1. Home
  2. Voor bedrijven
  3. Stage

Voor bedrijven 

Algemeen

Stage

Tio-studenten lopen jaarlijks stage. De stage is erop gericht om het geleerde in praktijk te brengen. De minimale stageduur is 13 weken, maar stages in het buitenland duren vaak zo’n 4 tot maximaal 10 maanden.

Stage-eisen

Een geschikte stageplaats moet aan belangrijke voorwaarden voldoen. Tio stelt de volgende voorwaarden aan een organisatie:

Als binnen uw organisatie aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan is uw organisatie helaas niet geschikt als stageplaats en kunnen er geen Tio-studenten worden geplaatst.

Begeleiding

Goede begeleiding van stagiairs vindt Tio belangrijk. Ieder stageadres moet dan ook aantonen dat het in staat is de gevraagde begeleiding te geven. De stagiair wordt bezocht door de studiecoach. Waar dit in het buitenland niet mogelijk is, wordt de student via Skype of per e-mail begeleid.

Stagevergoeding en bedrijfsbijdrage

Als richtlijn voor de vergoeding die de student tijdens de stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week.
Naast de vergoeding aan de student, betaalt het stagebedrijf ook een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding aan Tio (€ 23,- per week). Voor stages en afstuderen in het buitenland is het bedrijf (en ook de student) vrijgesteld van deze bedrijfsbijdrage.

Managementstages

Hogeschool Tio investeert in haar topstudenten. Door het aanbieden van verlengde managementstages biedt Tio haar high potentials de ultieme uitdaging. De beste studenten lopen een managementstage bij gerenommeerde bedrijven en ontwikkelen zo hun managementskills. Niet alleen een mooie kans voor de studenten, maar ook voor de stagebedrijven, die hiermee het neusje van de zalm binnenhalen. Tijdens de managementstage leren studenten meer dan bij een reguliere stage. Denk hierbij aan leidinggeven, beslissingen nemen en het aansturen van een team.

Interesse?

Wilt u meer weten over stages of een stageplek aanbieden? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen via bedrijven@tio.nl.