1. Home
 2. Decanen
 3. Financiering mbo

Decanen 

Financieringsmogelijkheden voor mbo

Een opleiding aan Tio is een goede investering in je toekomst. Tio's mbo4-opleidingen zijn een particuliere opleidingen. Doordat het een particuliere opleiding is ligt het lesgeld hoger dan bij het gesubsidieerde onderwijs. Met meer budget kan Tio extra investeren in betere docenten, kleinere klassen, aansprekende projecten en betere begeleiding.
De aandacht die Tio besteedt aan de kwaliteit van het onderwijs resulteert in tevreden klanten. We laten je hieronder zien hoe je deze studie kunt betalen.

Opleidingskosten

Onderstaande opleidingskosten zijn de kosten voor het eerste studiejaar. Voor het tweede studiejaar krijgt de student van Tio doorstroomkorting aangeboden. Dit aanbod is alleen geldig mits de student zich tijdig inschrijft voor het volgende studiejaar.

Opleidingskosten per jaar

Studiejaar 2018-20191

Collegegeld2-3-4-5

€ 17.900,-

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 250,-

Totaal eerste studiejaar

€ 18.150,-

 1. Een inschrijving loopt van 27 augustus 2018 t/m 31 augustus 2019 of van 1 januari 2018 t/m 31 januari 2019.
 2. Collegegeld inclusief studiemateriaal.
 3. Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. 
 4. Het wettelijk lesgeld van € 1.137,-, voor studenten van 18 jaar en ouder, komt hierbij te vervallen.
 5. Een verlengde inschrijving kost € 2.700,- per semester. Een verlengde inschrijving alleen voor stage kost € 390,- per maand. Deze bedragen kunnen jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd worden. 

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Optionele kosten (keuzevakken en keuzetalen)

Onderstaande vakken zijn optioneel en dus geen verplichting.

Optioneel

Studiejaar 2018-2019

Huiswerkbegeleiding

€ 0,-

Introductiedagen

€ 249,-

Keuzedeel wijnkennis

€ 450,-

Spaans

€ 550,-

Prijzen en prijswijzigingen

1. Een doorstromer is een Student die zijn opleiding binnen de geldigheidsduur van zijn cohort voltijds doorzet in het volgende studiejaar of na het behalen van het Tio mbo-diploma zijn studie vervolgt in een Tio hbo-opleiding. Voor doorstromers wordt het cursusgeld (zoals gedefinieerd in artikel 6 lid 1) jaarlijks geïndexeerd met maximaal 3%. Deze prijsgarantie geldt alleen indien de Student zich vóór 1 februari (1 november voor aanmeldingen met als startdatum 1 januari 2017) van het lopende studiejaar inschrijft voor het volgende studiejaar c.q. voor de vervolgopleiding. Bij aanmelding na voornoemde data, gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids.

2. De Student die aan het einde van het studiejaar nog niet alle tentamens, de stage en/of het afstuderen heeft afgerond, kan zijn inschrijving verlengen om deze studieonderdelen alsnog af te ronden middels een zogenaamde verlengde inschrijving. Voor een verlengde inschrijving geldt dat de prijs van de verlengde inschrijving ten tijde van de eerste voltijdinschrijving voor de opleiding die verlengd wordt, jaarlijks met maximaal 5% geïndexeerd wordt. Deze prijsgarantie geldt tot maximaal twee jaren na de nominale studieduur binnen Tio; daarna gelden de prijzen uit de dan geldende studiegids. Ook op een verlengde inschrijving voor de januari-instroom zijn de betreffende kosten van toepassing.

3. Niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen zijn: studiematerialen, licentiekosten van studiemateriaal, kosten gemoeid met stages en afstuderen en reiskosten. Ook zijn kopieer- en printkosten niet in de prijs van het cursusgeld inbegrepen, met uitzondering van een kopieer/printkaart goed voor 150 vellen zwart-wit, die aan de Student zal worden verstrekt. Wel inbegrepen zijn de benodigde syllabi.

4. Het wegblijven bij lessen (bijvoorbeeld wegens ziekte) kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere gelden.

Door wie wordt de opleiding betaald?

31% van de mbo-studenten betaalt de studie (deels) zelf, blijkt uit intern onderzoek onder de mbo-studenten die per 2016 gestart zijn met een mbo-opleiding bij Tio.

Voor de mbo-fasttrackstudenten ligt dit percentage hoger; 64% betaalt de studie (deels) zelf.

Hoe kan ik de opleiding betalen? (betalen in termijnen)

Je kunt het collegegeld en de keuzevakken op drie manieren betalen:

 • Je kunt het bedrag ineens betalen; vóór 1 augustus 2017 (1 december 2016) of binnen 14 dagen na factuurdatum. Je krijgt dan € 350,- korting op het collegegeld;
 • Je kunt kiezen voor betaling in 7 termijnen (€ 2.357,- per termijn);
 • Of voor 10 termijnen (€ 1.685,- per termijn). In dat geval betaal je een meerprijs van € 350,-.

Als je ervoor kiest in termijnen te betalen, gaat dat via een machtiging voor automatische incasso op de volgende vervaldata:

Betalen in 7 termijnen

 • 1 augustus 2017 (1 december 2016)
 • 1 september 2017 (1 januari 2017)
 • 1 oktober 2017 (1 februari 2017)
 • 1 november 2017 (1 maart 2017)
 • 1 december 2017 (1 april 2017)
 • 1 januari 2018 (1 mei 2017)
 • 1 februari 2018 (1 juni 2017)

Betalen in 10 termijnen

 • 1 oktober 2017 (1 februari 2017)
 • 1 november 2017 (1 maart 2017)
 • 1 december 2017 (1 april 2017)
 • 1 januari 2018 (1 mei 2017)
 • 1 februari 2018 (1 juni 2017)
 • 1 maart 2018  (1 juli 2017)
 • 1 april 2018 (1 augustus 2017)
 • 1 mei 2018 (1 september 2017)
 • 1 juni 2018 (1 oktober 2017)
 • 1 juli 2018 (1 november 2017)

De data tussen haakjes zijn van toepassing op aanmeldingen met als startdatum 1 januari 2017. Het collegegeld, de introductie en de keuzevakken worden omstreeks 1 juli 2017 (1 december 2016) in rekening gebracht. Bij een verlengde inschrijving moet je het bedrag ineens betalen en krijg je geen korting.

Financieringsvoorbeeld: Tweejarige mbo-opleiding betalen via lening Ficon

Een mbo-student jonger dan 18 jaar (zonder studiefinanciering) kan via zijn ouders voor twee studiejaren een lening afsluiten bij FiCon om het collegegeld en studiemateriaal te betalen. Voordeel van het financieren van de volledige studie: geen variatie in maandbedragen, een lager rentepercentage en je bent van te voren zeker dat de volledige opleiding gefinancierd kan worden.

Wat kost de opleiding?

Lening via Ficon

Maandelijkse termijn (rente en aflossing)

Twee jaar collegegeld1

€ 32.700,-

Krediet FiCon

€ 33.675,-

1e jaar 12 termijnen

€ 336,75

Twee jaar studie­materiaal

€ 975,-


2e jaar 12 termijnen

€ 673,50

Totaal € 33.675,-

Totaal € 33.675,-

Totaal € 12.123,-

 1. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%: betreft een schatting.

Vergelijking opleidingskosten

Het volgen van een mbo-opleiding bij Tio is een investering in je toekomst. Als student kun je, als je het versnelde studieprogramma volgt, eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Het is een investering die je snel kunt terugverdienen.

Investeer in je toekomst

Het volgen van een mbo-opleiding bij Tio loont: het is een investering in je toekomst. De kwaliteit van de Tio-opleidingen is hoog en je krijgt alle handvatten aangereikt voor een succesvolle carrière. Tio staat bovendien hoog aangeschreven in het bedrijfsleven, waardoor Tio-gediplomeerden doorgaans snel een baan vinden. En als je het versnelde studieprogramma volgt, kun je eerder beginnen met werken. Dit levert meteen geld op. Je kunt de investering snel terugverdienen.

Het verschil

In vergelijking met een bekostigde driejarige mbo-opleiding kost een tweejarige studie bij Tio € 13.188,- meer. Dit verschil is een stuk kleiner dan je zou verwachten, doordat je eerder kan starten met werken: een jaar eerder werken levert netto zo’n € 19.000,- op, op basis van de gemiddelde salarissen voor mbo-gediplomeerden die 1,5 jaar werkzaam zijn binnen de Tio-branches (zoals vermeld op de opleidingspagina’s, Keuzegids Mbo 2016 voor bruto maandlonen en loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto voor omrekenen van bruto naar netto salaris).

Fictief rekenvoorbeeld

Onderstaand fictief rekenvoorbeeld1 geeft samengevat de kosten weer voor een Tio-opleiding ten opzichte van een door de overheid bekostigde opleiding.

Investering

2-jarige Tio-opleiding

Bekostigde opleiding

Collegegeld3 gehele studie + inschrijfgeld

€ 33.650,-

€ 1.137,-2

Studiematerialen gehele studie

€ 975,-

€ 1.300,-

Voordeel eerder werken4

- € 18.000,-

€ 0,-

Totaal

€ 16.625,-

€ 2.437,-

Verschil na 3 jaar

€ 14.188,-


 1. Dit fictieve rekenvoorbeeld is bedoeld om een indruk te geven van de investering voor een mbo-opleiding bij Tio en bij een overheidsbekostigde instelling, De daadwerkelijke investering verschilt per student en is afhankelijk van diverse factoren. Aan dit rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 2. De berekening gaat uit van het betalen van een jaar lesgeld van een driejarige mbo-opleiding in het bekostigde onderwijs.
 3. Inclusief jaarlijkse prijsindexering van maximaal 3%, betreft een schatting.
 4. Bron: Keuzegids Mbo 2017.

Wat kost studeren?

Aan welke uitgaven moet je denken als je gaat studeren? Onderstaand vind je een schatting van de kosten die je kunt verwachten als je gaat studeren. De kosten verschillen uiteraard voor studenten die thuis blijven wonen en studenten die op kamers gaan.

Gemiddelde studiekosten per maand

Collegegeld (2017-2018)

€ 1.685,-

Studieboeken

€ 75,-

Huur

€ 366,-

Internet en tv

€ 25,-

Boodschappen

€ 161,-

Vervoer (naast studentenreisproduct)

€ 55,-

Ontspanning, uitgaan en sport

€ 144,-

Kleding en schoenen

€ 47,-

Zorgverzekering*

€ 97,-

Inboedelverzekering

€ 5,75

Aansprakelijkheidsverzekering

€ 2,50

Telefoon

€ 26,-

Activiteiten studentenvereniging

€ 10 - 20

Bron: nibud.nl

Gemiddelde kamerhuur per stad

Amsterdam

€ 455,-

Eindhoven

€ 345,-

Enschede

€ 304,-

Hengelo

€ 251,-

Rotterdam

€ 412,-

Utrecht

€ 370,-

Bron: studiekeuze123.nl

* Zorgtoeslag
Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Vergeet dan ook niet om zorgtoeslag aan te vragen. Is je inkomen lager dan € 27.012,- per jaar dan heb je recht op zorgtoeslag.

Opzeggen

Door je in te schrijven, ben je Tio de cursusgelden volledig verschuldigd, ook als je nog geen onderwijs hebt gevolgd. Wel kun je de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan alleen in onderstaande situaties tot restitutie van het cursusgeld leiden. Na inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden. Daarna geldt bij opzegging dat je aanspraak kunt maken op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld (de data tussen haakjes hebben betrekking op aanmeldingen met als startdatum 1 januari):

 • Als je opzegt vóór 1 juli (1 november) wordt het cursusgeld, op het inschrijfgeld na, voor 100% gecrediteerd.
 • Als je opzegt in juli (november) wordt het cursusgeld voor 75% gecrediteerd.
 • Als je opzegt in augustus (december) wordt het cursusgeld voor 50% gecrediteerd.
 • Bij opzegging na 31 augustus (31 december) vindt geen creditering plaats.

Als je nog in onzekerheid verkeert, kun je vóór 1 juli (1 november) bij de studentenadministratie een verzoek indienen om je voorwaardelijk te mogen inschrijven. De volledige voorwaarden staan beschreven op  tio.nl/algemene_voorwaarden. Tio stelt het verplicht om aangetekend op te zeggen zodat de datum van opzegging vastligt. Dit kan ook via de website (tio.nl/opzegformulier).

Studiefinanciering

Als mbo-student kun je ruim € 7.000,- tot € 9.000,- per jaar aan studiefinanciering ontvangen. De mbo-studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de gegevens van DUO voor studiejaar 2016-2017. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Mbo-studiefinanciering

De mbo-opleidingen vallen onder de tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering. Vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op je 18e verjaardag, heb je, aansluitend op de kinderbijslag, recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct. De studiefinanciering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald. Je ontvangt de studiefinanciering aan het eind van de maand op je rekening.

Basisbeurs

De hoogte van de basisbeurs hangt af van je woonsituatie; de beurs voor thuiswonenden bedraagt € 82,30 per maand en die voor uitwonenden € 268,59 per maand.

Aanvullende beurs

Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering, kun je (afhankelijk van het inkomen van de ouders) een aanvullende beurs aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal € 337,68 per maand voor een thuiswonende student en € 359,41 per maand voor een uitwonende student. Word je in het lopende studiejaar 18 jaar, dan is de aanvullende beurs € 94,75 lager. In het nieuwe studiejaar (per 1 augustus) kun je dan in aanmerking komen voor de volledige aanvullende beurs.

Lening € 2.151,- tot € 6.464 per jaar

In het middelbaar beroepsonderwijs mag je € 179,29 per maand bijlenen naast de basisbeurs en de aanvullende beurs. Heb je geen recht op een aanvullende beurs, dan mag je ook de hoogte van de aanvullende beurs bijlenen.

Voorwaarden lening bij DUO

De lening wordt afgesloten op naam van de student. Hiervoor is geen garantstelling van derden nodig. Het rentepercentage is voor 2017 vastgesteld op 0%, je betaalt dus geen rente over je studielening. Het rentepercentage verandert jaarlijks. Na je studie staat het rentepercentage telkens voor 5 jaar vast. De aflossing van de rentedragende lening begint ± 2 jaar na beëindiging van de studie en duurt maximaal 15 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen.

Studentenreisproduct

Onderdeel van de studiefinanciering is het studentenreisproduct. Er zijn twee abonnementen: een weekabonnement en een weekendabonnement. Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, dan kun je een maandelijkse ov-vergoeding krijgen van € 89,07. Per januari 2017 ontvangen ook mbo-studenten jonger dan 18 het studentenreisproduct.

Studiefinanciering aanvragen

Het aanvragen van studiefinanciering gaat het eenvoudigst via internet, ga hiervoor naar duo.nl. Let bij het aanvragen op de volgende punten:

 • Bij naam opleiding vul je in: Manager/Ondernemer Horeca.
 • Kies bij middelbaar beroepsonderwijs: beroepsopleidende leerweg.
 • Kies bij ‘je staat ingeschreven als’ voor: middenkaderopleiding: niveau 4.
 • Kies voor startdatum ‘anders’ met de datum ’1 januari 2017’ (voor januari-instroom) of ’28 augustus 2017’ (voor septemberinstroom).

De rest van de vragen wijst zich vanzelf. Je krijgt vervolgens een bevestiging van jouw aanvraag, controleer de gegevens, als de informatie klopt druk dan onderaan de pagina op ’akkoord’.

Jonger dan 18

Als je nog geen 18 jaar bent, kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebondenbudget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders.
Per januari 2017 ontvangen ook mbo-studenten jonger dan 18 het studentenreisproduct.

Mbo4-prestatiebeurs

Voor de mbo4-opleidingen CBM, HMA en SRH val je als mbo-student onder de prestatiebeurs. Dit houdt in dat de studiefinanciering wordt uitbetaald in de vorm van een lening. Als je binnen 10 jaar het diploma haalt, wordt de lening (basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct) omgezet in een gift.

Wettelijk lesgeld

Tio is een particuliere organisatie. Het wettelijk lesgeld van € 1.137,-, dat studenten ouder dan 18 jaar moeten betalen, komt dan ook te vervallen.

Meer info

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een studie bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.

Zorgtoeslag aanvragen

Ben je 18 jaar? Dan moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Onder de 18 ben je gratis meeverzekerd bij je ouders. Omdat je zelf een zorgverzekering afsluit, betekent dit dat je ook zorgtoeslag kan aanvragen. Is je inkomen lager dan € 27.012,- per jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit wie de verzekering betaalt. Dat mogen dus ook je ouders zijn, als de verzekering maar op je eigen naam staat.

Meer weergevenMinder weergeven


Tegemoetkoming in studiekosten onder 18 jaar

Ben je onder de 18 jaar en volg je een mbo-opleiding? Dan heb je helaas nog geen recht op een beurs van DUO, maar kunnen je ouders wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op het inkomen van je ouders.

Tegemoetkoming in studiekosten

Indien je als student een mbo-opleiding gaat volgen bij Tio en jonger is dan 18 jaar dan kunnen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen.

Vanaf 1 augustus 2015 krijgen ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebondenbudget. Dit bedrag vervangt de tegemoetkoming ouders van DUO. De tegemoetkoming in de schoolkosten bedraagt maximaal € 417,- per jaar en is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen van de ouders.
Het kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgen je ouders naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, hoeveel kinderen je ouders hebben en de leeftijd van de kinderen.

Voor gedetailleerde informatie kijk op kindgebonden budget op de website van de belastingdienst.

Meer weergevenMinder weergeven


Starten zonder startkapitaal

Lening via Ficon

Naast het lenen bij DUO, is het mogelijk om de studie te financieren via FiCon. Zo kun je zonder startkapitaal een Tio-opleiding volgen. Per studiejaar kunnen je ouders bij FiCon een lening aanvragen. FiCon betaalt aan het begin van het studiejaar het collegegeld aan de kredietaanvragers. Aangezien het collegegeld in één keer wordt betaald, geeft Tio een korting van € 350,-.

Mbo-studieplan

Het is mogelijk om de gehele opleiding of een gedeelte van de opleiding te financieren. De pakketten die FiCon aanbiedt zijn maatwerk. Als je een tweejarige mbo-opleiding bij Tio volgt en je hebt geen startkapitaal, adviseert FiCon om een lening af te sluiten voor twee studiejaren. Zo ben je verzekerd van een lagere rente, vaste maandbedragen en het kunnen betalen van beide studiejaren.

Lening aanvragen

De ouders/verzorgers vragen na een inventarisatiegesprek met FiCon de lening aan. Tijdens dit gesprek wordt gekeken naar de wensen tijdens de opleiding én na de opleiding. Tijdens de studie wordt er maandelijks een bedrag aan aflossing plus rente over de openstaande lening betaald. Het is ook mogelijk om boetevrije aflossingen te verrichten. Er kan met de inkomsten vanuit studiefinanciering (DUO) extra worden afgelost. Na afloop van de studie kan hetzelfde maandbedrag worden betaald of kan je het maandbedrag verhogen of verlagen. Voor het afsluiten van de lening is het belangrijk dat je ouder(s) over inkomsten beschikken, de ouders zijn namelijk hoofdcontractant van het afgesloten krediet.

Voorwaarden

Aanvullende informatie is beschikbaar tijdens de open dagen van Tio. Voor deze producten is een prospectus opgesteld. Het verkrijgen van een lening is alleen mogelijk als de ouder(s) en/of student voldoen aan de voorwaarden die FiCon stelt aan deelnemers. FiCon is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als intermediair onder nummer 12009222. De lening wordt in behandeling genomen en beoordeeld conform de richtlijnen van de AFM.

Fictief rekenvoorbeeld

Een studente leent voor het eerste jaar € 16.750,- (€ 16.500,- collegegeld - € 350 korting + € 600,- studiematerialen) van FiCon. Zij betaalt tijdens dat jaar ongeveer € 335,- per maand (afhankelijk van de rente). Na afloop van de studie kan zij de aflossing per maand eventueel verhogen, zodat ze de lening sneller afbetaalt. Aan onderstaand rekenvoorbeeld en de daarin opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Fictief rekenvoorbeeld

Lening

1-jarige mbo-opleiding

2-jarige mbo-opleiding

Kredietlimiet

€ 16.750,-

€ 33.500,-

Effectieve rente op jaarbasis1

5,0%

4,5%

Looptijd betaalplan

57 maanden

56 maanden

Totale prijs van krediet

€ 18.531,20

€ 37.522,15

Maandbedrag2

€ 335,-

€ 670,-

Minimaal maandbedrag3

€ 167,50

€ 335,-

 1. De vermelde rente is een voorbeeldrente. De definitieve rente wordt bepaald aan de hand van een ingediende aanvraag.
 2. Maandbedrag o.b.v. 2% van het kredietlimiet.
 3. Minimaal maandbedrag o.b.v. 1% van het kredietlimiet.
Meer weergevenMinder weergeven


Advies nodig?

Op de open dagen zijn interne en externe specialisten aanwezig die u alles kunnen vertellen over de mogelijkheden om een opleiding bij Hogeschool Tio te financieren. Voor meer en de meest actuele informatie kun je tevens terecht op de website van DUO.

 Accepteer cookiesJa, ik accepteer cookies om optimaal van de mogelijkheden van Hogeschool Tio gebruik te kunnen maken. Meer info