1. Home
 2. Hotel- en Eventmanagement
 3. Kosten & financiering

Hotel- en Eventmanagement hbo

8 jaar (niet op rij)CROHO-nummer 34118

Opleidingskosten & financiering

Hogeschool Tio biedt particuliere hbo-opleidingen aan. Doordat het een particuliere opleiding is, ligt het collegegeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en meer lessen. De aandacht die Tio besteedt aan de kwaliteit van het onderwijs resulteert in tevreden studenten.

Opleidingskosten

Onderstaande opleidingskosten zijn de kosten voor het eerste studiejaar. Voor het tweede studiejaar krijg je van Tio doorstroomkorting aangeboden. Dit aanbod is alleen geldig mits je je tijdig inschrijft voor het volgende studiejaar.

Opleidingskosten per jaar

Studiejaar 2021-20221

Collegegeld3-4-5-6

€ 20.400,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 95,-

Totaal eerste studiejaar

€ 20.495

 1. Een inschrijving loopt van 1 augustus 2021 t/m 31 augustus 2022 of van 1 januari 2021 t/m 31 januari 2022.
 2. Collegegeld inclusief studiemateriaal, de studiereis (in het 3e jaar) en projecten.
 3. Collegegeld voor het laatste half jaar in het 2,5-jarige vwo-traject en 4e hbo-jaar: € 10.200,-.
 4. Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%.
 5. Een verlengde inschrijving kost € 3.200,- per semester. Een verlengde inschrijving alleen voor stage en afstuderen kost € 440,- per maand. Deze bedragen worden jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd.
 6. Het wettelijk collegegeld van € 2.168,- hoeft voor het particuliere onderwijs van Tio niet betaald te worden. 

Betaalbaar voor iedereen

Wist je dat een particuliere hbo-opleiding aan Hogeschool Tio betaalbaar is voor iedereen? Je kunt zelfs meer studiefinanciering lenen dan een opleiding aan Tio kost. En twee jaar na afronding van je opleiding hoef je gemiddeld slechts € 29,50 per maand terug te betalen. We laten hieronder zien hoe het werkt.

Hoe kan ik deze opleiding financieren?

Particulier onderwijs: betaalbaar voor iedereen

Financiering van de opleiding

Betaalbaar voor iedereen

Wist je dat een hbo-opleiding aan Hogeschool Tio betaalbaar is voor iedereen? Je kunt zelfs meer studiefinanciering lenen dan een opleiding aan Tio kost. 

Gunstige voorwaarden

Bij DUO kun je een lening afsluiten tegen zeer gunstige voorwaarden: je betaalt op dit moment geen rente (0%, rente in 2021), je hebt veel tijd om af te lossen (35 jaar) en hoeft na afronding van je studie maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen.

Financieringsvoorbeeld

Onderstaand overzicht1 gaat uit van betaling van het collegegeld in 12 termijnen. Bij betaling in 12 termijnen heb je een startkapitaal nodig van € 95,-, aangezien je het inschrijfgeld twee weken na aanmelding moet betalen. Het overzicht geeft weer dat je meer studiefinanciering kunt lenen dan een opleiding aan Tio kost. Na 12 maanden ontstaat er een positief saldo van zo’n € 1.049,04.

Studielening: Wel of geen hypotheek?

Hoe hoog je studieschuld ook is, het blijft mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Voor meer informatie, vraag het aan een van onze financieel adviseurs op de open dag of tijdens een financieel gesprek.

Wat je studieschuld betekent voor je hypotheek


Inkomsten DUO per jaar


Uitgaven per jaar (1e jaar)


Aanvullende beurs

€ 4.965,36

Collegegeld2

€ 20.400,-

Rentedragende lening

€ 6.088,68

Meerprijs 12 termijnen

€ 350,-

Collegegeldkrediet

€ 10.840,00

Inschrijfgeld

€ 95,-

Totaal

€ 21.894,04

Totaal

€ 20.845,-

 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de mogelijke financiering van een hbo-opleiding. De daadwerkelijke studiefinancieringsbedragen kunnen variëren en zijn afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Collegegeld inclusief studiematerialen à ± € 1.000,-.

Studiefinanciering: € 21.894,- per jaar

Als student kun je zo’n € 21.894,- per jaar aan studiefinanciering ontvangen. De studiefinanciering bestaat uit een lening, het collegegeldkrediet, het studentenreisproduct en een eventuele aanvullende beurs. Je kunt in het hbo ook studiefinanciering krijgen als je nog geen 18 jaar bent.
De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor de periode september-december 2021. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvullende beurs

Je kunt een aanvullende beurs krijgen als je ouders een lager dan modaal gezamenlijk jaarinkomen hebben. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders en van het aantal studerende kinderen. De maximum aanvullende beurs bedraagt € 413,78 per maand. Bereken wat het bedrag is in jouw situatie via de rekenhulp op duo.nl. Na het behalen van het diploma (binnen 10 jaar) is de aanvullende beurs een gift.

Lening & collegegeldkrediet

Lening € 11.054,- per jaar

Als student kun je maximaal € 921,17 per maand lenen. Dit bedrag is inclusief de aanvullende beurs. De aanvullende beurs bedraagt maximaal € 413,78. Krijg je geen of minder aanvullende beurs, dan mag je dit bedrag extra lenen.   

Collegegeldkrediet € 10.840,- per jaar

Studenten die een opleiding volgen in het hoger onderwijs en recht hebben op studiefinanciering, kunnen collegegeldkrediet aanvragen bij DUO. Het collegegeldkrediet voor een studie bij Tio bedraagt € 10.840,- per jaar en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen (€ 903,33), gelijktijdig met de overige studiefinanciering.

Voorwaarden lening DUO

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2021 vastgesteld op 0%. Zodra je de eerste uitbetaling van je lening ontvangt, wordt er rente over je lening berekend die je achteraf terugbetaalt. Het rentepercentage verandert jaarlijks, na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast.

Flexibel aflossen van de lening

Je kunt bij DUO lenen tegen zeer gunstige voorwaarden. Lees hieronder hoe dat werkt.

Lenen en aflossen bij DUO

Je kunt jaarlijks ruim € 21.000 bij DUO lenen; voor een driejarige hbo-opleiding aan Tio is dat meer dan € 64.000,-. Twee jaar na je afstuderen begin je met aflossen. Eerder aflossen mag natuurlijk ook. Je kunt gebruikmaken van een aflosvrije periode van maximaal vijf jaar, die je kunt inzetten als je door een dure levensfase gaat, waarin je geld nodig hebt voor andere zaken (zoals jonge kinderen of de aanschaf van een huis). Het hebben van een studieschuld heeft consequenties voor een toekomstige hypotheek. Het blijft echter altijd mogelijk om een hypotheek af te sluiten, kijk hier voor meer info.  

Voorwaarden lening

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2021 vastgesteld op 0%. Zodra je de eerste uitbetaling van je lening ontvangt, wordt er rente over je lening berekend die je achteraf terugbetaalt. Het rentepercentage verandert jaarlijks, na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast.

Meer tijd om af te lossen

Je hebt in het huidige studiefinancieringsstelsel meer tijd om af te lossen. De aflosfase is 35 jaar. Wie minder dan het minimumloon verdient, hoeft niet af te lossen. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 35 jaar. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het inkomen boven de draagkrachtvrije voet (minimumloon op jaarbasis + vakantiegeld) terug te betalen. Heb je na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden.

Rekenvoorbeeld

In onderstaande tabel staat met een fictief rekenvoorbeeld1 weergegeven hoeveel de maandelijkse aflossing is per opleiding. De draagkrachtvrije voet2 is voor 2021 vastgesteld op € 21.835,01. Je lost 4% af van het verschil tussen je jaarinkomen en de draagkrachtvrije voet. Voorbeeld voor Hbo Hotel- en Eventmanagement: € 28.238,84 - € 21.835,01 = € 6.404,83 x 4% = € 256,19 / 12 maanden = € 21,35 aflossing per maand.

Startsalaris3 van de opleiding:

Maximaal 4% aflossen4

Modaal inkomen5
€ 2.923 (bruto p.m.)

2x modaal inkomen5
€ 5.846 (bruto p.m.)

Hbo Commerciële Economie & Ondernemerschap

€ 34,74 per maand

€ 53,49 per maand

€ 179,76 per maand

Hbo Executive Officemanagement Schoevers

€ 23,47 per maand

€ 53,49 per maand

€ 179,76 per maand

Hbo Financial Business Management

€ 39,54 per maand

€ 53,49 per maand

€ 179,76 per maand

Hbo Rechten

€ 27,05 per maand

€ 53,49 per maand

€ 179,76 per maand

Hbo Hotel- en Eventmanagement

€ 21,35 per maand

€ 53,49 per maand

€ 179,76 per maand

Hbo Internationaal Toeristisch Management

€ 21,35 per maand

€ 53,49 per maand

€ 179,76 per maand

Hbo International Business Management

€ 39,32 per maand

€ 53,49 per maand

€ 179,76 per maand

 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de aflossing van de hbo-studiefinanciering. De daadwerkelijke aflossing verschilt per persoon en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Dit voorbeeld gaat uit van de situatie van een alleenstaande zonder kinderen. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Draagkrachtvrije voet = bruto minimumloon op jaarbasis + bruto vakantiegeld.
 3. Keuzegids Hbo 2021 voor bruto maandlonen.
 4. Hier komt de eventuele rente nog bovenop.
 5. CPB voor modaal bruto inkomen 2021.

Studentenreisproduct

Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 99,58 in plaats van het studentenreisproduct. 

Jonger dan 18?

Je kunt in het hbo ook studiefinanciering krijgen als je nog geen 18 jaar bent. Met ingang van september 2017 heb je vanaf de eerste maand dat je opleiding start recht op studiefinanciering. 

Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan wijzigt er niets aan het recht op kinderbijslag. Hierdoor kan een overlap / dubbele uitbetaling met de studiefinanciering ontstaan. 

Studiefinanciering aanvragen

Je kunt studiefinanciering aanvragen via duo.nl – Mijn DUO. Zorg ervoor dat je uiterlijk 3 maanden voordat de opleiding begint de studiefinanciering aanvraagt. Alvorens je studiefinanciering kunt aanvragen heb je een DigiD nodig. Vraag een DigiD met sms-controle aan. Je krijgt na je aanvraag binnen 5 werkdagen een brief met inloggegevens. 

Let bij het aanvragen van studiefinanciering op onderstaande punten:

 • Kies bij ‘opleiding niveau’ voor ‘hbo of universiteit’.
 • Kies bij 'Per wanneer sta je ingeschreven' voor 'Vanaf een andere datum' en vul in ‘1 januari 2021’ of ‘1 augustus 2021'.
 • Kies bij instelling: ‘Hogeschool Tio’.
 • Kies als soort onderwijs: ’voltijd’.
 • Kies voor de juiste onderwijssoort: bachelor of associate degree.
 • Kies de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Kies voor ingangsdatum ‘anders’ met de datum ‘1 januari 2021’ of ‘1 augustus 2021'.

De rest van de vragen wijst zich vanzelf. Je krijgt vervolgens een bevestiging van jouw aanvraag, controleer de gegevens, als de informatie klopt druk dan onderaan de pagina op ’akkoord’.

Zorgtoeslag aanvragen

Ben je 18 jaar of ouder en is je inkomen lager dan € 30.500,- per jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is maximaal € 107,- per maand, bij een inkomen lager dan € 21.500,-. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.

Langer studiefinanciering in bijzondere gevallen

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Er zijn 2 situaties waarin je recht hebt op 1 jaar langer studiefinanciering:

 1. Door een chronische ziekte kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.
 2. Door een handicap kan je je studie niet binnen de nominale studieduur.

Één jaar langer studiefinanciering betekent een jaar langer recht op een eventuele aanvullende beurs, studentenreisproduct, lening en collegegeldkrediet. De regels blijven hetzelfde: als je je diploma niet binnen 10 haalt, moet je ook het extra jaar aan studiefinanciering terugbetalen. 

Ouder dan 30?

Als je ouder dan 30 bent en je wilt een opleiding volgen, dan heb je geen recht meer op de reguliere studiefinanciering. Echter, vanaf studiejaar 2017 is er de mogelijk om bij DUO geld te lenen voor betaling van je collegegeld: het Levenlanglerenkrediet.

Levenlanglerenkrediet € 10.840,-

Het levenlanglerenkrediet voor een opleiding bij Tio bedraagt maximaal € 10.840,- per jaar en wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen (€ 903,33). Je kunt het levenlanglerenkrediet krijgen voor de (nominale) duur van de opleiding. 

Voorwaarden levenlanglerenkrediet

 • Voor iedereen tussen de 30 en 55 jaar.
 • Met ingang van augustus (mbo) / september (hbo) 2017.
 • Aflossing start 1 januari na het afronden van de opleiding.
 • Aflossingsperiode is 15 jaar.
 • Maandbedrag afhankelijk van inkomen. 

Voor meer informatie en voor de voorwaarden, zie duo.nl

Meer informatie

Prestatiebeurs

Als hbo-student val je onder de prestatiebeurs. Je studiefinanciering is een lening die je na afronding van je studie moet terugbetalen. Het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering.

Bijverdienen

Je mag onbeperkt bijverdienen, bijvoorbeeld met je bijbaan of eigen onderneming. 

Wettelijke collegegeld

Tio is een particuliere onderwijsinstelling. Het wettelijk collegegeld van € 2.168,- (studiejaar 2021-2022) komt dan ook te vervallen.

Starten zonder startkapitaal

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de opleiding te financieren via VDZ. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen jij of je ouders bij VDZ een lening aanvragen. De bank betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. Aangezien het collegegeld ineens wordt betaald, wordt er door Tio een korting van € 350,- verleend.

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de opleiding te financieren via VDZ. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen jij of je ouders bij VDZ een lening aanvragen. VDZ betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. 

Over VDZ

VDZVDZ heeft meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren en bemiddelen van financieringen. Voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld een opleiding bij Tio, zijn maatwerk oplossingen ontwikkeld. VDZ stelt het klantbelang centraal.
VDZ werkt samen met diverse banken, maar is zelf onafhankelijk. Speciaal voor Tio-studenten zijn er enkele mogelijkheden in dit informatiepakket verwerkt. Ieder huishouden heeft echter zijn eigen financiële 'karakter'. U kan daarom een advies op maat verwachten over het VDZ - Tio betaalplan.

Tio-betaalplannen

Speciaal voor de Tio-opleidingen heeft VDZ mogelijkheden om een financiering af te sluiten. Deze financieringen sluiten aan bij het karakter en duur van de verschillende opleidingen. VDZ houdt rekening met de overige kosten van het volgen van een studie, maar ook met de mogelijkheden van DUO. 

Als je een lening afsluit bij VDZ heb je geen startkapitaal nodig. Eventueel kun je (deels) het collegegeldkrediet van DUO en/of de aanvullende studiefinanciering gebruiken om extra aflossingen te doen. Dit kan bij het Tio hbo-betaalplan altijd boetevrij.

Onderstaand zijn voorbeelden om de studiekosten te financieren verwerkt. Er zijn echter (veel) meer mogelijkheden. Zo kunt u denken aan het meefinancieren van excursies, extra vakken of schoolbenodigdheden. Ook vinden wij het verstandig om de gemiddelde studiekosten per maand mee te nemen in het advies. Investeren in een Tio-opleiding wordt zo verantwoord.

Uitgaven


Tio-collegegeld1 1e studiejaar

€ 20.400,-

 1. inclusief studiematerialen, exclusief keuzevakken en keuzetalen.

Persoonlijke lening

Kenmerken van een persoonlijke lening zijn:

 • Boetevrij aflossen
 • Geen mogelijkheid tot opname
 • Vaste rente

Persoonlijke lening

1 jaar

2 jaar

Kredietlimiet

€ 20.400,-

€ 40.800,-

Effectieve rente op jaarbasis1

3,9%

3,7%

Maandbedrag 
 (o.b.v. 60 maanden)

€ 374,15

€ 744,75

Totale prijs van het krediet (60 maanden)

€ 22.449,-

€ 44.685,-

Effectieve rente op jaarbasis1

4,1%

3,7%

Maandbedrag (o.b.v. 120 maanden) (max. looptijd)

€ 206,78

€ 406,10

Totale prijs van het krediet (120 maanden)

€ 24.813,-

€ 48.732,-

 1. Het is mogelijk dat het tarief afwijkt van bovengenoemde tarief. Het tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; uw inkomsten, uitgaven, overige financieringen, uw gezinssituatie en eventuele andere leningen die u hebt gehad en het nieuw te financieren bedrag.

Een optie is om gebruik te maken van een persoonlijke lening. Een opleiding volgen is een investering in je toekomst, daar kan een lening met een lange looptijd goed bij aansluiten. Dit zorgt voor een lage maandlast. Na het afronden van de opleiding kan deze naar wens worden aangepast. Sneller aflossen zorgt voor een uiteindelijk kortere looptijd. De maandlasten stijgen dus, indien de klant hiervoor kiest, na afloop van de opleiding.

Meer weergevenMinder weergeven

Doorlopend krediet

Kenmerken van een doorlopend krediet zijn:

 • Boetevrij aflossen
 • Mogelijkheid tot opname (t/m het 3e jaar van de looptijd)
 • Variabele rente

Doorlopend krediet

1 jaar

2 jaar

Kredietlimiet

€ 20.400,-

€ 40.800,-

Effectieve rente op jaarbasis1

4,7%

4,5%

Looptijd Tio-betaalplan (theoretisch)

78 maanden

77 maanden

Maandbedrag   (o.b.v. 1,5% van het kredietlimiet)

€ 306,-

€ 612,-

Totale prijs van het krediet

€ 23.868,-

€ 47.124,-

 1. Het is mogelijk dat het tarief afwijkt van bovengenoemde tarief. Het tarief is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; uw inkomsten, uitgaven, overige financieringen, uw gezinssituatie en eventuele andere leningen die u hebt gehad en het nieuw te financieren bedrag.

Lening op maat

Tevens is er de mogelijkheid een concept op maat te maken in samenspraak met de student en/of ouders. Als de student minderjarig is, zullen de ouders de financiering aangaan. Minderjarige studenten mogen van overheidswege geen financiële verplichtingen aangaan. Het op maat gemaakte betaalplan houdt onder andere rekening met de gewenste maandtermijn en looptijd van de financiering.

Meer weergevenMinder weergeven

Lening aanvragen

Om in aanmerking te komen voor het VDZ - Tio-betaalplan zijn er acceptatierichtlijnen opgesteld voor de aanvrager(s). Bij het aangaan van een financiering krijgen wij graag de beschikking over enkele documenten. Hierover wordt u uiteraard geïnformeerd. 

Contact

Heeft u verdere vragen of wenst u een vrijblijvende offerte aan te vragen? Dan kunt u contact opnemen met VDZ via onderstaande contactgegevens. VDZ kan u ook contact met u opnemen via onderstaande button:

Contactgegevens

Hazenweg 110
7556 BM  Hengelo
074 - 377 11 75
tio@vdz.nl

VDZ is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur.

Door wie wordt de opleiding betaald?

72% van de hbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de hbo-studenten die de afgelopen 2 jaar gestart zijn met een hbo-opleiding bij Tio. Dit betekent dat een groot deel van de studenten de studie (deels) zelf betaalt.

Door wie wordt de opleiding betaald - hbo

Bron: Enquête onder nieuwe studenten afgelopen 2 jaar

Hoe kan ik de opleiding betalen? (betalen in termijnen)

Je kunt het collegegeld en de keuzevakken op de volgende manieren betalen:

 • In 1x betalen; vóór 1 augustus 2021 (1 januari 2021 - januari-instroom) of binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Je kunt ook in 12 termijnen betalen (€ 1.729,17 per termijn). In dat geval betaal je een meerprijs van € 350,-.

Het collegegeld en de keuzevakken worden omstreeks 1 juli 2021 (1 december 2020 voor de januari-instroom) in rekening gebracht. De facturatie vindt per e-mail plaats.
Als je ervoor kiest in termijnen te betalen, is dat mogelijk via een machtiging voor automatische incasso op de vervaldata, zoals hieronder getoond:  

Vervaldata
September / Januari

Betaling ineens

12 termijnen

01-08-2021 / 01-01-2021

 


01-09-2021 / 01-02-2021


01-10-2021 / 01-03-2021


 

01-11-2021 / 01-04-2021


 

01-12-2021 / 01-05-2021


 

01-01-2022 / 01-06-2021


 

01-02-2022 / 01-07-2021


 

01-03-2022 / 01-08-2021


 

01-04-2022 / 01-09-2021


 

01-05-2022 / 01-10-2021


 

01-06-2022 / 01-11-2021


 

01-07-2022 / 01-12-2021


 

01-08-2022 / 01-01-2022


 

Let op: De betaling ineens gaat niet via een machtiging, maar maak je zelf over aan Hogeschool Tio. Bij een verlengde inschrijving moet je het bedrag eveneens in 1x betalen.

Financieringsvoorbeeld: betalen in 12 termijnen

Een hbo-student heeft studiefinanciering aangevraagd (maximale lening), ontvangt collegegeldkrediet en betaalt in 12 termijnen. In onderstaand schema staat aangegeven hoeveel startkapitaal er nodig is om te kunnen starten met een particuliere hbo-opleiding aan Hogeschool Tio. Na augustus is het collegegeld aan Tio voldaan.

Opleidingskosten

Studiefinanciering1

Startkapitaal

12 termijnen x € 1.729,17

(1 september t/m 1 augustus)

12 termijnen x € 1.824,50

(24 augustus t/m 24 juli)

Inschrijfgeld 
(binnen 14 dagen na aanmelding)

Totaal € 20.750,-

Totaal € 21.894,-

Totaal € 95,-

 1. Dit betreft de termijnbetaling exclusief eventuele keuzevakken. De keuzevakken kunnen in dezelfde termijnen betaald worden als het collegegeld.
 2. Studiefinanciering hoger onderwijs (maximale lening + collegegeldkrediet = € 1.824,50). De eerste studiefinanciering ontvang je rond 24 augustus.

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Onderstaande vakken zijn optioneel en dus geen verplichting.

Optioneel

Studiejaar 2021-2022

Extra vreemde taal1

€ 350,-

Introductiedagen

€ 275,-

Introductie in algemene economie2

€ 0,-

Introductie in bedrijfseconomie3

€ 0,-

Koken 2.04

€ 550,-

Vinologie 1

€ 500,-

Vinologie 2

€ 500,-

 1. Prijs per semester. Afhankelijk van je vooropleiding en taalniveau wordt bekeken of je de taal 1 of 2 semesters moet volgen.  
 2. Alleen te kiezen door studenten van de opleiding IBM (= International Business Managemen). 
 3. Alleen te kiezen door studenten van de opleidingen CEO, FBM, HEM, ITM en IBM. 
 4. Alleen te kiezen door studenten van de opleiding HEM (= Hotel - en Eventmanagement).

Vergelijking opleidingskosten

Het volgen van een hbo-opleiding bij Tio is een investering in je toekomst. Als student kun je, als je kiest voor de driejarige variant, eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Het is een investering die je snel kunt terugverdienen.

Investeer in je toekomst

De kwaliteit van de Tio-opleidingen is hoog en je krijgt alle handvatten aangereikt voor een succesvolle carrière. Tio staat bovendien hoog aangeschreven bij het bedrijfsleven, waardoor Tio-afgestudeerden doorgaans snel een baan vinden. En als je het versnelde studieprogramma volgt, kun je eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Je kunt de investering snel terugverdienen.

Het verschil

In vergelijking met een overheidsbekostigde hbo-opleiding kost een driejarige studie bij Tio gemiddeld € 27.545,- meer. Dit verschil is een stuk kleiner dan je zou verwachten, doordat je eerder kan starten met werken: een jaar eerder werken levert netto gemiddeld zo’n € 25.650,- op, op basis van het gemiddelde startsalaris voor afgestudeerden van Tio's hbo-opleidingen (Keuzegids Hbo 2021 voor bruto maandlonen, loonwijzer.nl voor omrekenen van bruto naar nettosalaris).  

Fictief rekenvoorbeeld

Onderstaande fictieve rekenvoorbeelden1 geven een samenvatting van de kosten voor een driejarige Tio-opleiding ten opzichte van een overheidsbekostigde vierjarige opleiding weer.

Rekenvoorbeeld voor Commcerciële Economie & Ondernemerschap

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 63.125,-

€ 7.930,-4

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 26.600,-

€ 0,-

Totaal

€ 36.525,-

€ 9.930,-

Verschil na 4 jaar

€ 26.595,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2021.
 4. Rekening houdend met 50% korting op het collegegeld in het eerste jaar van het bekostigd onderwijs.
 5. Ook als je langer over de studie bij Tio doet is het aannemelijk dat je bij Tio sneller je diploma haalt en dus eerder aan de slag kunt.

Rekenvoorbeeld voor Executive Officemanagement Schoevers

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 63.125,-

€ 7.930,-4

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 24.550,-

€ 0,-

Totaal

€ 38.575,-

€ 9.930,-

Verschil na 4 jaar

€ 28.645,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2021.
 4. Rekening houdend met 50% korting op het collegegeld in het eerste jaar van het bekostigd onderwijs.
 5. Ook als je langer over de studie bij Tio doet is het aannemelijk dat je bij Tio sneller je diploma haalt en dus eerder aan de slag kunt.

Rekenvoorbeeld voor Financial Business Management

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 63.125,-

€ 7.930,-4

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 27.450,-

€ 0,-

Totaal

€ 35.675,-

€ 9.930,-

Verschil na 4 jaar

€ 25.745,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2021.
 4. Rekening houdend met 50% korting op het collegegeld in het eerste jaar van het bekostigd onderwijs.
 5. Ook als je langer over de studie bij Tio doet is het aannemelijk dat je bij Tio sneller je diploma haalt en dus eerder aan de slag kunt.

Rekenvoorbeeld voor Hbo Rechten

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 63.125,-

€ 7.930,-4

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 25.200,-

€ 0,-

Totaal

€ 37.925,-

€ 9.930,-

Verschil na 4 jaar

€ 27.995,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2021.
 4. Rekening houdend met 50% korting op het collegegeld in het eerste jaar van het bekostigd onderwijs.
 5. Ook als je langer over de studie bij Tio doet is het aannemelijk dat je bij Tio sneller je diploma haalt en dus eerder aan de slag kunt.

Rekenvoorbeeld voor Hotel- en Eventmanagement

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 63.125,-

€ 7.930,-4

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 24.200,-

€ 0,-

Totaal

€ 38.925,-

€ 9.930,-

Verschil na 4 jaar

€ 28.995,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2021.
 4. Rekening houdend met 50% korting op het collegegeld in het eerste jaar van het bekostigd onderwijs.
 5. Ook als je langer over de studie bij Tio doet is het aannemelijk dat je bij Tio sneller je diploma haalt en dus eerder aan de slag kunt.

Rekenvoorbeeld voor Internationaal Toeristisch Management

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 63.125,-

€ 7.930,-4

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 24.200,-

€ 0,-

Totaal

€ 38.925,-

€ 9.930,-

Verschil na 4 jaar

€ 28.995,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2021.
 4. Rekening houdend met 50% korting op het collegegeld in het eerste jaar van het bekostigd onderwijs.
 5. Ook als je langer over de studie bij Tio doet is het aannemelijk dat je bij Tio sneller je diploma haalt en dus eerder aan de slag kunt.

Rekenvoorbeeld voor International Business Management

Investering

3-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld2 gehele studie + inschrijfgeld

€ 63.125,-

€ 7.930,-4

Studiematerialen gehele studie

inbegrepen bij collegegeld

€ 2.000,-

Voordeel eerder werken3

- € 27.400,-

€ 0,-

Totaal

€ 35.725,-

€ 9.930,-

Verschil na 4 jaar

€ 25.795,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een hbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling. De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse variabele factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.
 3. Bron: Keuzegids Hbo 2021.
 4. Rekening houdend met 50% korting op het collegegeld in het eerste jaar van het bekostigd onderwijs.
 5. Ook als je langer over de studie bij Tio doet is het aannemelijk dat je bij Tio sneller je diploma haalt en dus eerder aan de slag kunt.

Wat kost studeren?

Aan welke uitgaven moet je denken als je gaat studeren? Onderstaand vind je een schatting van de kosten die je kunt verwachten als je gaat studeren. De kosten verschillen uiteraard voor studenten die thuis blijven wonen en studenten die op kamers gaan.

Gemiddelde studiekosten per maand

Collegegeld

€ 1.729,-

Studieboeken

inbegrepen

Huur

€ 417,-

Internet en tv

€ 25,-

Boodschappen

€ 181,-

Vervoer (naast studentenreisproduct)

€ 63,-

Ontspanning, uitgaan en sport

€ 146,-

Kleding en schoenen

€ 47,-

Zorgverzekering*

€ 106,-

Inboedelverzekering

€ 5,75

Aansprakelijkheidsverzekering

€ 2,50

Telefoon

€ 26,-

Activiteiten studentenvereniging

€ 10 - 20

Bron: nibud.nl

Gemiddelde kamerhuur per stad

Amsterdam

€ 570,-

Eindhoven

€ 390,-

Enschede

€ 355,-

Groningen

€ 300,-

Hengelo

€ 250,-

Rotterdam

€ 460,-

Utrecht

€ 430,-

Bron: Kamernet

* Zorgtoeslag
Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Vergeet dan ook niet om zorgtoeslag aan te vragen. Is je inkomen lager dan € 30.500,- per jaar dan heb je recht op zorgtoeslag.

Prijzen en prijsgaranties

 1. Bij het aangaan van de Studieovereenkomst ontstaat de verplichting voor de Student om het inschrijfgeld en het volledige collegegeld te betalen. Deze verplichting is onvoorwaardelijk. De verschuldigdheid van het collegegeld is niet afhankelijk van het daadwerkelijk volgen van onderwijs, het verstrijken van de tijd of van welke voorwaarde dan ook. Voor de verschuldigdheid van de prijs voor keuzevakken geldt hetzelfde, met dien verstande dat de betalingsverplichting ontstaat op moment van toelating tot het keuzevak (dit kan zijn bij het aangaan van de Studieovereenkomst, maar ook later).
 2. Als Tio en de Student voor het collegegeld een betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan zal de Student de termijnbetalingen uiterlijk voldoen op de overeengekomen uiterste betaaldata. Als er geen betaling in termijnen is overeengekomen dan dient het verschuldigde bedrag in zijn geheel te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het Collegejaar 2021/2022.
 3. De betaaltermijn voor alle overige bedragen is 14 dagen na factuurdatum.
 4. Iedere betaling, ongeacht eventueel bij de betaling gegeven omschrijving, strekt in mindering op de oudste openstaande factuur.
 5. De prijs voor studiemateriaal is inbegrepen in het collegegeld. Niet in het collegegeld zijn inbegrepen: kosten gemoeid met aanschaf eigen materialen (laptop, kleding, pennen etc.), kosten gemoeid met stages, afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet inbegrepen. Voor een Doorstromer die de Opleiding vóór 2018/2019 gestart is en die een aangepaste prijs betaalt, is de prijs voor studiemateriaal niet inbegrepen in het collegegeld.
 6. Voor Doorstromers worden de Opleidingskosten zoals genoemd in de studiegids 2021/2022 jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de Student zich vóór 1 februari (1 september voor januari-instroom) inschrijft voor het volgende studiejaar. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het volgende collegejaar.
 7. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de Opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het onderwijs op basis van de verlengde inschrijving wenst te volgen.
 8. De prijs voor het voor de tweede keer volgen van hetzelfde Studiejaar is gelijk aan 50% van de prijs vermeld in de studiegids die geldt voor het collegejaar waarin de Student het studiejaar voor de tweede keer wenst te volgen. Daarbij geldt als voorwaarde dat de volledige Opleidingskosten met betrekking tot het voor de eerste keer volgen van het Studiejaar uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar volledig zijn voldaan. Indien de Student niet aan deze voorwaarde heeft voldaan, dan geldt voor het nieuwe collegejaar de prijs zoals genoemd in de studiegids.
 9. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

Nadat je je hebt ingeschreven, ben je Tio de opleidingskosten volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Je hebt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen en ben je in ieder geval het inschrijfgeld verschuldigd. Vanaf het moment van inschrijving worden er door Tio kosten gemaakt om jou en je medestudenten het onderwijsprogramma te kunnen aanbieden. Bij opzegging ben je een redelijk deel van het collegegeld verschuldigd (een “redelijk loon”), waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.

 • Tot 1 juli (1 december voor januari-instroom) is annulering kosteloos, met uitzondering van de éénmalige inschrijfkosten. Die inschrijfkosten blijven verschuldigd. 
 • Bij annulering in de periode tussen 1 juli en 31 augustus (tussen 1 december en 31 december voor januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel vastgesteld op 25% van de Opleidingskosten.
 • Bij opzegging gedurende het collegejaar (na 31 augustus voor de septemberinstroom en na 31 december voor de januari-instroom) wordt het redelijk loon in beginsel als volgt berekend:
  A. (aantal aangebroken maanden vóór opzegging / 12 maanden) * opleidingskosten

  B. 25% van de opleidingskosten.

Als je opzegt vanwege een reden die (gedeeltelijk) in de risicosfeer van Tio ligt, of omdat je door exceptionele omstandigheden buiten jouw invloedsfeer niet in staat bent om je opleiding af te ronden, kan je Tio gemotiveerd verzoeken om aanpassing van het hierboven genoemde percentage van 25%.

Onder de opleidingskosten wordt verstaan: de som van het collegegeld en de prijs van keuzevakken. De volledige regeling en een opzegformulier vind je op tio.nl/opzeggen.
Je kan eventueel uitstel aanvragen voor de deadline voor kosteloze annulering, bijvoorbeeld omdat je nog in onzekerheid verkeert over het behalen van je vooropleiding. Dit uitstel is alleen geldig als het schriftelijk is bevestigd door Tio.


Advies nodig?

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een opleiding bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.

Deze Tio-opleiding scoort een 4,6 uit 5 op basis van 59 beoordelingen.