1. Home
  2. Commercieel Business Management
  3. Studieprogramma

Commercieel Business Management mbo

Mbo topopleiding 2017BOL - crebocode 25132

Studieprogramma Commercieel Business Management

Je leert het vak het beste in de praktijk. Dat is dan ook de basis van de opleiding Commercieel Business Management: meer dan 60% van de onderwijstijd wordt besteed aan leren door doen. Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de branche en bij de laatste trends. 

Vakkenpakket

Hieronder staan de vakken en projecten die je volgt bij de mbo-opleiding Commercieel Business Management van Tio. Het vakkenpakket is opgedeeld in vier onderdelen: accountmanagement, ondernemerschap, internationaal netwerk en ontwikkeling & (internationale) stages.

Accountmanagement

Je leert alle ins en outs van accountmanagement en relatiebeheer en volgt gastcolleges van accountmanagers uit het bedrijfsleven. Je oefent je salesvaardigheden in de boardroom bij Tio en leert hoe je een product in de markt moet zetten, zowel online als offline. Daarnaast leer je offertes opstellen en doe je marktonderzoek.

Bedrijfsbezoeken

Bezoeken aan bijvoorbeeld multinationals en MKB-bedrijven, de Rotterdamse haven en de veiling in Aalsmeer.

Begroten en budgetteren

Opstellen van begrotingen en budgetten.

Computervaardigheden

Word, Excel en PowerPoint.

Internationale studiereis

Je bezoekt een metropool in Europa. In deze toonaangevende stad bezoek je bedrijven en multinationals, voert case studies uit en verkent de stad.

Marktonderzoek

Marketingconcept, bedrijfstak, bedrijfstypen, analyse van vraag- en aanbodzijde, segmentatie marktonderzoek en de marketingstrategie. 

Masterclasses

Diverse masterclasses op het gebied van sales en accountmanagement.

Offreren

Het maken van een offerte staat centraal in deze onderwijseenheid.

Sales- en accountmanagement

Opstellen van een acquisitie- en verkoopplan, evalueren van het verkoopbeleid en verbetermaatregelen voorstellen, uitvoeren van een aftersalestraject. Daarnaast word je getraind in het voeren van salesgesprekken, leer je verkooptechnieken, onderhandelen en aftersales middels rollenspellen.

Vakken
Bedrijfsbezoeken1
Begroten en budgetteren1
Computervaardigheden1,5
Internationale studiereis1 week
Marktonderzoek2
Masterclasses1
Offreren1
Sales- en accountmanagement4
Vakken
Bedrijfsbezoeken1
Begroten en budgetteren1
Computervaardigheden1,5
Internationale studiereis1 week
Marktonderzoek2
Masterclasses1
Offreren1
Sales- en accountmanagement4

* GL: gemiddeld aantal lesuren per week. Uren onder voorbehoud.

Ondernemerschap

Een succesvol zakenman of –vrouw verkoopt niet alleen een product, maar ook zichzelf. Vakken zoals sales, marketing en managementvaardigheden helpen je daarbij. Wie carrière wil maken in business moet sneller, slimmer en scherper zijn dan de concurrentie en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt. Je maakt een marktanalyse om te ontdekken waar je kansen liggen en hoe je die kunt benutten. Daarnaast zet je met medestudenten een bedrijf op met een zelfgekozen product of dienst.

Financiën

Het maken van een financiële analyse van een afdeling/(klein) bedrijf. 

Marketinggame

Je strijdt met je team tegen andere teams om de beste marketingcampagne op te zetten. Welk team past de theorie het beste toe in de praktijk?

Managementvaardigheden

Leiden van vergaderingen, coachen, motiveren, instrueren, conflicthantering, beoordelingsgesprekken.

Marketing

Marketing op operationeel niveau. Je leert om de marketingmix (de 6 P’s) in te vullen en toe te passen en krijgt een basis digital marketing.

Ondernemerschap

Ondernemingsvormen, wet- en regelgeving, belastingen, organisatiestructuur, ondernemingsplan.

VakkenProjecten
Financiën3
Marketinggame1,5
Managementvaardigheden3
 
Marketing2
 
Ondernemerschap4
 
Vakken
Financiën3
Managementvaardigheden3
Marketing2
Ondernemerschap4
Projecten
Marketinggame1,5

* GL: gemiddeld aantal lesuren per week. Uren onder voorbehoud.

Internationaal netwerk

Direct in het eerste jaar doe je internationale ervaring op tijdens het Outdoorproject dat in het teken staat van teamtraining. In het tweede jaar maak je een internationale studiereis waar je onder meer bedrijven bezoekt. Zo leer je een netwerk van internationale contacten op te bouwen. Communicatie en het leren van vreemde talen mag dan ook niet ontbreken in het vakkenpakket.

Communicatieve vaardigheden

Presenteren, zakelijke omgangsvormen, sociale vaardigheden, samenwerken met je directe collega’s, persoonlijke presentatie, spreek- en luistervaardigheid.

Duits

Contact leggen en onderhouden: telefonisch, per mail/brief en op beurzen en zakendiners. Verkoopgesprekken, taalbeheersing, grammatica, woordenschat, uitspraak, lezen, luisteren, schrijven en gesprekken voeren.

Engels

Contact leggen en onderhouden: telefonisch, per mail/brief en op beurzen en zakendiners. Verkoopgesprekken, taalbeheersing, grammatica, woordenschat, uitspraak, lezen, luisteren, schrijven en gesprekken voeren.

Nederlands

Spelling en grammatica, doelgroepgericht schrijven, lezen, luisteren, wervend/commercieel schrijven, zakelijke brieven schrijven.

Spaans

Grammatica en uitspraak, presenteren, schrijven en lezen van korte vakteksten, communiceren met gasten, luisteren.

Optioneel en dus geen verplichting

Vakken
Communicatieve vaardigheden3
Duits7
Engels7
Nederlands5
Spaans3
Vakken
Communicatieve vaardigheden3
Duits7
Engels7
Nederlands5
Spaans3

* GL: gemiddeld aantal lesuren per week. Uren onder voorbehoud.

Zelfontwikkeling en internationale stages

Tijdens twee stages in binnen- of buitenland kun je het geleerde in praktijk brengen. De studie is breed dus je kunt in veel verschillende bedrijven en functies terecht komen. Natuurlijk wil je ook professioneel overkomen, vakken als Computervaardigheden en Professionele ontwikkeling helpen je hierbij. 

Huiswerkbegeleiding

Naast begeleiding tijdens de vele lesuren kent ieder studiejaar 2 uur studie- en huiswerkbegeleiding per week. Studenten maken huiswerk op het gebied van talen, financiën of algemene vakken. Er is een docent aanwezig aan wie vragen gesteld kunnen worden. 

Optioneel en dus geen verplichting. 

Outdoor

Drie dagen ga je op teamtraining in de Duitse buitenlucht. Tijdens deze week staat je eigen ontwikkeling en teambuilding centraal.

Teambuilding project in Winterberg

Professionele ontwikkeling

Beroepsoriëntatie, competentieontwikkeling, sollicitatietraining, loopbaan en burgerschap.

(Internationale) Stages

Kies een (internationale) stage om het geleerde in praktijk te brengen en om werkervaring op te doen. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken. Het fasttrackprogramma kent één stage.

Rekenvaardigheid

Ontwikkelen van cijfermatig inzicht en het maken van eenvoudige berekeningen. Cijfermatige toepassingen zoals rekenregels en formules, berekenen van omtrek, oppervlakte, volume en hoeken.

VakkenProjecten
Huiswerkbegeleiding2
Outdoor3 dagen
Professionele ontwikkeling1
(Internationale) Stages13 weken
Rekenvaardigheid6
 
Vakken
Huiswerkbegeleiding2
Professionele ontwikkeling1
Rekenvaardigheid6
Projecten
Outdoor3 dagen
(Internationale) Stages13 weken

* GL: gemiddeld aantal lesuren per week. Uren onder voorbehoud.

(Internationale) stages

Tio staat voor praktijkgericht studeren en het beste voorbeeld hiervan zijn je stages. Hierbij breng je alle opgedane kennis in de praktijk en ontwikkel je je communicatieve vaardigheden. Veel studenten zien hun stage daarom als één van de leukste onderdelen van hun studie. 
Een groot deel van de stageplaatsen komt automatisch beschikbaar voor Tio-studenten dankzij de jarenlange relatie die Tio heeft met grote namen in de branche. Studenten kunnen daarnaast ook zelf stageplaatsen aandragen.

Begeleiding

In het begin van het studiejaar vertelt je studiecoach je alles wat je moet weten over de stage. Via het studentenweb van Tio kun je je oriënteren op honderden stageadressen. Je kiest zelf een stageplaats en Tio begeleidt je daarbij. Ieder stageadres moet op zijn beurt aantonen dat het in staat is jou de benodigde begeleiding te geven. Je krijgt bezoek van je studiecoach. Lukt dit niet, omdat je bijvoorbeeld in het buitenland zit, krijg je de begeleiding telefonisch, via skype of per e-mail.

Goede contacten

Tio onderhoudt intensieve contacten met bedrijven en multinationals uit de branches hotellerie, event, toerisme, marketing en business. Van het Amstel Hotel en Joop van den Ende tot Coca-Cola en van Transavia en TUI tot American Express.

Career event

Jaarlijks organiseert Tio voor alle studenten het Career Event. Hier kun je je bij de aanwezige gerenommeerde bedrijven oriënteren op een stageplek en volg je gastcolleges en workshops van professionals uit de branche.

Verdiensten tijdens stage

Als richtlijn voor de vergoeding die je tijdens je stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week. Er zijn echter ook bedrijven die geen stagevergoeding bieden.

Wereldstages

Afgelopen jaren liepen Tio-studenten stages in de volgende landen: 

Stagekaart Tio

Streepje voor met buitenlandervaring

Buitenlandervaring staat goed op je cv. Je leert zelfstandig problemen op te lossen, ontmoet nieuwe mensen en verbetert je talenkennis. Je krijgt bij Tio daarom alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en internationale ontplooiing. Op verschillende momenten tijdens je studie heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan.

Internationale stage

Veel Tio-studenten lopen een of meerdere stages in het buitenland. Je moet dan behoorlijk zelfstandig zijn en veel initiatief nemen. Je maakt kennis met andere culturen en verbetert je talenkennis. Een stage duurt minimaal 13 weken, maar in het buitenland duren stages vaak zo’n 4 tot maximaal 10 maanden. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een uitwonende beurs en een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Voor buitenlandstages geldt regelmatig een minimumleeftijd van 18 jaar.

Erkende leerbedrijven

Het is bij wet verplicht om stage te lopen bij een erkend leerbedrijf. Dit is een bedrijf dat van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de kwalificatie ‘erkend leerbedrijf’ heeft gekregen.

Kosten buitenlandstage

Binnen Europa kun je al van zo’n € 675,- per maand rondkomen; € 375,- huisvesting en € 300,- huishoudelijke uitgaven. Het retourticket heb je soms al voor ± € 125,-. Buiten Europa liggen de kosten hoger; € 500,- huisvesting en € 300,- huishoudelijke uitgaven. Het retourticket zal vaak minimaal ± € 1.500,- kosten en een visum € 320,-. Bovengenoemde bedragen zijn indicatief. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. 

De kosten voor de buitenlandstage zijn niet opgenomen in het cursusgeld.

Erasmusbeurs

De Erasmusbeurs is een beurs voor mbo-studenten die in het buitenland (maar wel binnen Europa) stage willen lopen. Of een student een beurs kan krijgen, is afhankelijk van het aan Tio beschikbaar gestelde beursbedrag.

Excursies

Jaarlijks kun je zowel binnen als buiten het studieprogramma deelnemen aan verschillende studiereizen, internationale excursies, waaronder een stedentrip, diverse taalreizen en de excursies van studentenvereniging Cognatio, zoals een wintersportreis.

Richt je opleiding zelf in met keuzedelen

Je kunt je mbo-opleiding zelf inrichten door middel van de keuzedelen. Met een keuzedeel kan je verbreding aanbrengen in je opleiding. In het eerste en tweede jaar wordt een keuzedeel aangeboden en mag je daarnaast zelf één extra keuzedeel kiezen. 

Er verschijnen in een hoog tempo allerlei applicaties en tools waarmee we over nieuwe en slimmere oplossingen beschikken. In dit keuzedeel vergaar je kennis, vaardigheden en competenties die je nodig hebt bij de uitoefening van je toekomstige beroep.

Interculturele communicatie

Zaken doen met andere culturen staat centraal. Interculturele verschillen kennen, herkennen en hierop inspelen, bewustwording van eigen cultuur, waarden, overtuigingen en gedrag.

Ondernemerschap

Samen met je medestudenten ga je een eigen onderneming opzetten. Gezamenlijk een product bedenken, marktonderzoek uitvoeren om te kijken wat de kansen zijn, een ondernemingsplan opstellen, aandelen verkopen en dan echt aan de slag!

Alles wat bij het runnen van een bedrijf komt kijken, wordt door jou en je medestudenten uitgevoerd. Allemaal vanuit een eigen kantoor op school. Van inkoop tot productie, van het bouwen van een website tot de financiële administratie, van personeelszaken tot verkoop. Uiteraard word je bij het hele project uitvoerig begeleid. Naast een begeleidend docent en een externe begeleider, krijgt jullie onderneming onder andere een accountant toegewezen. Want hoewel het in eerste instantie natuurlijk een leerproces is, gaat het tenslotte ook om echt geld.

En om de eer! De vijf beste ondernemingen van heel Tio strijden tegen elkaar in een spannende finale om de titel Beste Tio-onderneming van het jaar. De winnende onderneming gaat niet alleen met de wisselbeker aan de haal, maar mag ook deelnemen aan een internationale verkiezing!

Het ontwikkelen van je eigen start-up

De online wereld en social media hebben een grote stempel gedrukt op het mkb en de commercie. Je leert daarom in dit keuzedeel hoe je online marketing kan toepassen in jouw vakgebied. 

Voorbereiding hbo

Wil je na afronding van je mbo-opleiding doorstuderen binnen het hbo, kies kan dit keuzedeel. Je wordt voorbereid op een hbo-opleiding: je wordt begeleid in het kiezen van een passende hbo-opleiding en het ontwikkelen van hbo-competenties.

Wijnkennis, wijn-spijscombinaties, vinificatie, gastronomie, wijnproeven en facultatief een wijnreis.

Keuzedelen
Digitale vaardigheden4
Interculturele communicatie4
Ondernemerschap4
Online marketing en e-commerce4
Voorbereiding hbo4
Wijnkennis4
Keuzedelen
Digitale vaardigheden4
Interculturele communicatie4
Ondernemerschap4
Online marketing en e-commerce4
Voorbereiding hbo4
Wijnkennis4

* GL: gemiddeld aantal lesuren per week. Uren onder voorbehoud.

Meer dan de helft praktijk

De mbo-opleiding Commercieel Business Management bestaat voor zo'n 60% uit praktijk. Leren door doen dus! Zo leer je zaken doen in real life en ga je gedurende de opleiding twee keer op (internationale) stage. Je krijgt gastcolleges van managers uit het bedrijfsleven, volgt masterclasses, krijgt rondleidingen bij diverse bedrijven en vakbeurzen in binnen- en buitenland en gaat zelf aan de slag met een commercieel plan.

Studiebelasting

Tijdens het reguliere, tweejarige programma heb je ± 30 tot 33 contacturen per week in het eerste jaar en ± 26 tot 29 contacturen in het tweede jaar. Daarnaast moet je zelf 3 tot 10 uur studeren per week. De studiebelasting van het fasttrackprogramma is ± 31 tot 34 contacturen per week.

Mbo in 1 jaar (fasttrackprogramma)

Je kunt deze mbo4-opleiding in slechts één jaar afronden als je kiest voor het fasttrackprogramma. Je studeert dan supersnel. Iets voor jou?
Tijdens deze supersnelle studeerformule volg je vakken uit het eerste en tweede studiejaar. Het fasttrackprogramma is bedoeld voor zeer gemotiveerde studenten met een goede vooropleiding.


september-januari

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 

Intensief studeren

Zeer gemotiveerde studenten met een havo-, vwo-, mbo3- of relevante mbo2-vooropleiding kunnen de mbo4-opleiding Commercieel Business Management in slechts een jaar afronden. Alle vakken van het studieprogramma volg je dan in een jaar, waarbij sommige vakken versneld worden aangeboden. Het fasttrackstudieprogramma omvat gemiddeld 31 tot 34 contacturen per week. 

Alles in één

Commercieel Business Management fasttrack is kennis, ondernemerschap en accountmanagement in één jaar. Lessen accountmanagement worden gecombineerd met communicatie, financieel management en sales. Een goede basis voor een carrière in business. Het fasttrackprogramma kent één stage van minimaal 13 weken.

Vrijstellingen

Afhankelijk van je vooropleiding kun je in aanmerking komen voor één of meerdere vrijstellingen. In een persoonlijk gesprek kan het aanvragen van vrijstellingen worden toegelicht.

Hbo in 3 of 4 jaar na mbo business

Na de mbo4-opleiding Commercieel Business Management kun je instromen in het eerste jaar van de hbo-opleidingen van Tio, zoals International Business Management. Je kunt dan in slechts drie of vier jaar je hbo-diploma behalen.

Mbo in 2 jaar

Je krijgt de kans om de mbo-opleiding in slechts twee jaar af te ronden. De studie is intensief, doordat je in de zomermaanden stageloopt. 


september-januari

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

In je eigen tempo

Ook is het mogelijk om naast de standaardprogramma’s van 1 of 2 jaar, de studie in je eigen tempo af te ronden, bijvoorbeeld in 2,5 of 3 jaar. Samen met je studiecoach bepaal je dan wanneer je welke vakken en stages afrondt.

Starten in januari?

Ga je na het behalen van je vmbo- of mavo-diploma een half jaar backpacken of heb je bijvoorbeeld een verkeerde keuze gemaakt in je vervolgopleiding? Dan kun je bij Tio starten in januari en kun je alsnog binnen 1 of 2 jaar je mbo-diploma behalen. Geen vertraging dus!

Wanneer je in januari begint, volg je de lessen grotendeels samen met de studenten die in september zijn gestart. Als je kiest voor het één- of tweejarige mbo4-traject vindt de stage al plaats na het eerste semester.
Direct na afloop van een studiejaar heb je de mogelijkheid om je aan te melden voor een verlengde inschrijving.


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1

Stage 1

Lesperiode 2

Jaar 2

Lesperiode 3

Stage 2

Lesperiode 4

Waar kan ik studeren?

Hogeschool Tio heeft vestigingen in:

Alle hbo- en mbo-opleidingen worden aangeboden op alle vestigingen. Op de vestigingen in Amsterdam en Utrecht worden de hbo-opleidingen ook in het Engels aangeboden.


Ontdek meer
Kleine klassen
Je krijgt les in kleine klassen. Het gewogen gemiddelde is 11 studenten per les.

Wat doe je bij de mbo businessopleiding?

Commercieel Business Management - Stage Groupon in Kaapstad
Commercieel Business Management - Stage Groupon in Kaapstad
Tio-student Kevin loopt stage bij Gazelle
Het ontwikkelen van je eigen start-up
Boardroom praktijklokaal bij Tio
Tio: de leukste stages mbo business en accountmanagement
Teambuilding project in Winterberg
Ja, ik accepteer cookies om optimaal van de mogelijkheden van Hogeschool Tio gebruik te kunnen maken. Accepteer cookies