1. Home
  2. Over Tio
  3. Tio scoort voor de vierde keer

Tio scoort voor de vierde keer

Na de Nationale Studenten Enquête, Keuzegids en Onderwijsinspectie staat Tio nu ook op 1 in de ranglijst voor wat betreft studeren met functiebeperkingen. Tio scoort op alle onderdelen hoger dan het gemiddelde in Nederland en krijgt het hoogste totaaloordeel. Tio is trots op dit mooie resultaat.


Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie. De punten waarop hogescholen beoordeeld zijn, zijn: voorlichting, intake, hulpmiddelen, aanpassingen in het onderwijs, begrip bij docenten, kennis van docenten en begeleiding. Tio scoort op alle onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde en krijgt topscores voor de kennis van docenten en de begeleiding.


CHOI over Hogeschool Tio: “Tio deed het dit jaar goed. Deze kleine hogeschool zette de afgelopen jaren in op het thema ‘studeren met een functiebeperking’ en voert nu de ranglijst van kleine hogescholen aan met een beoordeling van 7,5.”


C:\Users\m.veldhuis\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UNKA59DY\choi.jpg


Bron: CHOI "Studeren met een handicap", De tiende gebruikerstoets, 2013