1. Home
 2. Studeren bij Hogeschool Tio
 3. Maatwerk

Studeren bij Hogeschool Tio 

Algemeen

Persoonlijk onderwijs op maat

Dankzij de kleinschaligheid en intensieve begeleiding kan Tio je een programma op maat aanbieden.

Dat Tio uitstekende begeleiding biedt aan studenten blijkt uit het feit dat Tio al jaren op nummer 1 staat in de ranglijst 'studeren met een functiebeperking'. Tio biedt persoonlijk onderwijs op maat. Hierdoor krijgen studenten de kans te excelleren. De docenten stimuleren studenten om het beste in zichzelf naar boven te halen, ook als ze bijvoorbeeld dyslexie hebben, ondernemer zijn of een topsportprogramma volgen. 
Tio scoort op alle onderdelen hoger dan het gemiddelde in Nederland en krijgt het hoogste totaaloordeel. Voor studenten die willen excelleren biedt Tio uitdaging middels een speciaal honoursprogramma.

Maatwerk

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt uitstekend gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al vijf jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.

Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren

De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.
Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.

Ranglijst functiebeperkingen

Voor het zesde jaar op rij staat Tio op 1 in de ranglijst 'studeren met een functiebeperking'. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle hogescholen in Nederland.

“Zeer positief scoort weer de particuliere school Tio; hier wordt elk thema significant bovengemiddeld beoordeeld”, meldt het onderzoeksrapport. Hogeschool Tio steekt er met kop en schouders bovenuit en heeft het hoogste totaalonderdeel van alle Hogescholen in Nederland. Rapport studeren met een functiebeperking 2018
Bron: Rapport studeren met een functiebeperking 2018 

Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie.

Compensatie / toeslag bij studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Excellentie en honoursprogramma

Excellentie op hbo-niveau

Tio kan je extra veel uitdaging bieden. Je kunt je hbo-diploma in slechts drie jaar behalen of je hbo-opleiding volledig in het Engels volgen. Speciaal voor talentvolle hbo-studenten is er een honours programme van jaarlijks 15 EC’s. Dit programma biedt je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in je eigen richting, door bijvoorbeeld het volgen van vakken zoals een taal op een hoger niveau en door het deelnemen aan externe competities. Je kunt er ook voor kiezen je kennis juist te verbreden, door het volgen van een extra minor, taal of vakken van een andere richting.

Excellentie op mbo-niveau

Tio biedt je graag een uitdagend programma. Je kunt je studie snel afronden. Daarnaast kun je jezelf onderscheiden door extra mogelijkheden aan te grijpen, zoals het volgen van extra vakken, een leidinggevende rol bij projecten, een stage in het buitenland, door bestuurservaring op te doen bij de studentenvereniging van Tio en door andere studenten bij te staan tijdens hun studie. Rond jij je studie met een uitstekend resultaat af? Dan is de vermelding ‘cum laude’ voor jou. Wil je verder studeren aan Tio na je mbo4-diploma? Kies dan al tijdens je studie voor het keuzedeel Voorbereiding hbo. Na mbo4 kun je al in twee of drie jaar je bachelordiploma behalen.

Flexibel programma voor topsporters

Sport je op hoog niveau? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Sporters met status A, status B en de status high potentials van het NOC*NSF en sporters met een internationaal talentprofiel vallen onder Tio’s topsportbeleid. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Flexibel programma voor ondernemende studenten

Ben je een actief ondernemende student en heb je een inschrijving bij de KvK? Dan kun je net als topsporters in aanmerking komen voor maatwerk. Je kunt bijvoorbeeld langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Beleid richting ouder(s)/verzorger(s)

Ook het contact van Tio met ouder(s)/verzorger(s) is maatwerk. Bij je aanmelding kun je het e-mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) invullen, zodat Tio hen op de hoogte kan houden van bijvoorbeeld je behaalde studieresultaten en presentie. Minimaal twee keer per jaar is er een studieloopbaangesprek waarbij ook ouders, met jouw instemming, welkom zijn. Ben je meerderjarig? Dan verstrekken we zonder jouw akkoord in principe geen specifieke informatie, om jouw privacy te waarborgen. 

Tio voor topsporters

Topsporter? Kom dan naar Tio!
Topsporter? Kom dan naar Tio!
Honours programme @ Tio University
Students start their own company
Created with Sketch.
Je krijgt les in kleine klassen. Het gewogen gemiddelde is 10 studenten per les.