicatie

Communicatie en het leren van vreemde talen mag niet ontbreken in het vakkenpakket van deze internationale mbo-businessopleiding.

Communicatieve vaardigheden

Presenteren, zakelijke omgangsvormen, sociale vaardigheden, samenwerken met je directe collega’s, persoonlijke presentatie, spreek- en luistervaardigheid.

Communication skills 

Giving a presentation, business manners, social skills, cooperating with direct colleague's, personal presentation, speaking and listening skills. 

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels. 

Duits

Contact leggen en onderhouden: telefonisch, per mail/brief en op beurzen en zakendiners. Verkoopgesprekken, taalbeheersing, grammatica, woordenschat, uitspraak, lezen, luisteren, schrijven en gesprekken voeren.

Frans


Naast Engels is één taal verplicht. Duits 1 en Frans 1 worden op beginnersniveau aangeboden.

Engels 

Contact leggen en onderhouden: telefonisch, per mail/brief en op beurzen en zakendiners. Verkoopgesprekken, taalbeheersing, grammatica, woordenschat, uitspraak, lezen, luisteren, schrijven en gesprekken voeren.

Nederlands

Spelling en grammatica, doelgroepgericht schrijven, lezen, luisteren, wervend/commercieel schrijven, zakelijke brieven schrijven.

Vakken
Communicatieve vaardigheden *
Duits , Frans
Engels
Nederlands
Vakken
Communicatieve vaardigheden *
Duits , Frans
Engels
Nederlands

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak of project in het Engels.  

Zelfontwikkeling

Direct in het eerste jaar doe je internationale ervaring op tijdens het Outdoorproject dat in het teken staat van teamtraining. Tijdens twee stages in binnen- of buitenland kun je het geleerde in praktijk brengen. De studie is breed dus je kunt in veel verschillende bedrijven en functies terecht komen. Natuurlijk wil je ook professioneel overkomen, vakken als Voorbereiding stage, Personal selling en Professionele ontwikkeling helpen je hierbij. 

Huiswerkbegeleiding

Naast begeleiding tijdens de vele lesuren kent ieder studiejaar 2 uur studie- en huiswerkbegeleiding per week. Studenten maken huiswerk op het gebied van talen, financiën of algemene vakken. Er is een docent aanwezig aan wie vragen gesteld kunnen worden. 

Optioneel en dus geen verplichting. 

Outdoor

Drie dagen ga je op teamtraining in de Duitse buitenlucht. Tijdens deze week staan samenwerken en teambuilding centraal.

Teambuilding project in Winterberg

Personal selling

Het vak Personal selling zorgt ervoor dat jij helemaal klaar bent voor je eerste baan! Zo leer je hoe je een sollicitatiegesprek voert, hoe je een sollicitatiebrief schrijft en hoe je je cv kunt maken. 

Professionele ontwikkeling

Beroepsoriëntatie, competentieontwikkeling, sollicitatietraining.

Rekenvaardigheid

Ontwikkelen van cijfermatig inzicht en het maken van eenvoudige berekeningen. Cijfermatige toepassingen zoals rekenregels en formules, berekenen van omtrek, oppervlakte, volume en hoeken.

Studievaardigheden

Hier leer je alle vaardigheden die je nodig hebt voor het halen van je studie, zoals hoe je teksten het best en snelst kunt lezen en hoe je planningen maakt. 

Voorbereiding stage

Natuurlijk wil jij goed voorbereid aan je stage beginnen! Maar hoe doe je dat? Bij dit vak wordt uitgelegd waar je allemaal rekening mee moet houden.  

VakkenProjecten
Huiswerkbegeleiding
Outdoor3 dagen
Personal selling
 
Professionele ontwikkeling
 
Rekenvaardigheid
 
Studievaardigheden
 
Voorbereiding stage
 
Vakken
Huiswerkbegeleiding
Personal selling
Professionele ontwikkeling
Rekenvaardigheid
Studievaardigheden
Voorbereiding stage
Projecten
Outdoor3 dagen


Het studieprogramma heeft gemiddeld 27 tot 30 lesuren per week in de tweejarige variant. De eenjarige variant kent gemiddeld 40 tot 42 lesuren per week. Vakken onder voorbehoud. 

Tweetalig onderwijs

Naast dat je de mbo4-opleiding Commercieel Business Management volledig in het Nederlands kunt volgen, kun je ook kiezen voor de tweetalige variant. Verschillende vakken/projecten volg je dan in het Engels. In het vakkenpakket staat met een * aangeven welke vakken je in het tweetalig programma in het Engels volgt. 

(Internationale) stages

Tio staat voor praktijkgericht studeren. Naast de projecten die aan bod komen tijdens je studie zijn de beste voorbeelden hiervan je stages. Hierbij breng je alle opgedane kennis in de praktijk en ontwikkel je je communicatieve vaardigheden. Veel studenten zien hun stage daarom als één van de leukste onderdelen van hun studie.
Een groot deel van de stageplaatsen komt automatisch beschikbaar voor Tio-studenten dankzij de jarenlange relatie die Tio heeft met grote namen in de branche. Studenten kunnen daarnaast zelf ook stageplaatsen aandragen. Tijdens je opleiding volg je twee stages van minimaal 13 weken. Het fasttrackprogramma kent één stage.

Begeleiding

Aan het begin van het studiejaar vertelt je studiecoach je alles wat je moet weten over de stage. Via het Studentenweb van Tio kun je je oriënteren op honderden stageadressen. Voordat je gaat solliciteren, geef je je voorkeur op bij je studiecoach. Ieder stageadres moet op zijn beurt aantonen dat het in staat is jou de benodigde begeleiding te geven. Tijdens je stage krijg je bezoek van je studiecoach. De meeste studenten in het buitenland worden ook bezocht. Alle studenten worden telefonisch, via videobellen of per e-mail begeleid.

Goede contacten

Tio onderhoudt intensieve contacten met aansprekende bedrijven en multinationals uit de branches hotellerie, event, toerisme, marketing en business. Van The Ritz-Carlton en Hilton tot Rotterdam Ahoy en van Mercedes en Groupon tot ABN AMRO.

Career Event

Jaarlijks organiseert Tio voor alle studenten het Career Event. Hier kun je je bij de aanwezige goed aangeschreven, bedrijven oriënteren op een stageplek en volg je gastcolleges en workshops van professionals uit de branche.

Verdiensten tijdens stage

Als richtlijn voor de vergoeding die je tijdens je stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week. Er zijn echter ook bedrijven die geen stagevergoeding bieden.

Wereldstages

Afgelopen jaren liepen Tio-studenten stages in de volgende landen: Stages over de hele wereld door Tio-studenten


Excursies

Jaarlijks kun je zowel binnen als buiten het studieprogramma deelnemen aan verschillende studiereizen en de excursies van studentenvereniging Cognatio, zoals een wintersportreis.

Streepje voor met buitenlandervaring

Buitenlandervaring staat goed op je cv. Je leert zelfstandig problemen op te lossen, ontmoet nieuwe mensen en verbetert je talenkennis. Je krijgt hier bij Tio alle ruimte voor. Op verschillende momenten tijdens je studie kun je naar het buitenland gaan.

Internationale stage

Veel Tio-studenten lopen één of meerdere stages in het buitenland. Je moet dan behoorlijk zelfstandig zijn en veel initiatief nemen. Je maakt kennis met andere culturen en verbetert je talenkennis. Een stage duurt minimaal 13 weken. In het buitenland kan het voorkomen dat stages langer duren. Voor buitenlandstages geldt soms een minimumleeftijd van 18 jaar.

Erkende leerbedrijven

Het is bij wet verplicht om stage te lopen bij een erkend leerbedrijf. Dit is een bedrijf dat van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de kwalificatie ‘erkend leerbedrijf’ heeft gekregen. Dit houdt in dat je als student stage loopt op een goede en veilige werkplek.

Kosten buitenlandstage

Binnen Europa kun je van zo’n € 675,- per maand rondkomen; € 375,- huisvesting en € 300,- huishoudelijke uitgaven. Het retourticket heb je soms al voor € 125,-. Buiten Europa liggen de kosten, volledig afhankelijk van de bestemming, vaak hoger. Een retourticket naar Australië zal misschien wel € 1.500,- kosten, maar veel bestemmingen zijn ook bereikbaar tegen een lagere ticketprijs. Dagelijkse kosten in niet-westerse landen zijn vaak relatief laag, terwijl dit in bijvoorbeeld Amerika vergelijkbaar of hoger ligt dan in Nederland. Ook een visum kan kosten met zich meebrengen. Bovengenoemde bedragen zijn indicatief. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Dit reisvoordeel kan met de eventuele Erasmusbeurs oplopen tot meer dan € 930,- per maand.
De kosten voor de buitenlandstage zijn niet opgenomen in het cursusgeld.

Erasmus+ beurs

De Erasmus+ beurs is een beurs voor mbo-studenten die in het buitenland (maar wel binnen Europa) stage willen lopen. Of een student een beurs kan krijgen, is afhankelijk van het aan Tio beschikbaar gestelde beursbedrag en het land waar je stage gaat lopen. Het bedrag kan variëren van € 2.000,- tot € 2.700,- voor je stageperiode.

Richt je opleiding zelf in met keuzedelen

Je kunt je mbo-opleiding zelf inrichten door middel van de keuzedelen. Met een keuzedeel kan je verbreding aanbrengen in je opleiding. In het eerste en tweede jaar krijg je twee keuzedelen aangeboden. In het tweede jaar mag je daarnaast één extra keuzedeel kiezen. 

Digitale vaardigheden

Er verschijnen in een hoog tempo allerlei applicaties en tools waarmee we over nieuwe en slimmere oplossingen beschikken. In dit keuzedeel vergaar je kennis, vaardigheden en competenties die je nodig hebt bij de uitoefening van je toekomstige beroep.

Spaans

Grammatica en uitspraak, presenteren, schrijven en lezen van korte vakteksten, communiceren met gasten, luisteren.

Interculturele communicatie

Zaken doen met andere culturen staat centraal. Interculturele verschillen kennen, herkennen en hierop inspelen, bewustwording van eigen cultuur, waarden, overtuigingen en gedrag.

*In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak in het Engels. 

Mini-onderneming

Samen met je medestudenten ga je een eigen onderneming opzetten. Gezamenlijk een product bedenken, marktonderzoek uitvoeren om te kijken wat de kansen zijn, een ondernemingsplan opstellen, aandelen verkopen en dan echt aan de slag!

Alles wat bij het runnen van een bedrijf komt kijken, wordt door jou en je medestudenten uitgevoerd. Allemaal vanuit een eigen kantoor op school. Van inkoop tot productie, van het bouwen van een website tot de financiële administratie, van personeelszaken tot verkoop. Uiteraard word je bij het hele project uitvoerig begeleid. Naast een begeleidend docent en een externe begeleider, krijgt jullie onderneming onder andere een accountant toegewezen. Want hoewel het in eerste instantie natuurlijk een leerproces is, gaat het tenslotte ook om echt geld.

En om de eer! De vijf beste ondernemingen van heel Tio strijden tegen elkaar in een spannende finale om de titel Beste Tio-onderneming van het jaar. De winnende onderneming gaat niet alleen met de wisselbeker aan de haal, maar mag ook deelnemen aan een internationale verkiezing!

Het ontwikkelen van je eigen start-up

Online marketing

De online wereld en social media hebben een grote stempel gedrukt op het mkb en de commercie. Je leert daarom in dit keuzedeel hoe je online marketing kan toepassen in jouw vakgebied. 

Dit keuzedeel krijg je aangeboden in het tweede jaar. 

Voorbereiding hbo

Wil je na afronding van je mbo-opleiding doorstuderen binnen het hbo, kies dan dit keuzedeel. Je wordt voorbereid op een hbo-opleiding: je wordt begeleid in het kiezen van een passende hbo-opleiding en het ontwikkelen van hbo-competenties.

Keuzedelen
Digitale vaardigheden
Spaans
Interculturele communicatie *
Mini-onderneming (project)**
Online marketing
Voorbereiding hbo
Keuzedelen
Digitale vaardigheden
Spaans
Interculturele communicatie *
Mini-onderneming (project)**
Online marketing
Voorbereiding hbo

* In de tweetalige variant van Commercieel Business Management volg je dit vak of project in het Engels. 
** Het keuzedeel Mini-onderneming kan i.v.m. de duur van het project niet gekozen worden door fasttrack-studenten.

Meer dan de helft praktijk

De mbo-opleiding Commercieel Business Management bestaat voor zo'n 60% uit praktijk. Leren door doen dus! Zo leer je zaken doen in real-life en ga je gedurende de opleiding twee keer op (internationale) stage. Je krijgt gastcolleges van managers uit het bedrijfsleven, krijgt rondleidingen bij diverse bedrijven en vakbeurzen in binnen- en buitenland en gaat zelf aan de slag met een sales- en accountplan.
Mbo-businessopleiding met veel praktijkonderwijs bij Tio

Studiebelasting

Tijdens het reguliere, tweejarige programma heb je ± 27 tot 29 contacturen per week in het eerste jaar en ± 23 tot 25 contacturen in het tweede jaar. Daarnaast moet je zelf 3 tot 10 uur studeren per week. De studiebelasting van het fasttrackprogramma is ± 38 tot 40 contacturen per week.

Mbo in 1 jaar (fasttrackprogramma)

Je kunt deze mbo4-opleiding in slechts één jaar afronden als je kiest voor het fasttrackprogramma. Je studeert dan supersnel. Iets voor jou? Tijdens deze supersnelle studeerformule volg je vakken uit het eerste en tweede studiejaar. Het fasttrackprogramma is bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten met de juiste vooropleiding.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 

Intensief studeren

Zeer gemotiveerde studenten met een havo-, vwo-, mbo3- of relevante mbo2-vooropleiding kunnen de mbo4-opleiding Commercieel Business Management in slechts een jaar afronden. Alle vakken van het studieprogramma volg je dan in een jaar, waarbij sommige vakken versneld worden aangeboden. Het fasttrackstudieprogramma omvat gemiddeld 40 tot 42 contacturen per week. 

Alles in één

Commercieel Business Management fasttrack is kennis, ondernemerschap en accountmanagement in één jaar. Lessen accountmanagement worden gecombineerd met communicatie, financieel management en sales. Een goede basis voor een carrière in business. Het fasttrackprogramma kent één stage van minimaal 13 weken.

Vrijstellingen

Afhankelijk van je vooropleiding kun je in aanmerking komen voor één of meerdere vrijstellingen. In een persoonlijk gesprek kan het aanvragen van vrijstellingen worden toegelicht.

Hbo in 3 of 4 jaar na mbo business

Na de mbo4-opleiding Commercieel Business Management kun je instromen in het eerste jaar van de hbo-opleidingen van Tio, zoals International Business Management. Je kunt dan in slechts drie of vier jaar je hbo-diploma behalen.

Mbo in 2 jaar

Je krijgt de kans om de mbo-opleiding in slechts twee jaar af te ronden. Tijdens het reguliere, tweejarige programma heb je ± 27 tot 29 contacturen per week in het eerste jaar en ± 28 tot 30 contacturen in het tweede jaar. Daarnaast moet je zelf 3 tot 10 uur studeren per week. De studie is intensief, omdat je tijdens de zomermaanden stage loopt.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2


In je eigen tempo

Ook is het mogelijk om naast de standaardprogramma’s van 1 of 2 jaar, de studie in je eigen tempo af te ronden, bijvoorbeeld in 2,5 of 3 jaar. Dit kan handig zijn als je topsporter bent of een eigen onderneming hebt en veel tijd kwijt bent aan je sport of eigen bedrijf. Samen met je studiecoach bepaal je dan wanneer je welke vakken en stages afrondt.

Starten in januari?

Ga je na het behalen van je diploma een half jaar backpacken of heb je bijvoorbeeld een verkeerde keuze gemaakt in je vervolgopleiding? Dan kun je bij Tio starten in januari en kun je binnen 1,5 of 2,5 jaar je mbo4diploma behalen.

Als je in januari instroomt, dan duurt het totale mbo-traject een half jaar langer. Je stage vindt plaats halverwege het studiejaar.

Mbo in 2,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A

Vakantie

Lesperiode 2

Jaar 2

Lesperiode 1B

Stage 1

Lesperiode 3

Jaar 3

Lesperiode 4

Stage 2


Mbo-fasttrack in 1,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A

Vakantie

Lesperiode 2

Jaar 2

Lesperiode 1B

Stage


Waar kan ik studeren?

Hogeschool Tio heeft vestigingen in:

Alle hbo- en mbo-opleidingen worden aangeboden op alle vestigingen. 


Ontdek meer
Created with Sketch.
Je krijgt les in kleine klassen. Het gewogen gemiddelde is 8 studenten per les.

Wat doe je bij de mbo-businessopleiding?

Thomas loopt stage bij We Have A Plan
Thomas loopt stage bij We Have A Plan
Tio-student Thomas runt zijn eigen game bedrijf FruskyGames
Stage als Junior Account Manager bij B2B Online
Stages bij Commercieel Business Management!
Projecten commercieel business management
Stages in de businesswereld
Stage bij Ahoy Rotterdam
Commercieel Business Management - Stage Groupon in Kaapstad
Tio-student Kevin loopt stage bij Gazelle
Boardroom praktijklokaal bij Tio
Teambuilding project in Winterberg
Project: je eigen onderneming starten
Stage bij sportcentrum Papendal
Tio: de leukste stages mbo business en accountmanagement
Deze Tio-opleiding scoort een 4,3 uit 5 op basis van 8 beoordelingen.