1. Home
 2. Financial Business Management
 3. Toelating

Financial Business Management hbo

Nieuw-stickerCROHO-nummer 35531

Toelating

Hieronder vind je de toelatingseisen voor de hbo-opleiding Financial Business Management. Bekijk of jij kan starten met deze unieke hbo-opleiding.

Toelatingseisen

Onvoldoende vooropleiding?

Ben je ouder dan 21 jaar en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Op basis van een assessment word je mogelijk toch tot de opleiding toegelaten.

Starten in januari of september?

Je kunt op twee momenten in het jaar bij Tio starten: in januari (maandag 10 januari 2022) of in september (maandag 5 september 2022).

Maandag 5 september 2022

Start je in september, dan volg je eerst twee semesters lang vakken op de vestiging en ga je daarna, in de zomerperiode, 13 weken op stage. Dit geldt zowel voor het drie- als voor het vierjarige programma.

Maandag 10 januari 2022

Je kunt ook in januari beginnen, dan duurt het totale hbo-traject (inclusief een verlengde inschrijving) 3,5 jaar. Je volgt de lessen dan grotendeels samen met de studenten die in september zijn gestart. Dit is mogelijk aangezien semesters binnen een studiejaar onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Je stage vindt plaats halverwege het studiejaar.

Aftrap studiejaar

Voorafgaand aan het studiejaar vinden de kick-off dag en welcome days plaats. Tio trapt het studiejaar af met een inspirerende kick-off dag, voor de studenten die in januari starten vindt deze plaats op 7 januari 2022 en voor de studenten die in september starten op 30 augustus 2022. Studenten van alle Tio-vestigingen krijgen gastcolleges van kopstukken uit de branche. 
De welcome days staan in het teken van kennismaking met medestudenten, de studiestad en studentenvereniging Cognatio, een kijkje achter de schermen bij bedrijven in de branche en vooral gezelligheid. De welcome days vinden plaats in de week van 29 augustus 2022.

Meer weergevenMinder weergeven

Van vwo naar hbo

Heb jij vwo als vooropleiding? Dan biedt deze hbo-opleiding van Tio je genoeg uitdagingen en kan je de opleiding in 3 jaar afronden.
Tio biedt snelle en intensieve programma’s waarbij je je hbo-diploma in drie jaar kunt halen, de mogelijkheid om je opleiding volledig in het Engels te volgen, veel internationale mogelijkheden en een honours programme. Bovendien kun je kiezen voor een leidinggevende rol bij projecten, management development stages, een extra taal, een extra minor of de mogelijkheid om bestuurservaring op te doen bij Tio’s studentenvereniging.

Hbo in 3 jaar voor vwo'ers

Alle hbo-opleidingen aan Hogeschool Tio hebben een verkort traject voor vwo’ers. Hierbij kun je in slechts 3 jaar je hbo-opleiding afronden.

Breed inzetbaar

Je hbo-opleiding aan Hogeschool Tio leidt je op tot hoge (management) functies binnen en buiten de branche. Zo kun je bij diverse bedrijven terecht. Dat zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

Veel praktijk

Tio onderscheidt zich door haar praktijkgerichte opleidingen. Je volgt lessen van docenten uit de praktijk, past je kennis toe in de projecten en doet praktijkervaring op door je twee stages en een afstudeeropdracht. Een verschil met universitaire studies, die vooral theoretisch zijn.

Vwo en Tio

Het percentage vwo’ers bij Tio in de Engelstalige bachelors behoort tot de hoogste van Nederland. Landelijk is het percentage studenten met een vwo-diploma in het hbo 7%. Bij de Engelstalige bachelors aan Tio is dat 14%.

Doorstuderen na je hbo?

Met een hbo-diploma van Tio op zak word jij met open armen op de arbeidsmarkt ontvangen. Wil je direct instappen in een hogere managementfunctie? Dan is Tio’s MBA, de Master of Business Administration wat voor jou. Na je hbo-opleiding haal je je MBA-diploma binnen een jaar. Internationale ambities? Een internationale master bij een van Tio’s partneruniversiteiten behoort ook tot de mogelijkheden. Je vindt ze over de hele wereld: in Amerika, Dubai of Zwitserland bijvoorbeeld. Met beide diploma’s op zak heb je een groot voordeel bij het vinden van een baan. Werkgevers waarderen de praktijkgerichte instelling vanuit je hbo-opleiding in combinatie met het analytische inzicht vanuit je master.

Meer weergevenMinder weergeven

Aanmeldings- en inschrijfprocedure

Deze Tio-opleiding start in januari en september. Er is veel belangstelling voor onze opleidingen en slechts beperkt plaats. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Dus ben je zeker van je keuze, meld je dan aan op onze open dagen of via de website. Na je aanmelding ontvang je van ons een aanmeldbevestiging per mail en maken wij een Tio-account voor je aan. Controleer alle informatie die je hebt ingevuld goed. Daarnaast hebben we extra informatie van je nodig, bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs. Zodra alle informatie is aangeleverd, kan je je officieel inschrijven. Plaatsen worden toegekend op volgorde van inschrijving.

Toelatingsprocedure
Na ontvangst van je officiële inschrijving stuurt Tio je (mits je aan de vooropleidingseisen kunt voldoen en er geen wachtlijst is) een schriftelijke bevestiging van toelating. Als je vooropleiding onvoldoende aansluit op de studie die je wilt gaan volgen, plannen we een gesprek en assessment met je in. De kosten voor het assessment bedragen € 80,-. De toelatingscommissie beslist of je toelaatbaar bent.

Profielkeuze aansluiten op je vervolgstudie?

Als havo- en vwo-leerling maak je in het derde jaar een profielkeuze. Maar welk profiel sluit het beste aan bij de hbo-opleiding Financial Business Management? 

 • Hoewel met alle profielen (C&M, E&M, N&G en N&T) toelating mogelijk is, sluit het profiel Economie en Maatschappij het beste aan. En dan met name wanneer er als profielkeuzevak gekozen wordt voor Management & Organisatie (M&O).
 • Het vak Management & Organisatie in de vooropleiding heeft de voorkeur bij deze hbo-opleiding van Tio. Bij het profiel Economie en Maatschappij kan als profielkeuzevak M&O gekozen worden. Bij de overige profielen geldt dat je in het keuze-examenvak kan kiezen voor M&O.
Meer weergevenMinder weergeven


Maatwerk

Dankzij de kleinschaligheid en intensieve begeleiding kan Tio je een programma op maat aanbieden.

Excellentie en honoursprogramma

Tio kan je extra veel uitdaging bieden. Je kunt je bachelordiploma in slechts drie jaar behalen of je opleiding volledig in het Engels volgen. Speciaal voor talentvolle hbo-studenten is er een honours programme van jaarlijks 10 tot 16 EC’s. Volg bijvoorbeeld een verdiepende minor of doe mee aan externe competities. Of verbreed je kennis door een taal of vakken van een andere richting te volgen.

Tio kan je extra veel uitdaging bieden. Je kunt je bachelordiploma in slechts drie jaar behalen of je opleiding volledig in het Engels volgen. Speciaal voor talentvolle hbo-studenten is er een honours programme van jaarlijks 10 tot 16 EC’s. Volg bijvoorbeeld een verdiepende minor of doe mee aan externe competities. Of verbreed je kennis door een taal of vakken van een andere richting te volgen.

Flexibel programma voor topsporters

Sport je op hoog niveau? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Sporters met status A, status B en de status high potentials van het NOC*NSF en sporters met een internationaal talentprofiel vallen onder Tio’s topsportbeleid. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Flexibel programma voor ondernemende studenten

Ben je een actief ondernemende student en heb je een inschrijving bij de KvK? Dan kun je net als topsporters in aanmerking komen voor maatwerk. Je kunt bijvoorbeeld langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt uitstekend gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al 8 jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.


Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.

Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren

De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.
Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.

Ranglijst functiebeperkingen

Voor het zesde jaar op rij staat Tio op 1 in de ranglijst 'studeren met een functiebeperking'. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle hogescholen in Nederland.

“Opnieuw krijgt een aantal kleinere hbo-scholen duidelijk de hoogste waardering van studenten met een beperking. Zeer positief blijft de waardering bij de particuliere school Hogeschool Tio”, meldt het onderzoeksrapport. Hogeschool Tio steekt er met kop en schouders bovenuit. Tio krijgt landelijk de hoogste cijfers voor onder andere de voorlichting, hulpmiddelen en aanpassingen aan het onderwijs.


Bron: Rapport studeren met een functiebeperking 

Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie.

Compensatie / toeslag bij studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Ouder(s)/verzorger(s)

Ook het contact van Tio met ouder(s)/verzorger(s) is maatwerk. Bij je aanmelding kun je het e-mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) invullen en aangeven welke informatie zij willen ontvangen, zodat Tio hen op de hoogte kan houden van bijvoorbeeld je studieresultaten en presentie. Deze informatie kunnen zij ook inzien via de Tio-app. In de eerste jaren is er minimaal twee keer per jaar een studievoortgangsgesprek waarbij ook ouders/ verzorgers, met jouw instemming, welkom zijn. Ben je meerderjarig? Dan verstrekken we zonder jouw akkoord in principe geen specifieke informatie, om jouw privacy te waarborgen.


Praktische informatie

Wat zijn de lestijden bij Tio en wanneer zijn de tentamens en vakanties? Hoe gaat het bestellen van de studieboeken in z’n werk? Lees hier meer over het volgen van een hbo-opleiding aan Tio.

Opbouw van het studiejaar

Afhankelijk van het gekozen traject bestaat een studiejaar uit 2 semesters van elk 11 lesweken, 2 inhaallesweken, 2 tentamenweken en 1 projectweek. Ook heb je 2 herkansingsperioden van een week en loop je minimaal 13 weken stage.

Lestijden

De lessen (1 lesuur = 50 minuten) vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.20 uur, onderbroken door pauzes. Hieronder staat weergeven wanneer de lesuren in het algemeen plaatsvinden:

Lesuren

Lestijden

1e lesuur

09:00 - 09:50 uur

2e lesuur

09:50 - 10:40 uur

Pauze

10:40 - 10:55 uur

3e lesuur

10:55 - 11:45 uur

4e lesuur

11:45 - 12:35 uur

Pauze

12:35 - 13:05 uur

5e lesuur

13:05 - 13:55 uur

6e lesuur

13:55 - 14:45 uur

7e lesuur

14:45 - 15:35 uur

Pauze

15:35 - 15:50 uur

8e lesuur

15:50 - 16:40 uur

9e lesuur

16:40 - 17:30 uur

10e lesuur

17:30 - 18:20 uur

Vakanties

Je hebt twee weken kerstvakantie en voorafgaand aan, of na afloop van je stage twee weken zomervakantie, mits je geen herkansingen hebt. Volg je het vierjarige bachelorprogramma? Dan heb je de zomermaanden juni, juli en augustus vrij (met uitzondering van het eerste jaar). Tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie worden studieactiviteiten gepland.

Tentamens en toetsing

Per studiejaar zijn er twee reguliere tentamenperioden en aansluitend twee herkansingsperioden. In je laatste jaar heb je aan het eind van het studiejaar nog een extra herkansingsperiode. Daarnaast worden er door het jaar heen geregeld mondelingen, praktijktoetsen en deeltoetsen afgenomen.

Doorstroomeisen

Doorstroomeisen bacheloropleidingen

Afhankelijk van je studieresultaten maak je samen met je studiecoach na het tweede semester van je eerste studiejaar een keuze voor het drie- of vierjarige programma. De instroomeis voor de driejarige variant is dat je in het eerste studiejaar minimaal 45 studiepunten hebt behaald. Heb je tussen de 31 en 44 studiepunten behaald, dan stroom je in de vierjarige variant in. Behaal je minder dan 31 studiepunten, dan moet je het jaar overdoen. Je hoeft je studie niet te beëindigen. Na het eerste studiejaar zijn er geen doorstroomeisen meer. Wel zijn er voorwaarden om te mogen starten aan bepaalde studieonderdelen, zoals stages en het afstudeerproject.

Doorstroomeisen Associate degree-opleidingen

Om door te stromen naar het tweede jaar van de tweejarige Associate degree-opleiding, moet je 50% van de vakken hebben behaald. Als dat niet lukt, dan doe je het studiejaar over.

Overdoen studiejaar

Als je niet slaagt voor een studiejaar, bijvoorbeeld door ziekte, dan kun je het jaar opnieuw volgen. Je krijgt dan 50% korting op het geïndexeerde collegegeld.

Verlengde inschrijving

Als je na het laatste studiejaar voor een vak nog niet alle tentamens/praktijkopdrachten hebt afgerond, kun je je inschrijving verlengen om alle tentamens te maken, online tentamentrainingen te volgen en praktijkopdrachten af te ronden voor dat betreffende vak. De kosten bedragen € 500,- per tentamenvak/praktijkopdracht per collegejaar. Zit je in je laatste jaar en ben je na 31 augustus nog niet klaar met afstuderen? Dan krijg je tot 10 maanden (bij een driejarig traject tot uiterlijk 1 juli en bij een vierjarig traject tot uiterlijk 1 februari) een verlengde inschrijving voor afstuderen zonder extra kosten. Heb je na 10 maanden het afstuderen niet gehaald of tijdig afgerond? Dan kan je kiezen voor de module afstuderen (12 maanden) t.w.v. 25% van het geïndexeerde collegegeld.

Studiemateriaal

De syllabi van Tio, werkboeken en digitale lesboeken zijn inbegrepen bij het collegegeld. Gebruik je liever een fysiek lesboek, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Bestellen kan via de bestelmodule van Tio. Binnen de Nederlandstalige opleidingen wordt soms Engelstalig studiemateriaal gebruikt. De syllabi van Tio, werkboeken en digitale lesboeken zijn inbegrepen bij het collegegeld. Gebruik je liever een fysiek lesboek, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Bestellen kan via de bestelmodule van Tio. Binnen de Nederlandstalige opleidingen wordt soms Engelstalig studiemateriaal gebruikt.

Digitale leeromgeving

Tio ondersteunt je digitaal via onder meer wifi op de Tio-vestigingen, e-learning, Blackboard, Office 365, een streamingsdienst voor studieboeken (BUKU), de digitale bibliotheek, e-mail, studiewijzers, een stagebedrijvendatabase en de Tio-app.
Er is 1 computer per 4,7 student, landelijk is dit 1 computer per 8 studenten. Tio is aangesloten bij SURF-spot, hier kan je als student met speciale onderwijskorting soft- en hardware aanschaffen. Op de vestigingen hangen informatieschermen met actueel nieuws en vertrektijden van treinen.

Tio app

 • Persoonlijk les- en tentamenrooster
 • Pushberichten bij roosterwijzigingen en cijferinvoer
 • Melding bij uitval lessen
 • Lesevalutatie na iedere les

E-learning

 • Alle lessen ook online
 • Digitale leeromgeving (Blackboard)
 • Online lesmateriaal
 • Online tentamentraining
 • Digitale bibliotheek met 120.000 titels
 • Office 365
 • Simulatiegames
 • Videolokaal

Huisvesting

Tio kan aankomende studenten doorverwijzen naar kamers van (oud-)studenten of organisaties voor studentenhuisvesting. In Amsterdam en Utrecht kan Tio aankomende studenten op beperkte schaal kamers aanbieden. 

Meer weergevenMinder weergeven