U bevindt zich hier

 
onderwijsvisie en begeleiding

Onderwijsvisie & Begeleiding

Het ‘mission statement’ van Tio luidt: het verzorgen van persoonlijk en intensief beroepsonderwijs dat als excellent beoordeeld wordt door student en bedrijfsleven.

DE PRAKTIJK STAAT CENTRAAL

Studenten passen hun kennis en vaardigheden toe in praktijksituaties. Leren gebeurt binnen én buiten school, op verschillende manieren. Zo lopen de studenten gedurende de opleiding twee keer een stage van minimaal 13 weken en krijgen ze les van docenten uit de praktijk. De studieprogramma’s zijn opgesteld op basis van de competentieprofielen, in samenwerking met de branches.


Kennis en toepassing

Tio-afgestudeerden gaan de arbeidsmarkt op met een stevige kennisbasis. Die kennis is tijdens de studie regelmatig getoetst én toegepast in de praktijk. Bijvoorbeeld in de vorm van cases en rollenspelen.


KLEINE KLASSEN

Een van de speerpunten binnen het onderwijs van Tio is kleinschalig en persoonlijk onderwijs. Dankzij de kleine groepsgrootte is er veel tijd voor individuele aandacht en begeleiding van de student. De docenten kennen de studenten bij naam en kennen ook de persoon achter de naam. Dit zorgt voor nog betere studieresultaten.


Communicatie en culturele intelligentie

Internationaal zakendoen staat of valt met het communiceren met mensen uit andere culturen. Daarom is er binnen de studieprogramma’s veel aandacht voor (interculturele) communicatievaardigheden.


Professionele ontwikkeling

Studenten ontwikkelen zelfkennis, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, leiderschapsvaardigheden en leren samenwerken. Ze groeien uit tot jonge professionals met een sterk ontwikkeld gevoel voor eigen verantwoordelijkheid, de bereidheid om hard te werken en de wil om te presteren.


Integrale projecten

Om beroepsproducten zoals een ondernemingsplan of een adviesrapport te ontwikkelen, zijn kennis, vaardigheden en het vermogen om samen te werken nodig. Via integrale projecten worden deze competenties naar een hoger niveau getild.


Incentives

Tio gelooft dat prestatieprikkels zorgen voor extra motivatie. Daarom zijn diverse projecten opgezet in competitievorm. Het wedstrijdelement stimuleert excellentie en teamgeest.


INTENSIEF ONDERWIJS

Bij Tio krijgen studenten veel les en lessen die uitvallen worden gegarandeerd ingehaald. Tijdens de zomermaanden lopen de studenten stage en tijdens de regionaal vastgestelde herfst- en meivakantie zijn ook studieprojecten. Een studiejaar bij Tio duurt dan ook 47 weken, ten opzichte van 40 weken in het bekostigd onderwijs. Hierdoor kun je na je vmbo in twee jaar een mbo4-diploma halen. Met een havo-diploma op zak kan dit zelfs in één jaar. En met havo of vwo kun je in 2 jaar je hbo-diploma behaald hebben.

Veilige leeromgeving

De Tio-vestigingen zijn kleinschalig en hebben een vriendelijke sfeer. Studenten kunnen met hun vragen terecht bij de (assistent-)vestigingsmanager of studiecoach en iedereen kent elkaar. Tio biedt studenten een veilige leeromgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien. Studenten worden positief gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Er wordt een duidelijke structuur geboden met heldere afspraken.


Stevige kennisbasis

Tio vindt dat beginnende beroepsbeoefenaars moeten beschikken over een stevige kennisbasis. Deze kennis ontwikkelen de studenten tijdens de verschillende vakken. Ze krijgen begeleiding van docenten uit de praktijk, die een uitgebreide werkervaring hebben binnen het betreffende vakgebied. Kennis uit boeken vertalen ze naar concrete praktijksituaties en ze dragen praktijkkennis over die niet in de boeken staat.


Activerend en gevarieerd onderwijs

Studenten worden uitgedaagd om actief met de lesstof aan de slag te gaan. Naast lessen zijn er daarom projecten, stages en gastcolleges. Er zijn verschillende werkvormen, zoals rollenspelen, casussen, discussies, quizzen, online zoekopdrachten, simulatiegames en presentaties.


MOTIVATIE

Prestatieprikkels zorgen voor extra motivatie. Het wedstrijdelement bij diverse groepsprojecten stimuleert excellentie en teamgeest.


Studieloopbaan­-
begeleiding

Studenten worden intensief begeleid en niet aan hun lot overgelaten. Er zijn veel contacturen, begeleiding tijdens projecten is opgenomen in het rooster en er kan gekozen worden voor huiswerkbegeleiding. Minimaal twee keer per studiejaar is er een studieloopbaangesprek waarbij ook de ouders welkom zijn.