1. Home
 2. Communicatie
 3. Studieprogramma

Communicatie 

Nieuw-stickerCROHO-nummer 34405

Studieprogramma Communicatie

Praktijkgericht leren staat bij Tio centraal: leren door doen dus! Zo'n 55% van de opleiding Communicatie staat in het teken van de praktijk. Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen, netwerkorganisaties en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de branche en bij de laatste trends.

Vakkenpakket

Hieronder staan de modules en projecten die je volgt bij de opleiding Communicatie van Tio. Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf domeinen: corporate communicatie & PR, media & digitale marketing, branding & concepting, management & ondernemerschap, professionale ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Keuzemogelijkheden          

Je kunt 40% van de inhoud van je opleiding zelf inrichten: je kiest je eigen stageplek, de minor(en), je afstudeerthema en je rol bij projecten.

Corporate communicatie & PR (35 EC)*

Met jouw kennis van trends en ontwikkelingen ontwikkel je communicatiestrategieën die aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie. Jij kan als de beste interne en externe communicatiedoelgroepen informeren, adviseren, verbinden en overtuigen. Je weet weerstand om te buigen om zo commitment, consensus en draagvlak te creëren. In de PR-week leer je in de praktijk hoe je interviews voorbereid, wat een goede mediaboodschap is en hoe je omgaat met lastige vragen. De volgende modules komen aan de orde:

 • Accountability
 • Communicatiestrategie
 • Communicatietheorie & -modellen
 • Corporate communicatie                  
 • Crisis- en issuemanagement
 • Engels                                                 
 • Interne communicatie
 • PR-week (project)
 • Public Relations (PR)
 • Reputatiemanagement
 • Tekst & structuur

Media & digitale marketing (20 EC)*

Je leert meer over storytelling, SEO teksten, copywriting, videoproductie en fotografie, en bent in staat creatieve content te creëren. Je weet hoe je doelgroepen moet benaderen en welke media-inzet hiervoor nodig is. De volgende modules komen aan de orde:

 • Crossmediale strategieën
 • Digital marketing & e-commerce
 • Mediaplanning                                    
 • Search engine marketing                  
 • Visuele identiteit en fotografie
 • Storytelling
 • Webdesign                                          

Branding & concepting (25 EC)

Je leert om customer journeys in kaart te brengen om communicatiedoelgroepen tot in de detail te leren kennen en zo in te kunnen spelen op de touchpoints van deze journey. De kennis over de doelgroep gebruik je om tot een concept te komen voor communicatiemiddelen en -belevingen. Tijdens de Branding week zet je de waarden van een bedrijf om in een identiteit en imago, inclusief logo en merknaam. De volgende modules komen aan de orde:

 • Branding                                              
 • Branding week (project)
 • Concepting                                          
 • Customer journey
 • Marketingcommunicatie
 • Mediarecht en intellectueel eigendom
 • Positionering

Internationaal management en ondernemerschap (35 EC)*

Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en ziet kansen in de markt. Je zet je kwaliteiten als ondernemer nationaal en internationaal in om toegevoegde waarde te creëren voor klanten en overige stakeholders. Je leert hoe je meerwaarde levert door het ontwikkelen van innovatieve dienstverlening gericht op het creëren van meerwaarde voor klanten, investeerders, contractanten en opdrachtgevers. Daarnaast kan je diverse rollen aannemen als medewerker, manager, ondernemer of leider. De volgende modules komen aan de orde:

 • Corporate social responsibility         
 • Creative concept design                   
 • Finance & accounting                        
 • Human resource management         
 • Informatiemanagement                     
 • Marketing
 • Operations management                  
 • Organisational behavior
 • Projectmanagement                           
 • Supply chain management               

Professionale ontwikkeling (80 EC)*

Je ontwikkelt je advies-, communicatie- en managementvaardigheden. Je leert om te gaan met culturele verschillen binnen een organisatie of team. Tijdens de internationale studiereis bezoek je toonaangevende bedrijven en volg je internationale colleges bij partneruniversiteiten. Tijdens de (internationale) stages breng je het geleerde in praktijk en doe je werkervaring op. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken. Daarnaast volg je één of twee minors om je te specialiseren of je kennis te verbreden. De volgende modules komen aan de orde:

 • Advies- en managementvaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Cross-cultural skills                             
 • (Internationale) stage 1
 • (Internationale) stage 2
 • Internationale studiereis (project)
 • Minor                                                    
 • Professionele ontwikkeling                

Praktijkgericht onderzoek (45 EC)*

In je afstudeerproject komt alles wat je geleerd hebt samen. Bij Onderzoeksvaardigheden en Methoden en technieken leer je hoe je praktisch onderzoek uitvoert. De volgende modules komen aan de orde:

 • Afstudeerproject                                 
 • Methoden & technieken
 • Onderzoeksvaardigheden                 

Optioneel

Onderstaande keuzevakken zijn facultatief en dus geen verplichting. 

Extra taal: Duits / Frans / Spaans

Branchegerichte communicatie met zakelijke relaties en collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan grammatica, uitspraak, presenteren, luisteren, schrijven en lezen van vakteksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal minimaal 1 of maximaal 5 semesters moet volgen. 

Introductie in algemene economie

Kennismaking met de basis van Algemene Economie op het gebied van micro- en macro-economie, monetaire economie en internationale economie.

Facultatief, alleen verplicht voor studenten zonder Economie in de vooropleiding.

Introductie in bedrijfseconomie

Introductie in de bedrijfseconomie, waarbij je de belangrijkste basisbeginselen van de bedrijfseconomie leert. 

Facultatief, alleen verplicht voor studenten zonder Management & Organisatie of Bedrijfseconomie in de vooropleiding.

Vinologie

Wijnkennis, wijn-spijscombinaties, vinificatie, gastronomie en wijnproeven.

Keuzevakken
Extra vreemde taal: Duits / Frans / Spaans
Introductie in algemene economie
Introductie in bedrijfseconomie
Vinologie
Keuzevakken
Extra vreemde taal: Duits / Frans / Spaans
Introductie in algemene economie
Introductie in bedrijfseconomie
Vinologie

* Onder voorbehoud van wijzigingen. EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting.

Stages en afstuderen

Tio staat voor praktijkgericht studeren. Naast de projecten die aan bod komen tijdens je studie, zijn de beste voorbeelden hiervan je stages en afstuderen. Hierbij breng je alle opgedane kennis in de praktijk en ontwikkel je je communicatieve en onderzoeksvaardigheden. Veel studenten zien hun stage daarom als één van de leukste onderdelen van hun studie.

Stageperiode

Stageplaatsen komen automatisch beschikbaar dankzij de jarenlange relatie van Tio met grote namen in de branche. Je kunt zelf ook een stageplaats aandragen. Tijdens het tweejarige Ad-programma en het driejarige bachelorprogramma volg je twee stages in de zomermaanden. Tijdens het vierjarige bachelorprogramma loop je je tweede stage tijdens het derde studiejaar. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf. Veel studenten krijgen na hun afstudeerproject een baan aangeboden bij hun afstudeerbedrijf.

Begeleiding

Aan het begin van het studiejaar vertelt je studiecoach je alles over je stage. Via het Studentenweb van Tio kun je je oriënteren op honderden stageadressen. Voordat je gaat solliciteren, geef je je voorkeur op bij je studiecoach. Ieder stagebedrijf moet bovendien aantonen dat het in staat is de benodigde begeleiding te geven. Je krijgt bezoek van je studiecoach. De meeste studenten in het buitenland worden ook bezocht. Alle studenten worden telefonisch, via videobellen en per e-mail begeleid.

Goede contacten

Tio onderhoudt intensieve contacten met bedrijven en multinationals uit de branches hotellerie, event, toerisme en business. Van ID&T en The Ritz-Carlton tot ABN AMRO en van fonQ en TUI tot BMW.

Career event

Jaarlijks organiseert Tio voor alle studenten het Career Event. Hier kun je je bij de aanwezige, goed aangeschreven bedrijven oriënteren op een stageplek en volg je gastcolleges en workshops van professionals uit de branche.

Verdiensten tijdens stage

Als richtlijn voor de vergoeding die je tijdens je stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week. Er zijn echter ook bedrijven die geen stagevergoeding bieden.

Streepje voor met buitenlandervaring

Buitenlandervaring staat goed op je cv. Je leert zelfstandig problemen op te lossen, ontmoet nieuwe mensen en verbetert je talenkennis. Je krijgt hier bij Tio daarom alle ruimte voor. Op verschillende momenten tijdens de studie kun je naar het buitenland gaan.

Internationale ervaring

Alle hbo-studenten van Tio doen ervaring op in het buitenland, via een internationale stage, afstudeerproject, studieperiode in het buitenland of internationale studiereis. Je leert zelfstandig problemen op te lossen en initiatief te nemen. Je maakt kennis met andere culturen en verbetert je talenkennis. Een stage duurt minimaal 13 weken. In het buitenland kan het voorkomen dat stages langer duren. Regelmatig geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Erasmus+ beurs

De Erasmus+ beurs is een beurs voor hbo-studenten die in het buitenland (maar wel binnen Europa) willen studeren of stage willen lopen. Of een student een beurs kan krijgen, is afhankelijk van het aan Tio beschikbaar gestelde beursbedrag. Afhankelijk van het land kan de beurs variëren van € 819,- tot € 1.875,- per keer.

Kosten buitenlandstage

Binnen Europa kun je al van zo’n € 675,- per maand rondkomen; € 375,- huisvesting en € 300,- huishoudelijke uitgaven. Het retourticket heb je soms al voor € 125,-. Buiten Europa liggen de kosten, volledig afhankelijk van de bestemming, vaak hoger. Een retourticket naar Australië zal misschien wel € 1.500,- kosten, maar veel bestemmingen zijn ook bereikbaar tegen een lagere ticketprijs. Dagelijkse kosten in niet-westerse landen zijn vaak relatief laag, terwijl dit in bijvoorbeeld Amerika vergelijkbaar of hoger ligt dan in Nederland. Ook een visum kan kosten met zich meebrengen. Bovengenoemde bedragen zijn indicatief. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Dit reisvoordeel kan met de eventuele Erasmusbeurs oplopen tot meer dan € 650,- per maand.
De kosten voor de buitenlandstage zijn niet opgenomen in het collegegeld.

Excursies

Jaarlijks kun je zowel binnen als buiten het studieprogramma deelnemen aan verschillende studiereizen, internationale excursies en de excursies van studentenvereniging Cognatio, zoals een wintersportreis.

Study abroad

Tio werkt samen met verschillende partneruniversiteiten over de hele wereld, van Parijs tot New York en van Barcelona tot Dubai of Tokyo. Als hbo-student kun je aan een van de partneruniversiteiten studeren. 
Hiermee biedt Tio haar studenten een kans zichzelf te ontwikkelen en zich goed voor te bereiden op een internationale carrière. Natuurlijk is een buitenlandperiode ook een goede persoonlijke ervaring. Vaak woon je op een campus en studeer je in een internationale klas met verschillende nationaliteiten.

Wil jij in het buitenland studeren?

Are you ready for an international career?
Are you ready for an international career?
Study abroad in Dubai
Reasons why you should experience a semester abroad
Studying in Paris
Endless possibilities for studying abroad
Studying abroad in Helsinki
Minor study abroad at Tio University
Paris - a beautiful city to study in

Doordat de lesperioden niet bij alle universiteiten exact op die van Tio aansluiten, kan het voorkomen dat je een aantal lesweken bij Tio mist of een of meer maanden studievertraging oploopt.

Grand international tour

Als je het vierjarige hbo-programma volgt, kun je kiezen voor de Grand international tour. Dan ruil je je tweedejaarsstage in voor een extra semester studeren in het buitenland en studeer je een jaar aan twee verschillende partneruniversiteiten van Tio.

Internationale samenwerking

Tio heeft haar internationale netwerk de afgelopen jaren nog verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Dit heeft geleid tot een samenwerking met verscheidene partnerscholen wereldwijd. De verwachtingen voor de toekomst zijn groot, Tio blijft uitwisselingsmogelijkheden onderzoeken. Hiermee biedt Tio studenten de kans zich goed voor te bereiden op het internationale bedrijfsleven. Met een Tio-opleiding op zak ligt de wereld aan je voeten!

Selectie partnerscholen

Tio heeft haar partnerscholen geselecteerd op basis van een aantal criteria.

 • Het onderwijs ligt in het verlengde van de Tio-opleidingen.
 • De aangeboden vakken zijn aantrekkelijk en de onderwijstaal moet één van Tio’s moderne vreemde talen zijn.
 • De semesters lopen gelijk, het onderwijs is praktijkgericht en geaccrediteerd.
 • Daarnaast is de stad of omgeving van belang, net als de begeleiding die de school de student kan bieden.
 • Ook het aanbieden of regelen van huisvesting en de faciliteiten op school spelen een rol.

Kortom, universiteiten die, net als Tio, een toegevoegde waarde hebben!

Lijst met partnerscholen

Kies je minor

Naast de major, waarin je de vakken van het studieprogramma volgt, kies je in het derde studiejaar één minor van 20 EC’s of twee minors van 10 EC’s om je kennis te verbreden. Welk vakgebied past het beste bij jou?

Verdiep je in de internationale vastgoedmarkt en leer alles over waardebepaling, vastgoed als belegging en strategieën in deze succesvolle branche.

Minor stage

Wil je nog meer praktijkervaring opdoen, je kennis van de branche vergroten en je cv een boost geven? Loop dan een extra stage bij een door jou gekozen bedrijf.

Practical Internship Minor @ Tio University

Eventmanagement

In deze minor leer je hoe je een event strategisch in kunt zetten ter promotie van een merk of bedrijf.

Praktijkminor

Breng wat je hebt geleerd tijdens je opleiding direct in de praktijk door onderzoek uit te  voeren bij een organisatie.

Grand international tour

Instead of a second internship, you will study two semesters abroad at two of Tio’s partner universities.
Alleen mogelijk in het vierjarige studietraject.

Leer hoe je vraagstukken oplost met juridische kennis en duik in de rechtsgebieden die je in de praktijk tegenkomt, zoals consumenten- en privacyrecht.

International business 

You will acquire knowledge of international marketing, cultural  differences and international management to be able to advise a global player.

Lisanne over de minor international business“Ik wilde graag een uitdagende minor volgen. Ik houd erg van out of the box denken en ik wil graag gepusht worden om een goed resultaat te behalen. De minor International Business leek me daarom een goede keuze!”

Minor International Business @ Tio University

Research

Denk je erover om na je hbo-opleiding nog een (universitaire) master te gaan volgen? Dan is dit voor jou een interessante minor. Je bereidt je met deze minor optimaal voor op een academische master en leert meer over het doen van onderzoek.
Tijdens de minor Research krijg je vakken als academisch schrijven en research skills. Je gaat je verder verdiepen in verschillende statistische analyses en leert meer over het conceptualiseren van kwalitatief onderzoek. Vaardigheden die je goed kunt gebruiken tijdens het afstuderen en die je vaak nodig hebt om een universitaire masteropleiding te volgen.

Research Minor @ Tio University

International financial management 

You will analyse the international, business and financial risks of corporate acquisitions.

Minor Financial Management @ Tio

Stocks and bonds

Shares, bonds, options, futures and securities; after this minor you know everything about the financial market.

Minor Stocks & Bonds @ Tio

Managementdevelopmentstage

Een intensieve managementstage voor excellente studenten waarbij je managementvaardigheden ontwikkelt en toepast.
Indien je deze minor in het driejarige traject volgt, duurt je studie ongeveer twee maanden langer.

Bram Kreté over de minor managementdevelopmentstage: “Ik heb niet lang getwijfeld welke minor ik zou kiezen. Door de combinatie van theorie en praktijk kun je veel ervaring opdoen. Je leert tenslotte meer in de praktijk!”

Management Internship @ The Grand Hotel Amsterdam

Study abroad

Enrich your language skills and international contacts by studying one semester at a partner university abroad.
Bij een aantal universiteiten sluiten de lesperioden niet exact aan op die van Tio. Daardoor mis je mogelijk een aantal lesweken bij Tio of loop je één of meer maanden studievertraging op. Het volgen van twee semesters aan een van Tio’s partneruniversiteiten is alleen mogelijk in het vierjarige studietraject.

MinorsMinors
Real estate20
Minor stage20
Eventmanagement10
Praktijkminor10
Grand international tour (in English)40
Recht10
International business (in English)20
Research10
International financial management (in English)10
Stocks and bonds (in English)10
Managementdevelopmentstage20
Study abroad (in English)20
Minors
Real estate20
Eventmanagement10
Grand international tour (in English)40
International business (in English)20
International financial management (in English)10
Managementdevelopmentstage20
Minors
Minor stage20
Praktijkminor10
Recht10
Research10
Stocks and bonds (in English)10
Study abroad (in English)20

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Welke minor(en) kies jij?

Which minor suits you best?
Which minor suits you best?
Minor Marketing Communication @ Tio University
Reasons why you should experience a semester abroad
Event Management Minor @ Tio University
Practical Internship Minor @ Tio University
Research Minor @ Tio University
Minor International Business @ Tio University
Sales minor at Tio
Management Internship @ The Grand Hotel Amsterdam
Minor Entrepreneurship @ Tio University
Minor Stocks & Bonds @ Tio
Minor Financial Management @ Tio

Hbo-bachelor in 3 of 4 jaar

Hbo in 3 jaar

Ambitieuze studenten krijgen de kans om de hbo-opleiding in slechts drie jaar af te ronden. Als je voldoende resultaat hebt behaald in het eerste gezamenlijke jaar, kun je worden toegelaten tot dit versnelde programma. Bij het volgen van de driejarige variant loop je beide stages in de zomer en heb je dus minder vakantie. Na afronding van de opleiding mag je de internationaal erkende Bachelortitel voeren.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

Jaar 3

Lesperiode 5

Minor

Afstuderen

Hbo in 4 jaar

Studenten die het vierjarige programma volgen hebben (met uitzondering van het eerste jaar) vakantie in de zomer en kunnen ook deelnemen aan de grand international tour. Deze tour geeft studenten de mogelijkheid om niet één maar zelfs twee semesters in het buitenland te studeren aan de partneruniversiteiten van Tio. Na afronding van de opleiding mag je de internationaal erkende Bachelortitel voeren.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Vakantie

Jaar 3

Lesperiode 5

Stage 2

Vakantie

Jaar 4

Minor

Afstuderen


Hbo-ad in 2 jaar

Een Associate degree is een 2-jarige hbo-opleiding, waarbij je na afronding meteen aan de slag kunt in het werkveld. De opleiding biedt vakkennis en vaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen.

De Associate degree opleidingen zijn in samenwerking met het bedrijfsleven opgezet, vanuit de speciale wens aan personeel met een opleidingsniveau dat ligt tussen mbo4 en hbo-bachelor. Ideaal voor mbo-studenten die willen doorstromen naar hbo en versneld willen studeren.


september-januari

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

Waar kan ik studeren?

Hogeschool Tio heeft vestigingen in:

Alle opleidingen worden aangeboden op alle vestigingen. 

Studiebelasting

De studiebelasting is ± 23 tot 25 contacturen en 17 tot 22 uur zelfstudie per week, afhankelijk van het 3- of 4-jarige programma. In het laatste jaar heb je, afhankelijk van de gekozen minor(s), minder contacturen en meer zelfstudie.

Ontdek meer
Created with Sketch.
Je krijgt les in kleine klassen. Het gewogen gemiddelde is 10 studenten per les.