1. Home
 2. Hotelmanagement
 3. Toelating

Hotelmanagement mbo

Mbo topopleiding 8 jaarBOL - crebocode 25184

Toelating

Hieronder vind je de toelatingseisen voor de mbo4-opleiding Hotelmanagement. Bekijk of jij kan starten met deze unieke mbo-opleiding.

Toelatingseisen

Toelatingseisen fasttrack

Van havo naar mbo

Als havist een versnelde mbo4-opleiding volgen is helemaal niet gek. Tio heeft jou als havist veel te bieden. Het percentage havisten dat een mbo4-opleiding volgt bij Tio is beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde.

Mbo4 in één jaar

Heb je je havodiploma gehaald en twijfel je nog tussen een mbo4- of hbo-opleiding? Wil je bijvoorbeeld lekker snel aan de slag, of weet je niet of je het hbo-niveau aan kunt? Bij Tio kun je na je havo in slechts één jaar je mbo4-diploma behalen dankzij een intensief versneld programma: het fasttrack progamma. 

Breed inzetbaar

Met je mbo4-opleiding van hogeschool Tio kun je terecht bij diverse bedrijven, in veel verschillende functies. Dat zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt. 

Havisten en Tio

Binnen het fasttrackprogramma is 33% van de studenten afkomstig van de havo. 

Hbo-bachelor in twee of drie jaar

Wil je na je mbo4-opleiding verder studeren, dan kun je bij sommige hbo-opleidingen van Tio instromen in het tweede jaar. Op die manier kun je in slechts 3 jaar zowel je mbo4- als je bachelordiploma halen.

Associate degree in één of twee jaar

Je kunt na je mbo4-opleiding kiezen voor een Associate degree (Ad): een verkort hbo-programma waarin meer nadruk ligt op de praktijk. Het niveau ligt tussen mbo4 en hbo-bachelor. Na je mbo4 kun je je Ad-diploma van alle hbo-richtingen in slechts twee jaar behalen. En stroom je van je mbo4-opleiding bij Tio door naar een Associate degree, dan kun je je Ad-diploma in bepaalde gevallen al in één jaar halen. Dit geldt voor de doorstroom van:

 • Mbo4 Hotelmanagement naar Ad Hotel- en Eventmanagement.
 • Mbo4 Commercieel Business Management naar Ad Commerciële Economie en Ondernemerschap.
 • Mbo4 Management Assistant Schoevers naar Ad Schoevers Officemanagement.
 • Mbo4 Marketing en Communicatie naar Ad Communicatie en PR.
Meer weergevenMinder weergeven


Onvoldoende vooropleiding?

Het kan zijn dat je niet voldoet aan de toelatingseisen. Je hebt bijvoorbeeld een vmbo-kl-diploma. Op basis van een persoonlijk gesprek en een assessment, word je mogelijk toch toegelaten. Dit geldt ook als je mbo4 in 1 jaar wil doen en een mbo2-diploma of overgangsbewijs van havo4 naar havo5 hebt.

Aanmeldings- en inschrijfprocedure

Deze Tio-opleiding start in januari en september. Er is veel belangstelling voor onze opleidingen en slechts beperkt plaats. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Dus ben je zeker van je keuze, meld je dan aan op onze open dagen of via de website. Na je aanmelding ontvang je van ons een aanmeldbevestiging per mail en maken wij een Tio-account voor je aan. Controleer alle informatie die je hebt ingevuld goed. Daarnaast hebben we extra informatie van je nodig, bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs. Zodra alle informatie is aangeleverd, kan je je officieel inschrijven. Plaatsen worden toegekend op volgorde van inschrijving.

Toelatingsprocedure
Na ontvangst van je officiële inschrijving stuurt Tio je (mits je aan de vooropleidingseisen kunt voldoen en er geen wachtlijst is) een schriftelijke bevestiging van toelating. Als je vooropleiding onvoldoende aansluit op de studie die je wilt gaan volgen, plannen we een gesprek en assessment met je in. De kosten voor het assessment bedragen € 80,-. De toelatingscommissie beslist of je toelaatbaar bent.


Starten in januari of september?

Je kunt op twee momenten in het jaar bij Tio starten:

Maandag 5 september 2022

Start je in september, dan volg je in het één- en tweejarige programma eerst twee semesters lang vakken op de vestiging en ga je daarna, in de zomerperiode, 13 weken op stage.

Maandag 10 januari 2022

Wanneer je in januari begint, volg je de lessen grotendeels samen met de studenten die in september zijn gestart. De stage vindt de stage plaats na het eerste semester.

Aftrap studiejaar

Voorafgaand aan het studiejaar vinden de kick-off dag en welcome days plaats. Tio trapt het studiejaar af met een inspirerende kick-off dag, voor de studenten die in januari starten vindt deze plaats op 7 januari 2022 en voor de studenten die in september starten op 30 augustus 2022. Studenten van alle Tio-vestigingen krijgen gastcolleges van kopstukken uit de branche. 
De welcome days staan in het teken van kennismaking met medestudenten, de studiestad en studentenvereniging Cognatio, een kijkje achter de schermen bij bedrijven in de branche en vooral gezelligheid. De welcome days vinden plaats in de week van 29 augustus 2022.

Meer weergevenMinder weergeven


Sectorkeuze aansluiten op vervolgstudie?

Als vmbo-leerling maak je aan het einde van het tweede jaar een sectorkeuze. Maar welke sector sluit het beste aan bij deze mbo4-opleiding ? 

 • Hoewel met alle sectoren (Economie, Groen, Techniek en Zorg & Welzijn) toelating mogelijk is, sluit de sector Economie het beste aan Tio's mbo4-opleidingen.
 • Bij de sectorkeuze mag je in het vrije deel 1 of 2 keuzevakken kiezen. Alhoewel met alle keuzes toelating mogelijk is, geeft de keuze voor Frans, Duits of economie de beste aansluiting op de mbo-opleidingen van Tio.
Meer weergevenMinder weergeven


Maatwerk

Dankzij de kleinschaligheid en intensieve begeleiding kan Tio je een programma op maat aanbieden.

Excellentie

Tio biedt je graag een uitdagend programma. Je kunt je studie snel afronden. Daarnaast kun je jezelf onderscheiden door extra mogelijkheden, zoals het volgen van extra vakken, een leidinggevende rol bij projecten of een stage in het buitenland. Rond jij je studie met een uitstekend resultaat af? Dan is de vermelding ‘cum laude’ voor jou. Wil je verder studeren aan Tio na je mbo4-diploma? Kies dan al tijdens je studie voor het keuzedeel Voorbereiding hbo. Na mbo4 kun je al in 2 of 3 jaar je bachelordiploma behalen of in slechts 1 of 2 jaar je Associate degree-diploma

Flexibel programma voor topsporters

Sport je op hoog niveau? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Sporters met status A, status B en de status high potentials van het NOC*NSF en sporters met een internationaal talentprofiel vallen onder Tio’s topsportbeleid. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Flexibel programma voor ondernemende studenten

Ben je een actief ondernemende student en heb je een inschrijving bij de KvK? Dan kun je net als topsporters in aanmerking komen voor maatwerk. Je kunt bijvoorbeeld langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt uitstekend gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al 8 jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.

Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren

De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.
Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.

Ranglijst functiebeperkingen

Voor het zesde jaar op rij staat Tio op 1 in de ranglijst 'studeren met een functiebeperking'. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle hogescholen in Nederland.

“Zeer positief scoort weer de particuliere school Tio”, meldt het onderzoeksrapport. Hogeschool Tio steekt er met kop en schouders bovenuit en heeft het hoogste totaalonderdeel van alle Hogescholen in Nederland. Rapport studeren met een functiebeperking 2018 Bron: Rapport studeren met een functiebeperking 2018

Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie.

Compensatie / toeslag bij studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Ouder(s)/verzorger(s)

Ook het contact van Tio met ouder(s)/verzorger(s) is maatwerk. Bij je aanmelding kun je het e-mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) invullen, zodat Tio hen op de hoogte kan houden van bijvoorbeeld je behaalde studieresultaten en presentie. Minimaal twee keer per jaar is er een studieloopbaangesprek waarbij ook ouders, met jouw instemming, welkom zijn. Ben je meerderjarig? Dan verstrekken we zonder jouw akkoord in principe geen specifieke informatie, om jouw privacy te waarborgen. 


Praktische informatie

Wat zijn de lestijden en wanneer zijn de vakanties? Hoe gaat het bestellen van de studieboeken in z’n werk en hoe zit het met tentamens? Lees hier meer over het volgen van een mbo-opleiding aan Tio.

Opbouw van het studiejaar

Afhankelijk van het gekozen traject bestaat een studiejaar uit 2 semesters van elk 11 lesweken, 2 inhaallesweken, 2 tentamenweken en 1 projectweek. Ook heb je 2 herkansingsperioden van een week en loop je minimaal 13 weken stage.

Lestijden

De lessen (1 lesuur = 50 minuten) vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.20 uur, onderbroken door pauzes. Hieronder staat weergeven wanneer de lesuren in het algemeen plaatsvinden:

Lesuren

Lestijden

1e lesuur

09:00 - 09:50 uur

2e lesuur

09:50 - 10:40 uur

Pauze

10:40 - 10:55 uur

3e lesuur

10:55 - 11:45 uur

4e lesuur

11:45 - 12:35 uur

Pauze

12:35 - 13:05 uur

5e lesuur

13:05 - 13:55 uur

6e lesuur

13:55 - 14:45 uur

7e lesuur

14:45 - 15:35 uur

Pauze

15:35 - 15:50 uur

8e lesuur

15:50 - 16:40 uur

9e lesuur

16:40 - 17:30 uur

10e lesuur

17:30 - 18:20 uur

Vakanties

Je hebt twee weken kerstvakantie en voorafgaand aan, of na afloop van je stage twee weken zomervakantie, mits je geen herkansingen hebt. Tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie worden studieactiviteiten gepland.

Tentamens en toetsing

Per studiejaar zijn er twee reguliere tentamenperioden en aansluitend twee herkansingsperioden. In je laatste jaar heb je aan het eind van het studiejaar nog een extra herkansingsperiode. Daarnaast worden er door het jaar heen geregeld mondelingen, praktijktoetsen en deeltoetsen afgenomen.

Doorstroomeisen

Om te kunnen doorstromen van het eerste naar het tweede jaar van je opleiding moet je 50% van de vakken hebben behaald. Heb je minder dan 50% van de vakken met een voldoende afgesloten, dan moet je het jaar overdoen. Heb je na het tweede studiejaar nog niet alle vakken afgerond, dan kun je je inschrijving verlengen.

Voor de mbo-fasttrack-studenten geldt: als zij minder dan 50% van de vakken met een voldoende hebben afgesloten, dan moeten ze het jaar overdoen. Heb je nog niet alle vakken afgerond, maar wel meer dan 50%, dan kun je je inschrijving verlengen.

Overdoen studiejaar

Als je niet slaagt voor een studiejaar, bijvoorbeeld door ziekte, dan kun je het jaar opnieuw volgen. Je krijgt dan 50% korting op het geïndexeerde collegegeld.

Verlengde inschrijving

Als je na het laatste studiejaar nog niet alle tentamens/praktijkopdrachten van een vak hebt afgerond, kun je je inschrijving verlengen om tentamens te maken, online tentamentrainingen te volgen en praktijkopdrachten af te ronden die bij dat vak horen. De kosten bedragen € 500,- per tentamenvak/praktijkopdracht per collegejaar.

Studieswitch

Als je er tijdens je eerste jaar achter komt dat je toch liever een andere Tio-opleiding wilt doen, dan kun je na het eerste studiejaar van opleiding wisselen. Zo behaal je, zonder studievertraging, je mbo4-diploma binnen 2 jaar.

Studiemateriaal

De syllabi van Tio, werkboeken en digitale lesboeken die je nodig hebt voor jouw studieprogramma, zijn voor studenten die per januari 2018 of later met hun studie bij Tio starten, inbegrepen bij het collegegeld. Gebruik je liever een fysiek lesboek, dan zijn de kosten voor je eigen rekening. Voor het bestellen kun je gebruikmaken van de bestelmodule van Tio.

Digitale leeromgeving

Tio ondersteunt je digitaal via onder meer wifi op de Tio-vestigingen, e-learning, Blackboard, Office 365, een streamingsdienst voor studieboeken (BUKU), de digitale bibliotheek, e-mail, studiewijzers, een stagebedrijvendatabase en de Tio-app.
Er is 1 computer per 4,7 student, landelijk is dit 1 computer per 8 studenten. Tio is aangesloten bij SURF-spot, hier kan je als student met speciale onderwijskorting soft- en hardware aanschaffen. Op de vestigingen hangen informatieschermen met actueel nieuws en vertrektijden van treinen.

Tio app

 • Persoonlijk les- en tentamenrooster
 • Pushberichten bij roosterwijzigingen en cijferinvoer
 • Melding bij uitval lessen
 • Lesevalutatie na iedere les

E-learning

 • Alle lessen ook online
 • Digitale leeromgeving (Blackboard)
 • Online lesmateriaal
 • Online tentamentraining
 • Digitale bibliotheek met 120.000 titels
 • Office 365
 • Simulatiegames
 • Videolokaal

Huisvesting

Tio kan aankomende studenten doorverwijzen naar kamers van (oud-)studenten of organisaties voor studentenhuisvesting. In Amsterdam en Utrecht kan Tio aankomende studenten op beperkte schaal kamers aanbieden. 

Meer weergevenMinder weergeven
Deze Tio-opleiding scoort een 4,5 uit 5 op basis van 11 beoordelingen.