U bevindt zich hier

 
work placements

stage

De Tio-studenten lopen jaarlijks stage. De stage is erop gericht om het geleerde in praktijk te brengen. De minimale stageduur is 13 weken, maar vaak duren stages in het buitenland zo’n 4 tot maximaal 10 maanden.

Stage eisen

Een geschikte stageplaats moet aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Tio stelt de volgende voorwaarden aan een organisatie:

  • De uit te voeren werkzaamheden tijdens de stage sluiten aan bij de opleiding van de student.
  • De uit te voeren werkzaamheden tijdens de stage stellen de student in staat om aan de doelstellingen en eisen zoals gesteld in de vigerende stagehandleiding voor studenten te voldoen.
  • Uw stageorganisatie heeft kennis genomen van de bedrijfshandleiding en stagehandleiding voor studenten.
  • Uw stageorganisatie gaat akkoord met de stageovereenkomst.
  • Uw stageorganisatie stelt een bedrijfscoach aan die aanspreekpunt voor de student is.
  • Uw stageorganisatie draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor de student.
  • Uw stageorganisatie werkt binnen de wettelijke kaders (bijvoorbeeld Arbo- en Arbeidstijdenwet).
  • Uw stageorganisatie valt niet in een risicogebied zoals beschreven in de bedrijfshandleiding.
  • Uw organisatie dient bovendien een erkend leerbedrijf te zijn (mbo) met de juiste erkenningen.


Als binnen uw organisatie aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan dan is uw organisatie niet geschikt als stageplaats en kunnen er geen Tio-studenten worden geplaatst.


Begeleiding

Goede begeleiding van stagiairs vindt Tio belangrijk. Ieder stageadres moet dan ook aantonen dat het in staat is de gevraagde begeleiding te geven. De stagiair wordt bezocht door de studiecoach. Waar dit in het buitenland niet mogelijk is, wordt de student via Skype of per e-mail begeleid.Stagevergoeding en bedrijfsbijdrage

Als richtlijn voor de vergoeding die de student tijdens de stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week.

Naast de vergoeding aan de student, betaalt het stagebedrijf ook een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding aan Tio (€ 23,- per week). Voor stages en afstuderen in het buitenland is het bedrijf (en ook de student) vrijgesteld van deze bedrijfsbijdrage.


Managementstages

Hogeschool Tio investeert in haar topstudenten. Door het aanbieden van verlengde managementstages biedt Tio haar high potentials de ultieme uitdaging. De beste studenten lopen een managementstage bij gerenommeerde bedrijven en ontwikkelen zo hun managementskills. Niet alleen een mooie kans voor de studenten, maar ook voor de stagebedrijven, die hiermee het neusje van de zalm binnenhalen. Tijdens de managementstage leren studenten meer dan bij een reguliere stage. Denk hierbij aan leidinggeven, beslissingen nemen en het aansturen van een team.


Interesse?

Wilt u meer weten over stages of een stageplek aanbieden? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen via bedrijven@tio.nl.