1. Home
  2. Start
  3. Vrijstellingen

 

Vrijstellingen

Het kan zijn dat je op basis van je vooropleiding recht hebt op een of meerdere vrijstellingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe studenten en studenten die bij Tio al een mbo-opleiding hebben afgerond.

Vrijstellingen voor nieuwe studenten

Vrijstellingsaanvragen voor nieuwe studenten

Ben je van mening dat je in aanmerking komt voor vrijstelling van één of meerdere vakken van het curriculum, dan kun je vrijstelling(en) aanvragen door het formulier op het studentenweb (onder ‘marks and exams’ > ‘exemption application’) te downloaden en in te vullen. Een verzoek tot vrijstelling van een examenonderdeel en onderwijseenheid moet binnen vier weken na het starten van een semester, vergezeld van kopieën van relevante diploma’s, studiewijzers, certificaten en/of getuigschriften en cijferlijsten, worden ingediend bij de examencommissie. Dit kan via het e-mailadres examboard@tio.nl. Nadat je vrijstelling(en) hebt aangevraagd, zal de examencommissie binnen tien werkdagen reageren.
Let op! Als je na deze deadline een aanvraag indient, dan wordt deze niet meer in behandeling genomen en kun je dus geen vrijstelling meer ontvangen.

Hier vind je het vrijstellingenoverzicht per opleiding voor studenten met een mbo4-vooropleiding:

Bacheloropleidingen

Associate degree-opleidingen

Als je voldoet aan de voorwaarden voor het recht op vrijstellingen voor een vak, maar desondanks de lessen wilt volgen, dan is dat toegestaan. Wanneer je daarnaast besluit deel te nemen aan tentamens, dan vervalt de vrijstelling en telt het behaalde resultaat. Het is niet mogelijk om vrijstelling voor een vak aan te vragen waarvoor je al een tentamen hebt gemaakt.

Indien je nog vragen hebt over het aanvragen van vrijstellingen, dan kun je contact opnemen met je (assistent)vestigingsmanager en/of een gesprek met één van de studiecoaches aanvragen.

Vrijstellingen voor Tio mbo-studenten (doorstromers)

Vrijstellingen voor doorstromers

Als je doorstroomt vanuit één van de mbo-opleidingen van Tio, kun je in aanmerking komen voor reguliere doorstroomvrijstellingen. Deze vrijstellingen worden op basis van je cijferresultaten van de student door de studiecoach aangevraagd. Indien de onderwijseenheid met een cijfer lager dan 5,5 is afgerond zal er geen vrijstelling verleend worden. Het toekennen van doorstroomvrijstellingen door de studiecoach gebeurt slechts éénmalig aan het begin van het studiejaar.

Hier vind je het vrijstellingenoverzicht per opleiding - voor studenten door doorstromen vanuit Tio mbo4:

Bacheloropleidingen

Associate degree-opleidingen