1. Home
  2. Nieuws
  3. Bijzonder kenmerk ‘kleinschalig en intensief onderwijs'

Tio ontvangt als eerste particuliere instelling bijzonder kenmerk ‘kleinschalig en intensief onderwijs’

Hogeschool Tio heeft voor de opleiding Hotel- en Eventmanagement het bijzondere kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs ontvangen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het is daarmee de eerste particuliere instelling in Nederland die dit bijzondere kenmerk toegekend krijgt.

Afstudeerrendement hoger dan gemiddeld

Het kenmerk werd toegekend bij de heraccreditatie van de hbo-opleiding. Bij de toekenning werden de volgende criteria beoordeeld:

Over het laatste criterium zegt het panel in het accreditatierapport het volgende: “Afgestudeerde studenten laten met de afstudeerscriptie zien dat zij aan het bachelorniveau voldoen. Het afstudeerrendement ligt hoger dan bij vergelijkbare opleidingen.”

Ruimte voor excellentie

Het visitatiepanel was in het accreditatierapport daarnaast positief over de wijze waarop studenten bij Tio de kans krijgen te excelleren: “Naast het standaard curriculum kunnen studenten op tal van wijzen zich onderscheiden of verder verdiepen. Studenten die iets extra’s willen doen worden daarin ondersteund en gestimuleerd. Bij de praktijkopdrachten en projecten in het curriculum is vaak een competitie-element toegevoegd, wat studenten aanzet om te excelleren.”

Over de accreditatie

De NVAO is een kwaliteitszorgorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt. Nieuwe en bestaande opleidingen van zowel door de overheid bekostigde als particuliere hogescholen zoals Tio worden op onafhankelijke wijze beoordeeld. Wanneer een opleiding aan de door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven voldoet, wordt door de NVAO een accreditatie toegekend. Dit door de NVAO toegekende keurmerk is zes jaar geldig.