1. Home
  2. Financial Business Management
  3. Studieprogramma

Financial Business Management hbo

Nieuw-stickerCROHO-nummer 35531

Studieprogramma Financial Business Management

Praktijkgericht leren staat bij Tio centraal: leren door doen dus! Zo'n 60% van de hbo-opleiding Financial Business Management staat in het teken van de praktijk. Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen, netwerkorganisaties en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de branche en bij de laatste trends.

Vakkenpakket hbo-bachelor

Hieronder staan de vakken en projecten die je volgt bij de hbo-opleiding Financial Business Management van Tio. Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf onderdelen: finance & controlling, informatievoorziening, internationaal management & ondernemerschap, (interculturele) communicatie en stage & afstuderen.
Gezien het belang van internationale ervaring volg je minimaal één onderdeel van je studie in het buitenland. Dit kan een stage, afstudeerproject of internationale uitwisseling zijn.

Finance & controlling

Administratieve organisatie

Het vastleggen van alle in- en uitgaande transacties, rechten, verplichtingen en waarden van een onderneming, zodat de organisatie goed kan functioneren.

Boekhouden

Je gaat de boekhouding en financiële administratie inrichten voor de hotels van de Hotel- en Eventweek. Gedurende de Hotel- en Eventweek ben je in het hotel aanwezig en geef je leiding aan de financiële afdeling. 

Adviesvaardigheden

Adviseren over de te behalen doelstellingen, ideeën en verbeterpunten aandragen, communiceren, presenteren.

Controlling

Studenten krijgen een week de tijd om voor een externe opdrachtgever een financiële administratie in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een administratie voor start-ups.

Algemene economie

Handelen, schaarste, valuta, geldstromen, werkgelegenheid en overheidsuitgaven; allemaal begrippen waar je mee aan de slag gaat bij het vak algemene economie.

Finance week

In teams neem je de volledige financiële bedrijfsvoering van een grote speler onder de loep. Tijdens de finance week neem je een kijkje achter de schermen, volg je workshops en bind je de strijd aan met andere teams om een zo goed mogelijk financeconcept neer te zetten.

Controlling

Je zorgt ervoor dat alle financiële informatie van een bedrijf inzichtelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de uitgaven, inkomsten, voorraden en de winstgevendheid van het bedrijf.

Financial instruments

Tijdens dit project ga je handelen in geld, obligaties, aandelen en leningen. Zo leer je hoe je deze financiële instrumenten kunt inzetten in de praktijk.

Finance & accounting

Je geeft advies over financiële vraagstukken, rekening houdend met fiscale aspecten en financiële risico’s.

Jaarverslag

Klopt dit jaarverslag? Analyseer het jaarverslag van een bedrijf en breng je advies uit om het te optimaliseren.

Financiële administratie

Welke in- en uitgaven heeft een bedrijf allemaal? Welke kosten zijn er gemaakt, zijn er leningen die afbetaald moeten worden, of krijgt het bedrijf juist geld terug van eerdere investeringen? Denk ook aan de salarissen van medewerkers. Uiteindelijk maak je een balans waar al deze posten op terug te vinden zijn.

Financiële analyse

Je leert om efficiënt financiële informatie te verzamelen, analyseren en te rapporteren.

Financiering

Je wilt een onderneming starten of uitbreiden, maar hebt zelf niet genoeg geld om dat te betalen. Waar haal je hiervoor dan geld vandaan? Bij het vak financiering leer je hoe je voor dit soort zaken geld bij elkaar kunt krijgen door investeerders te zoeken of een lening af te sluiten

Gastcolleges

Drie gastcollegedagen, workshops van experts uit de branche.

Informatiemanagement

Tijdens en na je studie zal je veel te maken krijgen met CRM, CMS en andere informatiesystemen. Vanuit informatiebehoeften kom je samen met de ICT-afdeling tot een informatievoorziening, waarbij jij als gebruiker een spil bent in de opzet en verbetering van deze systemen. Je denkt mee over de optimale inrichting van informatievoorziening en bedrijfsprocessen, gericht op de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie.

Managementrapportages

Maak rapportages waarin het voor managers in één oogopslag duidelijk is wat de resultaten van de afgelopen periode zijn en waar de verbeter- of groeikansen liggen voor het bedrijf.

Treasury & valuta

Geld is de 'treasury' of de schatkist van elke onderneming. Zorg ervoor dat de geldstromen binnen een organisatie goed georganiseerd zijn, er voldoende voorraad is en dat de kosten en risico's beperkt blijven om het bedrijf financieel gezond te krijgen of te houden.

VakkenProjecten
Administratieve organisatie8
Boekhouden2
Adviesvaardigheden2
Controlling4
Algemene economie2
Finance week2
Controlling4
Financial instruments2
Finance & accounting2
Jaarverslag4
Financiële administratie2
 
Financiële analyse4
 
Financiering8
 
Gastcolleges1
 
Informatiemanagement4
 
Managementrapportages2
 
Treasury & valuta4
 
Vakken
Administratieve organisatie8
Adviesvaardigheden2
Algemene economie2
Controlling4
Finance & accounting2
Financiële administratie2
Financiële analyse4
Financiering8
Gastcolleges1
Informatiemanagement4
Managementrapportages2
Treasury & valuta4
Projecten
Boekhouden2
Controlling4
Finance week2
Financial instruments2
Jaarverslag4

Informatievoorziening

Algoritmes

Wat van de toekomstige Finance professionals wordt verwacht is dat hij/zij het ontwerpen en inrichten van processen, analyseren van informatiestromen, beheersen en beschermen van de informatiestromen en de analyse van de opgeleverde data beheerst.

Big data

Je leert praktijkvraagstukken in organisaties op basis van een kritische analyse te vertalen in een concrete kennisbehoefte en deze beantwoorden met praktische, haalbare adviezen of ontwerpen (bv. product, proces, model), gericht op besluitvorming die leidt tot verbetering of vernieuwing van praktijksituaties.

Excel

Goed met Excel om kunnen gaan heeft een grote toegevoegde waarde in het uitvoeren van studieopdrachten en in je toekomstige beroep.

ICT en informatievoorziening

Snelle technologische ontwikkelingen maken ”oude vertrouwde” producten en diensten overbodig, waarbij nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodels ontstaan. Het ontstaan van deze nieuwe producten en diensten zorgt voor ontwrichtende innovaties, waardoor levenscycli van producten en diensten steeds korter worden. Dit vraagt om Finance professionals die externe ontwikkelingen naar de eigen omgeving kunnen vertalen.

Introductie programmeren

Leer de basis van programmeren en programeertalen, zodat je kunt begrijpen hoe (computer)programma's geschreven worden en de logica in complexe algoritmes kunt ontdekken. Puzzels oplossen, creativiteit en logisch denken zijn hierbij belangrijk.

Kwantitatieve methoden

Goed onderzoek doen is belangrijk, zodat jij de feiten op een rijtje hebt en de juiste beslissingen kunt maken. Hoeveel % van de klanten is tevreden over het product en waar liggen binnen de doelgroep nog kansen om te groeien? Dit soort, feitelijke vragen, kun je beantwoorden door middel van kwantitatief onderzoek; onderzoek naar feiten en cijfers.

Vakken
Algoritmes2
Big data2
Excel2
ICT en informatievoorziening4
Introductie programmeren2
Kwantitatieve methoden2
Vakken
Algoritmes2
Big data2
Excel2
ICT en informatievoorziening4
Introductie programmeren2
Kwantitatieve methoden2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Internationaal management & ondernemerschap

Je wordt bij Tio breed opgeleid. Dat betekent dat je naast vakkennis ook algemene kennis vergaart op het gebied van human resource management, mvo en bedrijfscultuur. Tijdens de internationale studiereis bezoek je een partneruniversiteit en internationale bedrijven. Je krijgt les van internationale gastdocenten en er staan lezingen en excursies op het programma. 

Bedrijfsbezoeken

Bezoek aan bijvoorbeeld een grote bank, de beurs en internationale vermogensbeheerders.

Internationale studiereis

Een reis binnen Europa waarin je een partnerschool bezoekt, een internationale college volgt en een internationale bedrijven bezoekt. Onder het mom van ‘leren door doen’ leer je nog beter de theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Een perfecte mix van business en pleasure.  

Business - Internationale studiereis Dortmund

Bedrijfscultuur en ethiek

De bedrijfscultuur beïnvloedt hoe mensen werken en dus de resultaten van het bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat er een prettige cultuur is waarin medewerkers zich thuisvoelen en goed kunnen presteren? En welke normen en waarden passen hierbij?

Fiscaal en ondernemersrecht

Het is belangrijk om te weten welke wetten en regels er zijn op financieel gebied, zodat je rekening kunt houden met deze wetgeving bij je werkzaamheden en bedrijven hierover kunt adviseren. Je kunt hierbij denken aan wetten en regels over inkomstenbelasting, winst en aansprakelijkheid.

Governance risk & compliance

Van Finance professionals wordt verwacht dat zij binnen organisaties toezien op naleving van wet & regelgeving (compliance). Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze principes van behoorlijk bestuur (corporate governance) begrijpen en toepassen. Nieuwe werkterreinen worden het opstellen van “code of conducts”, het uitdragen van interne codes en het uitvoeren van audits.

International business

Internationaal strategisch beleid, analyseren van zakelijke problematiek, trends in internationale handel en financiën.

International business finance

Als een organisatie wereldwijd actief is heeft dat veel invloed op hoe het bedrijf en de financiën voor het bedrijf geregeld moeten worden. Bij het vak international business finance kom je hierover meer te weten en krijg je vele voorbeelden uit de praktijk.

International financial management

Je levert een bijdrage aan het ontwerpen van het management control systeem gericht op sturing, beheersing en monitoring van een organisatie, zodat de (strategische) doelen bereikt kunnen worden.

Introductie in bedrijfseconomie

Introductie in de bedrijfseconomie, waarbij je de belangrijkste basisbeginselen van de bedrijfseconomie leert. 

Vrijstelling voor studenten met  Management & Organisatie of Bedrijfseconomie in de vooropleiding.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De trend van duurzaamheid, heeft invloed op de manier waarop beslissingen worden genomen, waarbij van Finance professionals een bijdrage zal worden gevraagd bij het opstellen van een risico-analyse.

Management accounting & funding

Je leert meer over het managen en beheren van de cashflow van een financiële instelling.

Marketing

Strategische analyses, confrontatiematrix, marketingmix, operationeel marketingplan, strategisch plan. Afnemersgedrag, marktsegmentatie, positionering, marketingmix, promotie. Analyse van trends en ontwikkelingen, concurrentieanalyse, SWOT-analyse, confrontatiematrix.

Masterclasses

Diverse masterclasses op het gebied van bedrijfseconomie, finance, HRM en business.

Operations & inkoop

Import en export, vendor rating, benchmarking, inkoopprocessen, contracteren, onderhandelen.

Organisatiekunde

Managementproces, informatiestromen, organisatiecultuur, organisatiemodellen, besluitvormingsproces, verandermanagement.

Personeelsmanagement

Werving, selectie, personeelsplanning, functioneringsgesprekken, loopbaanbegeleiding.

Projectmanagement

Samenwerken om deals te optimaliseren, initiatief nemen en actief deelnemen in het projectteam. Het toepassen van algemeen aanvaarde projectmanagementtools.

Strategisch management

Zorg ervoor dat jouw organisatie haar lange termijn doelen behaald door een goede managementstrategie te hanteren.

VakkenProjecten
Bedrijfsbezoeken0
Internationale studiereis2
Bedrijfscultuur en ethiek2
 
Fiscaal en ondernemersrecht2
 
Governance risk & compliance8
 
International business4
 
International business finance4
 
International financial management4
 
Introductie in bedrijfseconomie2
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2
 
Management accounting & funding2
 
Marketing2
 
Masterclasses0
 
Operations & inkoop2
 
Organisatiekunde4
 
Personeelsmanagement4
 
Projectmanagement2
 
Strategisch management4
 
Vakken
Bedrijfsbezoeken0
Bedrijfscultuur en ethiek2
Fiscaal en ondernemersrecht2
Governance risk & compliance8
International business4
International business finance4
International financial management4
Introductie in bedrijfseconomie2
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2
Management accounting & funding2
Marketing2
Masterclasses0
Operations & inkoop2
Organisatiekunde4
Personeelsmanagement4
Projectmanagement2
Strategisch management4
Projecten
Internationale studiereis2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

(Interculturele) Communicatie

Leren communiceren krijgt veel aandacht. Via rollenspelen oefen je je talen en leer je zakendoen met andere culturen. 

Communicatie

Presentatietechnieken, adviseren, interviewtechnieken, slechtnieuwsgesprekken, vergaderen, assertiviteit.

Corporate communication

Huisstijl, imago, brochures, advertenties, perscommunicatie, DM, jaarverslagen.

Cross-cultural communication

Interculturele interactie, communicatie en conflicthantering, culturele sensitiviteit. Omgaan met culturele verschillen binnen een team, culturele verschillen inzetten om het optimale resultaat te behalen.

English

Branchegerichte communicatie op managementniveau, luisteren, schrijven en lezen van maatschappelijke en werkgerelateerde teksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2, 4 of 5 semesters moet volgen.

Managementvaardigheden

Leiden van vergaderingen, motiveren, conflicthantering, gesprekstechnieken, managementstijlen.

Professionele ontwikkeling

Beroepsoriëntatie, competentieontwikkeling, sollicitatietraining.

Vakken
Communicatie2
Corporate communication2
Cross-cultural communication2
English6
Managementvaardigheden2
Professionele ontwikkeling3
Vakken
Communicatie2
Corporate communication2
Cross-cultural communication2
English6
Managementvaardigheden2
Professionele ontwikkeling3

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Stage & afstuderen

Tijdens de twee stages breng je het geleerde direct in praktijk. In je afstudeeronderzoek komt alles wat je geleerd hebt samen.

Methoden en technieken

Het vak Methoden en technieken is erop gericht om de studenten stapsgewijs onderzoeksvaardigheden aan te leren. De nadruk ligt op de praktische kanten van onderzoek. Er wordt ingegaan op het onderzoeksproces in al zijn facetten, zoals het opstellen van een probleemstelling, de keuze van een onderzoeksmethode, vragenlijstconstructie, het veldwerk en de rapportage.

Afstuderen

Je gaat zelfstandig of binnen een bedrijf een door jezelf gekozen onderzoek verrichten.
Afstuderen speelt een belangrijke rol binnen de hbo-opleiding. Tijdens het afstuderen ga je als professional aan het werk om je reeds verworven kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Je gaat aan de slag om de laatste competenties te ontwikkelen die je nodig hebt om straks in de beroepspraktijk aan de slag te kunnen. Afstuderen gebeurt via het succesvol uitvoeren en afronden van een afstudeeropdracht. Deze afstudeeropdracht wordt meestal uitgevoerd voor een een organisatie met een probleem. De student kan echter ook bij een van de lectoraten van Tio, of zelfstandig afstuderen. Tijdens de afstudeeropdracht voert de student praktijkgericht onderzoek uit. Dat betekent doelbewust en methodisch zoeken naar kennis en inzichten met betrekking tot problemen uit de praktijk, in de vorm van antwoorden op van te voren gestelde vragen. 

Voorbereiden afstuderen

Het doel van van dit vak is het voorbereiden op de afstudeeropdracht door een basis leggen voor de zelfstandig uit te voeren onderzoeksopdracht en het schrijven van een afstudeervoorstel. 

Minor

Naast de major, waarin je de vakken van het curriculum volgt, kies je één minor van 20 EC’s of twee minors van 10 EC’s om je te specialiseren of je kennis te verbreden.

Vrije keuzeruimte

Je kunt 4 EC's volledig vrij indelen. Ga bijvoorbeeld eens op een beurs staan om Tio te promoten of kom helpen op de open dag. 

Stages

Kies een stage om het geleerde in praktijk te brengen en om werkervaring op te doen. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken.

VakkenProjecten
Methoden en technieken6
Afstuderen30
Voorbereiden afstuderen2
Minor20
Vrije keuzeruimte6
Stages40
Vakken
Methoden en technieken6
Voorbereiden afstuderen2
Vrije keuzeruimte6
Projecten
Afstuderen30
Minor20
Stages40

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Optioneel

Onderstaande keuzevakken zijn facultatief en dus geen verplichting. 

Extra taal: Duits / Frans / Spaans

Branchegerichte communicatie met zakelijke relaties en collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan grammatica, uitspraak, presenteren, luisteren, schrijven en lezen van vakteksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2, 4 of 5 semesters moet volgen.

Vinologie

Wijnkennis, wijn-spijscombinaties, vinificatie, gastronomie en wijnproeven.

Keuzevakken
Extra taal: Duits / Frans / Spaans4
Vinologie2
Keuzevakken
Extra taal: Duits / Frans / Spaans4
Vinologie2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Vakkenpakket hbo-ad

Hieronder staan de vakken en projecten die je volgt bij de Associate degree-opleiding van Financial Business Management. Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf onderdelen: finance & controlling, informatievoorziening, internationaal management & ondernemerschap, communicatie en stage.

Finance & controlling

Administratieve organisatie

Het vastleggen van alle in- en uitgaande transacties, rechten, verplichtingen en waarden van een onderneming, zodat de organisatie goed kan functioneren.

Boekhouden

Je gaat de boekhouding en financiële administratie inrichten voor de hotels van de Hotel- en Eventweek. Gedurende de Hotel- en Eventweek ben je in het hotel aanwezig en geef je leiding aan de financiële afdeling. 

Algemene economie

Handelen, schaarste, valuta, geldstromen, werkgelegenheid en overheidsuitgaven; allemaal begrippen waar je mee aan de slag gaat bij het vak algemene economie.

Finance week

In teams neem je de volledige financiële bedrijfsvoering van een grote speler onder de loep. Tijdens de finance week neem je een kijkje achter de schermen, volg je workshops en bind je de strijd aan met andere teams om een zo goed mogelijk financeconcept neer te zetten.

Finance & accounting

Je geeft advies over financiële vraagstukken, rekening houdend met fiscale aspecten en financiële risico’s.

Jaarverslag

Klopt dit jaarverslag? Analyseer het jaarverslag van een bedrijf en breng je advies uit om het te optimaliseren.

Financiële administratie

Welke in- en uitgaven heeft een bedrijf allemaal? Welke kosten zijn er gemaakt, zijn er leningen die afbetaald moeten worden, of krijgt het bedrijf juist geld terug van eerdere investeringen? Denk ook aan de salarissen van medewerkers. Uiteindelijk maak je een balans waar al deze posten op terug te vinden zijn.

Financiële analyse

Je leert om efficiënt financiële informatie te verzamelen, analyseren en te rapporteren.

Financiering

Je wilt een onderneming starten of uitbreiden, maar hebt zelf niet genoeg geld om dat te betalen. Waar haal je hiervoor dan geld vandaan? Bij het vak financiering leer je hoe je voor dit soort zaken geld bij elkaar kunt krijgen door investeerders te zoeken of een lening af te sluiten

Gastcolleges

Drie gastcollegedagen, workshops van experts uit de branche.

Informatiemanagement

Tijdens en na je studie zal je veel te maken krijgen met CRM, CMS en andere informatiesystemen. Vanuit informatiebehoeften kom je samen met de ICT-afdeling tot een informatievoorziening, waarbij jij als gebruiker een spil bent in de opzet en verbetering van deze systemen. Je denkt mee over de optimale inrichting van informatievoorziening en bedrijfsprocessen, gericht op de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie.

VakkenProjecten
Administratieve organisatie8
Boekhouden2
Algemene economie2
Finance week2
Finance & accounting2
Jaarverslag4
Financiële administratie2
 
Financiële analyse4
 
Financiering4
 
Gastcolleges1
 
Informatiemanagement4
 
Vakken
Administratieve organisatie8
Algemene economie2
Finance & accounting2
Financiële administratie2
Financiële analyse4
Financiering4
Gastcolleges1
Informatiemanagement4
Projecten
Boekhouden2
Finance week2
Jaarverslag4

Informatievoorziening

Algoritmes

Wat van de toekomstige Finance professionals wordt verwacht is dat hij/zij het ontwerpen en inrichten van processen, analyseren van informatiestromen, beheersen en beschermen van de informatiestromen en de analyse van de opgeleverde data beheerst.

Big data

Je leert praktijkvraagstukken in organisaties op basis van een kritische analyse te vertalen in een concrete kennisbehoefte en deze beantwoorden met praktische, haalbare adviezen of ontwerpen (bv. product, proces, model), gericht op besluitvorming die leidt tot verbetering of vernieuwing van praktijksituaties.

Excel

Goed met Excel om kunnen gaan heeft een grote toegevoegde waarde in het uitvoeren van studieopdrachten en in je toekomstige beroep.

Introductie programmeren

Leer de basis van programmeren en programeertalen, zodat je kunt begrijpen hoe (computer)programma's geschreven worden en de logica in complexe algoritmes kunt ontdekken. Puzzels oplossen, creativiteit en logisch denken zijn hierbij belangrijk.

Vakken
Algoritmes2
Big data2
Excel2
Introductie programmeren2
Vakken
Algoritmes2
Big data2
Excel2
Introductie programmeren2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Internationaal management & ondernemerschap

Bedrijfsbezoeken

Bezoek aan bijvoorbeeld een grote bank, de beurs en internationale vermogensbeheerders.

Bedrijfscultuur en ethiek

De bedrijfscultuur beïnvloedt hoe mensen werken en dus de resultaten van het bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat er een prettige cultuur is waarin medewerkers zich thuisvoelen en goed kunnen presteren? En welke normen en waarden passen hierbij?

Fiscaal en ondernemersrecht

Het is belangrijk om te weten welke wetten en regels er zijn op financieel gebied, zodat je rekening kunt houden met deze wetgeving bij je werkzaamheden en bedrijven hierover kunt adviseren. Je kunt hierbij denken aan wetten en regels over inkomstenbelasting, winst en aansprakelijkheid.

Governance risk & compliance

Van Finance professionals wordt verwacht dat zij binnen organisaties toezien op naleving van wet & regelgeving (compliance). Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze principes van behoorlijk bestuur (corporate governance) begrijpen en toepassen. Nieuwe werkterreinen worden het opstellen van “code of conducts”, het uitdragen van interne codes en het uitvoeren van audits.

International business finance

Als een organisatie wereldwijd actief is heeft dat veel invloed op hoe het bedrijf en de financiën voor het bedrijf geregeld moeten worden. Bij het vak international business finance kom je hierover meer te weten en krijg je vele voorbeelden uit de praktijk.

International financial management

Je levert een bijdrage aan het ontwerpen van het management control systeem gericht op sturing, beheersing en monitoring van een organisatie, zodat de (strategische) doelen bereikt kunnen worden.

Management accounting & funding

Je leert meer over het managen en beheren van de cashflow van een financiële instelling.

Masterclasses

Diverse masterclasses op het gebied van bedrijfseconomie, finance, HRM en business.

Operations & inkoop

Import en export, vendor rating, benchmarking, inkoopprocessen, contracteren, onderhandelen.

Vakken
Bedrijfsbezoeken0
Bedrijfscultuur en ethiek2
Fiscaal en ondernemersrecht2
Governance risk & compliance4
International business finance4
International financial management4
Management accounting & funding2
Masterclasses0
Operations & inkoop2
Vakken
Bedrijfsbezoeken0
Bedrijfscultuur en ethiek2
Fiscaal en ondernemersrecht2
Governance risk & compliance4
International business finance4
International financial management4
Management accounting & funding2
Masterclasses0
Operations & inkoop2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Communicatie 

Corporate communication

Huisstijl, imago, brochures, advertenties, perscommunicatie, DM, jaarverslagen.

English

Branchegerichte communicatie op managementniveau, luisteren, schrijven en lezen van maatschappelijke en werkgerelateerde teksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2 of 4 semesters moet volgen.

Professionele ontwikkeling

Beroepsoriëntatie, competentieontwikkeling, sollicitatietraining.

Vakken
Corporate communication2
English6
Professionele ontwikkeling3
Vakken
Corporate communication2
English6
Professionele ontwikkeling3

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Stage

Tijdens de twee stages breng je het geleerde direct in praktijk.

Methoden en technieken

Het vak Methoden en technieken is erop gericht om de studenten stapsgewijs onderzoeksvaardigheden aan te leren. De nadruk ligt op de praktische kanten van onderzoek. Er wordt ingegaan op het onderzoeksproces in al zijn facetten, zoals het opstellen van een probleemstelling, de keuze van een onderzoeksmethode, vragenlijstconstructie, het veldwerk en de rapportage.

Stages

Kies een stage om het geleerde in praktijk te brengen en om werkervaring op te doen. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken.

VakkenProjecten
Methoden en technieken6
Stages40
Vakken
Methoden en technieken6
Projecten
Stages40

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Optioneel

Onderstaande keuzevakken zijn facultatief en dus geen verplichting. 

Extra taal: Duits / Frans / Spaans

Branchegerichte communicatie met zakelijke relaties en collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan grammatica, uitspraak, presenteren, luisteren, schrijven en lezen van vakteksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2 of 4 semesters moet volgen.

Vinologie

Wijnkennis, wijn-spijscombinaties, vinificatie, gastronomie en wijnproeven.

Keuzevakken
Extra taal: Duits / Frans / Spaans4
Vinologie2
Keuzevakken
Extra taal: Duits / Frans / Spaans4
Vinologie2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Stages en afstuderen

Tio staat voor praktijkgericht studeren. Naast de projecten die aan bod komen tijdens je studie, zijn de beste voorbeelden hiervan je stages en afstuderen. Hierbij breng je alle opgedane kennis in de praktijk en ontwikkel je je communicatieve en onderzoeksvaardigheden. Veel studenten zien hun stage daarom als één van de leukste onderdelen van hun studie.

Stageperiode

Stageplaatsen komen automatisch beschikbaar dankzij de jarenlange relatie van Tio met grote namen in de branche. Je kunt zelf ook een stageplaats aandragen. Tijdens het tweejarige Ad-programma en het driejarige bachelorprogramma volg je twee stages in de zomermaanden. Tijdens het vierjarige bachelorprogramma loop je je tweede stage tijdens het derde studiejaar. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf. Veel studenten krijgen na hun afstudeerproject een baan aangeboden bij hun afstudeerbedrijf.

Begeleiding

Aan het begin van het studiejaar vertelt je studiecoach je alles over je stage. Via het Studentenweb van Tio kun je je oriënteren op honderden stageadressen. Voordat je gaat solliciteren, geef je je voorkeur op bij je studiecoach. Ieder stagebedrijf moet bovendien aantonen dat het in staat is de benodigde begeleiding te geven. Je krijgt bezoek van je studiecoach. De meeste studenten in het buitenland worden ook bezocht. Alle studenten worden telefonisch, via videobellen en per e-mail begeleid.

Goede contacten

Tio onderhoudt intensieve contacten met bedrijven en multinationals uit de branches hotellerie, event, toerisme en business. Van ID&T en The Ritz-Carlton tot ABN AMRO en van fonQ en TUI tot BMW.

Career event

Jaarlijks organiseert Tio voor alle studenten het Career Event. Hier kun je je bij de aanwezige, goed aangeschreven bedrijven oriënteren op een stageplek en volg je gastcolleges en workshops van professionals uit de branche.

Verdiensten tijdens stage

Als richtlijn voor de vergoeding die je tijdens je stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week. Er zijn echter ook bedrijven die geen stagevergoeding bieden.

Streepje voor met buitenlandervaring

Buitenlandervaring staat goed op je cv. Je leert zelfstandig problemen op te lossen, ontmoet nieuwe mensen en verbetert je talenkennis. Je krijgt hier bij Tio daarom alle ruimte voor. Op verschillende momenten tijdens de studie kun je naar het buitenland gaan.

Internationale ervaring

Alle hbo-studenten van Tio doen ervaring op in het buitenland, via een internationale stage, afstudeerproject, studieperiode in het buitenland of internationale studiereis. Je leert zelfstandig problemen op te lossen en initiatief te nemen. Je maakt kennis met andere culturen en verbetert je talenkennis. Een stage duurt minimaal 13 weken. In het buitenland kan het voorkomen dat stages langer duren. Regelmatig geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Erasmus+ beurs

De Erasmus+ beurs is een beurs voor hbo-studenten die in het buitenland (maar wel binnen Europa) willen studeren of stage willen lopen. Of een student een beurs kan krijgen, is afhankelijk van het aan Tio beschikbaar gestelde beursbedrag. Afhankelijk van het land kan de beurs variëren van € 819,- tot € 1.875,- per keer.

Kosten buitenlandstage

Binnen Europa kun je al van zo’n € 675,- per maand rondkomen; € 375,- huisvesting en € 300,- huishoudelijke uitgaven. Het retourticket heb je soms al voor € 125,-. Buiten Europa liggen de kosten, volledig afhankelijk van de bestemming, vaak hoger. Een retourticket naar Australië zal misschien wel € 1.500,- kosten, maar veel bestemmingen zijn ook bereikbaar tegen een lagere ticketprijs. Dagelijkse kosten in niet-westerse landen zijn vaak relatief laag, terwijl dit in bijvoorbeeld Amerika vergelijkbaar of hoger ligt dan in Nederland. Ook een visum kan kosten met zich meebrengen. Bovengenoemde bedragen zijn indicatief. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Dit reisvoordeel kan met de eventuele Erasmusbeurs oplopen tot meer dan € 650,- per maand.
De kosten voor de buitenlandstage zijn niet opgenomen in het collegegeld.

Excursies

Jaarlijks kun je zowel binnen als buiten het studieprogramma deelnemen aan verschillende studiereizen, internationale excursies en de excursies van studentenvereniging Cognatio, zoals een wintersportreis.

Study abroad

Tio werkt samen met verschillende partneruniversiteiten over de hele wereld, van Parijs tot New York en van Barcelona tot Dubai of Tokyo. Als hbo-student kun je aan een van de partneruniversiteiten studeren. 
Hiermee biedt Tio haar studenten een kans zichzelf te ontwikkelen en zich goed voor te bereiden op een internationale carrière. Natuurlijk is een buitenlandperiode ook een goede persoonlijke ervaring. Vaak woon je op een campus en studeer je in een internationale klas met verschillende nationaliteiten.

Wil jij in het buitenland studeren?

Are you ready for an international career?
Are you ready for an international career?
Study abroad in Dubai
Reasons why you should experience a semester abroad
Studying in Paris
Endless possibilities for studying abroad
Studying abroad in Helsinki
Minor study abroad at Tio University
Paris - a beautiful city to study in

Doordat de lesperioden niet bij alle universiteiten exact op die van Tio aansluiten, kan het voorkomen dat je een aantal lesweken bij Tio mist of een of meer maanden studievertraging oploopt.

Grand international tour

Als je het vierjarige hbo-programma volgt, kun je kiezen voor de Grand international tour. Dan ruil je je tweedejaarsstage in voor een extra semester studeren in het buitenland en studeer je een jaar aan twee verschillende partneruniversiteiten van Tio.

Internationale samenwerking

Tio heeft haar internationale netwerk de afgelopen jaren nog verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Dit heeft geleid tot een samenwerking met verscheidene partnerscholen wereldwijd. De verwachtingen voor de toekomst zijn groot, Tio blijft uitwisselingsmogelijkheden onderzoeken. Hiermee biedt Tio studenten de kans zich goed voor te bereiden op het internationale bedrijfsleven. Met een Tio-opleiding op zak ligt de wereld aan je voeten!

Selectie partnerscholen

Tio heeft haar partnerscholen geselecteerd op basis van een aantal criteria.

  • Het onderwijs ligt in het verlengde van de Tio-opleidingen.
  • De aangeboden vakken zijn aantrekkelijk en de onderwijstaal moet één van Tio’s moderne vreemde talen zijn.
  • De semesters lopen gelijk, het onderwijs is praktijkgericht en geaccrediteerd.
  • Daarnaast is de stad of omgeving van belang, net als de begeleiding die de school de student kan bieden.
  • Ook het aanbieden of regelen van huisvesting en de faciliteiten op school spelen een rol.

Kortom, universiteiten die, net als Tio, een toegevoegde waarde hebben!

Lijst met partnerscholen

Kies je minor

Naast de major, waarin je de vakken van het studieprogramma volgt, kies je één minor van 20 EC’s of twee minors van 10 EC’s om je kennis te verbreden. Welk vakgebied past het beste bij jou?

Digital marketing

Ontwikkel je eigen website en bedenk de ultieme onlinestrategie om jouw product of dienst te verkopen. Leer alles over SEA, SEO en content building.

Ondernemerschap

In een team van studenten run je je eigen onderneming, met een managementteam, aandeelhouders en een zelfbedacht innovatief product, dat je ontwikkelt en verkoopt.

Annemiek over de minor Ondernemerschap:“Ik wil later graag mijn eigen onderneming starten. De aspecten die bij het starten en het runnen van een eigen onderneming komen kijken, komen allemaal aan bod bij deze minor.”

Michiel de Kleine over de minor Ondernemerschap“Omdat ik later zelf een bedrijf wil beginnen vond ik deze minor meteen interessant!”

Minor Entrepreneurship @ Tio University

Grand international tour

Instead of a second internship, you will study two semesters abroad at two of Tio’s partner universities.
Alleen mogelijk in het vierjarige studietraject.

Minor stage

Wil je nog meer praktijkervaring opdoen, je kennis van de branche vergroten en je cv een boost geven? Loop dan een extra stage bij een door jou  gekozen bedrijf.

Practical Internship Minor @ Tio University

International business 

You will acquire knowledge of international marketing, cultural  differences and international management to be able to advise a global player.

Lisanne over de minor international business“Ik wilde graag een uitdagende minor volgen. Ik houd erg van out of the box denken en ik wil graag gepusht worden om een goed resultaat te behalen. De minor International Business leek me daarom een goede keuze!”

Minor International Business @ Tio University

Praktijkminor

Breng wat je hebt geleerd tijdens je opleiding direct in de praktijk door onderzoek uit te  voeren bij een organisatie.

Managementdevelopmentstage

Een intensieve managementstage voor excellente studenten waarbij je managementvaardigheden ontwikkelt en toepast.
Indien je deze minor in het driejarige traject volgt, duurt je studie ongeveer twee maanden langer.

Bram Kreté over de minor managementdevelopmentstage: “Ik heb niet lang getwijfeld welke minor ik zou kiezen. Door de combinatie van theorie en praktijk kun je veel ervaring opdoen. Je leert tenslotte meer in de praktijk!”

Management Internship @ The Grand Hotel Amsterdam

Research

Denk je erover om na je hbo-opleiding nog een (universitaire) master te gaan volgen? Dan is dit voor jou een interessante minor. Je bereidt je met deze minor optimaal voor op een academische master en leert meer over het doen van onderzoek.
Tijdens de minor Research krijg je vakken als academisch schrijven en research skills. Je gaat je verder verdiepen in verschillende statistische analyses en leert meer over het conceptualiseren van kwalitatief onderzoek. Vaardigheden die je goed kunt gebruiken tijdens het afstuderen en die je vaak nodig hebt om een universitaire masteropleiding te volgen.

Research Minor @ Tio University

Marketingcommunicatie

Een mix van marketingcommunicatie en concept design & media: je leert de consument te ‘raken’ met je communicatiestrategie.

Karin over de minor marketingcommunicatie“Ik was erg gefascineerd hoe grote merken zoals bijvoorbeeld Coca-Cola zich zo sterk in de markt hebben weten te zetten. Ik wilde graag weten welke filosofie hierachter zat en heb daarom voor deze minor gekozen.”

Minor Marketing Communication @ Tio University

Sales

Ontwikkel je sales skills: ga aan de slag met customer relationship management, social selling en kom meer te weten over co-creatie binnen B-to-B.

Sales minor at Tio

Eventmanagement

In deze minor leer je hoe je een event strategisch in kunt zetten ter promotie van een merk of bedrijf.

Stocks and bonds

Shares, bonds, options, futures and securities; after this minor you know everything about the  financial market.

Minor Stocks & Bonds @ Tio

Study abroad

Enrich your language skills and international contacts by studying one semester at a partner university abroad.
Bij een aantal universiteiten sluiten de lesperioden niet exact aan op die van Tio. Daardoor mis je mogelijk een  aantal lesweken bij Tio of loop je één of meer maanden studievertraging op. Het volgen van twee semesters  aan een van Tio’s partneruniversiteiten is alleen mogelijk in het vierjarige studietraject.

MinorsMinors
Digital marketing10
Ondernemerschap20
Grand international tour (in English)40
Minor stage20
International business (in English)20
Praktijkminor10
Managementdevelopmentstage20
Research10
Marketingcommunicatie10
Sales10
Eventmanagement10
Stocks and bonds (in English)10
 
Study abroad (in English)20
Minors
Digital marketing10
Grand international tour (in English)40
International business (in English)20
Managementdevelopmentstage20
Marketingcommunicatie10
Eventmanagement10
Minors
Ondernemerschap20
Minor stage20
Praktijkminor10
Research10
Sales10
Stocks and bonds (in English)10
Study abroad (in English)20

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Welke minor(en) kies jij?

Which minor suits you best?
Which minor suits you best?
Minor Marketing Communication @ Tio University
Reasons why you should experience a semester abroad
Practical Internship Minor @ Tio University
Research Minor @ Tio University
Minor International Business @ Tio University
Sales minor at Tio
Management Internship @ The Grand Hotel Amsterdam
Minor Entrepreneurship @ Tio University
Minor Stocks & Bonds @ Tio
Event Management Minor @ Tio University

Hbo-bachelor in 3 of 4 jaar

Hbo in 3 jaar

Ambitieuze studenten krijgen de kans om de hbo-opleiding in slechts drie jaar af te ronden. Als je voldoende resultaat hebt behaald in het eerste gezamenlijke jaar, kun je worden toegelaten tot dit versnelde programma. Bij het volgen van de driejarige variant loop je beide stages in de zomer en heb je dus minder vakantie. Na afronding van de opleiding mag je de internationaal erkende Bachelortitel voeren.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

Jaar 3

Lesperiode 5

Minor

Afstuderen

Hbo in 4 jaar

Studenten die het vierjarige programma volgen hebben (met uitzondering van het eerste jaar) vakantie in de zomer en kunnen ook deelnemen aan de grand international tour. Deze tour geeft studenten de mogelijkheid om niet één maar zelfs twee semesters in het buitenland te studeren aan de partneruniversiteiten van Tio. Na afronding van de opleiding mag je de internationaal erkende Bachelortitel voeren.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Vakantie

Jaar 3

Lesperiode 5

Stage 2

Vakantie

Jaar 4

Minor

Afstuderen


Hbo-ad in 2 jaar

Het Associate degree Finance & Control is een 2-jarige hbo-opleiding, waarbij je na afronding meteen aan de slag kunt in het werkveld. De opleiding biedt vakkennis en vaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen.

De Associate degree opleidingen zijn in samenwerking met het bedrijfsleven opgezet, vanuit de speciale wens aan personeel met een opleidingsniveau dat ligt tussen mbo4 en hbo-bachelor. Ideaal voor mbo-studenten die willen doorstromen naar hbo en versneld willen studeren.


september-januari

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

Starten in januari?

Ga je na het behalen van je havo- of vwo-diploma een half jaar backpacken of heb je bijvoorbeeld een verkeerde keuze gemaakt in je vervolgopleiding? Dan kun je bij Tio starten in januari en kun je binnen 3,5 of 4,5 jaar je hbo-bachelordiploma behalen of in 2,5 jaar je Associate degree diploma.

Als je in januari instroomt, dan duurt het totale hbo-traject een half jaar langer. Je stage vindt plaats halverwege het studiejaar.

Hbo-bachelor in 3,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A
15 EC

Vakantie

Lesperiode 2
30 EC

Jaar 2

Lesperiode 1B
15 EC

Stage 1
20 EC

Lesperiode 3
30 EC

Jaar 3

Lesperiode 4
30 EC

Stage 2
20 EC

Lesperiode 5
30 EC

Jaar 4

Minor
20 EC

Afstuderen
30 EC


Hbo-bachelor in 4,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A
15 EC

Vakantie

Lesperiode 2
30 EC

Jaar 2

Lesperiode 1B
15 EC

Stage 1
20 EC

Lesperiode 3
20 EC

Jaar 3

Lesperiode 4
20 EC

Stage 2
20 EC

Lesperiode 5
30 EC

Jaar 4

Lesperiode 6
20 EC

Vakantie

Minor
20 EC

Jaar 5

Afstuderen
30 ECHbo Associate degree in 2,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A

Vakantie

Lesperiode 2

Jaar 2

Lesperiode 1B

Stage 1

Lesperiode 3

Jaar 3

Lesperiode 4

Stage 2


Waar kan ik studeren?

Hogeschool Tio heeft vestigingen in:

Alle opleidingen worden aangeboden op alle vestigingen. 

Studiebelasting

De studiebelasting is ± 24 tot 26 contacturen en 16 tot 21 uur zelfstudie per week, afhankelijk van het drie- of vierjarige programma. In het laatste jaar heb je, afhankelijk van de gekozen minor(s), minder contacturen en meer zelfstudie.

Verdeling onderwijstijd

Verdeling onderwijstijd hbo Bedrijfseconomie @ Hogeschool Tio

Ontdek meer
Created with Sketch.
Je krijgt les in kleine klassen. Het gewogen gemiddelde is 10 studenten per les.

Financial Business in de praktijk

Learning by doing is the way to go at Financial Business Management
Learning by doing is the way to go at Financial Business Management
Working at PwC after studying at Tio
Stage Financial Business Management bij Hogeschool Tio
Business internship in New York City