1. Home
 2. Schoevers Executive Officemanagement
 3. Studieprogramma

Schoevers Executive Officemanagement hbo

CROHO-nummer 34063/80007

Studieprogramma Officemanagement

Tijdens de Schoeversopleiding Executive Officemanagement is praktijkgericht het sleutelwoord. Leren door doen dus. Zo'n 60% van de opleiding Officemanagement staat in het teken van de praktijk. Het studieprogramma van de hbo-opleiding Officemanagement is opgezet in overleg met het bedrijfsleven en experts uit de praktijk. Hierdoor sluit het aan bij de behoefte van de bedrijfsleven en bij de laatste trends.

Vakkenpakket hbo-bachelor

Hieronder staan de vakken en projecten die je volgt bij de opleiding Executive Officemanagement. Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf onderdelen: officemanagement, eventmanagement, operational business, interculturele communicatie en stage & afstuderen.

Officemanagement

Hospitality

Hospitality, oftewel klantbeleving, is niet meer weg te denken in ons dagelijkse werk. Als officemanager ken je de kracht van hospitality in de omgang met klanten en collega’s. 
Je leert alle ins en outs van hospitality en welke belangrijke rol jij daarin met jouw gedrag speelt. We laten je ontdekken wat werkt en waar jij invloed op uit kunt oefenen. 

No stressweek

In deze week leggen we je het vuur aan de schenen. Houd jij je hoofd koel tijdens crisissituaties? Laat je officemanagementskills zien en zorg dat alles op rolletjes blijft lopen, ook als het even tegenzit. Je leert om je niet van de wijs te laten brengen. You got this!

Human resource management

In dit vak leer je over de uitgangspunten van HRM, de motivatie van mensen en hoe een belonings- of salarissysteem werkt. Je leert ook over de juridische kaders en wat er moet gebeuren als mensen ziek worden. 

Themaweek

Managementvaardigheden

Leiden van vergaderingen, motiveren, conflicthantering, gesprekstechnieken, managementstijlen.

Marktanalyse

In het vak Marktanalyse staan de volgende onderdelen centraal:

 • het strategisch profiel van een organisatie verklaren/beargumenteren;
 • de analyse van de interne en externe ontwikkelingen;
 • de verwerking van de uitkomsten van interne en externe ontwikkelingen in een SWOT/confrontatiematrix.

Officevaardigheden

Het meest gebruikte programma voor e-mail en agendabeheer is Outlook. Voor tekstverwerking is dat Word. Voor het helder en uitnodigend presenteren van informatie wordt het programma PowerPoint gebruikt. Handige overzichten waarin gegevens makkelijk geordend kunnen worden en/of waarin berekeningen kunnen worden gemaakt, maak je in Excel. De fijne kneepjes van al deze programma’s komen in dit vak aan de orde.

Organisatiekunde

Het vak organisatiekunde bevat de grondbeginselen van de organisatiekunde: de structuur en het interne functioneren en de externe relaties en samenwerkingsverbanden van de organisatie. 

Organisatie en gedrag

Het succes van een organisatie hangt af van het gedrag van haar werknemers. In dit vak krijg je de kennis en ervaring op het gebied van gedrag in organisaties. Je leert over organisatiegedrag op verschillende niveaus: van één persoon, van een groep en van een hele organisatie.

Relatiemanagement

Relatiemanagement en de geheimen van het overtuigen. De relatie en het bouwen aan die relatie staan hierbij centraal. Je leert wat je moet doen om relatiemanagement goed in te richten en een plek te geven in de organisatie. 

Samenwerken en teamontwikkeling

In dit vak verdiep je je in de kenmerken van een groep en een massa. Macht en leiding in groepen en ook communicatie mogen niet ontbreken. je krijgt veel tijd om samen te werken en van elkaar te leren. Zo kom je tot (andere) inzichten en verrijk je je kennis. Tot slot leer je een team te laten ontwikkelen (ook door conflicten te ontdekken en op te lossen).

Supportmanagement

Jij levert een bijdrage aan het behalen van de gestelde organisatiedoelen door vanuit een ondersteunende positie ervoor te zorgen dat alle middelen, tijd en energie op effectieve en efficiënte manier beschikbaar zijn. Daarmee ga je veel verder dan plannen en organiseren alleen. Je leert analyseren en zaken planmatig aan te pakken, zodat je de gestelde doelen op een effectieve en efficiënte manier weet te behalen.

VakkenProjecten
Hospitality6
No stressweek2
Human resource management4
Themaweek2
Managementvaardigheden2
 
Marktanalyse4
 
Officevaardigheden6
 
Organisatiekunde4
 
Organisatie en gedrag4
 
Relatiemanagement6
 
Samenwerken en teamontwikkeling6
 
Supportmanagement6
 
Vakken
Hospitality6
Human resource management4
Managementvaardigheden2
Marktanalyse4
Officevaardigheden6
Organisatiekunde4
Organisatie en gedrag4
Relatiemanagement6
Samenwerken en teamontwikkeling6
Supportmanagement6
Projecten
No stressweek2
Themaweek2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Eventmanagement

Creative concept design

Het ontwerpen van een concept op het gebied van hospitality of events. Bedenk en presenteer een onvergetelijke belevenis.

Corporate branding event

In teams bedenk je een creatief concept voor een personeelsevent van een grote speler, bijvoorbeeld Randstad Nederland. Tijdens de Corporate branding event neem je een kijkje achter de schermen bij (event)bedrijven, volg je workshops en bind je de strijd aan met andere teams om een zo goed mogelijk eventconcept neer te zetten.

Eventmanagement in de praktijk: Eventweek

Eventmanagement

Tijdens het vak Eventmanagement maak je kennis met de wereld van eventmanagement. Of het nu om publieke of zakelijke evenementen gaat, een evenement is een communicatie-instrument om de doelgroep te informeren en te betrekken. Bij het organiseren van een evenement komt veel kijken. Kleine details kunnen van groot belang zijn voor het slagen van een evenement. Je leert alle aspecten die horen bij het organiseren van verschillende soorten evenementen.

Gastcolleges

Diverse gastcolleges en masterclasses op het gebied van eventmanagement en het runnen van een kantoor/bedrijf.

Meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE)

Binnen het vak M(eetings), I(ncentives), C(onferences), E(xhibitions) leer je alle belangrijke facetten van de vier vakgebieden. Ook leer je dat de vakgebieden geen losstaande onderdelen zijn, maar dat er een duidelijke overlap is tussen deze vier onderdelen. 
De MICE industrie is één van de snelst groeiende segmenten binnen de toeristische industrie en genereert miljoenen aan inkomsten voor landen en steden. Binnen de branche zien we steeds meer verschuivingen, waardoor het vak MICE meer en meer een specialisatie is geworden vanuit het perspectief van eventmanagement. 

Projectmanagement

Je leert alles over projectmatig werken. En als officemanager heb je er meer mee te maken dan je denkt. Onder andere in de voorbereiding en planning van evenementen heb je projectmanagement hard nodig.

VakkenProjecten
Creative concept design2
Corporate branding event2
Eventmanagement6
 
Gastcolleges1
 
Meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE)2
 
Projectmanagement2
 
Vakken
Creative concept design2
Eventmanagement6
Gastcolleges1
Meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE)2
Projectmanagement2
Projecten
Corporate branding event2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Internationaal management & ondernemerschap

Je leert om vanuit de marketingdoelstellingen de doelgroep(en) en de positionering te bepalen en invulling te geven aan de (internationale en maatschappelijk verantwoorde) marketingmix: dienst, prijs, plaats (distributie) en promotie.

Finance & accounting

Het ambitieniveau van het vak Finance & Accounting is om studenten op een theoretische en praktische wijze de belangrijkste beginselen van de bedrijfseconomie te leren. Zo worden in hoofdlijnen de financiering en kosten van de onderneming behandeld. 

Informatiemanagement

Tijdens en na je studie zal je veel te maken krijgen met CRM, CMS en andere informatiesystemen. Vanuit informatiebehoeften kom je samen met de ICT-afdeling tot een informatievoorziening, waarbij jij als gebruiker een spil bent in de opzet en verbetering van deze systemen.

Inleiding privaatrecht

Na het volgen van dit vak heb je een goed overzicht van de hoofdlijnen van het privaatrecht. De belangrijkste leerstukken van het recht dat de relatie tussen burgers onderling regelt worden behandeld.

International business

Het vak International Business geeft een introductie op het gebied van internationaal ondernemen. Door globalisering bestaat er een groeiende behoefte aan mensen die een brede kennis hebben op het gebied van internationaal ondernemen. Er wordt aandacht besteed aan internationale economische politiek en organisatie, cultuur en ethiek, marketing, communicatie en management, recht, risico, verzekeren en financieren, logistiek en douane.

Introductie in bedrijfseconomie

Introductie in de bedrijfseconomie, waarbij je de belangrijkste basisbeginselen van de bedrijfseconomie leert. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat in eerste instantie over ondernemen. Ondernemen op een wijze waarbij bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen op sociaal en milieugebied en daarbij idealiter in staat zijn extra waarde te creëren. 

Ondernemingsrecht

Een bedrijf moet worden vormgegeven in een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld een B.V. of een V.O.F. Maar hoe zit het precies met aansprakelijkheid, bestuur, belasting en aandelen? 

Operations management

Efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen in de businessbranche. Ontwerp en analyse van processen, kwaliteitszorg.

Organisatie en kwaliteitsmanagement

In de veranderende en concurrerende markt is het voor een bedrijf belangrijk om kwaliteit te behouden en verder te optimaliseren. Organisaties moeten zich voortdurend ontwikkelen en aanpassen, kwaliteitsmanagement draagt hiertoe bij. Door kwaliteitsmanagement worden ontwikkelingen bijgehouden, gestimuleerd en gecontroleerd.
Je leert over het belang en de inzet van drie centrale pijlers binnen kwaliteitsmanagement: kwaliteitszorg, arbeidsomstandighedenbeleid en milieuzorg. Daarnaast worden verschillende kwaliteitssystemen, managementmodellen en analysemodellen belicht.

Vakken
Dienstenmarketing4
Finance & accounting4
Informatiemanagement4
Inleiding privaatrecht4
International business4
Introductie in bedrijfseconomie2
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2
Ondernemingsrecht4
Operations management2
Organisatie en kwaliteitsmanagement6
Vakken
Dienstenmarketing4
Finance & accounting4
Informatiemanagement4
Inleiding privaatrecht4
International business4
Introductie in bedrijfseconomie2
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2
Ondernemingsrecht4
Operations management2
Organisatie en kwaliteitsmanagement6

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Interculturele communicatie

Adviesvaardigheden 

Het vak Adviesvaardigheden omvat de kennis en vaardigheden van het overbrengen van advies aan organisaties. Het bereidt je voor op toekomstige adviesrollen waarin het overbrengen van een (organisatie-)advies deel van uitmaakt.

Internationale studiereis

Een reis binnen Europa waarin je een partnerschool bezoekt, een internationale college volgt en internationale bedrijven bezoekt. Onder het mom van ‘leren door doen’ leer je nog beter de theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Een perfecte mix van business en pleasure.

Study trip to Tallinn for marketing students

Commerciële vaardigheden

Tijdens het vak Commerciële Vaardigheden werk je aan je commerciële vaardigheden. Je leert prospects te werven, een gestructureerd verkoopgesprek te voeren, te onderhandelen en om te gaan met klachten.

Communicatie

Presentatietechnieken, adviseren, interviewtechnieken, slechtnieuwsgesprekken, vergaderen, assertiviteit.

Corporate communication

Huisstijl, imago, brochures, advertenties, perscommunicatie, DM, jaarverslagen.

Cross-cultural communication

Interculturele interactie, communicatie en conflicthantering, culturele sensitiviteit. Omgaan met culturele verschillen binnen een team, culturele verschillen inzetten om het optimale resultaat te behalen.

Engels

Branchegerichte communicatie op managementniveau, luisteren, schrijven en lezen van maatschappelijke en werkgerelateerde teksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2, 4 of 5 semesters moet volgen.

Professionele ontwikkeling

Beroepsoriëntatie, competentieontwikkeling, sollicitatietraining.

Professionele ontwikkeling by Schoevers

Je leert hier de competenties die een startbekwame professional moet hebben. Onder competenties vallen kennis, vaardigheden en een passende (werk)houding. Je gaat ontdekken welke competenties je al bezit en hoe je sommige daarvan verder kunt ontwikkelen.

Zakelijke communicatie

In dit vak werk je toe naar een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zodat je in een zakelijke context helder en correct kunt communiceren. Foutloos én aantrekkelijk en actief, bondig en helder, doel- en doelgroepgericht.

VakkenProjecten
Adviesvaardigheden2
Internationale studiereis2
Commerciële vaardigheden2
 
Communicatie2
 
Corporate communication2
 
Cross-cultural communication2
 
Engels6
 
Professionele ontwikkeling3
 
Professionele ontwikkeling by Schoevers2
 
Zakelijke communicatie6
 
Vakken
Adviesvaardigheden2
Commerciële vaardigheden2
Communicatie2
Corporate communication2
Cross-cultural communication2
Engels6
Professionele ontwikkeling3
Professionele ontwikkeling by Schoevers2
Zakelijke communicatie6
Projecten
Internationale studiereis2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Stage & afstuderen

Tijdens de twee (internationale) stages doe je direct praktijkervaring op. Tot slot bundel je al het geleerde in je afstudeeronderzoek.

Data-analyse

Bij dit vak ontwikkel je onderzoeksvaardigheden en leer je werken met statistische analyseprogramma’s. Dit vak gaat in op zowel analyse van kwantitatieve gegevens met behulp van SPSS als op de analyse van kwalitatieve gegevens.

Afstuderen

Je gaat zelfstandig of binnen een bedrijf een door jezelf gekozen onderzoek verrichten.
Afstuderen speelt een belangrijke rol binnen de hbo-opleiding. Tijdens het afstuderen ga je als professional aan het werk om je reeds verworven kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Je gaat aan de slag om de laatste competenties te ontwikkelen die je nodig hebt om straks in de beroepspraktijk aan de slag te kunnen. Afstuderen gebeurt via het succesvol uitvoeren en afronden van een afstudeeropdracht. Deze afstudeeropdracht wordt meestal uitgevoerd voor een een organisatie met een probleem. De student kan echter ook bij een van de lectoraten van Tio, of zelfstandig afstuderen. Tijdens de afstudeeropdracht voert de student praktijkgericht onderzoek uit. Dat betekent doelbewust en methodisch zoeken naar kennis en inzichten met betrekking tot problemen uit de praktijk, in de vorm van antwoorden op van te voren gestelde vragen. 

Plan van aanpak

Tijdens je afstuderen laat je zien hoe je jezelf ontwikkeld hebt tot een startbekwaam professional. Ter voorbereiding op je afstuderen stel je een plan van aanpak op. 

Minor

Naast de major, waarin je de vakken van het curriculum volgt, kies je één minor van 20 EC’s of twee minors van 10 EC’s om je te specialiseren of je kennis te verbreden.

Planmatig organiseren en werken

Dit vak bereid je voor op het afstuderen. Ook wordt er dieper ingegaan op praktijkgericht onderzoek.

(Internationale) Stages

Kies een (internationale) stage om het geleerde in praktijk te brengen en om werkervaring op te doen. Je loopt twee stages van minimaal 13 weken.

Professioneel en oplossingsgericht werken

Je leert om kritisch te denken en met gebruik van diverse bronnen op systematische manier een vraagstuk op te lossen. Deze vaardigheden zullen in je werk en je studie van pas komen. 

Vrije keuzeruimte

Je kunt 6 EC's volledig vrij indelen. Ga bijvoorbeeld eens op een beurs staan om Tio te promoten of kom helpen op de open dag. 

VakkenProjecten
Data-analyse2
Afstuderen30
Plan van aanpak2
Minor20
Planmatig organiseren en werken4
(Internationale) Stages40
Professioneel en oplossingsgericht werken4
 
Vrije keuzeruimte6
 
Vakken
Data-analyse2
Plan van aanpak2
Planmatig organiseren en werken4
Professioneel en oplossingsgericht werken4
Vrije keuzeruimte6
Projecten
Afstuderen30
Minor20
(Internationale) Stages40

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Optioneel

Onderstaande keuzevakken zijn facultatief en dus geen verplichting.

Extra taal: Duits / Frans / Spaans

Branchegerichte communicatie met zakelijke relaties en collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan grammatica, uitspraak, presenteren, luisteren, schrijven en lezen van vakteksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2, 4 of 5 semesters moet volgen.

Vinologie

Wijnkennis, wijn-spijscombinaties, vinificatie, gastronomie en wijnproeven.

Keuzevakken
Extra taal: Duits / Frans / Spaans2-4
Vinologie2
Keuzevakken
Extra taal: Duits / Frans / Spaans2-4
Vinologie2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Vakkenpakket hbo-ad

Hieronder staan de vakken en projecten die je volgt bij de Associate degree-opleiding van Officemanagement. Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf onderdelen: officemanagement, eventmanagement, operational business, interculturele communicatie en stage.

Officemanagement

Hospitality

Hospitality, oftewel klantbeleving, is niet meer weg te denken in ons dagelijkse werk. Als officemanager ken je de kracht van hospitality in de omgang met klanten en collega’s. 
Je leert alle ins en outs van hospitality en welke belangrijke rol jij daarin met jouw gedrag speelt. We laten je ontdekken wat werkt en waar jij invloed op uit kunt oefenen. 

No stressweek

In deze week leggen we je het vuur aan de schenen. Houd jij je hoofd koel tijdens crisissituaties? Laat je officemanagementskills zien en zorg dat alles op rolletjes blijft lopen, ook als het even tegenzit. Je leert om je niet van de wijs te laten brengen. You got this!

Human resource management

In dit vak leer je over de uitgangspunten van HRM, de motivatie van mensen en hoe een belonings- of salarissysteem werkt. Je leert ook over de juridische kaders en wat er moet gebeuren als mensen ziek worden. 

Themaweek

Marktanalyse

In het vak Marktanalyse staan de volgende onderdelen centraal:

 • het strategisch profiel van een organisatie verklaren/beargumenteren;
 • de analyse van de interne en externe ontwikkelingen;
 • de verwerking van de uitkomsten van interne en externe ontwikkelingen in een SWOT/confrontatiematrix.

Officevaardigheden

Het meest gebruikte programma voor e-mail en agendabeheer is Outlook. Voor tekstverwerking is dat Word. Voor het helder en uitnodigend presenteren van informatie wordt het programma PowerPoint gebruikt. Handige overzichten waarin gegevens makkelijk geordend kunnen worden en/of waarin berekeningen kunnen worden gemaakt, maak je in Excel. De fijne kneepjes van al deze programma’s komen in dit vak aan de orde.

Organisatiekunde

Het vak organisatiekunde bevat de grondbeginselen van de organisatiekunde: de structuur en het interne functioneren en de externe relaties en samenwerkingsverbanden van de organisatie. 

Organisatie en gedrag

Het succes van een organisatie hangt af van het gedrag van haar werknemers. In dit vak krijg je de kennis en ervaring op het gebied van gedrag in organisaties. Je leert over organisatiegedrag op verschillende niveaus: van één persoon, van een groep en van een hele organisatie.

Supportmanagement

Jij levert een bijdrage aan het behalen van de gestelde organisatiedoelen door vanuit een ondersteunende positie ervoor te zorgen dat alle middelen, tijd en energie op effectieve en efficiënte manier beschikbaar zijn. Daarmee ga je veel verder dan plannen en organiseren alleen. Je leert analyseren en zaken planmatig aan te pakken, zodat je de gestelde doelen op een effectieve en efficiënte manier weet te behalen.

VakkenProjecten
Hospitality6
No stressweek2
Human resource management4
Themaweek2
Marktanalyse4
 
Officevaardigheden6
 
Organisatiekunde4
 
Organisatie en gedrag4
 
Supportmanagement6
 
Vakken
Hospitality6
Human resource management4
Marktanalyse4
Officevaardigheden6
Organisatiekunde4
Organisatie en gedrag4
Supportmanagement6
Projecten
No stressweek2
Themaweek2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Eventmanagement

Eventmanagement

Tijdens het vak Eventmanagement maak je kennis met de wereld van eventmanagement. Of het nu om publieke of zakelijke evenementen gaat, een evenement is een communicatie-instrument om de doelgroep te informeren en te betrekken. Bij het organiseren van een evenement komt veel kijken. Kleine details kunnen van groot belang zijn voor het slagen van een evenement. Je leert alle aspecten die horen bij het organiseren van verschillende soorten evenementen.

Corporate branding event

In teams bedenk je een creatief concept voor een personeelsevent van een grote speler, bijvoorbeeld Randstad Nederland. Tijdens de Corporate branding event neem je een kijkje achter de schermen bij eventbedrijven, volg je workshops en bind je de strijd aan met andere teams om een zo goed mogelijk eventconcept neer te zetten.

Eventmanagement in de praktijk: Eventweek

Meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE)

Binnen het vak M(eetings), I(ncentives), C(onferences), E(xhibitions) leer je alle belangrijke facetten van de vier vakgebieden. Ook leer je dat de vakgebieden geen losstaande onderdelen zijn, maar dat er een duidelijke overlap is tussen deze vier onderdelen. 
De MICE industrie is één van de snelst groeiende segmenten binnen de toeristische industrie en genereert miljoenen aan inkomsten voor landen en steden. Binnen de branche zien we steeds meer verschuivingen, waardoor het vak MICE meer en meer een specialisatie is geworden vanuit het perspectief van eventmanagement. 

Projectmanagement

Je leert alles over projectmatig werken. En als officemanager heb je er meer mee te maken dan je denkt. Onder andere in de voorbereiding en planning van evenementen heb je projectmanagement hard nodig.

VakkenProjecten
Eventmanagement6
Corporate branding event2
Meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE)2
 
Projectmanagement2
 
Vakken
Eventmanagement6
Meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE)2
Projectmanagement2
Projecten
Corporate branding event2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Internationaal management & ondernemerschap

Je leert om vanuit de marketingdoelstellingen de doelgroep(en) en de positionering te bepalen en invulling te geven aan de (internationale en maatschappelijk verantwoorde) marketingmix: dienst, prijs, plaats (distributie) en promotie.

Finance & accounting

Het ambitieniveau van het vak Finance & Accounting is om studenten op een theoretische en praktische wijze de belangrijkste beginselen van de bedrijfseconomie te leren. Zo worden in hoofdlijnen de financiering en kosten van de onderneming behandeld. 

Informatiemanagement

Tijdens en na je studie zal je veel te maken krijgen met CRM, CMS en andere informatiesystemen. Vanuit informatiebehoeften kom je samen met de ICT-afdeling tot een informatievoorziening, waarbij jij als gebruiker een spil bent in de opzet en verbetering van deze systemen.

Inleiding privaatrecht

Na het volgen van dit vak heb je een goed overzicht van de hoofdlijnen van het privaatrecht. De belangrijkste leerstukken van het recht dat de relatie tussen burgers onderling regelt worden behandeld.

International business

Het vak International Business geeft een introductie op het gebied van internationaal ondernemen. Door globalisering bestaat er een groeiende behoefte aan mensen die een brede kennis hebben op het gebied van internationaal ondernemen. Er wordt aandacht besteed aan internationale economische politiek en organisatie, cultuur en ethiek, marketing, communicatie en management, recht, risico, verzekeren en financieren, logistiek en douane.

Introductie in bedrijfseconomie

Introductie in de bedrijfseconomie, waarbij je de belangrijkste basisbeginselen van de bedrijfseconomie leert. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat in eerste instantie over ondernemen. Ondernemen op een wijze waarbij bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen op sociaal en milieugebied en daarbij idealiter in staat zijn extra waarde te creëren. 

Operations management

Efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen in de businessbranche. Ontwerp en analyse van processen, kwaliteitszorg.

Vakken
Dienstenmarketing4
Finance & accounting4
Informatiemanagement4
Inleiding privaatrecht4
International business4
Introductie in bedrijfseconomie2
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2
Operations management2
Vakken
Dienstenmarketing4
Finance & accounting4
Informatiemanagement4
Inleiding privaatrecht4
International business4
Introductie in bedrijfseconomie2
Maatschappelijk verantwoord ondernemen2
Operations management2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Interculturele communicatie

Commerciële vaardigheden

Tijdens het vak Commerciële Vaardigheden werk je aan je commerciële vaardigheden. Je leert prospects te werven, een gestructureerd verkoopgesprek te voeren, te onderhandelen en om te gaan met klachten.

Communicatie

Presentatietechnieken, adviseren, interviewtechnieken, slechtnieuwsgesprekken, vergaderen, assertiviteit.

Corporate communication

Huisstijl, imago, brochures, advertenties, perscommunicatie, DM, jaarverslagen.

Engels

Branchegerichte communicatie op managementniveau, luisteren, schrijven en lezen van maatschappelijke en werkgerelateerde teksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2 of 4 semesters moet volgen.

Professionele ontwikkeling

Beroepsoriëntatie, competentieontwikkeling, sollicitatietraining.

Zakelijke communicatie

In dit vak werk je toe naar een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zodat je in een zakelijke context helder en correct kunt communiceren. Foutloos én aantrekkelijk en actief, bondig en helder, doel- en doelgroepgericht.

Vakken
Commerciële vaardigheden2
Communicatie2
Corporate communication2
Engels4
Professionele ontwikkeling3
Zakelijke communicatie6
Vakken
Commerciële vaardigheden2
Communicatie2
Corporate communication2
Engels4
Professionele ontwikkeling3
Zakelijke communicatie6

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Stage

Tijdens de stages doe je direct praktijkervaring op.

Planmatig organiseren en werken

Dit vak bereid je voor op het afstuderen. Ook wordt er dieper ingegaan op praktijkgericht onderzoek.

Praktijkstage

Een stage van 112 uur om het geleerde in praktijk te brengen en ervaring op te doen. 

Professioneel en oplossingsgericht werken

Je leert om kritisch te denken en met gebruik van diverse bronnen op systematische manier een vraagstuk op te lossen. Deze vaardigheden zullen in je werk en je studie van pas komen. 

(Internationale) Stage

Kies een (internationale) stage van 8 weken om het geleerde in praktijk te brengen en om werkervaring op te doen.

VakkenProjecten
Planmatig organiseren en werken4
Praktijkstage4
Professioneel en oplossingsgericht werken4
(Internationale) Stage13
Vakken
Planmatig organiseren en werken4
Professioneel en oplossingsgericht werken4
Projecten
Praktijkstage4
(Internationale) Stage13

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Optioneel

Onderstaande keuzevakken zijn facultatief en dus geen verplichting.

Extra taal: Duits / Frans / Spaans

Branchegerichte communicatie met zakelijke relaties en collega’s waarbij aandacht wordt besteed aan grammatica, uitspraak, presenteren, luisteren, schrijven en lezen van vakteksten.

Op basis van een behaald taalniveau wordt bepaald op welk taalniveau je wordt ingedeeld en of je de taal 2 of 4 semesters moet volgen.

Vinologie

Wijnkennis, wijn-spijscombinaties, vinificatie, gastronomie en wijnproeven.

Keuzevakken
Extra taal: Duits / Frans / Spaans2-4
Vinologie2
Keuzevakken
Extra taal: Duits / Frans / Spaans2-4
Vinologie2

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

(Internationale) stages en afstuderen

Tio staat voor praktijkgericht studeren. Naast de projecten die aan bod komen tijdens je studie, zijn de beste voorbeelden hiervan je stages en afstuderen. Hierbij breng je alle opgedane kennis in de praktijk en ontwikkel je je communicatieve en onderzoeksvaardigheden. Veel studenten zien hun stage daarom als één van de leukste onderdelen van hun studie.

Waar loop jij volgend jaar stage?

Ben je klaar voor het echte werk? Zet je beste beentje voor als executive assistant bij een multinational, ga aan de slag als officemanager bij een PR-bureau, run het kantoor van een theater of laat je talent zien als eventcoördinator. Zo veel mogelijkheden! Bij Tio loop je twee stages van 13 weken en voer je daarnaast 20 weken lang een onderzoek op locatie uit. Je kiest zelf waar. Australië, Canada of toch liever in Nederland? Eén ding is zeker: na je studie ben je met een rugzak vol ervaringen klaar voor een glansrijke toekomst!

Stageperiode

Stageplaatsen komen automatisch beschikbaar dankzij de jarenlange relatie van Tio met grote namen in de branche. Je kunt zelf ook een stageplaats aandragen. Tijdens het tweejarige Ad-programma en het driejarige bachelorprogramma volg je twee stages in de zomermaanden. Tijdens het vierjarige bachelorprogramma loop je je tweede stage tijdens het derde studiejaar. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf. Veel studenten krijgen na hun afstudeerproject een baan aangeboden bij hun afstudeerbedrijf.

Begeleiding

Aan het begin van het studiejaar vertelt je studiecoach je alles over je stage. Via het Studentenweb van Tio kun je je oriënteren op honderden stageadressen. Voordat je gaat solliciteren, geef je je voorkeur op bij je studiecoach. Ieder stagebedrijf moet bovendien aantonen dat het in staat is de benodigde begeleiding te geven. Je krijgt bezoek van je studiecoach. De meeste studenten in het buitenland worden ook bezocht. Alle studenten worden telefonisch, via videobellen en per e-mail begeleid.

Goede contacten

Tio onderhoudt intensieve contacten met bedrijven en multinationals uit de branches hotellerie, event, toerisme en business. Van ID&T en The Ritz-Carlton tot ABN AMRO en van fonQ en TUI tot BMW.

Career event

Jaarlijks organiseert Tio voor alle studenten het Career Event. Hier kun je je bij de aanwezige, goed aangeschreven bedrijven oriënteren op een stageplek en volg je gastcolleges en workshops van professionals uit de branche.

Verdiensten tijdens stage

Als richtlijn voor de vergoeding die je tijdens je stage van het stagebedrijf ontvangt, hanteert Tio het bedrag van € 62,- bruto per week. Er zijn echter ook bedrijven die geen stagevergoeding bieden.

Streepje voor met buitenlandervaring

Buitenlandervaring staat goed op je cv. Je leert zelfstandig problemen op te lossen, ontmoet nieuwe mensen en verbetert je talenkennis. Je krijgt hier bij Tio daarom alle ruimte voor. Op verschillende momenten tijdens de studie kun je naar het buitenland gaan.

Internationale ervaring

Alle hbo-studenten van Tio doen ervaring op in het buitenland, via een internationale stage, afstudeerproject, studieperiode in het buitenland of internationale studiereis. Je leert zelfstandig problemen op te lossen en initiatief te nemen. Je maakt kennis met andere culturen en verbetert je talenkennis. Een stage duurt minimaal 13 weken. In het buitenland kan het voorkomen dat stages langer duren. Regelmatig geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Erasmus+ beurs

De Erasmus+ beurs is een beurs voor hbo-studenten die in het buitenland (maar wel binnen Europa) willen studeren of stage willen lopen. Of een student een beurs kan krijgen, is afhankelijk van het aan Tio beschikbaar gestelde beursbedrag. Afhankelijk van het land kan de beurs variëren van € 819,- tot € 1.875,- per keer.

Kosten buitenlandstage

Binnen Europa kun je al van zo’n € 675,- per maand rondkomen; € 375,- huisvesting en € 300,- huishoudelijke uitgaven. Het retourticket heb je soms al voor € 125,-. Buiten Europa liggen de kosten, volledig afhankelijk van de bestemming, vaak hoger. Een retourticket naar Australië zal misschien wel € 1.500,- kosten, maar veel bestemmingen zijn ook bereikbaar tegen een lagere ticketprijs. Dagelijkse kosten in niet-westerse landen zijn vaak relatief laag, terwijl dit in bijvoorbeeld Amerika vergelijkbaar of hoger ligt dan in Nederland. Ook een visum kan kosten met zich meebrengen. Bovengenoemde bedragen zijn indicatief. Wie studiefinanciering ontvangt, komt tijdens de buitenlandstage in aanmerking voor een vergoeding voor het stopzetten van het studentenreisproduct. Dit reisvoordeel kan met de eventuele Erasmusbeurs oplopen tot meer dan € 650,- per maand.
De kosten voor de buitenlandstage zijn niet opgenomen in het collegegeld.

Excursies

Jaarlijks kun je zowel binnen als buiten het studieprogramma deelnemen aan verschillende studiereizen, internationale excursies en de excursies van studentenvereniging Cognatio, zoals een wintersportreis.

Study abroad

Tio werkt samen met verschillende partneruniversiteiten over de hele wereld, van Parijs tot New York en van Barcelona tot Dubai of Tokyo. Als hbo-student kun je aan een van de partneruniversiteiten studeren. 
Hiermee biedt Tio haar studenten een kans zichzelf te ontwikkelen en zich goed voor te bereiden op een internationale carrière. Natuurlijk is een buitenlandperiode ook een goede persoonlijke ervaring. Vaak woon je op een campus en studeer je in een internationale klas met verschillende nationaliteiten.

Wil jij in het buitenland studeren?

Are you ready for an international career?
Are you ready for an international career?
Study abroad in Dubai
Reasons why you should experience a semester abroad
Studying in Paris
Endless possibilities for studying abroad
Studying abroad in Helsinki
Minor study abroad at Tio University
Paris - a beautiful city to study in

Doordat de lesperioden niet bij alle universiteiten exact op die van Tio aansluiten, kan het voorkomen dat je een aantal lesweken bij Tio mist of een of meer maanden studievertraging oploopt.

Grand international tour

Als je het vierjarige hbo-programma volgt, kun je kiezen voor de Grand international tour. Dan ruil je je tweedejaarsstage in voor een extra semester studeren in het buitenland en studeer je een jaar aan twee verschillende partneruniversiteiten van Tio.

Internationale samenwerking

Tio heeft haar internationale netwerk de afgelopen jaren nog verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Dit heeft geleid tot een samenwerking met verscheidene partnerscholen wereldwijd. De verwachtingen voor de toekomst zijn groot, Tio blijft uitwisselingsmogelijkheden onderzoeken. Hiermee biedt Tio studenten de kans zich goed voor te bereiden op het internationale bedrijfsleven. Met een Tio-opleiding op zak ligt de wereld aan je voeten!

Selectie partnerscholen

Tio heeft haar partnerscholen geselecteerd op basis van een aantal criteria.

 • Het onderwijs ligt in het verlengde van de Tio-opleidingen.
 • De aangeboden vakken zijn aantrekkelijk en de onderwijstaal moet één van Tio’s moderne vreemde talen zijn.
 • De semesters lopen gelijk, het onderwijs is praktijkgericht en geaccrediteerd.
 • Daarnaast is de stad of omgeving van belang, net als de begeleiding die de school de student kan bieden.
 • Ook het aanbieden of regelen van huisvesting en de faciliteiten op school spelen een rol.

Kortom, universiteiten die, net als Tio, een toegevoegde waarde hebben!

Lijst met partnerscholen

Kies je minor

Naast de major, waarin je de vakken van het studieprogramma volgt, kies je één minor van 20 EC’s of twee minors van 10 EC’s om je kennis te verbreden. Welk vakgebied past het beste bij jou?

Digital marketing

Ontwikkel je eigen website en bedenk de ultieme onlinestrategie om jouw product of dienst te verkopen. Leer alles over SEA, SEO en content building.

Study abroad

Enrich your language skills and international contacts by studying one semester at a partner university abroad.

Bij een aantal universiteiten sluiten de lesperioden niet exact aan op die van Tio. Daardoor mis je mogelijk een  aantal lesweken bij Tio of loop je één of meer maanden studievertraging op. Het volgen van twee semesters  aan een van Tio’s partneruniversiteiten is alleen mogelijk in het vierjarige studietraject.

Eventmanagement 

In deze minor leer je hoe een event strategisch in kunt zetten ter promotie van een merk of bedrijf.

Event Management Minor @ Tio University

International business

You will acquire knowledge of international marketing, business English and international management to be able to advise a global player.

Lisanne over de minor international business“Ik wilde graag een uitdagende minor volgen. Ik houd erg van out of the box denken en ik wil graag gepusht worden om een goed resultaat te behalen. De minor International Business leek me daarom een goede keuze!”

Minor International Business @ Tio University

Managementdevelopmentstage

Een intensieve managementstage voor excellente studenten waarbij je managementvaardigheden ontwikkelt en toepast.
Indien je deze minor in het driejarige traject volgt, duurt je studie ongeveer twee maanden langer.

Bram Kreté over de minor managementdevelopmentstage: “Ik heb niet lang getwijfeld welke minor ik zou kiezen. Door de combinatie van theorie en praktijk kun je veel ervaring opdoen. Je leert tenslotte meer in de praktijk!”

Marketingcommunicatie

Een mix van marketingcommunicatie en concept design & media: je leert de consument te ‘raken’ met je communicatiestrategie.

 • Karin over de minor marketingcommunicatie: “Ik was erg gefascineerd hoe grote merken zoals bijvoorbeeld Coca-Cola zich zo sterk in de markt hebben weten te zetten. Ik wilde graag weten welke filosofie hierachter zat en heb daarom voor deze minor gekozen.”
Minor Marketing Communication @ Tio University
MinorsMinors
Digital marketing10
Study abroad (in English)20
Eventmanagement10
 
International business (in English)20
 
Management-developmentstage20
 
Marketingcommunicatie10
 
Minors
Digital marketing10
Eventmanagement10
International business (in English)20
Management-developmentstage20
Marketingcommunicatie10
Minors
Study abroad (in English)20

* EC staat voor European Credit. Eén EC staat gelijk aan 28 uur studiebelasting. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Welke minor(en) kies jij?

Which minor suits you best?
Which minor suits you best?
Experience a semester abroad
Practical Internship Minor @ Tio University
Research Minor @ Tio University
Minor International Business @ Tio University
Sales minor at Tio
Management Internship @ The Grand Hotel Amsterdam
Minor Entrepreneurship @ Tio University
Event Management Minor @ Tio University
Minor Stocks & Bonds @ Tio
Minor Financial Management @ Tio

Hbo-ad in 2 jaar

Een Associate degree is een 2-jarige hbo-opleiding, waarbij je na afronding in slechts 1 jaar je volledige bachelordiploma kunt behalen of meteen aan de slag kunt in het werkveld. De opleiding biedt vakkennis en vaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen.
De Associate degree opleidingen zijn in samenwerking met het bedrijfsleven opgezet, vanuit de speciale wens aan personeel met een opleidingsniveau dat ligt tussen mbo4 en hbo-bachelor. Ideaal voor mbo-studenten die willen doorstromen naar hbo en versneld willen studeren.


september-januari

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

Hbo-bachelor in 3 of 4 jaar

Hbo in 3 jaar

Ambitieuze studenten krijgen de kans om de hbo-opleiding in slechts drie jaar af te ronden. Als je voldoende resultaat hebt behaald in het eerste gezamenlijke jaar, kun je worden toegelaten tot dit versnelde programma. Bij het volgen van de driejarige variant loop je beide stages in de zomer en heb je dus minder vakantie. Na afronding van de opleiding mag je de internationaal erkende Bachelortitel voeren.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Stage 2

Jaar 3

Lesperiode 5

Minor

Afstuderen

Hbo in 4 jaar

Studenten die het vierjarige programma volgen hebben (met uitzondering van het eerste jaar) vakantie in de zomer en kunnen ook deelnemen aan de grand international tour. Deze tour geeft studenten de mogelijkheid om niet één maar zelfs twee semesters in het buitenland te studeren aan de partneruniversiteiten van Tio. Na afronding van de opleiding mag je de internationaal erkende Bachelortitel voeren.


september-december

januari-mei

juni-augustus

Jaar 1

Lesperiode 1

Lesperiode 2

Stage 1

Jaar 2

Lesperiode 3

Lesperiode 4

Vakantie

Jaar 3

Lesperiode 5

Stage 2

Vakantie

Jaar 4

Minor

Afstuderen


Starten in januari?

Ga je na het behalen van je havo- of vwo-diploma een half jaar backpacken of heb je bijvoorbeeld een verkeerde keuze gemaakt in je vervolgopleiding? Dan kun je bij Tio starten in januari en kun je binnen 3,5 of 4,5 jaar je hbo-bachelordiploma behalen of in 2,5 jaar je Associate degree diploma.

Als je in januari instroomt, dan duurt het totale hbo-traject een half jaar langer. Je stage vindt plaats halverwege het studiejaar.

Hbo-bachelor in 3,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A
15 EC

Vakantie

Lesperiode 2
30 EC

Jaar 2

Lesperiode 1B
15 EC

Stage 1
20 EC

Lesperiode 3
30 EC

Jaar 3

Lesperiode 4
30 EC

Stage 2
20 EC

Lesperiode 5
30 EC

Jaar 4

Minor
20 EC

Afstuderen
30 EC


Hbo-bachelor in 4,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A
15 EC

Vakantie

Lesperiode 2
30 EC

Jaar 2

Lesperiode 1B
15 EC

Stage 1
20 EC

Lesperiode 3
20 EC

Jaar 3

Lesperiode 4
20 EC

Stage 2
20 EC

Lesperiode 5
30 EC

Jaar 4

Lesperiode 6
20 EC

Vakantie

Minor
20 EC

Jaar 5

Afstuderen
30 ECHbo Associate degree in 2,5 jaar


januari-mei

juni-augustus

september- januari

Jaar 1

Lesperiode 1A

Vakantie

Lesperiode 2

Jaar 2

Lesperiode 1B

Stage 1

Lesperiode 3

Jaar 3

Lesperiode 4

Stage 2


Waar kan ik studeren?

Hogeschool Tio heeft vestigingen in:

Alle hbo- en mbo-opleidingen worden aangeboden op alle vestigingen. 

Studiebelasting

De studiebelasting is ± 24 tot 26 contacturen en 16 tot 21 uur zelfstudie per week, afhankelijk van het 3- of 4-jarige programma. In het laatste jaar heb je, afhankelijk van de gekozen minor(s), minder contacturen en meer zelfstudie.

Wat doe je bij de hbo-opleiding Executive Officemanagement?

Projecten tijdens Schoevers Officemanagement
Projecten tijdens Schoevers Officemanagement
Stages bij de Schoeversopleiding Officemanagement
Schoevers studente Lisanne is de spin in het web tijdens haar stage bij MyOffice!