1. Home
  2. Nieuws
  3. Studiecoach Stijn de Kleuver over Tio’s persoonlijke onderwijs

‘Op Tio kunnen we eenvoudig maatwerk bieden als dat nodig is’

Tio Hengelo kent een uitzonderlijk lage studie-uitval onder eerstejaarsstudenten; het afgelopen studiejaar ging het zelfs om slechts één hbo-student. Tio’s kleinschaligheid en persoonlijke benadering spelen hierbij zeker een rol, denkt Stijn de Kleuver, studiecoach bij Tio Hengelo. Hij neemt als studiecoach de tijd om zijn studenten persoonlijk te leren kennen en kan ze daardoor de begeleiding bieden die ze nodig hebben.

Bewuste studiekeuze

Het lage aantal uitvallers onder eerstejaarsstudenten op Tio Hengelo is onder andere te verklaren doordat studenten heel bewust kiezen voor een opleiding bij Tio, denkt Stijn. “De meeste studenten wonen open dagen bij, volgen een proefstudeerdag en hebben, vaak samen met hun ouders, een persoonlijk gesprek met een studiecoach. Al voordat ze überhaupt starten, hebben ze dus een goed beeld van de opleiding.”

Maatwerk bieden

Eenmaal op Tio worden de studenten intensief begeleid en dat begint al vóór de studie, vertelt Stijn. “Bij Tio zorgen we ervoor dat we iedere student kennen die aan een opleiding wil beginnen”, legt hij uit. “Zo weten we wat de motivaties zijn om te starten aan de desbetreffende opleiding. Bovendien weten we op die manier ook of er extra behoeftes zijn; bijvoorbeeld bij functiebeperkingen, topsporten of studenten met een eigen onderneming. Hierdoor kunnen we eenvoudig maatwerk leveren op het moment dat dit nodig is.”

Ruimte voor persoonlijke begeleiding

Tijdens de studie is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. “Dankzij de kleine klassen binnen Tio krijgen studenten veel aandacht van de docenten”, zegt Stijn. “Daarnaast hebben ze wekelijkse contactmomenten in groepsverband en individuele studievoortgangsgesprekken met een studiecoach. Die studiecoach behouden ze overigens hun hele studie. Hierdoor ontstaat er tussen student en studiecoach een vertrouwensband die essentieel is om de student op de juiste manier te kunnen begeleiden.”

Individuele ondersteuning

“De rol van de studiecoach is het hebben van intensief contact met de student en constant blijven polsen of er, op welk gebied dan ook, coaching nodig is”, gaat Stijn verder. “Is een student gebaat bij extra ondersteuning omdat hij of zij bijvoorbeeld last heeft van faalangst, motivatieproblemen of juist wil excelleren? Als je als studiecoach weet wat er bij de studenten speelt, waar hun behoeftes, dromen, zwaktes en kracht liggen, kun je ze hierin begeleiden. Ook wanneer er bijvoorbeeld twijfels zijn over de studie.”

Deur staat altijd open

Studenten die ergens mee zitten, kunnen altijd bij Stijn en zijn collega-studiecoaches terecht, óók buiten de wekelijkse contactmomenten. “Mijn deur staat altijd open; studenten kunnen gewoon binnenlopen. Daarnaast kunnen ze me mailen en heeft elke student mijn nummer. WhatsApp is hét medium voor contact voor deze generatie, dus veel contact met de studenten loopt ook via de app.” Met een knipoog: “Het is knap als een student mij niet weet te vinden!” 

Klaar voor het nieuwe studiejaar

“Dit jaar zijn we bij Tio Hengelo enorm gegroeid in het aantal aanmeldingen; voor ons natuurlijk een mooi compliment dat we het goed doen. Hoewel de introductiedagen er dit jaar vanwege corona anders uitzagen, merk ik bij de eerstejaars enorm veel enthousiasme om weer naar school te gaan”, zegt Stijn tot slot. “Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in!”