1. Home
 2. Hotel- en Eventmanagement
 3. Toelating

Hotel- en Eventmanagement hbo

8 jaar (niet op rij)CROHO-nummer 34118

Toelating

Hieronder vind je de toelatingseisen voor de hbo-opleiding Hotel- en Eventmanagement. Bekijk of jij kan starten met deze unieke hbo-opleiding.

Toelatingseisen

Vrijstellingen

Sluit je vooropleiding (op mbo-niveau) aan op de hbo-opleiding Hotel- en Eventmanagement, dan kun je eventueel in aanmerking komen voor vrijstellingen. Bekijk het vrijstellingenoverzicht voor het eerste jaar Hotel- en Eventmanagement en vrijstelling voor instroom in het tweede studiejaar

Ontdek meer
85% van de Tio-studenten zou hun opleiding aanraden
(Nationale Studenten Enquête)

Onvoldoende vooropleiding?

Ben je ouder dan 21 jaar en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Op basis van een assessment word je mogelijk toch tot de opleiding toegelaten.

Starten in januari of september?

Je kunt op twee momenten in het jaar bij Tio starten: in januari (maandag 4 januari 2021) of in september (maandag 30 augustus 2021).

Maandag 30 augustus 2021

Start je in september, dan volg je eerst twee semesters lang vakken op de vestiging en ga je daarna, in de zomerperiode, 13 weken op stage. Dit geldt zowel voor het drie- als voor het vierjarige programma.

Maandag 4 januari 2021

Je kunt ook in januari beginnen, dan duurt het totale hbo-traject (inclusief een verlengde inschrijving) 3,5 of 4 jaar. Je volgt de lessen dan grotendeels samen met de studenten die in september zijn gestart. Dit is mogelijk aangezien semesters binnen een studiejaar onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Je stage vindt plaats halverwege het studiejaar.

Aftrap studiejaar

Voorafgaand aan het studiejaar vinden de kick-off dag en welcome days plaats. Tio trapt het studiejaar af met een inspirerende kick-off dag, voor de studenten die in januari starten vindt deze plaats op 17 december 2020 en voor de studenten die in september starten op 2 september 2021. Studenten van alle Tio-vestigingen krijgen gastcolleges van kopstukken uit de branche. 
De welcome days staan in het teken van kennismaking met medestudenten, de studiestad en studentenvereniging Cognatio, een kijkje achter de schermen bij bedrijven in de branche en vooral gezelligheid. De welcome days vinden plaats op 30 en 31 augustus 2021.

Meer weergevenMinder weergeven

Van middelbare hotelschool naar hogere hotelschool

Met een middelbaar hotelschooldiploma kun je, onder bepaalde voorwaarden, in het tweede jaar instromen van de hbo-opleiding Hotel- en Eventmanagement.

Fasttrack met middelbare hotelschooldiploma

Heb je een mbo4-diploma tot manager/ondernemer in de horeca of hotellerie (middelbare hotelschooldiploma)? Dan kun je in slechts 2 of 3 jaar het Hogere Hotelschooldiploma behalen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, vraag dan een persoonlijk gesprek aan of kom langs op de open dag.

Tio-student Bauke van EckStudent Bauke van Eck was ‘a man with a mission’. Hij wilde in twee jaar na zijn Middelbare hotelschooldiploma zijn hbo-diploma Hotel- en Eventmanagement halen bij Tio. Bauke studeerde onlangs af met een dikke acht. Bauke: “Als ik weer voor deze keuze zou staan, zou ik opnieuw voor Tio kiezen.”

Meer weergevenMinder weergeven

Van vwo naar hbo

Heb jij vwo als vooropleiding? Dan biedt deze hbo-opleiding van Tio je genoeg uitdagingen en kan je de opleiding in 2,5 jaar afronden. 
Tio biedt snelle en intensieve programma’s waarbij je je hbo-diploma in drie jaar kunt halen, de mogelijkheid om je opleiding volledig in het Engels te volgen, veel internationale mogelijkheden en een honours programme. Bovendien kun je kiezen voor een leidinggevende rol bij projecten, management development stages, een extra taal, een extra minor of de mogelijkheid om bestuurservaring op te doen bij Tio’s studentenvereniging.

Hbo in 2,5 jaar voor vwo'ers

Als vwo’er kun je de opleiding Hotel- en Eventmanagement zelfs nog sneller afronden; je kunt al in 2,5 jaar je hbo-diploma op zak hebben.

In 3,5 jaar je bachelor- en masterdiploma?

Het kan bij Tio: nadat je in 2,5 jaar je Hotel- en Eventmanagement-diploma hebt behaald, kun je in slechts één jaar een master afronden. Kies voor Tio’s Master of Business Administration (MBA) of een internationale master bij een van Tio’s partneruniversiteiten over de hele wereld. In Amerika, Dubai of Zwitserland bijvoorbeeld. Met beide diploma’s op zak heb je een groot voordeel bij het vinden van een baan. Werkgevers waarderen de praktijkgerichte instelling vanuit je hbo-opleiding in combinatie met het analytische inzicht vanuit je master. 

Veel praktijk

Tio onderscheidt zich door haar praktijkgerichte opleidingen. Je volgt lessen van docenten uit de praktijk, past je kennis toe in de projecten en doet praktijkervaring op door je twee stages en een afstudeeropdracht. Een verschil met universitaire studies, die vooral theoretisch zijn.

Breed inzetbaar

Je hbo-opleiding aan Hogeschool Tio leidt je op tot manager binnen en buiten de branche. Zo kun je in veel verschillende functies en bij diverse bedrijven terecht. Dat zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt. 

Vwo en Tio

Het percentage vwo’ers bij Tio in de Engelstalige bachelors behoort tot de hoogste van Nederland. Landelijk is het percentage studenten met een vwo-diploma in het hbo 7%. Bij de Engelstalige bachelors aan Tio is dat 17%!

Meer weergevenMinder weergeven

Toelatingsprocedure

Na ontvangst van je aanmelding stuurt Tio je (mits je aan de vooropleidingseisen kunt voldoen en er geen wachtlijst is) een schriftelijke bevestiging van toelating. Wanneer je vooropleiding onvoldoende aansluit op de studie die je wilt gaan volgen, wordt er een gesprek en assessment met je gepland. De kosten voor het assessment bedragen € 80,-. De toelatingscommissie beslist of je toelaatbaar bent.

Tijdig aanmelden
Er is veel belangstelling voor de Tio-opleidingen en slechts beperkt plaats. Hierdoor ontstaan jaarlijks wachtlijsten. Ben je zeker van je keuze, meld je dan zo snel mogelijk aan. Plaatsen worden toegekend op volgorde van aanmelding.

Selectie en loting
Tio selecteert op basis van de juiste vooropleidingseisen en tijdige aanmelding. Studenten worden niet uitgeloot.

Kennismakingsgesprek 
Voor de start van de opleiding heb je een kennismakingsgesprek met je studiecoach.

Profielkeuze aansluiten op je vervolgstudie?

Als havo- en vwo-leerling maak je in het derde jaar een profielkeuze. Maar welk profiel sluit het beste aan bij de hbo-opleiding Hotel- en Eventmanagement? 

 • Hoewel met alle profielen (C&M, E&M, N&G en N&T) toelating mogelijk is, sluit het profiel Economie en Maatschappij het beste aan bij Hotel- en Eventmanagement. En dan met name wanneer er als profielkeuzevak gekozen wordt voor Management & Organisatie (M&O).
 • Het vak Management & Organisatie in de vooropleiding heeft de voorkeur bij deze hbo-opleiding van Tio. Bij het profiel Economie en Maatschappij kan als profielkeuzevak M&O gekozen worden. Bij de overige profielen geldt dat je in het keuze-examenvak kan kiezen voor M&O.
Meer weergevenMinder weergeven


Maatwerk

Dankzij de kleinschaligheid en intensieve begeleiding kan Tio je een programma op maat aanbieden.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (dyslexie, dyscalculie, lichamelijke beperking of een chronische ziekte) waarvan je hinder kunt ondervinden tijdens je studie? Tio zorgt er graag voor dat deze hinder zo beperkt mogelijk blijft. Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Je studiecoach overlegt met je welke voorzieningen Tio kan bieden. De begeleiding van Tio aan studenten met een functiebeperking wordt uitstekend gewaardeerd. In het landelijke onderzoek door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) krijgt Tio al zeven jaar het hoogste totaaloordeel van Nederland.

Wat is een functiebeperking?

Er is sprake van een beperking als er vanwege een langdurige of blijvende, lichamelijke of psychische aandoening één of meerdere zichtbare of onzichtbare functiebeperkingen aanwezig zijn.

De volgende beperkingen worden onderscheiden:

 • visuele beperkingen (bijv. vanwege slechtziendheid, kokerblik)
 • auditieve beperkingen (bijv. vanwege slechthorendheid, doofheid)
 • motorische beperkingen (bijv. vanwege dwarslaesie, posttraumatische dystrofie, RSI)
 • psychische beperkingen (bijv. vanwege angststoornis, depressie, eetproblemen)
 • beperkingen als gevolg van een hersenfunctiestoornis (bijv. dyslexie, dyscalculie)
 • beperkingen als gevolg van een chronische ziekte (bijv. reuma, suikerziekte, kanker, ziekte van Crohn, astma, CVS)

Een functiebeperking wordt erkend op basis van een verklaring (of een andere vorm van bewijsmateriaal) van een daartoe geëigende professional.

Studenten met een functiebeperking kunnen beperkingen ervaren in het uitoefenen van activiteiten, zoals:

 • lopen, zitten, staan
 • coördineren
 • vastpakken (grijpen)
 • tillen
 • tempo
 • uithoudingsvermogen, concentreren
 • zien, horen, spreken
 • lezen, schrijven, typen
 • sociale vaardigheden, samenwerken
 • plannen en organiseren

De aard en ernst van deze beperkingen kunnen van invloed zijn op het lichamelijk en psychisch welbevinden van de student en op de studieloopbaan.

Specialist in functiebeperkingen

Binnen Hogeschool Tio zijn het de studiecoaches die gespecialiseerd zijn in de advisering, ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking. Zij volgen extern en intern trainingen op het gebied van functiebeperkingen.
Nadat de student zich kenbaar heeft gemaakt voert de studiecoach een informatie-/intakegesprek met de student. Tijdens het gesprek worden de beperking(en) in kaart gebracht en wordt de student geïnformeerd over de voorzieningen. Samen wordt vastgesteld welke voorzieningen nodig zijn. De studiecoach verzorgt de afstemming binnen Tio, o.a. met de vestigingsmanager en de examencommissie. Twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats met de student.

Ranglijst functiebeperkingen

Voor het zesde jaar op rij staat Tio op 1 in de ranglijst 'studeren met een functiebeperking'. Tio scoort hierop gemiddeld hoger dan alle hogescholen in Nederland.

“Opnieuw krijgt een aantal kleinere hbo-scholen duidelijk de hoogste waardering van studenten met een beperking. Zeer positief blijft de waardering bij de particuliere school Hogeschool Tio”, meldt het onderzoeksrapport. Hogeschool Tio steekt er met kop en schouders bovenuit. Tio krijgt landelijk de hoogste cijfers voor onder andere de voorlichting, hulpmiddelen en aanpassingen aan het onderwijs.


Bron: Rapport studeren met een functiebeperking 

Deze ranglijst is gebaseerd op de oordelen van studenten met een functiebeperking over de wijze waarop zij worden opgevangen, begeleid en gefaciliteerd door hun opleiding. De oordelen zijn afkomstig uit een aparte handicap-module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE), een grootschalig landelijk onderzoek onder studenten bij alle universiteiten en hogescholen. Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) onderzocht in hoeverre hogescholen begeleiding bieden aan studenten met een functiebeperking, zoals dyslexie en dyscalculie.

Compensatie / toeslag bij studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Behaal je in het nieuwe leenstel je diploma binnen 10 jaar, dan wordt (een deel van) je lening kwijtgescholden. Het gaat om zo'n € 1.200,-.
 • Mocht je onverhoopt vertraging oplopen door je functiebeperking, dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van het studentenreisproduct, de (aanvullende) beurs of de diplomatermijn (is standaard 10 jaar). 
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente. 

Excellentie en honoursprogramma

Tio kan je extra veel uitdaging bieden. Je kunt je diploma in slechts drie jaar behalen of je opleiding volledig in het Engels volgen. Speciaal voor talentvolle studenten is er een honours programme van jaarlijks 10 tot 15 EC’s. Dit programma biedt je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in je eigen richting, door bijvoorbeeld het volgen van vakken zoals een taal op een hoger niveau en door het deelnemen aan externe competities. Je kunt er ook voor kiezen je kennis juist te verbreden, door het volgen van een extra minor, taal of vakken van een andere richting. Ook worden de 25 beste studenten uitgenodigd voor een extra internationale studiereis.

Flexibel programma voor topsporters

Sport je op hoog niveau? Dan kun je langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Sporters met status A, status B en de status high potentials van het NOC*NSF en sporters met een internationaal talentprofiel vallen onder Tio’s topsportbeleid. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen. 

Flexibel programma voor ondernemende studenten

Ben je een actief ondernemende student en heb je een inschrijving bij de KvK? Dan kun je net als topsporters in aanmerking komen voor maatwerk. Je kunt bijvoorbeeld langer doen over je studie en is het mogelijk projecten flexibel te plannen. Voor meer informatie, kom naar één van de open dagen.

Beleid richting ouder(s)/verzorger(s)

Ook het contact van Tio met ouder(s)/verzorger(s) is maatwerk. Bij je aanmelding kun je het e-mailadres van je ouder(s)/verzorger(s) invullen en aangeven welke informatie zij wel of niet willen ontvangen, zodat Tio hen op de hoogte kan houden van bijvoorbeeld je behaalde studieresultaten en presentie. Deze informatie kunnen zij ook inzien via de Tio-app. In de eerste jaren is er minimaal twee keer per jaar een studievoortgangsgesprek waarbij ook ouders, met jouw instemming, welkom zijn. Ben je meerderjarig? Dan verstrekken we zonder jouw akkoord in principe geen specifieke informatie, om jouw privacy te waarborgen.


Praktische informatie

Wat zijn de lestijden bij Tio en wanneer zijn de vakanties? En hoe gaat het bestellen van de studieboeken in z’n werk? Voor deze informatie en informatie over o.a. tentamens en inschrijven bekijk je dit onderdeel met praktische informatie.  

Opbouw van het studiejaar

Afhankelijk van het gekozen traject bestaat een studiejaar over het algemeen uit twee semesters van 15 weken, een projectweek, twee hertentamenweken en minimaal 13 weken stage.

Lestijden

De lessen (1 lesuur = 50 minuten) vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 18.20 uur, onderbroken door pauzes. Hieronder staat weergeven wanneer de lesuren in het algemeen plaatsvinden:

Lesuren

Lestijden

1e lesuur

09:00 - 09:50 uur

2e lesuur

09:50 - 10:40 uur

Pauze

10:40 - 10:55 uur

3e lesuur

10:55 - 11:45 uur

4e lesuur

11:45 - 12:35 uur

Pauze

12:35 - 13:05 uur

5e lesuur

13:05 - 13:55 uur

6e lesuur

13:55 - 14:45 uur

7e lesuur

14:45 - 15:35 uur

Pauze

15:35 - 15:50 uur

8e lesuur

15:50 - 16:40 uur

9e lesuur

16:40 - 17:30 uur

10e lesuur

17:30 - 18:20 uur

Vakanties

Je hebt twee weken kerstvakantie en voorafgaand aan, of na afloop van je stage twee weken zomervakantie, mits je geen herkansingen hebt. Volg je het vierjarige programma? Dan heb je de zomermaanden juni, juli en augustus vrij (met uitzondering van het eerste jaar). Tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie worden studieactiviteiten gepland.

Tentamens en toetsing

Per studiejaar zijn er 2 reguliere tentamenperioden en aansluitend 2 herkansingsperioden. In je laatste jaar heb je aan het eind van het studiejaar nog een extra herkansingsperiode. Daarnaast worden er door het jaar heen geregeld mondelingen, praktijktoetsen en deeltoetsen afgenomen.

Doorstroomeisen

Afhankelijk van je studieresultaten maak je samen met je studiecoach na het 1e semester een keuze voor het drie- of vierjarige programma. Bij de start van het 2e studiejaar maak je een definitieve beslissing. De instroomeis voor de driejarige variant is dat je het 1e studiejaar grotendeels hebt behaald aan het begin van het 2e studiejaar. De eis om te kunnen doorstromen naar het 2e jaar van het vierjarige traject is dat je 45 EC’s hebt behaald van het 1e jaar. Je hoeft je studie niet te beëindigen als je dit aantal niet haalt. Via een verlengde inschrijving kun je het 1e jaar alsnog afronden.

Overdoen studiejaar

Als je onverhoopt niet slaagt voor een studiejaar, bijvoorbeeld door ziekte, dan is het mogelijk het jaar opnieuw te volgen. Je krijgt dan 50% korting op het dan te betalen collegegeld.

Verlengde inschrijving

Als je aan het einde van een studiejaar nog niet alle tentamens hebt afgerond, kun je je inschrijving ook verlengen. Tijdens een verlengde inschrijving mag je tentamens maken, opdrachten afronden, stage lopen en afstuderen. Daarnaast heb je (onder voorwaarden) beperkt toegang tot de lessen (maximaal 10 contacturen per week). Je kunt ook kiezen voor een verlengde inschrijving alleen voor stage of afstuderen, met als startmaand september of januari. Deze inschrijving is per maand opzegbaar.

Studiemateriaal

De syllabi van Tio en boeken, benodigd voor jouw studieprogramma, zijn voor studenten die per januari 2018 of later met hun studie bij Tio starten inbegrepen bij het collegegeld. Voor het bestellen kun je gebruik maken van de bestelmodule van Tio. Binnen de Nederlandstalige opleidingen kan het voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van Engelstalig studiemateriaal.

Digitale leeromgeving

Tio ondersteunt je digitaal via onder meer wifi op de Tio-vestigingen, e-learning, Blackboard, Office 365, de digitale bibliotheek, e-mail, studiewijzers, een stagebedrijvendatabase en de Tio-app.

Er is 1 computer per 4,7 student, landelijk is dit 1 computer per 8 studenten. Tio is aangesloten bij SURF-spot, hier kan je als student met speciale onderwijskorting soft- en hardware aanschaffen. Op de vestigingen hangen informatieschermen met actueel nieuws en vertrektijden van treinen.

Tio app

 • Persoonlijk les- en tentamenrooster
 • Pushberichten bij roosterwijzigingen en cijferinvoer
 • Sms bij uitval lessen
 • Lesevalutatie na iedere les

E-learning

 • Digitale leeromgeving (Blackboard)
 • Online examentraining
 • Digitale bibliotheek met 120.000 titels
 • Simulatiegames

Online lessen

Je kunt alle lessen nu ook live online vanuit huis volgen. Handig als je een keer ziek bent, niet naar de vestiging kunt komen of voor als je bijvoorbeeld een gastcollege van een andere vestiging wil volgen.

Huisvesting

Tio kan aankomende studenten doorverwijzen naar kamers van (oud-)studenten of organisaties voor studentenhuisvesting.

Sporten met korting

Tio heeft aandacht voor gezonde en fitte studenten. Als Tio-student kun je al vanaf € 9,95 per maand onbeperkt sporten. Via Bedrijfsfitness online sport je heel voordelig; zij onderhandelen voor jou om je de scherpste abonnementstarieven van Nederland te kunnen bieden. Je kunt kiezen uit één van de partners van BedrijfsFitnessOnline die je vindt op meer dan 1.000 locaties door heel Nederland. Kijk op bedrijfsfitnessonline.nl/tio voor een overzicht van alle clubs bij jou in de buurt en de tarieven.

Meer weergevenMinder weergeven
Deze Tio-opleiding scoort een 4,6 uit 5 op basis van 59 beoordelingen.