1. Home
  2. Voor bedrijven
  3. Stage

Voor bedrijven 

Algemeen

Stage

Tio-studenten lopen jaarlijks stage. Deze stages zijn erop gericht om het geleerde in praktijk te brengen. De stages vinden veelal plaats in de maanden mei tot en met augustus, en duren minimaal 13 weken. Afhankelijk van het door de student gekozen studietraject, kunnen stages ook plaatsvinden vanaf september, of vanaf januari.

Voorwaarden voor een stageplek

Een geschikte stageplaats voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden. Zo dienen de werkzaamheden aan te sluiten bij de opleiding van de student, is binnen de organisatie een begeleider aanwezig met voor de opleiding relevante vakkennis op minimaal hbo-niveau, en zorgt u voor een veilige werkomgeving.
Als het een stage betreft voor een van de mbo-opleidingen, dan dient uw organisatie als leerbedrijf erkend te zijn.

Stagevergoeding en bedrijfsbijdrage

Als richtlijn voor de vergoeding die de student tijdens de stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week.
Naast de vergoeding aan de student, betaalt het stagebedrijf ook een vergoeding voor bemiddeling en begeleiding aan Tio (€ 23,- per week). Op stages en afstudeeropdrachten in het buitenland is deze bedrijfsbijdrage niet van toepassing.

Managementstages

Door het aanbieden van verlengde managementstages (tot 10 maanden) biedt Tio aan de excellente studenten graag de ultieme uitdaging. Uitsluitend de Top-studenten komen in aanmerking voor een managementstage bij gerenommeerde bedrijven en ontwikkelen zo hun managementskills. Tijdens de managementstage leren studenten meer dan bij een reguliere stage. Denk hierbij aan leidinggeven, beslissingen nemen en het aansturen van een team.

Interesse?

Wilt u meer weten over stages of een stageplek aanbieden? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen via bedrijven@tio.nl.