U bevindt zich hier

 
Opleidingskosten

Opleidingskosten

De mbo4-opleidingen van Hogeschool Tio zijn particuliere opleidingen. Doordat het particuliere opleidingen zijn ligt het collegegeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en meer lessen.


Opleidingskosten per jaar1

Studiejaar 2017-2018

Collegegeld2-3-4

€ 16.500,-

Studiematerialen4

€ 600,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 250

Totaal eerste studiejaar

€ 17.350,-


Optioneel6


Introductie

(€ 249,-)

Keuzedeel wijnkennis

(€ 450,-

Spaans

(€ 550,-)


  1. Een inschrijving loopt van 28 aug. ’17 t/m 31 aug. ’18 of van 1 jan. ’17 t/m 31 jan. ’18.
  2. Inclusief syllabi.
  3. Het wettelijk lesgeld van € 1.137,-, voor studenten van 18 jaar en ouder, komt hierbij te vervallen.
  4. Een verlengde inschrijving kost € 2.500,- per semester. Een verlengde inschrijving alleen voor stage kost € 370,- per maand.
  5. Betreft een schatting van de kosten voor de studiematerialen in het eerste jaar. Het tweede jaar bedragen de kosten ± € 375,-. De kosten voor het fasttrackprogramma bedragen ± € 700,-. Boeken kunnen door de student zelf ingekocht worden, er zijn twee bestelmomenten per jaar.
  6. Optioneel en dus geen verplichting.

Door wie wordt de opleiding betaald?

33% van de mbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de mbo-studenten die per september 2015 gestart zijn met een mbo-opleiding bij Tio.


Voor de mbo-fasttrackstudenten ligt dit percentage hoger; 46% betaalt de studie (deels) zelf.

Bron: Enquête onder externe instroom 2015-2016

Prijzen en prijswijzigingen

  1. Een doorstromer is een student die zijn opleiding binnen de geldigheidsduur van zijn cohort voltijds doorzet in het volgende studiejaar of na het behalen van het Tio mbo-diploma zijn studie vervolgt in een Tio hbo-opleiding. Voor doorstromers wordt het cursusgeld (zoals gedefinieerd in artikel 6 lid 1) jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de student zich vóór 1 februari (1 november voor aanmeldingen met als startdatum vrijdag 1 januari 2016) van het lopende studiejaar inschrijft voor het volgende studiejaar c.q. voor de vervolgopleiding. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids.
  2. Studenten die aan het einde van het studiejaar nog niet alle tentamens, de stage en/of het afstuderen hebben afgerond, kunnen hun inschrijving verlengen om deze studieonderdelen alsnog af te ronden middels een zogenaamde verlengde inschrijving. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids. Ook op een verlengde inschrijving voor de januari-instroom zijn, in tegenstelling tot het verleden, de betreffende kosten van toepassing.
  3. Niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen zijn: boekengeld, licentiekosten van studiemateriaal, kosten gemoeid met stages en afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen, met uitzondering van een kopieer/printkaart goed voor 150 vellen zwartwit, die aan de student zal worden verstrekt.
  4. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

OPZEGGEN

Door je in te schrijven, ben je Tio de cursusgelden volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan alleen in onderstaande situaties leiden tot restitutie van het cursusgeld. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna geldt bij opzegging dat je aanspraak kunt maken op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld (de data tussen haakjes hebben betrekking op aanmeldingen met als startdatum 1 januari). Als je opzegt vóór 1 juli (1 november) wordt het cursusgeld, op het inschrijfgeld na, voor 100% gecrediteerd. Als je opzegt in juli (november) wordt het cursusgeld voor 75% gecrediteerd. Als je opzegt in augustus (december) wordt het cursusgeld voor 50% gecrediteerd. Bij opzegging na 31 augustus (31 december) vindt geen creditering plaats. Als je nog in onzekerheid verkeert, kun je vóór 1 juli (1 november) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om je voorwaardelijk te mogen inschrijven. De volledige voorwaarden staan beschreven op 

tio.nl/algemene_voorwaarden. Tio stelt het verplicht om aangetekend op te zeggen zodat de datum van opzegging vastligt. Dit kan ook via de website (tio.nl/opzegformulier).